FC Endless shield
PC

FC Endless

Share:

Teammates16

Player rankings

Matches played

 1. 1. 3nD-Kosta696
  1545
 2. 2. 3nD-Ninja
  889
 3. 3. 3nD-Olli
  783
 4. 4. rangsdorf69
  463
 5. 5. 3nD-LIFE
  223
 6. 6. 3nD-Ohni
  115
 7. 7. 3nD-Ray27
  84
 8. 8. 3nD-Grinolus
  46
 9. 9. 3nD-Beckmann
  41
 10. 10. 3nD-Niki96
  27
 11. 11. 3nD-Asinuel
  25
 12. 12. pepe10-srb
  22
 13. 13. 3nD-Sharp
  18
 14. 14. 3nd-VivahCrafter
  18
 15. 15. KFC_Chris002
  18
 16. 16. 3nD-Ryan
  6

Win rate

 1. 1. 3nD-Sharp
  55%
 2. 2. 3nD-Kosta696
  55%
 3. 3. 3nD-Ninja
  55%
 4. 4. 3nD-LIFE
  54%
 5. 5. 3nD-Ray27
  54%
 6. 6. 3nD-Olli
  53%
 7. 7. rangsdorf69
  53%
 8. 8. 3nD-Ohni
  53%
 9. 9. 3nd-VivahCrafter
  50%
 10. 10. 3nD-Beckmann
  46%
 11. 11. 3nD-Niki96
  44%
 12. 12. 3nD-Asinuel
  44%
 13. 13. 3nD-Grinolus
  43%
 14. 14. pepe10-srb
  36%
 15. 15. 3nD-Ryan
  33%
 16. 16. KFC_Chris002
  33%

Overall

 1. 1. 3nD-Asinuel
  95
 2. 2. 3nD-Niki96
  95
 3. 3. 3nD-Ninja
  95
 4. 4. 3nD-Kosta696
  94
 5. 5. 3nd-VivahCrafter
  94
 6. 6. rangsdorf69
  94
 7. 7. pepe10-srb
  94
 8. 8. 3nD-Ohni
  94
 9. 9. 3nD-Ryan
  94
 10. 10. 3nD-Ray27
  94
 11. 11. 3nD-LIFE
  93
 12. 12. KFC_Chris002
  93
 13. 13. 3nD-Olli
  92
 14. 14. 3nD-Beckmann
  90
 15. 15. 3nD-Grinolus
  89
 16. 16. 3nD-Sharp
  88

Man of the match

 1. 1. 3nD-Kosta696
  344
 2. 2. 3nD-Ninja
  162
 3. 3. rangsdorf69
  31
 4. 4. 3nD-Ray27
  20
 5. 5. 3nD-Olli
  8
 6. 6. 3nD-LIFE
  7
 7. 7. 3nD-Niki96
  4
 8. 8. 3nD-Sharp
  4
 9. 9. 3nD-Asinuel
  3
 10. 10. 3nD-Grinolus
  3
 11. 11. 3nD-Ohni
  3
 12. 12. pepe10-srb
  1
 13. 13. 3nD-Ryan
  1
 14. 14. 3nD-Beckmann
  0
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  0
 16. 16. KFC_Chris002
  0

Man of the match rate

 1. 1. 3nD-Ray27
  24%
 2. 2. 3nD-Kosta696
  22%
 3. 3. 3nD-Sharp
  22%
 4. 4. 3nD-Ninja
  18%
 5. 5. 3nD-Ryan
  17%
 6. 6. 3nD-Niki96
  15%
 7. 7. 3nD-Asinuel
  12%
 8. 8. rangsdorf69
  7%
 9. 9. 3nD-Grinolus
  7%
 10. 10. pepe10-srb
  5%
 11. 11. 3nD-LIFE
  3%
 12. 12. 3nD-Ohni
  3%
 13. 13. 3nD-Olli
  1%
 14. 14. 3nD-Beckmann
  0%
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  0%
 16. 16. KFC_Chris002
  0%

Goals

 1. 1. 3nD-Kosta696
  1076
 2. 2. 3nD-Ninja
  665
 3. 3. 3nD-Ray27
  50
 4. 4. 3nD-LIFE
  36
 5. 5. rangsdorf69
  35
 6. 6. 3nD-Niki96
  14
 7. 7. pepe10-srb
  9
 8. 8. 3nD-Olli
  6
 9. 9. 3nD-Ryan
  4
 10. 10. 3nD-Sharp
  4
 11. 11. 3nD-Grinolus
  4
 12. 12. 3nD-Asinuel
  4
 13. 13. 3nD-Ohni
  2
 14. 14. 3nD-Beckmann
  1
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  0
 16. 16. KFC_Chris002
  0

Goals per match

 1. 1. 3nD-Ninja
  0.75
 2. 2. 3nD-Kosta696
  0.70
 3. 3. 3nD-Ryan
  0.67
 4. 4. 3nD-Ray27
  0.60
 5. 5. 3nD-Niki96
  0.52
 6. 6. pepe10-srb
  0.41
 7. 7. 3nD-Sharp
  0.22
 8. 8. 3nD-LIFE
  0.16
 9. 9. 3nD-Asinuel
  0.16
 10. 10. 3nD-Grinolus
  0.09
 11. 11. rangsdorf69
  0.08
 12. 12. 3nD-Beckmann
  0.02
 13. 13. 3nD-Ohni
  0.02
 14. 14. 3nD-Olli
  0.01
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  0.00
 16. 16. KFC_Chris002
  0.00

Shot success rate

 1. 1. 3nD-Olli
  85%
 2. 2. 3nD-Asinuel
  44%
 3. 3. 3nD-Ryan
  36%
 4. 4. 3nD-Niki96
  32%
 5. 5. 3nD-Kosta696
  31%
 6. 6. 3nD-Sharp
  30%
 7. 7. 3nD-Ninja
  28%
 8. 8. 3nD-Ray27
  25%
 9. 9. pepe10-srb
  25%
 10. 10. 3nD-LIFE
  20%
 11. 11. rangsdorf69
  16%
 12. 12. 3nD-Ohni
  15%
 13. 13. 3nD-Beckmann
  11%
 14. 14. 3nD-Grinolus
  11%
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  0%
 16. 16. KFC_Chris002
  0%

Assists

 1. 1. 3nD-Kosta696
  588
 2. 2. 3nD-Ninja
  358
 3. 3. rangsdorf69
  51
 4. 4. 3nD-LIFE
  50
 5. 5. 3nD-Ray27
  38
 6. 6. 3nD-Grinolus
  13
 7. 7. 3nD-Niki96
  13
 8. 8. pepe10-srb
  4
 9. 9. 3nD-Asinuel
  3
 10. 10. 3nD-Ohni
  3
 11. 11. 3nD-Ryan
  3
 12. 12. 3nD-Sharp
  2
 13. 13. 3nD-Olli
  1
 14. 14. 3nd-VivahCrafter
  0
 15. 15. KFC_Chris002
  0
 16. 16. 3nD-Beckmann
  0

Assists per match

 1. 1. 3nD-Ryan
  0.50
 2. 2. 3nD-Niki96
  0.48
 3. 3. 3nD-Ray27
  0.45
 4. 4. 3nD-Ninja
  0.40
 5. 5. 3nD-Kosta696
  0.38
 6. 6. 3nD-Grinolus
  0.28
 7. 7. 3nD-LIFE
  0.22
 8. 8. pepe10-srb
  0.18
 9. 9. 3nD-Asinuel
  0.12
 10. 10. 3nD-Sharp
  0.11
 11. 11. rangsdorf69
  0.11
 12. 12. 3nD-Ohni
  0.03
 13. 13. 3nD-Olli
  0.00
 14. 14. 3nD-Beckmann
  0.00
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  0.00
 16. 16. KFC_Chris002
  0.00

Passes made

 1. 1. 3nD-Kosta696
  18788
 2. 2. 3nD-Ninja
  12928
 3. 3. rangsdorf69
  4739
 4. 4. 3nD-Olli
  2373
 5. 5. 3nD-LIFE
  1927
 6. 6. 3nD-Ray27
  1046
 7. 7. 3nD-Ohni
  1027
 8. 8. 3nD-Niki96
  359
 9. 9. 3nD-Grinolus
  318
 10. 10. pepe10-srb
  232
 11. 11. 3nD-Beckmann
  208
 12. 12. 3nD-Asinuel
  206
 13. 13. 3nD-Sharp
  146
 14. 14. KFC_Chris002
  137
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  91
 16. 16. 3nD-Ryan
  48

Passes made per match

 1. 1. 3nD-Ninja
  14.54
 2. 2. 3nD-Niki96
  13.30
 3. 3. 3nD-Ray27
  12.45
 4. 4. 3nD-Kosta696
  12.16
 5. 5. pepe10-srb
  10.55
 6. 6. rangsdorf69
  10.24
 7. 7. 3nD-Ohni
  8.93
 8. 8. 3nD-LIFE
  8.64
 9. 9. 3nD-Asinuel
  8.24
 10. 10. 3nD-Sharp
  8.11
 11. 11. 3nD-Ryan
  8.00
 12. 12. KFC_Chris002
  7.61
 13. 13. 3nD-Grinolus
  6.91
 14. 14. 3nD-Beckmann
  5.07
 15. 15. 3nd-VivahCrafter
  5.06
 16. 16. 3nD-Olli
  3.03

Pass success rate

 1. 1. 3nD-Ohni
  84%
 2. 2. 3nD-Sharp
  84%
 3. 3. rangsdorf69
  81%
 4. 4. 3nD-Kosta696
  81%
 5. 5. 3nD-Niki96
  81%
 6. 6. 3nD-Ryan
  81%
 7. 7. pepe10-srb
  79%
 8. 8. 3nD-Ninja
  79%
 9. 9. 3nD-Ray27
  77%
 10. 10. 3nD-Beckmann
  72%
 11. 11. 3nd-VivahCrafter
  71%
 12. 12. 3nD-Asinuel
  71%
 13. 13. KFC_Chris002
  65%
 14. 14. 3nD-LIFE
  64%
 15. 15. 3nD-Grinolus
  62%
 16. 16. 3nD-Olli
  60%

Tackles made

 1. 1. 3nD-Kosta696
  1760
 2. 2. 3nD-Ninja
  1741
 3. 3. rangsdorf69
  918
 4. 4. 3nD-LIFE
  315
 5. 5. 3nD-Ohni
  158
 6. 6. 3nD-Ray27
  114
 7. 7. 3nD-Niki96
  65
 8. 8. 3nD-Grinolus
  52
 9. 9. 3nD-Sharp
  32
 10. 10. KFC_Chris002
  30
 11. 11. 3nD-Asinuel
  26
 12. 12. 3nd-VivahCrafter
  18
 13. 13. 3nD-Beckmann
  15
 14. 14. pepe10-srb
  13
 15. 15. 3nD-Ryan
  12
 16. 16. 3nD-Olli
  2

Tackles made per match

 1. 1. 3nD-Niki96
  2.41
 2. 2. 3nD-Ryan
  2.00
 3. 3. rangsdorf69
  1.98
 4. 4. 3nD-Ninja
  1.96
 5. 5. 3nD-Sharp
  1.78
 6. 6. KFC_Chris002
  1.67
 7. 7. 3nD-LIFE
  1.41
 8. 8. 3nD-Ohni
  1.37
 9. 9. 3nD-Ray27
  1.36
 10. 10. 3nD-Kosta696
  1.14
 11. 11. 3nD-Grinolus
  1.13
 12. 12. 3nD-Asinuel
  1.04
 13. 13. 3nd-VivahCrafter
  1.00
 14. 14. pepe10-srb
  0.59
 15. 15. 3nD-Beckmann
  0.37
 16. 16. 3nD-Olli
  0.00

Tackle success rate

 1. 1. 3nD-Olli
  66%
 2. 2. pepe10-srb
  54%
 3. 3. 3nD-Niki96
  50%
 4. 4. 3nD-Ryan
  46%
 5. 5. 3nD-Ohni
  45%
 6. 6. 3nD-Sharp
  37%
 7. 7. rangsdorf69
  36%
 8. 8. 3nD-LIFE
  35%
 9. 9. 3nD-Asinuel
  34%
 10. 10. 3nd-VivahCrafter
  33%
 11. 11. 3nD-Ninja
  26%
 12. 12. 3nD-Beckmann
  26%
 13. 13. KFC_Chris002
  22%
 14. 14. 3nD-Ray27
  20%
 15. 15. 3nD-Grinolus
  20%
 16. 16. 3nD-Kosta696
  17%

Red cards

 1. 1. 3nD-Kosta696
  5
 2. 2. 3nD-Ninja
  3
 3. 3. rangsdorf69
  2
 4. 4. 3nD-Ohni
  1
 5. 5. 3nD-Beckmann
  1
 6. 6. 3nD-Niki96
  0
 7. 7. 3nD-Grinolus
  0
 8. 8. 3nD-Asinuel
  0
 9. 9. 3nD-LIFE
  0
 10. 10. 3nD-Ray27
  0
 11. 11. 3nD-Ryan
  0
 12. 12. 3nD-Sharp
  0
 13. 13. 3nd-VivahCrafter
  0
 14. 14. KFC_Chris002
  0
 15. 15. pepe10-srb
  0
 16. 16. 3nD-Olli
  0

Red cards rate

 1. 1. 3nD-Beckmann
  2%
 2. 2. 3nD-Ohni
  1%
 3. 3. rangsdorf69
  0%
 4. 4. 3nD-Ninja
  0%
 5. 5. 3nD-Kosta696
  0%
 6. 6. 3nD-Niki96
  0%
 7. 7. 3nD-Grinolus
  0%
 8. 8. 3nD-Asinuel
  0%
 9. 9. 3nD-LIFE
  0%
 10. 10. 3nD-Ray27
  0%
 11. 11. 3nD-Ryan
  0%
 12. 12. 3nD-Sharp
  0%
 13. 13. 3nd-VivahCrafter
  0%
 14. 14. KFC_Chris002
  0%
 15. 15. pepe10-srb
  0%
 16. 16. 3nD-Olli
  0%

Def clean sheets

 1. 1. rangsdorf69
  29
 2. 2. 3nD-Beckmann
  13
 3. 3. 3nd-VivahCrafter
  6
 4. 4. 3nD-Sharp
  6
 5. 5. 3nD-Ninja
  5
 6. 6. KFC_Chris002
  4
 7. 7. 3nD-Olli
  2
 8. 8. 3nD-Ohni
  1
 9. 9. pepe10-srb
  1
 10. 10. 3nD-Niki96
  0
 11. 11. 3nD-Ray27
  0
 12. 12. 3nD-Ryan
  0
 13. 13. 3nD-LIFE
  0
 14. 14. 3nD-Kosta696
  0
 15. 15. 3nD-Grinolus
  0
 16. 16. 3nD-Asinuel
  0

Def clean sheets rate

 1. 1. 3nd-VivahCrafter
  33%
 2. 2. 3nD-Sharp
  33%
 3. 3. 3nD-Beckmann
  32%
 4. 4. KFC_Chris002
  22%
 5. 5. rangsdorf69
  6%
 6. 6. pepe10-srb
  5%
 7. 7. 3nD-Ohni
  1%
 8. 8. 3nD-Ninja
  1%
 9. 9. 3nD-Olli
  0%
 10. 10. 3nD-Ray27
  0%
 11. 11. 3nD-Ryan
  0%
 12. 12. 3nD-Niki96
  0%
 13. 13. 3nD-LIFE
  0%
 14. 14. 3nD-Kosta696
  0%
 15. 15. 3nD-Grinolus
  0%
 16. 16. 3nD-Asinuel
  0%

GK clean sheets

 1. 1. 3nD-Olli
  229
 2. 2. 3nD-Kosta696
  8
 3. 3. 3nD-Ninja
  4
 4. 4. 3nD-LIFE
  3
 5. 5. 3nD-Sharp
  1
 6. 6. 3nD-Niki96
  0
 7. 7. 3nD-Asinuel
  0
 8. 8. 3nD-Ohni
  0
 9. 9. 3nD-Beckmann
  0
 10. 10. 3nD-Ray27
  0
 11. 11. 3nD-Ryan
  0
 12. 12. 3nD-Grinolus
  0
 13. 13. 3nd-VivahCrafter
  0
 14. 14. KFC_Chris002
  0
 15. 15. pepe10-srb
  0
 16. 16. rangsdorf69
  0

GK clean sheets rate

 1. 1. 3nD-Olli
  29%
 2. 2. 3nD-Sharp
  6%
 3. 3. 3nD-LIFE
  1%
 4. 4. 3nD-Kosta696
  1%
 5. 5. 3nD-Ninja
  0%
 6. 6. 3nD-Niki96
  0%
 7. 7. 3nD-Asinuel
  0%
 8. 8. 3nD-Ohni
  0%
 9. 9. 3nD-Beckmann
  0%
 10. 10. 3nD-Ray27
  0%
 11. 11. 3nD-Ryan
  0%
 12. 12. 3nD-Grinolus
  0%
 13. 13. 3nd-VivahCrafter
  0%
 14. 14. KFC_Chris002
  0%
 15. 15. pepe10-srb
  0%
 16. 16. rangsdorf69
  0%

Height

 1. 1. 3nD-Olli
  1.96m
  (6′5″)
 2. 2. 3nD-Ninja
  1.95m
  (6′5″)
 3. 3. 3nd-VivahCrafter
  1.87m
  (6′2″)
 4. 4. pepe10-srb
  1.82m
  (5′12″)
 5. 5. 3nD-Beckmann
  1.81m
  (5′11″)
 6. 6. 3nD-LIFE
  1.79m
  (5′10″)
 7. 7. 3nD-Niki96
  1.79m
  (5′10″)
 8. 8. 3nD-Grinolus
  1.79m
  (5′10″)
 9. 9. 3nD-Ray27
  1.79m
  (5′10″)
 10. 10. 3nD-Ohni
  1.79m
  (5′10″)
 11. 11. 3nD-Ryan
  1.77m
  (5′10″)
 12. 12. 3nD-Sharp
  1.77m
  (5′10″)
 13. 13. rangsdorf69
  1.76m
  (5′9″)
 14. 14. KFC_Chris002
  1.76m
  (5′9″)
 15. 15. 3nD-Kosta696
  1.73m
  (5′8″)
 16. 16. 3nD-Asinuel
  1.73m
  (5′8″)