BANG Theory shield
PC

BANG Theory

Share:

Squad ranking

Matches played
  1. Uhhweh-4BANG
    501
  2. Naviq
    363
  3. Holakraai-4BANG
    135
  4. n4psTaR-4BANG
    126
  5. Chillix-4BANG
    96
  6. Bruno-4BANG
    37
  7. 7-Raul-S04
    34
  8. Aterlupus
    26
  9. R4z0rLAW-4BANG
    23
  10. Blackymast3r
    15
  11. sBz_K0fferbombe
    13
  12. kubilay96x-4BANG
    10
  13. Fio-4BANG
    6
  14. Cripdown-4BANG
    5
  15. Robin-4BANG
    4
  16. NiFFL-4BANG
    0
Win rate
  1. Fio-4BANG
    83%
  2. Cripdown-4BANG
    80%
  3. Robin-4BANG
    75%
  4. n4psTaR-4BANG
    46%
  5. sBz_K0fferbombe
    46%
  6. Blackymast3r
    46%
  7. Bruno-4BANG
    45%
  8. Naviq
    44%
  9. Holakraai-4BANG
    43%
  10. R4z0rLAW-4BANG
    43%
  11. Uhhweh-4BANG
    43%
  12. Chillix-4BANG
    39%
  13. Aterlupus
    38%
  14. 7-Raul-S04
    35%
  15. kubilay96x-4BANG
    20%
  16. NiFFL-4BANG
    0%
Overall
  1. Blackymast3r
    91
  2. Fio-4BANG
    91
  3. Uhhweh-4BANG
    90
  4. Bruno-4BANG
    90
  5. sBz_K0fferbombe
    90
  6. 7-Raul-S04
    90
  7. R4z0rLAW-4BANG
    89
  8. Naviq
    89
  9. n4psTaR-4BANG
    89
  10. Aterlupus
    89
  11. Holakraai-4BANG
    89
  12. Robin-4BANG
    89
  13. Cripdown-4BANG
    89
  14. kubilay96x-4BANG
    89
  15. Chillix-4BANG
    88
  16. NiFFL-4BANG
    0
Man of the match
  1. Uhhweh-4BANG
    27
  2. Naviq
    24
  3. Holakraai-4BANG
    10
  4. Fio-4BANG
    4
  5. n4psTaR-4BANG
    4
  6. Chillix-4BANG
    2
  7. 7-Raul-S04
    1
  8. Bruno-4BANG
    1
  9. R4z0rLAW-4BANG
    1
  10. NiFFL-4BANG
    0
  11. Aterlupus
    0
  12. Robin-4BANG
    0
  13. Cripdown-4BANG
    0
  14. sBz_K0fferbombe
    0
  15. Blackymast3r
    0
  16. kubilay96x-4BANG
    0
Man of the match rate
  1. Fio-4BANG
    67%
  2. Holakraai-4BANG
    7%
  3. Naviq
    7%
  4. Uhhweh-4BANG
    5%
  5. R4z0rLAW-4BANG
    4%
  6. n4psTaR-4BANG
    3%
  7. 7-Raul-S04
    3%
  8. Bruno-4BANG
    3%
  9. Chillix-4BANG
    2%
  10. NiFFL-4BANG
    0%
  11. Aterlupus
    0%
  12. Robin-4BANG
    0%
  13. sBz_K0fferbombe
    0%
  14. Cripdown-4BANG
    0%
  15. Blackymast3r
    0%
  16. kubilay96x-4BANG
    0%
Goals
  1. Naviq
    70
  2. n4psTaR-4BANG
    22
  3. Uhhweh-4BANG
    21
  4. Holakraai-4BANG
    9
  5. 7-Raul-S04
    7
  6. Fio-4BANG
    5
  7. kubilay96x-4BANG
    4
  8. sBz_K0fferbombe
    3
  9. Blackymast3r
    2
  10. Chillix-4BANG
    2
  11. Bruno-4BANG
    2
  12. R4z0rLAW-4BANG
    1
  13. Cripdown-4BANG
    1
  14. Robin-4BANG
    0
  15. Aterlupus
    0
  16. NiFFL-4BANG
    0
Goals per match
  1. Fio-4BANG
    0.83
  2. kubilay96x-4BANG
    0.40
  3. sBz_K0fferbombe
    0.23
  4. 7-Raul-S04
    0.21
  5. Cripdown-4BANG
    0.20
  6. Naviq
    0.19
  7. n4psTaR-4BANG
    0.17
  8. Blackymast3r
    0.13
  9. Holakraai-4BANG
    0.07
  10. Bruno-4BANG
    0.05
  11. R4z0rLAW-4BANG
    0.04
  12. Uhhweh-4BANG
    0.04
  13. Chillix-4BANG
    0.02
  14. Robin-4BANG
    0.00
  15. Aterlupus
    0.00
  16. NiFFL-4BANG
    0.00
Shot success rate
  1. R4z0rLAW-4BANG
    100%
  2. Blackymast3r
    66%
  3. kubilay96x-4BANG
    57%
  4. sBz_K0fferbombe
    50%
  5. Fio-4BANG
    41%
  6. Chillix-4BANG
    40%
  7. Naviq
    23%
  8. n4psTaR-4BANG
    21%
  9. Holakraai-4BANG
    16%
  10. Cripdown-4BANG
    16%
  11. Bruno-4BANG
    15%
  12. 7-Raul-S04
    11%
  13. Uhhweh-4BANG
    9%
  14. Aterlupus
    0%
  15. NiFFL-4BANG
    0%
  16. Robin-4BANG
    0%
Assists
  1. Naviq
    70
  2. Uhhweh-4BANG
    40
  3. n4psTaR-4BANG
    29
  4. Holakraai-4BANG
    15
  5. 7-Raul-S04
    9
  6. Fio-4BANG
    5
  7. sBz_K0fferbombe
    3
  8. kubilay96x-4BANG
    1
  9. Chillix-4BANG
    1
  10. R4z0rLAW-4BANG
    1
  11. Blackymast3r
    1
  12. Robin-4BANG
    0
  13. Aterlupus
    0
  14. Cripdown-4BANG
    0
  15. Bruno-4BANG
    0
  16. NiFFL-4BANG
    0
Assists per match
  1. Fio-4BANG
    0.83
  2. 7-Raul-S04
    0.26
  3. sBz_K0fferbombe
    0.23
  4. n4psTaR-4BANG
    0.23
  5. Naviq
    0.19
  6. Holakraai-4BANG
    0.11
  7. kubilay96x-4BANG
    0.10
  8. Uhhweh-4BANG
    0.08
  9. Blackymast3r
    0.07
  10. R4z0rLAW-4BANG
    0.04
  11. Chillix-4BANG
    0.01
  12. NiFFL-4BANG
    0.00
  13. Aterlupus
    0.00
  14. Robin-4BANG
    0.00
  15. Cripdown-4BANG
    0.00
  16. Bruno-4BANG
    0.00
Goals + assists
  1. Naviq
    140
  2. Uhhweh-4BANG
    61
  3. n4psTaR-4BANG
    51
  4. Holakraai-4BANG
    24
  5. 7-Raul-S04
    16
  6. Fio-4BANG
    10
  7. sBz_K0fferbombe
    6
  8. kubilay96x-4BANG
    5
  9. Blackymast3r
    3
  10. Chillix-4BANG
    3
  11. R4z0rLAW-4BANG
    2
  12. Bruno-4BANG
    2
  13. Cripdown-4BANG
    1
  14. Robin-4BANG
    0
  15. Aterlupus
    0
  16. NiFFL-4BANG
    0
Goals + assists per match
  1. Fio-4BANG
    1.67
  2. kubilay96x-4BANG
    0.50
  3. 7-Raul-S04
    0.47
  4. sBz_K0fferbombe
    0.46
  5. n4psTaR-4BANG
    0.40
  6. Naviq
    0.39
  7. Cripdown-4BANG
    0.20
  8. Blackymast3r
    0.20
  9. Holakraai-4BANG
    0.18
  10. Uhhweh-4BANG
    0.12
  11. R4z0rLAW-4BANG
    0.09
  12. Bruno-4BANG
    0.05
  13. Chillix-4BANG
    0.03
  14. Aterlupus
    0.00
  15. NiFFL-4BANG
    0.00
  16. Robin-4BANG
    0.00
Passes made
  1. Uhhweh-4BANG
    6298
  2. Naviq
    3914
  3. Holakraai-4BANG
    1520
  4. n4psTaR-4BANG
    1467
  5. 7-Raul-S04
    450
  6. Bruno-4BANG
    347
  7. Chillix-4BANG
    337
  8. Aterlupus
    186
  9. R4z0rLAW-4BANG
    177
  10. sBz_K0fferbombe
    113
  11. kubilay96x-4BANG
    92
  12. Fio-4BANG
    77
  13. Blackymast3r
    69
  14. Cripdown-4BANG
    17
  15. Robin-4BANG
    16
  16. NiFFL-4BANG
    0
Passes made per match
  1. 7-Raul-S04
    13.24
  2. Fio-4BANG
    12.83
  3. Uhhweh-4BANG
    12.57
  4. n4psTaR-4BANG
    11.64
  5. Holakraai-4BANG
    11.26
  6. Naviq
    10.78
  7. Bruno-4BANG
    9.38
  8. kubilay96x-4BANG
    9.20
  9. sBz_K0fferbombe
    8.69
  10. R4z0rLAW-4BANG
    7.70
  11. Aterlupus
    7.15
  12. Blackymast3r
    4.60
  13. Robin-4BANG
    4.00
  14. Chillix-4BANG
    3.51
  15. Cripdown-4BANG
    3.40
  16. NiFFL-4BANG
    0.00
Pass success rate
  1. Uhhweh-4BANG
    85%
  2. Holakraai-4BANG
    85%
  3. 7-Raul-S04
    82%
  4. Aterlupus
    82%
  5. kubilay96x-4BANG
    81%
  6. R4z0rLAW-4BANG
    81%
  7. Bruno-4BANG
    81%
  8. Fio-4BANG
    81%
  9. Cripdown-4BANG
    80%
  10. Naviq
    78%
  11. n4psTaR-4BANG
    77%
  12. sBz_K0fferbombe
    74%
  13. Chillix-4BANG
    71%
  14. Blackymast3r
    70%
  15. Robin-4BANG
    66%
  16. NiFFL-4BANG
    0%
Tackles made
  1. Uhhweh-4BANG
    627
  2. Naviq
    320
  3. Holakraai-4BANG
    101
  4. n4psTaR-4BANG
    76
  5. Bruno-4BANG
    49
  6. 7-Raul-S04
    25
  7. Aterlupus
    16
  8. sBz_K0fferbombe
    10
  9. Chillix-4BANG
    9
  10. R4z0rLAW-4BANG
    8
  11. Fio-4BANG
    6
  12. kubilay96x-4BANG
    5
  13. Robin-4BANG
    2
  14. Cripdown-4BANG
    1
  15. Blackymast3r
    1
  16. NiFFL-4BANG
    0
Tackles made per match
  1. Bruno-4BANG
    1.32
  2. Uhhweh-4BANG
    1.25
  3. Fio-4BANG
    1.00
  4. Naviq
    0.88
  5. sBz_K0fferbombe
    0.77
  6. Holakraai-4BANG
    0.75
  7. 7-Raul-S04
    0.74
  8. Aterlupus
    0.62
  9. n4psTaR-4BANG
    0.60
  10. Robin-4BANG
    0.50
  11. kubilay96x-4BANG
    0.50
  12. R4z0rLAW-4BANG
    0.35
  13. Cripdown-4BANG
    0.20
  14. Chillix-4BANG
    0.09
  15. Blackymast3r
    0.07
  16. NiFFL-4BANG
    0.00
Tackle success rate
  1. Robin-4BANG
    66%
  2. 7-Raul-S04
    28%
  3. Aterlupus
    25%
  4. Holakraai-4BANG
    23%
  5. Chillix-4BANG
    21%
  6. Naviq
    20%
  7. n4psTaR-4BANG
    20%
  8. Bruno-4BANG
    20%
  9. Uhhweh-4BANG
    20%
  10. Fio-4BANG
    20%
  11. kubilay96x-4BANG
    17%
  12. R4z0rLAW-4BANG
    14%
  13. sBz_K0fferbombe
    14%
  14. Blackymast3r
    7%
  15. Cripdown-4BANG
    3%
  16. NiFFL-4BANG
    0%
Red cards
  1. Uhhweh-4BANG
    2
  2. sBz_K0fferbombe
    0
  3. Robin-4BANG
    0
  4. R4z0rLAW-4BANG
    0
  5. NiFFL-4BANG
    0
  6. Naviq
    0
  7. n4psTaR-4BANG
    0
  8. Aterlupus
    0
  9. Holakraai-4BANG
    0
  10. Fio-4BANG
    0
  11. Cripdown-4BANG
    0
  12. Chillix-4BANG
    0
  13. Bruno-4BANG
    0
  14. Blackymast3r
    0
  15. 7-Raul-S04
    0
  16. kubilay96x-4BANG
    0
Red cards rate
  1. Uhhweh-4BANG
    0%
  2. sBz_K0fferbombe
    0%
  3. Robin-4BANG
    0%
  4. R4z0rLAW-4BANG
    0%
  5. NiFFL-4BANG
    0%
  6. Naviq
    0%
  7. n4psTaR-4BANG
    0%
  8. Aterlupus
    0%
  9. Holakraai-4BANG
    0%
  10. Fio-4BANG
    0%
  11. Cripdown-4BANG
    0%
  12. Chillix-4BANG
    0%
  13. Bruno-4BANG
    0%
  14. Blackymast3r
    0%
  15. 7-Raul-S04
    0%
  16. kubilay96x-4BANG
    0%
Def clean sheets
  1. Aterlupus
    6
  2. R4z0rLAW-4BANG
    5
  3. Holakraai-4BANG
    4
  4. Naviq
    4
  5. Uhhweh-4BANG
    3
  6. 7-Raul-S04
    1
  7. n4psTaR-4BANG
    1
  8. Cripdown-4BANG
    1
  9. sBz_K0fferbombe
    1
  10. kubilay96x-4BANG
    1
  11. NiFFL-4BANG
    0
  12. Robin-4BANG
    0
  13. Fio-4BANG
    0
  14. Chillix-4BANG
    0
  15. Bruno-4BANG
    0
  16. Blackymast3r
    0
Def clean sheets rate
  1. Aterlupus
    23%
  2. R4z0rLAW-4BANG
    22%
  3. Cripdown-4BANG
    20%
  4. kubilay96x-4BANG
    10%
  5. sBz_K0fferbombe
    8%
  6. Holakraai-4BANG
    3%
  7. 7-Raul-S04
    3%
  8. Naviq
    1%
  9. n4psTaR-4BANG
    1%
  10. Uhhweh-4BANG
    1%
  11. NiFFL-4BANG
    0%
  12. Fio-4BANG
    0%
  13. Robin-4BANG
    0%
  14. Chillix-4BANG
    0%
  15. Bruno-4BANG
    0%
  16. Blackymast3r
    0%
GK clean sheets
  1. Chillix-4BANG
    19
  2. Uhhweh-4BANG
    2
  3. Blackymast3r
    2
  4. Aterlupus
    1
  5. NiFFL-4BANG
    0
  6. Naviq
    0
  7. n4psTaR-4BANG
    0
  8. R4z0rLAW-4BANG
    0
  9. Holakraai-4BANG
    0
  10. Fio-4BANG
    0
  11. Cripdown-4BANG
    0
  12. Robin-4BANG
    0
  13. Bruno-4BANG
    0
  14. sBz_K0fferbombe
    0
  15. 7-Raul-S04
    0
  16. kubilay96x-4BANG
    0
GK clean sheets rate
  1. Chillix-4BANG
    20%
  2. Blackymast3r
    13%
  3. Aterlupus
    4%
  4. Uhhweh-4BANG
    0%
  5. NiFFL-4BANG
    0%
  6. Naviq
    0%
  7. n4psTaR-4BANG
    0%
  8. R4z0rLAW-4BANG
    0%
  9. Holakraai-4BANG
    0%
  10. Fio-4BANG
    0%
  11. Cripdown-4BANG
    0%
  12. Robin-4BANG
    0%
  13. Bruno-4BANG
    0%
  14. sBz_K0fferbombe
    0%
  15. 7-Raul-S04
    0%
  16. kubilay96x-4BANG
    0%
Height
  1. Blackymast3r
    1.96m (6′ 5″)
  2. Cripdown-4BANG
    1.87m (6′ 2″)
  3. kubilay96x-4BANG
    1.82m (5′ 12″)
  4. Uhhweh-4BANG
    1.82m (5′ 12″)
  5. Robin-4BANG
    1.82m (5′ 12″)
  6. Chillix-4BANG
    1.82m (5′ 12″)
  7. R4z0rLAW-4BANG
    1.81m (5′ 11″)
  8. Holakraai-4BANG
    1.80m (5′ 11″)
  9. Naviq
    1.77m (5′ 10″)
  10. Bruno-4BANG
    1.77m (5′ 10″)
  11. n4psTaR-4BANG
    1.76m (5′ 9″)
  12. Aterlupus
    1.76m (5′ 9″)
  13. Fio-4BANG
    1.72m (5′ 8″)
  14. 7-Raul-S04
    1.72m (5′ 8″)
  15. sBz_K0fferbombe
    1.71m (5′ 7″)
  16. NiFFL-4BANG
    0.00m (0′ 0″)

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports