XURUTANGAS shield
PC

XURUTANGAS

Share:

Player rankings in last matches

Matches played

 1. 1. -XUR-Ronaldo
  4
 2. 2. -XUR-TiOo
  4
 3. 3. H11_Dab
  2
 4. 4. adrianinhp
  2
 5. 5. H11_Didi
  2
 6. 6. JeanPowerS2
  2
 7. 7. H11_Dudu
  1
 8. 8. borghiacarlos88
  1
 9. 9. -XUR-Gaspar
  1
 10. 10. -XUR-Diegod
  1
 11. 11. Samuca-Muniz
  1

Win rate

 1. 1. H11_Dudu
  100%
 2. 2. Samuca-Muniz
  100%
 3. 3. -XUR-Diegod
  100%
 4. 4. -XUR-Gaspar
  100%
 5. 5. adrianinhp
  100%
 6. 6. H11_Didi
  100%
 7. 7. -XUR-TiOo
  75%
 8. 8. -XUR-Ronaldo
  75%
 9. 9. JeanPowerS2
  50%
 10. 10. H11_Dab
  50%
 11. 11. borghiacarlos88
  0%

Rating average

 1. 1. H11_Dudu
  9.30
 2. 2. H11_Didi
  9.15
 3. 3. JeanPowerS2
  8.75
 4. 4. -XUR-TiOo
  8.63
 5. 5. -XUR-Gaspar
  8.50
 6. 6. adrianinhp
  8.20
 7. 7. -XUR-Ronaldo
  8.05
 8. 8. H11_Dab
  8.00
 9. 9. -XUR-Diegod
  7.80
 10. 10. Samuca-Muniz
  7.70
 11. 11. borghiacarlos88
  6.50

Man of the match

 1. 1. -XUR-TiOo
  2
 2. 2. H11_Dudu
  1
 3. 3. adrianinhp
  1
 4. 4. Samuca-Muniz
  0
 5. 5. -XUR-Ronaldo
  0
 6. 6. H11_Didi
  0
 7. 7. JeanPowerS2
  0
 8. 8. borghiacarlos88
  0
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0
 10. 10. -XUR-Diegod
  0
 11. 11. H11_Dab
  0

Man of the match rate

 1. 1. H11_Dudu
  100%
 2. 2. -XUR-TiOo
  50%
 3. 3. adrianinhp
  50%
 4. 4. Samuca-Muniz
  0%
 5. 5. -XUR-Ronaldo
  0%
 6. 6. H11_Didi
  0%
 7. 7. JeanPowerS2
  0%
 8. 8. borghiacarlos88
  0%
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0%
 10. 10. -XUR-Diegod
  0%
 11. 11. H11_Dab
  0%

Goals

 1. 1. -XUR-TiOo
  3
 2. 2. H11_Dab
  2
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  1
 4. 4. H11_Dudu
  1
 5. 5. adrianinhp
  1
 6. 6. H11_Didi
  1
 7. 7. -XUR-Gaspar
  1
 8. 8. borghiacarlos88
  0
 9. 9. JeanPowerS2
  0
 10. 10. -XUR-Diegod
  0
 11. 11. Samuca-Muniz
  0

Goals per match

 1. 1. H11_Dab
  1.00
 2. 2. H11_Dudu
  1.00
 3. 3. -XUR-Gaspar
  1.00
 4. 4. -XUR-TiOo
  0.75
 5. 5. adrianinhp
  0.50
 6. 6. H11_Didi
  0.50
 7. 7. -XUR-Ronaldo
  0.25
 8. 8. JeanPowerS2
  0.00
 9. 9. borghiacarlos88
  0.00
 10. 10. -XUR-Diegod
  0.00
 11. 11. Samuca-Muniz
  0.00

Shot success rate

 1. 1. -XUR-Gaspar
  Infinity%
 2. 2. H11_Dudu
  100%
 3. 3. adrianinhp
  50%
 4. 4. H11_Dab
  33%
 5. 5. -XUR-TiOo
  30%
 6. 6. H11_Didi
  20%
 7. 7. -XUR-Ronaldo
  14%
 8. 8. JeanPowerS2
  0%
 9. 9. borghiacarlos88
  0%
 10. 10. -XUR-Diegod
  0%
 11. 11. Samuca-Muniz
  0%

Assists

 1. 1. -XUR-TiOo
  3
 2. 2. -XUR-Ronaldo
  2
 3. 3. H11_Didi
  2
 4. 4. JeanPowerS2
  2
 5. 5. adrianinhp
  1
 6. 6. H11_Dab
  0
 7. 7. H11_Dudu
  0
 8. 8. borghiacarlos88
  0
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0
 10. 10. -XUR-Diegod
  0
 11. 11. Samuca-Muniz
  0

Assists per match

 1. 1. H11_Didi
  1.00
 2. 2. JeanPowerS2
  1.00
 3. 3. -XUR-TiOo
  0.75
 4. 4. -XUR-Ronaldo
  0.50
 5. 5. adrianinhp
  0.50
 6. 6. H11_Dab
  0.00
 7. 7. H11_Dudu
  0.00
 8. 8. borghiacarlos88
  0.00
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0.00
 10. 10. -XUR-Diegod
  0.00
 11. 11. Samuca-Muniz
  0.00

Passes made

 1. 1. -XUR-TiOo
  75
 2. 2. -XUR-Ronaldo
  58
 3. 3. JeanPowerS2
  49
 4. 4. H11_Dab
  35
 5. 5. H11_Didi
  28
 6. 6. H11_Dudu
  25
 7. 7. -XUR-Gaspar
  20
 8. 8. adrianinhp
  17
 9. 9. -XUR-Diegod
  14
 10. 10. Samuca-Muniz
  11
 11. 11. borghiacarlos88
  0

Passes made per match

 1. 1. H11_Dudu
  25.00
 2. 2. JeanPowerS2
  24.50
 3. 3. -XUR-Gaspar
  20.00
 4. 4. -XUR-TiOo
  18.75
 5. 5. H11_Dab
  17.50
 6. 6. -XUR-Ronaldo
  14.50
 7. 7. H11_Didi
  14.00
 8. 8. -XUR-Diegod
  14.00
 9. 9. Samuca-Muniz
  11.00
 10. 10. adrianinhp
  8.50
 11. 11. borghiacarlos88
  0.00

Pass success rate

 1. 1. -XUR-Diegod
  93%
 2. 2. H11_Didi
  93%
 3. 3. H11_Dudu
  89%
 4. 4. -XUR-Ronaldo
  89%
 5. 5. JeanPowerS2
  89%
 6. 6. -XUR-Gaspar
  87%
 7. 7. -XUR-TiOo
  80%
 8. 8. H11_Dab
  80%
 9. 9. Samuca-Muniz
  79%
 10. 10. adrianinhp
  74%
 11. 11. borghiacarlos88
  0%

Tackles made

 1. 1. -XUR-Ronaldo
  10
 2. 2. JeanPowerS2
  7
 3. 3. H11_Dab
  6
 4. 4. -XUR-TiOo
  3
 5. 5. Samuca-Muniz
  2
 6. 6. adrianinhp
  1
 7. 7. -XUR-Gaspar
  1
 8. 8. -XUR-Diegod
  1
 9. 9. H11_Dudu
  1
 10. 10. H11_Didi
  0
 11. 11. borghiacarlos88
  0

Tackles made per match

 1. 1. JeanPowerS2
  3.50
 2. 2. H11_Dab
  3.00
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  2.50
 4. 4. Samuca-Muniz
  2.00
 5. 5. -XUR-Gaspar
  1.00
 6. 6. -XUR-Diegod
  1.00
 7. 7. H11_Dudu
  1.00
 8. 8. -XUR-TiOo
  0.75
 9. 9. adrianinhp
  0.50
 10. 10. H11_Didi
  0.00
 11. 11. borghiacarlos88
  0.00

Tackle success rate

 1. 1. -XUR-Gaspar
  100%
 2. 2. -XUR-Ronaldo
  71%
 3. 3. JeanPowerS2
  70%
 4. 4. Samuca-Muniz
  50%
 5. 5. H11_Dab
  40%
 6. 6. adrianinhp
  33%
 7. 7. H11_Dudu
  25%
 8. 8. -XUR-TiOo
  19%
 9. 9. -XUR-Diegod
  17%
 10. 10. H11_Didi
  0%
 11. 11. borghiacarlos88
  0%

Red cards

 1. 1. H11_Dab
  0
 2. 2. H11_Dudu
  0
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  0
 4. 4. -XUR-TiOo
  0
 5. 5. adrianinhp
  0
 6. 6. H11_Didi
  0
 7. 7. JeanPowerS2
  0
 8. 8. borghiacarlos88
  0
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0
 10. 10. -XUR-Diegod
  0
 11. 11. Samuca-Muniz
  0

Red cards rate

 1. 1. H11_Dab
  0%
 2. 2. H11_Dudu
  0%
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  0%
 4. 4. -XUR-TiOo
  0%
 5. 5. adrianinhp
  0%
 6. 6. H11_Didi
  0%
 7. 7. JeanPowerS2
  0%
 8. 8. borghiacarlos88
  0%
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0%
 10. 10. -XUR-Diegod
  0%
 11. 11. Samuca-Muniz
  0%

Def clean sheets

 1. 1. H11_Dab
  0
 2. 2. H11_Dudu
  0
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  0
 4. 4. -XUR-TiOo
  0
 5. 5. adrianinhp
  0
 6. 6. H11_Didi
  0
 7. 7. JeanPowerS2
  0
 8. 8. borghiacarlos88
  0
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0
 10. 10. -XUR-Diegod
  0
 11. 11. Samuca-Muniz
  0

Def clean sheets rate

 1. 1. H11_Dab
  0%
 2. 2. H11_Dudu
  0%
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  0%
 4. 4. -XUR-TiOo
  0%
 5. 5. adrianinhp
  0%
 6. 6. H11_Didi
  0%
 7. 7. JeanPowerS2
  0%
 8. 8. borghiacarlos88
  0%
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0%
 10. 10. -XUR-Diegod
  0%
 11. 11. Samuca-Muniz
  0%

GK clean sheets

 1. 1. H11_Dab
  0
 2. 2. H11_Dudu
  0
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  0
 4. 4. -XUR-TiOo
  0
 5. 5. adrianinhp
  0
 6. 6. H11_Didi
  0
 7. 7. JeanPowerS2
  0
 8. 8. borghiacarlos88
  0
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0
 10. 10. -XUR-Diegod
  0
 11. 11. Samuca-Muniz
  0

GK clean sheets rate

 1. 1. H11_Dab
  0%
 2. 2. H11_Dudu
  0%
 3. 3. -XUR-Ronaldo
  0%
 4. 4. -XUR-TiOo
  0%
 5. 5. adrianinhp
  0%
 6. 6. H11_Didi
  0%
 7. 7. JeanPowerS2
  0%
 8. 8. borghiacarlos88
  0%
 9. 9. -XUR-Gaspar
  0%
 10. 10. -XUR-Diegod
  0%
 11. 11. Samuca-Muniz
  0%

Teammates in last matches11