FC Endless shield
PC

FC Endless

Share:

Player rankings in last matches

Matches played

 1. 1. 3nD-Ninja
  10
 2. 2. 3nD-Statue
  8
 3. 3. 3nD-Niki96
  7
 4. 4. 3nD-VivahCrafter
  6
 5. 5. Moppeel
  5
 6. 6. 3nD-Kosta696
  5
 7. 7. 3nD-Olli
  5
 8. 8. 3nD-edwinscott
  4

Win rate

 1. 1. 3nD-edwinscott
  75%
 2. 2. Moppeel
  60%
 3. 3. 3nD-Kosta696
  60%
 4. 4. 3nD-VivahCrafter
  50%
 5. 5. 3nD-Niki96
  43%
 6. 6. 3nD-Ninja
  40%
 7. 7. 3nD-Olli
  40%
 8. 8. 3nD-Statue
  38%

Rating average

 1. 1. 3nD-Ninja
  8.42
 2. 2. 3nD-Statue
  8.24
 3. 3. 3nD-Kosta696
  8.14
 4. 4. 3nD-Niki96
  7.96
 5. 5. 3nD-VivahCrafter
  7.42
 6. 6. 3nD-Olli
  7.12
 7. 7. Moppeel
  7.04
 8. 8. 3nD-edwinscott
  6.22

Man of the match

 1. 1. 3nD-Statue
  3
 2. 2. 3nD-Ninja
  1
 3. 3. 3nD-Kosta696
  1
 4. 4. 3nD-edwinscott
  1
 5. 5. 3nD-Niki96
  0
 6. 6. Moppeel
  0
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0
 8. 8. 3nD-Olli
  0

Man of the match rate

 1. 1. 3nD-Statue
  38%
 2. 2. 3nD-edwinscott
  25%
 3. 3. 3nD-Kosta696
  20%
 4. 4. 3nD-Ninja
  10%
 5. 5. 3nD-Niki96
  0%
 6. 6. Moppeel
  0%
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0%
 8. 8. 3nD-Olli
  0%

Goals

 1. 1. 3nD-Ninja
  6
 2. 2. 3nD-Kosta696
  3
 3. 3. 3nD-edwinscott
  3
 4. 4. 3nD-Statue
  1
 5. 5. 3nD-Niki96
  1
 6. 6. Moppeel
  1
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0
 8. 8. 3nD-Olli
  0

Goals per match

 1. 1. 3nD-edwinscott
  0.75
 2. 2. 3nD-Ninja
  0.60
 3. 3. 3nD-Kosta696
  0.60
 4. 4. Moppeel
  0.20
 5. 5. 3nD-Niki96
  0.14
 6. 6. 3nD-Statue
  0.13
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0.00
 8. 8. 3nD-Olli
  0.00

Shot success rate

 1. 1. 3nD-edwinscott
  60%
 2. 2. 3nD-Kosta696
  30%
 3. 3. 3nD-Ninja
  25%
 4. 4. Moppeel
  25%
 5. 5. 3nD-Statue
  17%
 6. 6. 3nD-Niki96
  13%
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0%
 8. 8. 3nD-Olli
  0%

Assists

 1. 1. 3nD-Ninja
  4
 2. 2. 3nD-Niki96
  4
 3. 3. 3nD-Statue
  3
 4. 4. 3nD-Kosta696
  2
 5. 5. 3nD-edwinscott
  2
 6. 6. Moppeel
  1
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0
 8. 8. 3nD-Olli
  0

Assists per match

 1. 1. 3nD-Niki96
  0.57
 2. 2. 3nD-edwinscott
  0.50
 3. 3. 3nD-Ninja
  0.40
 4. 4. 3nD-Kosta696
  0.40
 5. 5. 3nD-Statue
  0.38
 6. 6. Moppeel
  0.20
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0.00
 8. 8. 3nD-Olli
  0.00

Passes made

 1. 1. 3nD-Ninja
  204
 2. 2. 3nD-Niki96
  116
 3. 3. 3nD-Kosta696
  56
 4. 4. 3nD-Statue
  51
 5. 5. 3nD-edwinscott
  48
 6. 6. 3nD-VivahCrafter
  37
 7. 7. Moppeel
  21
 8. 8. 3nD-Olli
  19

Passes made per match

 1. 1. 3nD-Ninja
  20.40
 2. 2. 3nD-Niki96
  16.57
 3. 3. 3nD-edwinscott
  12.00
 4. 4. 3nD-Kosta696
  11.20
 5. 5. 3nD-Statue
  6.38
 6. 6. 3nD-VivahCrafter
  6.17
 7. 7. Moppeel
  4.20
 8. 8. 3nD-Olli
  3.80

Pass success rate

 1. 1. 3nD-Niki96
  84%
 2. 2. 3nD-edwinscott
  83%
 3. 3. 3nD-Ninja
  78%
 4. 4. 3nD-Kosta696
  78%
 5. 5. 3nD-VivahCrafter
  69%
 6. 6. 3nD-Statue
  68%
 7. 7. Moppeel
  66%
 8. 8. 3nD-Olli
  63%

Tackles made

 1. 1. 3nD-Niki96
  22
 2. 2. 3nD-Ninja
  18
 3. 3. 3nD-Statue
  11
 4. 4. 3nD-VivahCrafter
  9
 5. 5. 3nD-Kosta696
  7
 6. 6. 3nD-edwinscott
  5
 7. 7. Moppeel
  4
 8. 8. 3nD-Olli
  0

Tackles made per match

 1. 1. 3nD-Niki96
  3.14
 2. 2. 3nD-Ninja
  1.80
 3. 3. 3nD-VivahCrafter
  1.50
 4. 4. 3nD-Kosta696
  1.40
 5. 5. 3nD-Statue
  1.38
 6. 6. 3nD-edwinscott
  1.25
 7. 7. Moppeel
  0.80
 8. 8. 3nD-Olli
  0.00

Tackle success rate

 1. 1. 3nD-edwinscott
  56%
 2. 2. 3nD-Statue
  46%
 3. 3. 3nD-Niki96
  42%
 4. 4. 3nD-VivahCrafter
  32%
 5. 5. 3nD-Kosta696
  24%
 6. 6. 3nD-Ninja
  20%
 7. 7. Moppeel
  18%
 8. 8. 3nD-Olli
  0%

Red cards

 1. 1. 3nD-Ninja
  0
 2. 2. 3nD-Statue
  0
 3. 3. 3nD-Niki96
  0
 4. 4. Moppeel
  0
 5. 5. 3nD-Kosta696
  0
 6. 6. 3nD-edwinscott
  0
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0
 8. 8. 3nD-Olli
  0

Red cards rate

 1. 1. 3nD-Ninja
  0%
 2. 2. 3nD-Statue
  0%
 3. 3. 3nD-Niki96
  0%
 4. 4. Moppeel
  0%
 5. 5. 3nD-Kosta696
  0%
 6. 6. 3nD-edwinscott
  0%
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0%
 8. 8. 3nD-Olli
  0%

Def clean sheets

 1. 1. 3nD-Ninja
  0
 2. 2. 3nD-Statue
  0
 3. 3. 3nD-Niki96
  0
 4. 4. Moppeel
  0
 5. 5. 3nD-Kosta696
  0
 6. 6. 3nD-edwinscott
  0
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0
 8. 8. 3nD-Olli
  0

Def clean sheets rate

 1. 1. 3nD-Ninja
  0%
 2. 2. 3nD-Statue
  0%
 3. 3. 3nD-Niki96
  0%
 4. 4. Moppeel
  0%
 5. 5. 3nD-Kosta696
  0%
 6. 6. 3nD-edwinscott
  0%
 7. 7. 3nD-VivahCrafter
  0%
 8. 8. 3nD-Olli
  0%

GK clean sheets

 1. 1. 3nD-Olli
  1
 2. 2. 3nD-Ninja
  0
 3. 3. 3nD-Statue
  0
 4. 4. 3nD-Niki96
  0
 5. 5. Moppeel
  0
 6. 6. 3nD-Kosta696
  0
 7. 7. 3nD-edwinscott
  0
 8. 8. 3nD-VivahCrafter
  0

GK clean sheets rate

 1. 1. 3nD-Olli
  20%
 2. 2. 3nD-Ninja
  0%
 3. 3. 3nD-Statue
  0%
 4. 4. 3nD-Niki96
  0%
 5. 5. Moppeel
  0%
 6. 6. 3nD-Kosta696
  0%
 7. 7. 3nD-edwinscott
  0%
 8. 8. 3nD-VivahCrafter
  0%

Teammates in last matches8