BANG Theory shield
PC

BANG Theory

Share:

Squad rankings in last matches

Matches played
 1. Bruno_Haswari
  10
 2. 7-Raul-S04
  10
 3. D12-Fio
  10
 4. Uhhweh-4BANG
  10
 5. Blackymast3r
  10
 6. Aterlupus
  10
 7. DMS2196
  6
 8. D12_FaLK
  6
 9. Chillix-4BANG
  6
 10. CCa_NZ17
  6
 11. AYB_Torfabrik
  5
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  4
 13. n4psTaR-4BANG
  4
 14. Naviq
  4
 15. DiY_Awesome1337
  4
 16. VictoRitz
  4
Win rate
 1. AYB_Torfabrik
  60%
 2. DMS2196
  50%
 3. D12_FaLK
  50%
 4. Chillix-4BANG
  50%
 5. CCa_NZ17
  50%
 6. Aterlupus
  40%
 7. 7-Raul-S04
  40%
 8. D12-Fio
  40%
 9. Uhhweh-4BANG
  40%
 10. Blackymast3r
  40%
 11. Bruno_Haswari
  40%
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  25%
 13. n4psTaR-4BANG
  25%
 14. Naviq
  25%
 15. DiY_Awesome1337
  25%
 16. VictoRitz
  25%
Rating per match
 1. AYB_Torfabrik
  8.24
 2. D12-Fio
  8.05
 3. CCa_NZ17
  8.03
 4. D12_FaLK
  7.98
 5. DMS2196
  7.83
 6. Uhhweh-4BANG
  7.77
 7. 7-Raul-S04
  7.72
 8. Chillix-4BANG
  7.72
 9. Blackymast3r
  7.61
 10. Bruno_Haswari
  7.60
 11. Aterlupus
  7.44
 12. DiY_Awesome1337
  7.35
 13. K0ffaB0mbe-4BANG
  7.22
 14. n4psTaR-4BANG
  7.13
 15. VictoRitz
  6.97
 16. Naviq
  6.92
Man of the match
 1. D12-Fio
  4
 2. DiY_Awesome1337
  1
 3. 7-Raul-S04
  1
 4. Chillix-4BANG
  0
 5. CCa_NZ17
  0
 6. Naviq
  0
 7. D12_FaLK
  0
 8. n4psTaR-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Aterlupus
  0
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. DMS2196
  0
 14. Bruno_Haswari
  0
 15. AYB_Torfabrik
  0
 16. VictoRitz
  0
Man of the match rate
 1. D12-Fio
  40%
 2. DiY_Awesome1337
  25%
 3. 7-Raul-S04
  10%
 4. Chillix-4BANG
  0%
 5. CCa_NZ17
  0%
 6. Naviq
  0%
 7. D12_FaLK
  0%
 8. n4psTaR-4BANG
  0%
 9. Uhhweh-4BANG
  0%
 10. Aterlupus
  0%
 11. Blackymast3r
  0%
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0%
 13. DMS2196
  0%
 14. Bruno_Haswari
  0%
 15. AYB_Torfabrik
  0%
 16. VictoRitz
  0%
Goals
 1. D12-Fio
  13
 2. Chillix-4BANG
  4
 3. CCa_NZ17
  2
 4. 7-Raul-S04
  2
 5. D12_FaLK
  1
 6. Naviq
  1
 7. AYB_Torfabrik
  0
 8. n4psTaR-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Aterlupus
  0
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. DMS2196
  0
 14. Bruno_Haswari
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
Goals per match
 1. D12-Fio
  1.30
 2. Chillix-4BANG
  0.67
 3. CCa_NZ17
  0.33
 4. Naviq
  0.25
 5. 7-Raul-S04
  0.20
 6. D12_FaLK
  0.17
 7. AYB_Torfabrik
  0.00
 8. n4psTaR-4BANG
  0.00
 9. Uhhweh-4BANG
  0.00
 10. Aterlupus
  0.00
 11. Blackymast3r
  0.00
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0.00
 13. DMS2196
  0.00
 14. Bruno_Haswari
  0.00
 15. DiY_Awesome1337
  0.00
 16. VictoRitz
  0.00
Shots
 1. D12-Fio
  20
 2. 7-Raul-S04
  19
 3. CCa_NZ17
  9
 4. D12_FaLK
  6
 5. Chillix-4BANG
  6
 6. AYB_Torfabrik
  3
 7. Naviq
  3
 8. Uhhweh-4BANG
  3
 9. Bruno_Haswari
  2
 10. n4psTaR-4BANG
  2
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. Aterlupus
  0
 14. DMS2196
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
Shots per match
 1. D12-Fio
  2.00
 2. 7-Raul-S04
  1.90
 3. CCa_NZ17
  1.50
 4. D12_FaLK
  1.00
 5. Chillix-4BANG
  1.00
 6. Naviq
  0.75
 7. AYB_Torfabrik
  0.60
 8. n4psTaR-4BANG
  0.50
 9. Uhhweh-4BANG
  0.30
 10. Bruno_Haswari
  0.20
 11. Blackymast3r
  0.00
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0.00
 13. Aterlupus
  0.00
 14. DMS2196
  0.00
 15. DiY_Awesome1337
  0.00
 16. VictoRitz
  0.00
Shot success rate
 1. Chillix-4BANG
  67%
 2. D12-Fio
  65%
 3. Naviq
  33%
 4. CCa_NZ17
  22%
 5. D12_FaLK
  17%
 6. 7-Raul-S04
  11%
 7. AYB_Torfabrik
  0%
 8. n4psTaR-4BANG
  0%
 9. Uhhweh-4BANG
  0%
 10. Aterlupus
  0%
 11. Blackymast3r
  0%
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0%
 13. DMS2196
  0%
 14. Bruno_Haswari
  0%
 15. DiY_Awesome1337
  0%
 16. VictoRitz
  0%
Assists
 1. 7-Raul-S04
  7
 2. D12-Fio
  4
 3. AYB_Torfabrik
  1
 4. Bruno_Haswari
  1
 5. n4psTaR-4BANG
  1
 6. CCa_NZ17
  1
 7. Naviq
  1
 8. Chillix-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Aterlupus
  0
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. D12_FaLK
  0
 14. DMS2196
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
Assists per match
 1. 7-Raul-S04
  0.70
 2. D12-Fio
  0.40
 3. n4psTaR-4BANG
  0.25
 4. Naviq
  0.25
 5. AYB_Torfabrik
  0.20
 6. CCa_NZ17
  0.17
 7. Bruno_Haswari
  0.10
 8. Chillix-4BANG
  0.00
 9. Uhhweh-4BANG
  0.00
 10. Aterlupus
  0.00
 11. Blackymast3r
  0.00
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0.00
 13. D12_FaLK
  0.00
 14. DMS2196
  0.00
 15. DiY_Awesome1337
  0.00
 16. VictoRitz
  0.00
Goals + assists
 1. D12-Fio
  17
 2. 7-Raul-S04
  9
 3. Chillix-4BANG
  4
 4. CCa_NZ17
  3
 5. Naviq
  2
 6. AYB_Torfabrik
  1
 7. Bruno_Haswari
  1
 8. D12_FaLK
  1
 9. n4psTaR-4BANG
  1
 10. Aterlupus
  0
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. Uhhweh-4BANG
  0
 14. DMS2196
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
Goals + assists per match
 1. D12-Fio
  1.70
 2. 7-Raul-S04
  0.90
 3. Chillix-4BANG
  0.67
 4. CCa_NZ17
  0.50
 5. Naviq
  0.50
 6. n4psTaR-4BANG
  0.25
 7. AYB_Torfabrik
  0.20
 8. D12_FaLK
  0.17
 9. Bruno_Haswari
  0.10
 10. Aterlupus
  0.00
 11. Blackymast3r
  0.00
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0.00
 13. Uhhweh-4BANG
  0.00
 14. DMS2196
  0.00
 15. DiY_Awesome1337
  0.00
 16. VictoRitz
  0.00
Passes made
 1. 7-Raul-S04
  162
 2. Uhhweh-4BANG
  134
 3. D12-Fio
  95
 4. Bruno_Haswari
  83
 5. CCa_NZ17
  79
 6. Aterlupus
  69
 7. DMS2196
  55
 8. Chillix-4BANG
  54
 9. n4psTaR-4BANG
  41
 10. AYB_Torfabrik
  38
 11. D12_FaLK
  36
 12. Blackymast3r
  36
 13. Naviq
  35
 14. VictoRitz
  34
 15. DiY_Awesome1337
  28
 16. K0ffaB0mbe-4BANG
  26
Passes made per match
 1. 7-Raul-S04
  16.20
 2. Uhhweh-4BANG
  13.40
 3. CCa_NZ17
  13.17
 4. n4psTaR-4BANG
  10.25
 5. D12-Fio
  9.50
 6. DMS2196
  9.17
 7. Chillix-4BANG
  9.00
 8. Naviq
  8.75
 9. VictoRitz
  8.50
 10. Bruno_Haswari
  8.30
 11. AYB_Torfabrik
  7.60
 12. DiY_Awesome1337
  7.00
 13. Aterlupus
  6.90
 14. K0ffaB0mbe-4BANG
  6.50
 15. D12_FaLK
  6.00
 16. Blackymast3r
  3.60
Pass success rate
 1. D12_FaLK
  90%
 2. Uhhweh-4BANG
  82%
 3. 7-Raul-S04
  82%
 4. CCa_NZ17
  81%
 5. DiY_Awesome1337
  80%
 6. Bruno_Haswari
  80%
 7. DMS2196
  80%
 8. D12-Fio
  78%
 9. AYB_Torfabrik
  78%
 10. Blackymast3r
  77%
 11. Naviq
  76%
 12. n4psTaR-4BANG
  76%
 13. VictoRitz
  76%
 14. K0ffaB0mbe-4BANG
  74%
 15. Aterlupus
  74%
 16. Chillix-4BANG
  74%
Tackles made
 1. 7-Raul-S04
  18
 2. Uhhweh-4BANG
  14
 3. Bruno_Haswari
  13
 4. CCa_NZ17
  10
 5. D12-Fio
  9
 6. D12_FaLK
  8
 7. Aterlupus
  7
 8. DiY_Awesome1337
  6
 9. Chillix-4BANG
  4
 10. AYB_Torfabrik
  4
 11. Naviq
  3
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  3
 13. VictoRitz
  2
 14. DMS2196
  1
 15. n4psTaR-4BANG
  0
 16. Blackymast3r
  0
Tackles made per match
 1. 7-Raul-S04
  1.80
 2. CCa_NZ17
  1.67
 3. DiY_Awesome1337
  1.50
 4. Uhhweh-4BANG
  1.40
 5. D12_FaLK
  1.33
 6. Bruno_Haswari
  1.30
 7. D12-Fio
  0.90
 8. AYB_Torfabrik
  0.80
 9. Naviq
  0.75
 10. K0ffaB0mbe-4BANG
  0.75
 11. Aterlupus
  0.70
 12. Chillix-4BANG
  0.67
 13. VictoRitz
  0.50
 14. DMS2196
  0.17
 15. n4psTaR-4BANG
  0.00
 16. Blackymast3r
  0.00
Tackle success rate
 1. AYB_Torfabrik
  80%
 2. DiY_Awesome1337
  46%
 3. D12_FaLK
  44%
 4. VictoRitz
  29%
 5. 7-Raul-S04
  26%
 6. DMS2196
  25%
 7. CCa_NZ17
  24%
 8. Naviq
  23%
 9. D12-Fio
  21%
 10. Aterlupus
  20%
 11. Uhhweh-4BANG
  18%
 12. Bruno_Haswari
  16%
 13. Chillix-4BANG
  14%
 14. K0ffaB0mbe-4BANG
  14%
 15. Blackymast3r
  0%
 16. n4psTaR-4BANG
  0%
Red cards
 1. AYB_Torfabrik
  0
 2. DMS2196
  0
 3. D12_FaLK
  0
 4. Chillix-4BANG
  0
 5. CCa_NZ17
  0
 6. Naviq
  0
 7. 7-Raul-S04
  0
 8. n4psTaR-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Aterlupus
  0
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. D12-Fio
  0
 14. Bruno_Haswari
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
Red cards rate
 1. AYB_Torfabrik
  0%
 2. DMS2196
  0%
 3. D12_FaLK
  0%
 4. Chillix-4BANG
  0%
 5. CCa_NZ17
  0%
 6. Naviq
  0%
 7. 7-Raul-S04
  0%
 8. n4psTaR-4BANG
  0%
 9. Uhhweh-4BANG
  0%
 10. Aterlupus
  0%
 11. Blackymast3r
  0%
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0%
 13. D12-Fio
  0%
 14. Bruno_Haswari
  0%
 15. DiY_Awesome1337
  0%
 16. VictoRitz
  0%
Def clean sheets
 1. AYB_Torfabrik
  1
 2. DMS2196
  1
 3. D12_FaLK
  1
 4. Aterlupus
  1
 5. CCa_NZ17
  0
 6. Naviq
  0
 7. 7-Raul-S04
  0
 8. n4psTaR-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Chillix-4BANG
  0
 11. Blackymast3r
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. D12-Fio
  0
 14. Bruno_Haswari
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
Def clean sheets rate
 1. AYB_Torfabrik
  20%
 2. DMS2196
  17%
 3. D12_FaLK
  17%
 4. Aterlupus
  10%
 5. CCa_NZ17
  0%
 6. Naviq
  0%
 7. 7-Raul-S04
  0%
 8. n4psTaR-4BANG
  0%
 9. Uhhweh-4BANG
  0%
 10. Chillix-4BANG
  0%
 11. Blackymast3r
  0%
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0%
 13. D12-Fio
  0%
 14. Bruno_Haswari
  0%
 15. DiY_Awesome1337
  0%
 16. VictoRitz
  0%
GK saves
 1. Blackymast3r
  48
 2. AYB_Torfabrik
  0
 3. D12_FaLK
  0
 4. Chillix-4BANG
  0
 5. CCa_NZ17
  0
 6. Naviq
  0
 7. 7-Raul-S04
  0
 8. n4psTaR-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Aterlupus
  0
 11. DMS2196
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. D12-Fio
  0
 14. Bruno_Haswari
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
GK clean sheets
 1. Blackymast3r
  1
 2. AYB_Torfabrik
  0
 3. D12_FaLK
  0
 4. Chillix-4BANG
  0
 5. CCa_NZ17
  0
 6. Naviq
  0
 7. 7-Raul-S04
  0
 8. n4psTaR-4BANG
  0
 9. Uhhweh-4BANG
  0
 10. Aterlupus
  0
 11. DMS2196
  0
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0
 13. D12-Fio
  0
 14. Bruno_Haswari
  0
 15. DiY_Awesome1337
  0
 16. VictoRitz
  0
GK clean sheets rate
 1. Blackymast3r
  10%
 2. AYB_Torfabrik
  0%
 3. D12_FaLK
  0%
 4. Chillix-4BANG
  0%
 5. CCa_NZ17
  0%
 6. Naviq
  0%
 7. 7-Raul-S04
  0%
 8. n4psTaR-4BANG
  0%
 9. Uhhweh-4BANG
  0%
 10. Aterlupus
  0%
 11. DMS2196
  0%
 12. K0ffaB0mbe-4BANG
  0%
 13. D12-Fio
  0%
 14. Bruno_Haswari
  0%
 15. DiY_Awesome1337
  0%
 16. VictoRitz
  0%

Squad list in last matches16

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports