SNH48 shield
PC

SNH48

Share:

Season 111- 8 rounds

SNH48
SNH48 shield
0-1
aaa fc shield
aaa fc
May 21, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(0%)0Goals1(6%)
0Shots16
(76%)63Passes made43(73%)
83Pass attempts59
(21%)6Tackles made1(20%)
29Tackle attempts5
0Red cards0

Clubs stats

111Season number186
8League round1
7Players3
SNH48
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made17(85%)
Pass attempts20
Tackles made2(22%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made13(93%)
Pass attempts14
Tackles made1(13%)
Tackle attempts8
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made12(67%)
Pass attempts18
Tackles made2(40%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made8(67%)
Pass attempts12
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made13(68%)
Pass attempts19
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo

aaa fc
Man of the matchYes
Goals1(33%)
Shots3
Assists0
Passes made24(73%)
Pass attempts33
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made3(60%)
Pass attempts5
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots12
Assists0
Passes made16(76%)
Pass attempts21
Tackles made0(0%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Rating
 1. Rex_CW
  9.0
 2. HumbleThePoet
  7.8
 3. Nepal008
  7.7
 4. SNH_Jige
  7.3
 5. jankoller4321
  6.5
 6. W_Suya
  6.3
 7. daiyuqiang
  6.2
 8. 2demon
  6.1
 9. MILAN_Patogoal
  5.6
 10. ZLWT
  5.3
Goals
 1. Rex_CW
  1
 2. 2demon
  0
 3. daiyuqiang
  0
 4. HumbleThePoet
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. MILAN_Patogoal
  0
 7. Nepal008
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
Shots
 1. Nepal008
  12
 2. Rex_CW
  3
 3. HumbleThePoet
  1
 4. 2demon
  0
 5. daiyuqiang
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. MILAN_Patogoal
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
Shot success rate
 1. Rex_CW
  33%
 2. 2demon
  0%
 3. daiyuqiang
  0%
 4. HumbleThePoet
  0%
 5. jankoller4321
  0%
 6. MILAN_Patogoal
  0%
 7. Nepal008
  0%
 8. SNH_Jige
  0%
 9. W_Suya
  0%
 10. ZLWT
  0%
Assists
 1. 2demon
  0
 2. daiyuqiang
  0
 3. HumbleThePoet
  0
 4. jankoller4321
  0
 5. MILAN_Patogoal
  0
 6. Nepal008
  0
 7. Rex_CW
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
Goals + assists
 1. Rex_CW
  1
 2. 2demon
  0
 3. daiyuqiang
  0
 4. HumbleThePoet
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. MILAN_Patogoal
  0
 7. Nepal008
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
Passes made
 1. Rex_CW
  24
 2. SNH_Jige
  17
 3. Nepal008
  16
 4. jankoller4321
  13
 5. ZLWT
  13
 6. 2demon
  12
 7. MILAN_Patogoal
  8
 8. HumbleThePoet
  3
 9. daiyuqiang
  0
 10. W_Suya
  0
Pass attempts
 1. Rex_CW
  33
 2. Nepal008
  21
 3. SNH_Jige
  20
 4. ZLWT
  19
 5. 2demon
  18
 6. jankoller4321
  14
 7. MILAN_Patogoal
  12
 8. HumbleThePoet
  5
 9. daiyuqiang
  0
 10. W_Suya
  0
Pass success rate
 1. jankoller4321
  93%
 2. SNH_Jige
  85%
 3. Nepal008
  76%
 4. Rex_CW
  73%
 5. ZLWT
  68%
 6. 2demon
  67%
 7. MILAN_Patogoal
  67%
 8. HumbleThePoet
  60%
 9. daiyuqiang
  0%
 10. W_Suya
  0%
Tackles made
 1. 2demon
  2
 2. SNH_Jige
  2
 3. jankoller4321
  1
 4. MILAN_Patogoal
  1
 5. Rex_CW
  1
 6. daiyuqiang
  0
 7. HumbleThePoet
  0
 8. Nepal008
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
Tackle attempts
 1. SNH_Jige
  9
 2. jankoller4321
  8
 3. 2demon
  5
 4. ZLWT
  5
 5. Nepal008
  3
 6. MILAN_Patogoal
  2
 7. Rex_CW
  2
 8. daiyuqiang
  0
 9. HumbleThePoet
  0
 10. W_Suya
  0
Tackle success rate
 1. MILAN_Patogoal
  50%
 2. Rex_CW
  50%
 3. 2demon
  40%
 4. SNH_Jige
  22%
 5. jankoller4321
  13%
 6. daiyuqiang
  0%
 7. HumbleThePoet
  0%
 8. Nepal008
  0%
 9. W_Suya
  0%
 10. ZLWT
  0%
Red cards
 1. 2demon
  0
 2. daiyuqiang
  0
 3. HumbleThePoet
  0
 4. jankoller4321
  0
 5. MILAN_Patogoal
  0
 6. Nepal008
  0
 7. Rex_CW
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
GK saves
 1. 2demon
  0
 2. daiyuqiang
  0
 3. HumbleThePoet
  0
 4. jankoller4321
  0
 5. MILAN_Patogoal
  0
 6. Nepal008
  0
 7. Rex_CW
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. W_Suya
  0
 10. ZLWT
  0
 • SNH48(7 players)
 • aaa fc(3 players)
SNH48
SNH48 shield
2-1
OldGun FC shield
OldGun FC
May 21, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(50%)1Goals1(11%)
2Shots9
(82%)56Passes made91(77%)
68Pass attempts118
(22%)6Tackles made7(16%)
27Tackle attempts43
0Red cards0

Clubs stats

111Season number18
7League round1
6Players9
SNH48
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made19(86%)
Pass attempts22
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made16(84%)
Pass attempts19
Tackles made0(0%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made6(67%)
Pass attempts9
Tackles made2(33%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made15(83%)
Pass attempts18
Tackles made4(33%)
Tackle attempts12
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo

OldGun FC
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made6(60%)
Pass attempts10
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchYes
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made10(67%)
Pass attempts15
Tackles made1(13%)
Tackle attempts8
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made10(91%)
Pass attempts11
Tackles made2(100%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made9(100%)
Pass attempts9
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made13(81%)
Pass attempts16
Tackles made2(40%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made11(79%)
Pass attempts14
Tackles made1(33%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made7(88%)
Pass attempts8
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made7(70%)
Pass attempts10
Tackles made0(0%)
Tackle attempts10
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots3
Assists0
Passes made18(72%)
Pass attempts25
Tackles made0(0%)
Tackle attempts8
Red cardNo
Rating
 1. jankoller4321
  8.7
 2. OG_Kanoute
  8.2
 3. OG-LaoLi
  8.2
 4. SNH_Jige
  7.8
 5. Figo_Portuguesa
  7.5
 6. GiroudPlus
  7.5
 7. CK_MaiZang
  7.3
 8. ZhangYuning93
  7.3
 9. 2demon
  7.2
 10. ALX-QinMing
  7.1
 11. ZLWT
  7.1
 12. MILAN_Patogoal
  7.0
 13. Chu-Jorginho
  6.6
 14. W_Suya
  6.6
 15. ic-andy719
  6.4
Goals
 1. ZLWT
  1
 2. OG_Kanoute
  1
 3. Chu-Jorginho
  0
 4. CK_MaiZang
  0
 5. Figo_Portuguesa
  0
 6. GiroudPlus
  0
 7. ic-andy719
  0
 8. ZhangYuning93
  0
 9. MILAN_Patogoal
  0
 10. OG-LaoLi
  0
 11. ALX-QinMing
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. W_Suya
  0
 14. 2demon
  0
 15. jankoller4321
  0
Shots
 1. ic-andy719
  3
 2. ZhangYuning93
  2
 3. 2demon
  1
 4. CK_MaiZang
  1
 5. OG_Kanoute
  1
 6. GiroudPlus
  1
 7. Chu-Jorginho
  1
 8. ZLWT
  1
 9. Figo_Portuguesa
  0
 10. ALX-QinMing
  0
 11. MILAN_Patogoal
  0
 12. OG-LaoLi
  0
 13. SNH_Jige
  0
 14. W_Suya
  0
 15. jankoller4321
  0
Shot success rate
 1. ZLWT
  100%
 2. OG_Kanoute
  100%
 3. Chu-Jorginho
  0%
 4. CK_MaiZang
  0%
 5. Figo_Portuguesa
  0%
 6. GiroudPlus
  0%
 7. ic-andy719
  0%
 8. ZhangYuning93
  0%
 9. MILAN_Patogoal
  0%
 10. OG-LaoLi
  0%
 11. ALX-QinMing
  0%
 12. SNH_Jige
  0%
 13. W_Suya
  0%
 14. 2demon
  0%
 15. jankoller4321
  0%
Assists
 1. 2demon
  0
 2. ALX-QinMing
  0
 3. Chu-Jorginho
  0
 4. CK_MaiZang
  0
 5. Figo_Portuguesa
  0
 6. GiroudPlus
  0
 7. ic-andy719
  0
 8. ZhangYuning93
  0
 9. MILAN_Patogoal
  0
 10. OG-LaoLi
  0
 11. OG_Kanoute
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. W_Suya
  0
 14. ZLWT
  0
 15. jankoller4321
  0
Goals + assists
 1. ZLWT
  1
 2. OG_Kanoute
  1
 3. Chu-Jorginho
  0
 4. CK_MaiZang
  0
 5. Figo_Portuguesa
  0
 6. GiroudPlus
  0
 7. ic-andy719
  0
 8. ZhangYuning93
  0
 9. MILAN_Patogoal
  0
 10. OG-LaoLi
  0
 11. ALX-QinMing
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. W_Suya
  0
 14. 2demon
  0
 15. jankoller4321
  0
Passes made
 1. SNH_Jige
  19
 2. ic-andy719
  18
 3. 2demon
  16
 4. MILAN_Patogoal
  15
 5. ZhangYuning93
  13
 6. CK_MaiZang
  11
 7. OG_Kanoute
  10
 8. GiroudPlus
  10
 9. Figo_Portuguesa
  9
 10. Chu-Jorginho
  7
 11. ALX-QinMing
  7
 12. OG-LaoLi
  6
 13. ZLWT
  6
 14. W_Suya
  0
 15. jankoller4321
  0
Pass attempts
 1. ic-andy719
  25
 2. SNH_Jige
  22
 3. 2demon
  19
 4. MILAN_Patogoal
  18
 5. ZhangYuning93
  16
 6. OG_Kanoute
  15
 7. CK_MaiZang
  14
 8. GiroudPlus
  11
 9. Chu-Jorginho
  10
 10. OG-LaoLi
  10
 11. Figo_Portuguesa
  9
 12. ZLWT
  9
 13. ALX-QinMing
  8
 14. W_Suya
  0
 15. jankoller4321
  0
Pass success rate
 1. Figo_Portuguesa
  100%
 2. GiroudPlus
  91%
 3. ALX-QinMing
  88%
 4. SNH_Jige
  86%
 5. 2demon
  84%
 6. MILAN_Patogoal
  83%
 7. ZhangYuning93
  81%
 8. CK_MaiZang
  79%
 9. ic-andy719
  72%
 10. Chu-Jorginho
  70%
 11. OG_Kanoute
  67%
 12. ZLWT
  67%
 13. OG-LaoLi
  60%
 14. W_Suya
  0%
 15. jankoller4321
  0%
Tackles made
 1. MILAN_Patogoal
  4
 2. ZLWT
  2
 3. GiroudPlus
  2
 4. ZhangYuning93
  2
 5. OG_Kanoute
  1
 6. OG-LaoLi
  1
 7. CK_MaiZang
  1
 8. ic-andy719
  0
 9. Figo_Portuguesa
  0
 10. Chu-Jorginho
  0
 11. ALX-QinMing
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. W_Suya
  0
 14. 2demon
  0
 15. jankoller4321
  0
Tackle attempts
 1. MILAN_Patogoal
  12
 2. Chu-Jorginho
  10
 3. OG_Kanoute
  8
 4. ic-andy719
  8
 5. ZLWT
  6
 6. SNH_Jige
  5
 7. OG-LaoLi
  5
 8. ZhangYuning93
  5
 9. 2demon
  4
 10. CK_MaiZang
  3
 11. GiroudPlus
  2
 12. Figo_Portuguesa
  1
 13. ALX-QinMing
  1
 14. W_Suya
  0
 15. jankoller4321
  0
Tackle success rate
 1. GiroudPlus
  100%
 2. ZhangYuning93
  40%
 3. ZLWT
  33%
 4. CK_MaiZang
  33%
 5. MILAN_Patogoal
  33%
 6. OG-LaoLi
  20%
 7. OG_Kanoute
  13%
 8. ic-andy719
  0%
 9. Figo_Portuguesa
  0%
 10. Chu-Jorginho
  0%
 11. ALX-QinMing
  0%
 12. SNH_Jige
  0%
 13. W_Suya
  0%
 14. 2demon
  0%
 15. jankoller4321
  0%
Red cards
 1. 2demon
  0
 2. ALX-QinMing
  0
 3. Chu-Jorginho
  0
 4. CK_MaiZang
  0
 5. Figo_Portuguesa
  0
 6. GiroudPlus
  0
 7. ic-andy719
  0
 8. ZhangYuning93
  0
 9. MILAN_Patogoal
  0
 10. OG-LaoLi
  0
 11. OG_Kanoute
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. W_Suya
  0
 14. ZLWT
  0
 15. jankoller4321
  0
GK saves
 1. 2demon
  0
 2. ALX-QinMing
  0
 3. Chu-Jorginho
  0
 4. CK_MaiZang
  0
 5. Figo_Portuguesa
  0
 6. GiroudPlus
  0
 7. ic-andy719
  0
 8. ZhangYuning93
  0
 9. MILAN_Patogoal
  0
 10. OG-LaoLi
  0
 11. OG_Kanoute
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. W_Suya
  0
 14. ZLWT
  0
 15. jankoller4321
  0
 • SNH48(6 players)
 • OldGun FC(9 players)
SNH48
SNH48 shield
0-2
Magician United shield
Magician United
May 15, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(0%)0Goals2(29%)
6Shots7
(83%)86Passes made68(88%)
104Pass attempts77
(19%)8Tackles made15(29%)
42Tackle attempts52
0Red cards0

Clubs stats

111Season number154
6League round8
6Players6
SNH48
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made15(88%)
Pass attempts17
Tackles made0(0%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots4
Assists0
Passes made12(86%)
Pass attempts14
Tackles made1(14%)
Tackle attempts7
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made16(94%)
Pass attempts17
Tackles made1(11%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made19(76%)
Pass attempts25
Tackles made0(0%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made13(87%)
Pass attempts15
Tackles made2(33%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made11(69%)
Pass attempts16
Tackles made4(40%)
Tackle attempts10
Red cardNo

Magician United
Man of the matchYes
Goals0(0%)
Shots3
Assists1
Passes made19(95%)
Pass attempts20
Tackles made5(42%)
Tackle attempts12
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made15(88%)
Pass attempts17
Tackles made5(50%)
Tackle attempts10
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(33%)
Shots3
Assists0
Passes made10(100%)
Pass attempts10
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made17(94%)
Pass attempts18
Tackles made2(22%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made7(58%)
Pass attempts12
Tackles made3(19%)
Tackle attempts16
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Rating
 1. Ra_KingKong
  9.1
 2. MU-Xiaobo8608
  8.8
 3. MU-YBaoyu
  8.6
 4. Ra-Pharaoh-Salah
  8.5
 5. SNH_Jige
  7.0
 6. Ra_Lanaya
  6.8
 7. bibobobibobi
  6.5
 8. Modric666666
  6.3
 9. jankoller4321
  6.1
 10. daiyuqiang
  6.1
 11. ZLWT
  5.6
 12. MU-Kaspersky
  3.0
Goals
 1. Ra-Pharaoh-Salah
  1
 2. MU-YBaoyu
  1
 3. bibobobibobi
  0
 4. Modric666666
  0
 5. MU-Kaspersky
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. jankoller4321
  0
 8. daiyuqiang
  0
 9. Ra_KingKong
  0
 10. Ra_Lanaya
  0
 11. ZLWT
  0
 12. MU-Xiaobo8608
  0
Shots
 1. bibobobibobi
  4
 2. Ra_KingKong
  3
 3. MU-YBaoyu
  3
 4. jankoller4321
  1
 5. Ra-Pharaoh-Salah
  1
 6. ZLWT
  1
 7. Modric666666
  0
 8. MU-Kaspersky
  0
 9. SNH_Jige
  0
 10. daiyuqiang
  0
 11. Ra_Lanaya
  0
 12. MU-Xiaobo8608
  0
Shot success rate
 1. Ra-Pharaoh-Salah
  100%
 2. MU-YBaoyu
  33%
 3. bibobobibobi
  0%
 4. Modric666666
  0%
 5. MU-Kaspersky
  0%
 6. SNH_Jige
  0%
 7. jankoller4321
  0%
 8. daiyuqiang
  0%
 9. Ra_KingKong
  0%
 10. Ra_Lanaya
  0%
 11. ZLWT
  0%
 12. MU-Xiaobo8608
  0%
Assists
 1. Ra_KingKong
  1
 2. bibobobibobi
  0
 3. jankoller4321
  0
 4. Modric666666
  0
 5. MU-Kaspersky
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. MU-YBaoyu
  0
 8. Ra-Pharaoh-Salah
  0
 9. daiyuqiang
  0
 10. Ra_Lanaya
  0
 11. ZLWT
  0
 12. MU-Xiaobo8608
  0
Goals + assists
 1. Ra_KingKong
  1
 2. Ra-Pharaoh-Salah
  1
 3. MU-YBaoyu
  1
 4. bibobobibobi
  0
 5. MU-Kaspersky
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. jankoller4321
  0
 9. daiyuqiang
  0
 10. Ra_Lanaya
  0
 11. ZLWT
  0
 12. MU-Xiaobo8608
  0
Passes made
 1. jankoller4321
  19
 2. Ra_KingKong
  19
 3. Ra-Pharaoh-Salah
  17
 4. Modric666666
  16
 5. MU-Xiaobo8608
  15
 6. SNH_Jige
  15
 7. daiyuqiang
  13
 8. bibobobibobi
  12
 9. ZLWT
  11
 10. MU-YBaoyu
  10
 11. Ra_Lanaya
  7
 12. MU-Kaspersky
  0
Pass attempts
 1. jankoller4321
  25
 2. Ra_KingKong
  20
 3. Ra-Pharaoh-Salah
  18
 4. MU-Xiaobo8608
  17
 5. Modric666666
  17
 6. SNH_Jige
  17
 7. ZLWT
  16
 8. daiyuqiang
  15
 9. bibobobibobi
  14
 10. Ra_Lanaya
  12
 11. MU-YBaoyu
  10
 12. MU-Kaspersky
  0
Pass success rate
 1. MU-YBaoyu
  100%
 2. Ra_KingKong
  95%
 3. Ra-Pharaoh-Salah
  94%
 4. Modric666666
  94%
 5. MU-Xiaobo8608
  88%
 6. SNH_Jige
  88%
 7. daiyuqiang
  87%
 8. bibobobibobi
  86%
 9. jankoller4321
  76%
 10. ZLWT
  69%
 11. Ra_Lanaya
  58%
 12. MU-Kaspersky
  0%
Tackles made
 1. MU-Xiaobo8608
  5
 2. Ra_KingKong
  5
 3. ZLWT
  4
 4. Ra_Lanaya
  3
 5. Ra-Pharaoh-Salah
  2
 6. daiyuqiang
  2
 7. Modric666666
  1
 8. bibobobibobi
  1
 9. jankoller4321
  0
 10. MU-Kaspersky
  0
 11. SNH_Jige
  0
 12. MU-YBaoyu
  0
Tackle attempts
 1. Ra_Lanaya
  16
 2. Ra_KingKong
  12
 3. MU-Xiaobo8608
  10
 4. ZLWT
  10
 5. Modric666666
  9
 6. Ra-Pharaoh-Salah
  9
 7. bibobobibobi
  7
 8. jankoller4321
  6
 9. daiyuqiang
  6
 10. MU-YBaoyu
  5
 11. SNH_Jige
  4
 12. MU-Kaspersky
  0
Tackle success rate
 1. MU-Xiaobo8608
  50%
 2. Ra_KingKong
  42%
 3. ZLWT
  40%
 4. daiyuqiang
  33%
 5. Ra-Pharaoh-Salah
  22%
 6. Ra_Lanaya
  19%
 7. bibobobibobi
  14%
 8. Modric666666
  11%
 9. jankoller4321
  0%
 10. MU-Kaspersky
  0%
 11. SNH_Jige
  0%
 12. MU-YBaoyu
  0%
Red cards
 1. bibobobibobi
  0
 2. daiyuqiang
  0
 3. jankoller4321
  0
 4. Modric666666
  0
 5. MU-Kaspersky
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. MU-YBaoyu
  0
 8. Ra-Pharaoh-Salah
  0
 9. Ra_KingKong
  0
 10. Ra_Lanaya
  0
 11. ZLWT
  0
 12. MU-Xiaobo8608
  0
GK saves
 1. bibobobibobi
  0
 2. daiyuqiang
  0
 3. jankoller4321
  0
 4. Modric666666
  0
 5. MU-Kaspersky
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. MU-YBaoyu
  0
 8. Ra-Pharaoh-Salah
  0
 9. Ra_KingKong
  0
 10. Ra_Lanaya
  0
 11. ZLWT
  0
 12. MU-Xiaobo8608
  0
 • SNH48(6 players)
 • Magician United(6 players)
SNH48
SNH48 shield
1-3
UNuniversity FC shield
UNuniversity FC
May 15, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(10%)1Goals3(60%)
10Shots5
(82%)122Passes made85(89%)
149Pass attempts96
(24%)8Tackles made10(20%)
33Tackle attempts49
0Red cards1

Clubs stats

111Season number120
5League round4
9Players7
SNH48
Man of the matchNo
Goals1(33%)
Shots3
Assists0
Passes made11(79%)
Pass attempts14
Tackles made1(10%)
Tackle attempts10
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made20(77%)
Pass attempts26
Tackles made2(67%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made9(82%)
Pass attempts11
Tackles made2(100%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made19(100%)
Pass attempts19
Tackles made1(33%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made15(83%)
Pass attempts18
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots3
Assists1
Passes made14(78%)
Pass attempts18
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made10(77%)
Pass attempts13
Tackles made1(25%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made9(82%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made15(79%)
Pass attempts19
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo

UNuniversity FC
Man of the matchYes
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made14(88%)
Pass attempts16
Tackles made2(22%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made12(92%)
Pass attempts13
Tackles made3(21%)
Tackle attempts14
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made12(75%)
Pass attempts16
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(50%)
Shots2
Assists1
Passes made17(94%)
Pass attempts18
Tackles made1(14%)
Tackle attempts7
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made9(100%)
Pass attempts9
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made6(86%)
Pass attempts7
Tackles made1(100%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made15(88%)
Pass attempts17
Tackles made2(15%)
Tackle attempts13
Red cardYes
Rating
 1. OrnStein-zh
  8.2
 2. 11-Asura
  7.9
 3. UN-DYH
  7.9
 4. ACHAOLI
  7.8
 5. jankoller4321
  7.8
 6. GK_Uzi
  7.6
 7. tdk007zq
  7.5
 8. UN-Momotea
  7.4
 9. lzxlzxlzx09
  7.3
 10. Modric666666
  7.2
 11. SNH_Jige
  7.0
 12. bibobobibobi
  7.0
 13. daiyuqiang
  6.7
 14. BootWang_FS
  6.4
 15. gypboy
  6.1
 16. ZLWT
  6.1
Goals
 1. jankoller4321
  1
 2. tdk007zq
  1
 3. gypboy
  1
 4. GK_Uzi
  1
 5. daiyuqiang
  0
 6. BootWang_FS
  0
 7. bibobobibobi
  0
 8. UN-Momotea
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. OrnStein-zh
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. ACHAOLI
  0
 14. UN-DYH
  0
 15. 11-Asura
  0
 16. ZLWT
  0
Shots
 1. jankoller4321
  3
 2. bibobobibobi
  3
 3. ZLWT
  2
 4. GK_Uzi
  2
 5. 11-Asura
  1
 6. BootWang_FS
  1
 7. daiyuqiang
  1
 8. gypboy
  1
 9. tdk007zq
  1
 10. UN-DYH
  0
 11. Modric666666
  0
 12. OrnStein-zh
  0
 13. SNH_Jige
  0
 14. UN-Momotea
  0
 15. ACHAOLI
  0
 16. lzxlzxlzx09
  0
Shot success rate
 1. tdk007zq
  100%
 2. gypboy
  100%
 3. GK_Uzi
  50%
 4. jankoller4321
  33%
 5. daiyuqiang
  0%
 6. BootWang_FS
  0%
 7. bibobobibobi
  0%
 8. UN-Momotea
  0%
 9. lzxlzxlzx09
  0%
 10. Modric666666
  0%
 11. OrnStein-zh
  0%
 12. SNH_Jige
  0%
 13. ACHAOLI
  0%
 14. UN-DYH
  0%
 15. 11-Asura
  0%
 16. ZLWT
  0%
Assists
 1. UN-DYH
  1
 2. bibobobibobi
  1
 3. GK_Uzi
  1
 4. 11-Asura
  0
 5. daiyuqiang
  0
 6. BootWang_FS
  0
 7. gypboy
  0
 8. UN-Momotea
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. OrnStein-zh
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. tdk007zq
  0
 14. ACHAOLI
  0
 15. ZLWT
  0
 16. jankoller4321
  0
Goals + assists
 1. GK_Uzi
  2
 2. jankoller4321
  1
 3. UN-DYH
  1
 4. bibobobibobi
  1
 5. tdk007zq
  1
 6. gypboy
  1
 7. daiyuqiang
  0
 8. UN-Momotea
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. OrnStein-zh
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. BootWang_FS
  0
 14. ACHAOLI
  0
 15. 11-Asura
  0
 16. ZLWT
  0
Passes made
 1. ACHAOLI
  20
 2. Modric666666
  19
 3. GK_Uzi
  17
 4. ZLWT
  15
 5. SNH_Jige
  15
 6. gypboy
  15
 7. bibobobibobi
  14
 8. OrnStein-zh
  14
 9. 11-Asura
  12
 10. UN-DYH
  12
 11. jankoller4321
  11
 12. daiyuqiang
  10
 13. lzxlzxlzx09
  9
 14. BootWang_FS
  9
 15. tdk007zq
  9
 16. UN-Momotea
  6
Pass attempts
 1. ACHAOLI
  26
 2. ZLWT
  19
 3. Modric666666
  19
 4. bibobobibobi
  18
 5. SNH_Jige
  18
 6. GK_Uzi
  18
 7. gypboy
  17
 8. 11-Asura
  16
 9. OrnStein-zh
  16
 10. jankoller4321
  14
 11. daiyuqiang
  13
 12. UN-DYH
  13
 13. lzxlzxlzx09
  11
 14. BootWang_FS
  11
 15. tdk007zq
  9
 16. UN-Momotea
  7
Pass success rate
 1. tdk007zq
  100%
 2. Modric666666
  100%
 3. GK_Uzi
  94%
 4. UN-DYH
  92%
 5. gypboy
  88%
 6. OrnStein-zh
  88%
 7. UN-Momotea
  86%
 8. SNH_Jige
  83%
 9. BootWang_FS
  82%
 10. lzxlzxlzx09
  82%
 11. ZLWT
  79%
 12. jankoller4321
  79%
 13. bibobobibobi
  78%
 14. daiyuqiang
  77%
 15. ACHAOLI
  77%
 16. 11-Asura
  75%
Tackles made
 1. UN-DYH
  3
 2. ACHAOLI
  2
 3. lzxlzxlzx09
  2
 4. gypboy
  2
 5. OrnStein-zh
  2
 6. jankoller4321
  1
 7. daiyuqiang
  1
 8. UN-Momotea
  1
 9. bibobobibobi
  1
 10. Modric666666
  1
 11. tdk007zq
  1
 12. GK_Uzi
  1
 13. SNH_Jige
  0
 14. BootWang_FS
  0
 15. 11-Asura
  0
 16. ZLWT
  0
Tackle attempts
 1. UN-DYH
  14
 2. gypboy
  13
 3. jankoller4321
  10
 4. OrnStein-zh
  9
 5. GK_Uzi
  7
 6. ZLWT
  5
 7. tdk007zq
  5
 8. bibobobibobi
  5
 9. daiyuqiang
  4
 10. Modric666666
  3
 11. ACHAOLI
  3
 12. lzxlzxlzx09
  2
 13. BootWang_FS
  1
 14. UN-Momotea
  1
 15. SNH_Jige
  0
 16. 11-Asura
  0
Tackle success rate
 1. UN-Momotea
  100%
 2. lzxlzxlzx09
  100%
 3. ACHAOLI
  67%
 4. Modric666666
  33%
 5. daiyuqiang
  25%
 6. OrnStein-zh
  22%
 7. UN-DYH
  21%
 8. tdk007zq
  20%
 9. bibobobibobi
  20%
 10. gypboy
  15%
 11. GK_Uzi
  14%
 12. jankoller4321
  10%
 13. SNH_Jige
  0%
 14. BootWang_FS
  0%
 15. 11-Asura
  0%
 16. ZLWT
  0%
Red cards
 1. gypboy
  1
 2. 11-Asura
  0
 3. bibobobibobi
  0
 4. BootWang_FS
  0
 5. daiyuqiang
  0
 6. GK_Uzi
  0
 7. ACHAOLI
  0
 8. UN-Momotea
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. OrnStein-zh
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. tdk007zq
  0
 14. UN-DYH
  0
 15. ZLWT
  0
 16. jankoller4321
  0
GK saves
 1. 11-Asura
  0
 2. ACHAOLI
  0
 3. bibobobibobi
  0
 4. BootWang_FS
  0
 5. daiyuqiang
  0
 6. GK_Uzi
  0
 7. gypboy
  0
 8. UN-Momotea
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. OrnStein-zh
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. tdk007zq
  0
 14. UN-DYH
  0
 15. ZLWT
  0
 16. jankoller4321
  0
 • SNH48(9 players)
 • UNuniversity FC(7 players)
SNH48
SNH48 shield
0-0
Exodus FC shield
Exodus FC
May 15, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(0%)0Goals0(0%)
12Shots2
(82%)123Passes made28(60%)
150Pass attempts47
(12%)3Tackles made0(0%)
25Tackle attempts15
0Red cards0

Clubs stats

111Season number57
4League round3
9Players3
SNH48
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made22(71%)
Pass attempts31
Tackles made0(0%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchYes
Goals0(0%)
Shots3
Assists0
Passes made11(100%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts8
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made14(93%)
Pass attempts15
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots5
Assists0
Passes made18(82%)
Pass attempts22
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made8(73%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made26(93%)
Pass attempts28
Tackles made1(33%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made10(67%)
Pass attempts15
Tackles made0(0%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made14(82%)
Pass attempts17
Tackles made2(40%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo

Exodus FC
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made13(65%)
Pass attempts20
Tackles made0(0%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made11(79%)
Pass attempts14
Tackles made0(0%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made4(31%)
Pass attempts13
Tackles made0(0%)
Tackle attempts8
Red cardNo
Rating
 1. ACHAOLI
  7.3
 2. jankoller4321
  7.3
 3. Modric666666
  7.1
 4. SNH_Jige
  7.1
 5. Edseo
  6.5
 6. lzxlzxlzx09
  6.4
 7. bibobobibobi
  6.4
 8. BootWang_FS
  6.2
 9. RingoDringo
  5.8
 10. ZLWT
  5.8
 11. NissonX
  5.0
 12. Redbull-kikiki
  3.0
Goals
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. Edseo
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. NissonX
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ZLWT
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
Shots
 1. Modric666666
  5
 2. jankoller4321
  3
 3. bibobobibobi
  2
 4. NissonX
  2
 5. lzxlzxlzx09
  1
 6. BootWang_FS
  1
 7. SNH_Jige
  0
 8. Edseo
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ACHAOLI
  0
 12. ZLWT
  0
Shot success rate
 1. ACHAOLI
  0%
 2. bibobobibobi
  0%
 3. BootWang_FS
  0%
 4. Edseo
  0%
 5. jankoller4321
  0%
 6. SNH_Jige
  0%
 7. Modric666666
  0%
 8. NissonX
  0%
 9. Redbull-kikiki
  0%
 10. RingoDringo
  0%
 11. ZLWT
  0%
 12. lzxlzxlzx09
  0%
Assists
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. Edseo
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. NissonX
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ZLWT
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
Goals + assists
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. Edseo
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. NissonX
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ZLWT
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
Passes made
 1. bibobobibobi
  26
 2. ACHAOLI
  22
 3. Modric666666
  18
 4. SNH_Jige
  14
 5. ZLWT
  14
 6. Edseo
  13
 7. jankoller4321
  11
 8. RingoDringo
  11
 9. BootWang_FS
  10
 10. lzxlzxlzx09
  8
 11. NissonX
  4
 12. Redbull-kikiki
  0
Pass attempts
 1. ACHAOLI
  31
 2. bibobobibobi
  28
 3. Modric666666
  22
 4. Edseo
  20
 5. ZLWT
  17
 6. SNH_Jige
  15
 7. BootWang_FS
  15
 8. RingoDringo
  14
 9. NissonX
  13
 10. jankoller4321
  11
 11. lzxlzxlzx09
  11
 12. Redbull-kikiki
  0
Pass success rate
 1. jankoller4321
  100%
 2. SNH_Jige
  93%
 3. bibobobibobi
  93%
 4. ZLWT
  82%
 5. Modric666666
  82%
 6. RingoDringo
  79%
 7. lzxlzxlzx09
  73%
 8. ACHAOLI
  71%
 9. BootWang_FS
  67%
 10. Edseo
  65%
 11. NissonX
  31%
 12. Redbull-kikiki
  0%
Tackles made
 1. ZLWT
  2
 2. bibobobibobi
  1
 3. BootWang_FS
  0
 4. Edseo
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. NissonX
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ACHAOLI
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
Tackle attempts
 1. NissonX
  8
 2. jankoller4321
  8
 3. ZLWT
  5
 4. BootWang_FS
  4
 5. Edseo
  4
 6. ACHAOLI
  3
 7. RingoDringo
  3
 8. bibobobibobi
  3
 9. Modric666666
  1
 10. lzxlzxlzx09
  1
 11. SNH_Jige
  0
 12. Redbull-kikiki
  0
Tackle success rate
 1. ZLWT
  40%
 2. bibobobibobi
  33%
 3. BootWang_FS
  0%
 4. Edseo
  0%
 5. jankoller4321
  0%
 6. SNH_Jige
  0%
 7. Modric666666
  0%
 8. NissonX
  0%
 9. Redbull-kikiki
  0%
 10. RingoDringo
  0%
 11. ACHAOLI
  0%
 12. lzxlzxlzx09
  0%
Red cards
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. Edseo
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. NissonX
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ZLWT
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
GK saves
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. Edseo
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. SNH_Jige
  0
 7. Modric666666
  0
 8. NissonX
  0
 9. Redbull-kikiki
  0
 10. RingoDringo
  0
 11. ZLWT
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
 • SNH48(9 players)
 • Exodus FC(3 players)
SNH48
SNH48 shield
2-3
aaa fc shield
aaa fc
May 15, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(25%)2Goals3(23%)
8Shots13
(84%)151Passes made24(63%)
180Pass attempts38
(19%)6Tackles made4(33%)
31Tackle attempts12
0Red cards0

Clubs stats

111Season number183
3League round8
10Players3
SNH48
Man of the matchNo
Goals1(33%)
Shots3
Assists0
Passes made9(90%)
Pass attempts10
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made19(63%)
Pass attempts30
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made17(81%)
Pass attempts21
Tackles made0(0%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(50%)
Shots2
Assists0
Passes made21(88%)
Pass attempts24
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made11(92%)
Pass attempts12
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made18(95%)
Pass attempts19
Tackles made2(40%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made13(100%)
Pass attempts13
Tackles made1(33%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made12(92%)
Pass attempts13
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made14(93%)
Pass attempts15
Tackles made0(0%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made17(74%)
Pass attempts23
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo

aaa fc
Man of the matchNo
Goals2(33%)
Shots6
Assists1
Passes made10(67%)
Pass attempts15
Tackles made3(75%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchYes
Goals1(14%)
Shots7
Assists1
Passes made11(92%)
Pass attempts12
Tackles made1(14%)
Tackle attempts7
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made3(27%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Rating
 1. Rex_CW
  9.0
 2. Nepal008
  9.0
 3. HumbleThePoet
  8.4
 4. jankoller4321
  8.1
 5. ACHAOLI
  8.0
 6. Modric666666
  7.8
 7. ZLWT
  7.8
 8. bibobobibobi
  7.7
 9. lzxlzxlzx09
  7.7
 10. daiyuqiang
  7.5
 11. SNH_Jige
  7.2
 12. BootWang_FS
  7.2
 13. Redbull-kikiki
  6.9
Goals
 1. Rex_CW
  2
 2. Nepal008
  1
 3. Modric666666
  1
 4. jankoller4321
  1
 5. ACHAOLI
  0
 6. HumbleThePoet
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. daiyuqiang
  0
 9. BootWang_FS
  0
 10. Redbull-kikiki
  0
 11. bibobobibobi
  0
 12. ZLWT
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
Shots
 1. Nepal008
  7
 2. Rex_CW
  6
 3. jankoller4321
  3
 4. Modric666666
  2
 5. bibobobibobi
  1
 6. BootWang_FS
  1
 7. daiyuqiang
  1
 8. ACHAOLI
  0
 9. SNH_Jige
  0
 10. Redbull-kikiki
  0
 11. HumbleThePoet
  0
 12. ZLWT
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
Shot success rate
 1. Modric666666
  50%
 2. Rex_CW
  33%
 3. jankoller4321
  33%
 4. Nepal008
  14%
 5. ACHAOLI
  0%
 6. HumbleThePoet
  0%
 7. SNH_Jige
  0%
 8. daiyuqiang
  0%
 9. BootWang_FS
  0%
 10. Redbull-kikiki
  0%
 11. bibobobibobi
  0%
 12. ZLWT
  0%
 13. lzxlzxlzx09
  0%
Assists
 1. ACHAOLI
  1
 2. Rex_CW
  1
 3. Nepal008
  1
 4. ZLWT
  1
 5. bibobobibobi
  0
 6. BootWang_FS
  0
 7. daiyuqiang
  0
 8. HumbleThePoet
  0
 9. jankoller4321
  0
 10. SNH_Jige
  0
 11. Modric666666
  0
 12. Redbull-kikiki
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
Goals + assists
 1. Rex_CW
  3
 2. Nepal008
  2
 3. ACHAOLI
  1
 4. ZLWT
  1
 5. Modric666666
  1
 6. jankoller4321
  1
 7. daiyuqiang
  0
 8. HumbleThePoet
  0
 9. SNH_Jige
  0
 10. BootWang_FS
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. bibobobibobi
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
Passes made
 1. Modric666666
  21
 2. ACHAOLI
  19
 3. bibobobibobi
  18
 4. Redbull-kikiki
  17
 5. ZLWT
  17
 6. BootWang_FS
  14
 7. daiyuqiang
  13
 8. SNH_Jige
  12
 9. Nepal008
  11
 10. lzxlzxlzx09
  11
 11. Rex_CW
  10
 12. jankoller4321
  9
 13. HumbleThePoet
  3
Pass attempts
 1. ACHAOLI
  30
 2. Modric666666
  24
 3. Redbull-kikiki
  23
 4. ZLWT
  21
 5. bibobobibobi
  19
 6. BootWang_FS
  15
 7. Rex_CW
  15
 8. daiyuqiang
  13
 9. SNH_Jige
  13
 10. Nepal008
  12
 11. lzxlzxlzx09
  12
 12. HumbleThePoet
  11
 13. jankoller4321
  10
Pass success rate
 1. daiyuqiang
  100%
 2. bibobobibobi
  95%
 3. BootWang_FS
  93%
 4. SNH_Jige
  92%
 5. lzxlzxlzx09
  92%
 6. Nepal008
  92%
 7. jankoller4321
  90%
 8. Modric666666
  88%
 9. ZLWT
  81%
 10. Redbull-kikiki
  74%
 11. Rex_CW
  67%
 12. ACHAOLI
  63%
 13. HumbleThePoet
  27%
Tackles made
 1. Rex_CW
  3
 2. bibobobibobi
  2
 3. lzxlzxlzx09
  1
 4. daiyuqiang
  1
 5. Nepal008
  1
 6. jankoller4321
  1
 7. Modric666666
  1
 8. SNH_Jige
  0
 9. HumbleThePoet
  0
 10. Redbull-kikiki
  0
 11. BootWang_FS
  0
 12. ACHAOLI
  0
 13. ZLWT
  0
Tackle attempts
 1. Nepal008
  7
 2. bibobobibobi
  5
 3. jankoller4321
  5
 4. Modric666666
  5
 5. Rex_CW
  4
 6. ZLWT
  3
 7. BootWang_FS
  3
 8. daiyuqiang
  3
 9. SNH_Jige
  2
 10. Redbull-kikiki
  2
 11. lzxlzxlzx09
  2
 12. HumbleThePoet
  1
 13. ACHAOLI
  1
Tackle success rate
 1. Rex_CW
  75%
 2. lzxlzxlzx09
  50%
 3. bibobobibobi
  40%
 4. daiyuqiang
  33%
 5. jankoller4321
  20%
 6. Modric666666
  20%
 7. Nepal008
  14%
 8. SNH_Jige
  0%
 9. HumbleThePoet
  0%
 10. Redbull-kikiki
  0%
 11. BootWang_FS
  0%
 12. ACHAOLI
  0%
 13. ZLWT
  0%
Red cards
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. daiyuqiang
  0
 5. HumbleThePoet
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. Modric666666
  0
 9. Nepal008
  0
 10. Redbull-kikiki
  0
 11. Rex_CW
  0
 12. ZLWT
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
GK saves
 1. ACHAOLI
  0
 2. bibobobibobi
  0
 3. BootWang_FS
  0
 4. daiyuqiang
  0
 5. HumbleThePoet
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. Modric666666
  0
 9. Nepal008
  0
 10. Redbull-kikiki
  0
 11. Rex_CW
  0
 12. ZLWT
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
 • SNH48(10 players)
 • aaa fc(3 players)
SNH48
SNH48 shield
3-0
GanbaruSyachiku shield
GanbaruSyachiku
May 15, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(38%)3Goals0(0%)
8Shots1
(87%)137Passes made48(81%)
158Pass attempts59
(43%)12Tackles made2(7%)
28Tackle attempts27
0Red cards0

Clubs stats

111Season number89
2League round3
10Players3
SNH48
Man of the matchYes
Goals1(50%)
Shots2
Assists0
Passes made18(100%)
Pass attempts18
Tackles made1(33%)
Tackle attempts3
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists2
Passes made24(86%)
Pass attempts28
Tackles made4(67%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(50%)
Shots2
Assists0
Passes made16(94%)
Pass attempts17
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made7(88%)
Pass attempts8
Tackles made2(100%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made13(76%)
Pass attempts17
Tackles made1(100%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made6(67%)
Pass attempts9
Tackles made2(100%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(Infinity%)
Shots0
Assists0
Passes made15(79%)
Pass attempts19
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made12(92%)
Pass attempts13
Tackles made1(13%)
Tackle attempts8
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made13(87%)
Pass attempts15
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made13(93%)
Pass attempts14
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo

GanbaruSyachiku
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made14(78%)
Pass attempts18
Tackles made1(14%)
Tackle attempts7
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made14(74%)
Pass attempts19
Tackles made1(10%)
Tackle attempts10
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made20(91%)
Pass attempts22
Tackles made0(0%)
Tackle attempts10
Red cardNo
Rating
 1. BootWang_FS
  9.1
 2. Modric666666
  9.0
 3. bibobobibobi
  8.9
 4. SNH_Jige
  8.5
 5. Redbull-kikiki
  8.4
 6. daiyuqiang
  8.4
 7. ACHAOLI
  8.2
 8. jankoller4321
  8.0
 9. lzxlzxlzx09
  7.7
 10. ZLWT
  7.4
 11. akarunnnn
  6.4
 12. dingoeg
  6.4
 13. banzam0408
  6.1
Goals
 1. ACHAOLI
  1
 2. BootWang_FS
  1
 3. bibobobibobi
  1
 4. banzam0408
  0
 5. akarunnnn
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. ZLWT
  0
 13. dingoeg
  0
Shots
 1. ZLWT
  2
 2. bibobobibobi
  2
 3. BootWang_FS
  2
 4. jankoller4321
  1
 5. banzam0408
  1
 6. daiyuqiang
  1
 7. SNH_Jige
  0
 8. akarunnnn
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. ACHAOLI
  0
 13. dingoeg
  0
Shot success rate
 1. ACHAOLI
  Infinity%
 2. BootWang_FS
  50%
 3. bibobobibobi
  50%
 4. banzam0408
  0%
 5. akarunnnn
  0%
 6. daiyuqiang
  0%
 7. SNH_Jige
  0%
 8. jankoller4321
  0%
 9. lzxlzxlzx09
  0%
 10. Modric666666
  0%
 11. Redbull-kikiki
  0%
 12. ZLWT
  0%
 13. dingoeg
  0%
Assists
 1. Modric666666
  2
 2. ACHAOLI
  0
 3. banzam0408
  0
 4. bibobobibobi
  0
 5. BootWang_FS
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. akarunnnn
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. ZLWT
  0
 13. dingoeg
  0
Goals + assists
 1. Modric666666
  2
 2. ACHAOLI
  1
 3. BootWang_FS
  1
 4. bibobobibobi
  1
 5. banzam0408
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. akarunnnn
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. ZLWT
  0
 13. dingoeg
  0
Passes made
 1. Modric666666
  24
 2. banzam0408
  20
 3. BootWang_FS
  18
 4. bibobobibobi
  16
 5. ACHAOLI
  15
 6. akarunnnn
  14
 7. dingoeg
  14
 8. lzxlzxlzx09
  13
 9. Redbull-kikiki
  13
 10. ZLWT
  13
 11. jankoller4321
  12
 12. SNH_Jige
  7
 13. daiyuqiang
  6
Pass attempts
 1. Modric666666
  28
 2. banzam0408
  22
 3. ACHAOLI
  19
 4. akarunnnn
  19
 5. BootWang_FS
  18
 6. dingoeg
  18
 7. bibobobibobi
  17
 8. Redbull-kikiki
  17
 9. lzxlzxlzx09
  15
 10. ZLWT
  14
 11. jankoller4321
  13
 12. daiyuqiang
  9
 13. SNH_Jige
  8
Pass success rate
 1. BootWang_FS
  100%
 2. bibobobibobi
  94%
 3. ZLWT
  93%
 4. jankoller4321
  92%
 5. banzam0408
  91%
 6. SNH_Jige
  88%
 7. lzxlzxlzx09
  87%
 8. Modric666666
  86%
 9. ACHAOLI
  79%
 10. dingoeg
  78%
 11. Redbull-kikiki
  76%
 12. akarunnnn
  74%
 13. daiyuqiang
  67%
Tackles made
 1. Modric666666
  4
 2. SNH_Jige
  2
 3. daiyuqiang
  2
 4. dingoeg
  1
 5. BootWang_FS
  1
 6. akarunnnn
  1
 7. Redbull-kikiki
  1
 8. jankoller4321
  1
 9. ACHAOLI
  1
 10. bibobobibobi
  0
 11. banzam0408
  0
 12. lzxlzxlzx09
  0
 13. ZLWT
  0
Tackle attempts
 1. akarunnnn
  10
 2. banzam0408
  10
 3. jankoller4321
  8
 4. dingoeg
  7
 5. Modric666666
  6
 6. BootWang_FS
  3
 7. SNH_Jige
  2
 8. daiyuqiang
  2
 9. ACHAOLI
  2
 10. bibobobibobi
  2
 11. ZLWT
  2
 12. Redbull-kikiki
  1
 13. lzxlzxlzx09
  0
Tackle success rate
 1. Redbull-kikiki
  100%
 2. SNH_Jige
  100%
 3. daiyuqiang
  100%
 4. Modric666666
  67%
 5. ACHAOLI
  50%
 6. BootWang_FS
  33%
 7. dingoeg
  14%
 8. jankoller4321
  13%
 9. akarunnnn
  10%
 10. bibobobibobi
  0%
 11. lzxlzxlzx09
  0%
 12. banzam0408
  0%
 13. ZLWT
  0%
Red cards
 1. ACHAOLI
  0
 2. akarunnnn
  0
 3. banzam0408
  0
 4. bibobobibobi
  0
 5. BootWang_FS
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. ZLWT
  0
 13. dingoeg
  0
GK saves
 1. ACHAOLI
  0
 2. akarunnnn
  0
 3. banzam0408
  0
 4. bibobobibobi
  0
 5. BootWang_FS
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. SNH_Jige
  0
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. Redbull-kikiki
  0
 12. ZLWT
  0
 13. dingoeg
  0
 • SNH48(10 players)
 • GanbaruSyachiku(3 players)
SNH48
SNH48 shield
2-1
ForDream shield
ForDream
May 15, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(11%)2Goals1(100%)
18Shots1
(90%)149Passes made50(86%)
166Pass attempts58
(31%)10Tackles made6(15%)
32Tackle attempts39
0Red cards0

Clubs stats

111Season number40
1League round4
10Players5
SNH48
Man of the matchYes
Goals1(25%)
Shots4
Assists0
Passes made14(100%)
Pass attempts14
Tackles made2(40%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots5
Assists0
Passes made11(100%)
Pass attempts11
Tackles made2(18%)
Tackle attempts11
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists1
Passes made27(87%)
Pass attempts31
Tackles made3(50%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made10(91%)
Pass attempts11
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made9(82%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made19(90%)
Pass attempts21
Tackles made1(100%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made15(94%)
Pass attempts16
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made12(100%)
Pass attempts12
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made15(75%)
Pass attempts20
Tackles made0(0%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots2
Assists0
Passes made17(89%)
Pass attempts19
Tackles made1(100%)
Tackle attempts1
Red cardNo

ForDream
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made9(75%)
Pass attempts12
Tackles made2(22%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(100%)
Shots1
Assists0
Passes made10(100%)
Pass attempts10
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made10(91%)
Pass attempts11
Tackles made2(18%)
Tackle attempts11
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made12(92%)
Pass attempts13
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made9(75%)
Pass attempts12
Tackles made2(22%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Rating
 1. bibobobibobi
  9.1
 2. jankoller4321
  8.8
 3. Modric666666
  8.5
 4. daiyuqiang
  8.1
 5. Redbull-kikiki
  7.9
 6. ACHAOLI
  7.8
 7. lzxlzxlzx09
  7.8
 8. SNH_Jige
  7.7
 9. Lian916
  7.5
 10. ZLWT
  7.4
 11. BootWang_FS
  7.2
 12. 19_xchou
  6.7
 13. CS_Rosicky
  6.4
 14. FD-TALA
  6.1
 15. Sara_Daebritz13
  5.2
Goals
 1. 19_xchou
  1
 2. ZLWT
  1
 3. bibobobibobi
  1
 4. ACHAOLI
  0
 5. BootWang_FS
  0
 6. CS_Rosicky
  0
 7. daiyuqiang
  0
 8. FD-TALA
  0
 9. Sara_Daebritz13
  0
 10. Lian916
  0
 11. lzxlzxlzx09
  0
 12. Modric666666
  0
 13. Redbull-kikiki
  0
 14. jankoller4321
  0
 15. SNH_Jige
  0
Shots
 1. jankoller4321
  5
 2. bibobobibobi
  4
 3. Modric666666
  2
 4. BootWang_FS
  2
 5. SNH_Jige
  2
 6. daiyuqiang
  1
 7. ACHAOLI
  1
 8. 19_xchou
  1
 9. ZLWT
  1
 10. FD-TALA
  0
 11. CS_Rosicky
  0
 12. Lian916
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
 14. Redbull-kikiki
  0
 15. Sara_Daebritz13
  0
Shot success rate
 1. 19_xchou
  100%
 2. ZLWT
  100%
 3. bibobobibobi
  25%
 4. ACHAOLI
  0%
 5. BootWang_FS
  0%
 6. CS_Rosicky
  0%
 7. daiyuqiang
  0%
 8. FD-TALA
  0%
 9. Sara_Daebritz13
  0%
 10. Lian916
  0%
 11. lzxlzxlzx09
  0%
 12. Modric666666
  0%
 13. Redbull-kikiki
  0%
 14. jankoller4321
  0%
 15. SNH_Jige
  0%
Assists
 1. Redbull-kikiki
  1
 2. Modric666666
  1
 3. Lian916
  1
 4. 19_xchou
  0
 5. CS_Rosicky
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. FD-TALA
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. BootWang_FS
  0
 10. lzxlzxlzx09
  0
 11. bibobobibobi
  0
 12. ACHAOLI
  0
 13. Sara_Daebritz13
  0
 14. ZLWT
  0
 15. jankoller4321
  0
Goals + assists
 1. 19_xchou
  1
 2. Modric666666
  1
 3. bibobobibobi
  1
 4. Redbull-kikiki
  1
 5. Lian916
  1
 6. ZLWT
  1
 7. ACHAOLI
  0
 8. BootWang_FS
  0
 9. CS_Rosicky
  0
 10. daiyuqiang
  0
 11. FD-TALA
  0
 12. SNH_Jige
  0
 13. lzxlzxlzx09
  0
 14. Sara_Daebritz13
  0
 15. jankoller4321
  0
Passes made
 1. Modric666666
  27
 2. lzxlzxlzx09
  19
 3. BootWang_FS
  17
 4. ZLWT
  15
 5. ACHAOLI
  15
 6. bibobobibobi
  14
 7. FD-TALA
  12
 8. SNH_Jige
  12
 9. jankoller4321
  11
 10. daiyuqiang
  10
 11. CS_Rosicky
  10
 12. 19_xchou
  10
 13. Lian916
  9
 14. Redbull-kikiki
  9
 15. Sara_Daebritz13
  9
Pass attempts
 1. Modric666666
  31
 2. lzxlzxlzx09
  21
 3. ZLWT
  20
 4. BootWang_FS
  19
 5. ACHAOLI
  16
 6. bibobobibobi
  14
 7. FD-TALA
  13
 8. Sara_Daebritz13
  12
 9. SNH_Jige
  12
 10. Lian916
  12
 11. daiyuqiang
  11
 12. Redbull-kikiki
  11
 13. CS_Rosicky
  11
 14. jankoller4321
  11
 15. 19_xchou
  10
Pass success rate
 1. jankoller4321
  100%
 2. 19_xchou
  100%
 3. bibobobibobi
  100%
 4. SNH_Jige
  100%
 5. ACHAOLI
  94%
 6. FD-TALA
  92%
 7. CS_Rosicky
  91%
 8. daiyuqiang
  91%
 9. lzxlzxlzx09
  90%
 10. BootWang_FS
  89%
 11. Modric666666
  87%
 12. Redbull-kikiki
  82%
 13. Sara_Daebritz13
  75%
 14. ZLWT
  75%
 15. Lian916
  75%
Tackles made
 1. Modric666666
  3
 2. jankoller4321
  2
 3. Sara_Daebritz13
  2
 4. bibobobibobi
  2
 5. CS_Rosicky
  2
 6. Lian916
  2
 7. BootWang_FS
  1
 8. daiyuqiang
  1
 9. lzxlzxlzx09
  1
 10. SNH_Jige
  0
 11. FD-TALA
  0
 12. Redbull-kikiki
  0
 13. ACHAOLI
  0
 14. 19_xchou
  0
 15. ZLWT
  0
Tackle attempts
 1. jankoller4321
  11
 2. CS_Rosicky
  11
 3. Sara_Daebritz13
  9
 4. Lian916
  9
 5. Modric666666
  6
 6. ZLWT
  6
 7. FD-TALA
  5
 8. bibobobibobi
  5
 9. 19_xchou
  5
 10. daiyuqiang
  2
 11. BootWang_FS
  1
 12. lzxlzxlzx09
  1
 13. SNH_Jige
  0
 14. Redbull-kikiki
  0
 15. ACHAOLI
  0
Tackle success rate
 1. BootWang_FS
  100%
 2. lzxlzxlzx09
  100%
 3. daiyuqiang
  50%
 4. Modric666666
  50%
 5. bibobobibobi
  40%
 6. Sara_Daebritz13
  22%
 7. Lian916
  22%
 8. jankoller4321
  18%
 9. CS_Rosicky
  18%
 10. SNH_Jige
  0%
 11. FD-TALA
  0%
 12. Redbull-kikiki
  0%
 13. ACHAOLI
  0%
 14. 19_xchou
  0%
 15. ZLWT
  0%
Red cards
 1. 19_xchou
  0
 2. ACHAOLI
  0
 3. bibobobibobi
  0
 4. BootWang_FS
  0
 5. CS_Rosicky
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. FD-TALA
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. Lian916
  0
 10. lzxlzxlzx09
  0
 11. Modric666666
  0
 12. Redbull-kikiki
  0
 13. Sara_Daebritz13
  0
 14. ZLWT
  0
 15. jankoller4321
  0
GK saves
 1. 19_xchou
  0
 2. ACHAOLI
  0
 3. bibobobibobi
  0
 4. BootWang_FS
  0
 5. CS_Rosicky
  0
 6. daiyuqiang
  0
 7. FD-TALA
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. Lian916
  0
 10. lzxlzxlzx09
  0
 11. Modric666666
  0
 12. Redbull-kikiki
  0
 13. Sara_Daebritz13
  0
 14. ZLWT
  0
 15. jankoller4321
  0
 • SNH48(10 players)
 • ForDream(5 players)

Season 110- 10 rounds

SNH48
SNH48 shield
0-1
FC TKT shield
FC TKT
May 14, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia
FC TKT
Asia

Aggregated players stats

(0%)0Goals1(11%)
6Shots9
(89%)81Passes made113(82%)
91Pass attempts137
(9%)2Tackles made6(12%)
23Tackle attempts51
0Red cards0

Clubs stats

110Season number40
10League round6
7Players9
SNH48
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots4
Assists0
Passes made21(100%)
Pass attempts21
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made13(65%)
Pass attempts20
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made16(100%)
Pass attempts16
Tackles made1(17%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made11(85%)
Pass attempts13
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made0(0%)
Pass attempts0
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made11(100%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts0
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made9(90%)
Pass attempts10
Tackles made0(0%)
Tackle attempts11
Red cardNo

FC TKT
Man of the matchYes
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made15(94%)
Pass attempts16
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made17(81%)
Pass attempts21
Tackles made2(22%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made19(79%)
Pass attempts24
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made12(92%)
Pass attempts13
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(50%)
Shots2
Assists0
Passes made12(75%)
Pass attempts16
Tackles made1(17%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made8(73%)
Pass attempts11
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made15(83%)
Pass attempts18
Tackles made1(10%)
Tackle attempts10
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots5
Assists0
Passes made5(83%)
Pass attempts6
Tackles made0(0%)
Tackle attempts4
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made10(83%)
Pass attempts12
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Rating
 1. tangkinkeung
  8.0
 2. Rakitikki
  7.6
 3. yonghwa0815
  7.5
 4. sarewong
  7.4
 5. JohnBaby1217
  7.2
 6. cheukleung
  7.1
 7. Kumansang
  7.0
 8. W_Suya
  6.9
 9. Modric666666
  6.8
 10. panxiaoqiang
  6.6
 11. grandp17824
  6.6
 12. bibobobibobi
  6.3
 13. ccpassming
  6.1
 14. BootWang_FS
  6.1
 15. lzxlzxlzx09
  6.0
 16. jankoller4321
  5.9
Goals
 1. JohnBaby1217
  1
 2. bibobobibobi
  0
 3. ccpassming
  0
 4. cheukleung
  0
 5. grandp17824
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. BootWang_FS
  0
 8. W_Suya
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. Rakitikki
  0
 13. sarewong
  0
 14. tangkinkeung
  0
 15. yonghwa0815
  0
 16. Kumansang
  0
Shots
 1. grandp17824
  5
 2. W_Suya
  4
 3. JohnBaby1217
  2
 4. bibobobibobi
  1
 5. Modric666666
  1
 6. ccpassming
  1
 7. cheukleung
  1
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. BootWang_FS
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. Rakitikki
  0
 13. sarewong
  0
 14. tangkinkeung
  0
 15. yonghwa0815
  0
 16. Kumansang
  0
Shot success rate
 1. JohnBaby1217
  50%
 2. bibobobibobi
  0%
 3. ccpassming
  0%
 4. cheukleung
  0%
 5. grandp17824
  0%
 6. jankoller4321
  0%
 7. BootWang_FS
  0%
 8. W_Suya
  0%
 9. lzxlzxlzx09
  0%
 10. Modric666666
  0%
 11. panxiaoqiang
  0%
 12. Rakitikki
  0%
 13. sarewong
  0%
 14. tangkinkeung
  0%
 15. yonghwa0815
  0%
 16. Kumansang
  0%
Assists
 1. Rakitikki
  1
 2. bibobobibobi
  0
 3. ccpassming
  0
 4. cheukleung
  0
 5. grandp17824
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. JohnBaby1217
  0
 8. W_Suya
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. BootWang_FS
  0
 13. sarewong
  0
 14. tangkinkeung
  0
 15. yonghwa0815
  0
 16. Kumansang
  0
Goals + assists
 1. Rakitikki
  1
 2. JohnBaby1217
  1
 3. bibobobibobi
  0
 4. cheukleung
  0
 5. grandp17824
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. ccpassming
  0
 8. W_Suya
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. BootWang_FS
  0
 13. sarewong
  0
 14. tangkinkeung
  0
 15. yonghwa0815
  0
 16. Kumansang
  0
Passes made
 1. W_Suya
  21
 2. yonghwa0815
  19
 3. Rakitikki
  17
 4. panxiaoqiang
  16
 5. Kumansang
  15
 6. tangkinkeung
  15
 7. Modric666666
  13
 8. JohnBaby1217
  12
 9. sarewong
  12
 10. lzxlzxlzx09
  11
 11. bibobobibobi
  11
 12. ccpassming
  10
 13. jankoller4321
  9
 14. cheukleung
  8
 15. grandp17824
  5
 16. BootWang_FS
  0
Pass attempts
 1. yonghwa0815
  24
 2. Rakitikki
  21
 3. W_Suya
  21
 4. Modric666666
  20
 5. Kumansang
  18
 6. JohnBaby1217
  16
 7. panxiaoqiang
  16
 8. tangkinkeung
  16
 9. bibobobibobi
  13
 10. sarewong
  13
 11. ccpassming
  12
 12. lzxlzxlzx09
  11
 13. cheukleung
  11
 14. jankoller4321
  10
 15. grandp17824
  6
 16. BootWang_FS
  0
Pass success rate
 1. panxiaoqiang
  100%
 2. lzxlzxlzx09
  100%
 3. W_Suya
  100%
 4. tangkinkeung
  94%
 5. sarewong
  92%
 6. jankoller4321
  90%
 7. bibobobibobi
  85%
 8. ccpassming
  83%
 9. grandp17824
  83%
 10. Kumansang
  83%
 11. Rakitikki
  81%
 12. yonghwa0815
  79%
 13. JohnBaby1217
  75%
 14. cheukleung
  73%
 15. Modric666666
  65%
 16. BootWang_FS
  0%
Tackles made
 1. Rakitikki
  2
 2. Kumansang
  1
 3. tangkinkeung
  1
 4. sarewong
  1
 5. panxiaoqiang
  1
 6. W_Suya
  1
 7. JohnBaby1217
  1
 8. jankoller4321
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. grandp17824
  0
 12. cheukleung
  0
 13. ccpassming
  0
 14. BootWang_FS
  0
 15. bibobobibobi
  0
 16. yonghwa0815
  0
Tackle attempts
 1. jankoller4321
  11
 2. Kumansang
  10
 3. Rakitikki
  9
 4. panxiaoqiang
  6
 5. JohnBaby1217
  6
 6. yonghwa0815
  5
 7. cheukleung
  5
 8. ccpassming
  5
 9. tangkinkeung
  5
 10. grandp17824
  4
 11. W_Suya
  2
 12. Modric666666
  2
 13. sarewong
  2
 14. bibobobibobi
  2
 15. lzxlzxlzx09
  0
 16. BootWang_FS
  0
Tackle success rate
 1. sarewong
  50%
 2. W_Suya
  50%
 3. Rakitikki
  22%
 4. tangkinkeung
  20%
 5. panxiaoqiang
  17%
 6. JohnBaby1217
  17%
 7. Kumansang
  10%
 8. jankoller4321
  0%
 9. lzxlzxlzx09
  0%
 10. Modric666666
  0%
 11. grandp17824
  0%
 12. cheukleung
  0%
 13. ccpassming
  0%
 14. BootWang_FS
  0%
 15. bibobobibobi
  0%
 16. yonghwa0815
  0%
Red cards
 1. bibobobibobi
  0
 2. BootWang_FS
  0
 3. ccpassming
  0
 4. cheukleung
  0
 5. grandp17824
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. JohnBaby1217
  0
 8. W_Suya
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. Rakitikki
  0
 13. sarewong
  0
 14. tangkinkeung
  0
 15. yonghwa0815
  0
 16. Kumansang
  0
GK saves
 1. bibobobibobi
  0
 2. BootWang_FS
  0
 3. ccpassming
  0
 4. cheukleung
  0
 5. grandp17824
  0
 6. jankoller4321
  0
 7. JohnBaby1217
  0
 8. W_Suya
  0
 9. lzxlzxlzx09
  0
 10. Modric666666
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. Rakitikki
  0
 13. sarewong
  0
 14. tangkinkeung
  0
 15. yonghwa0815
  0
 16. Kumansang
  0
 • SNH48(7 players)
 • FC TKT(9 players)
SNH48
SNH48 shield
3-1
COYG CN shield
COYG CN
May 14, 2018 (3 months ago)
SNH48
Asia

Aggregated players stats

(17%)3Goals1(11%)
18Shots9
(79%)94Passes made107(84%)
119Pass attempts128
(19%)10Tackles made5(15%)
54Tackle attempts33
0Red cards0

Clubs stats

110Season number60
9League round2
7Players6
SNH48
Man of the matchYes
Goals0(0%)
Shots0
Assists1
Passes made18(82%)
Pass attempts22
Tackles made3(33%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals2(50%)
Shots4
Assists1
Passes made11(73%)
Pass attempts15
Tackles made1(9%)
Tackle attempts11
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made9(90%)
Pass attempts10
Tackles made1(100%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots5
Assists0
Passes made18(82%)
Pass attempts22
Tackles made3(18%)
Tackle attempts17
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots3
Assists0
Passes made11(69%)
Pass attempts16
Tackles made1(17%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals1(20%)
Shots5
Assists0
Passes made12(71%)
Pass attempts17
Tackles made0(0%)
Tackle attempts5
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made15(88%)
Pass attempts17
Tackles made1(20%)
Tackle attempts5
Red cardNo

COYG CN
Man of the matchNo
Goals1(20%)
Shots5
Assists0
Passes made16(76%)
Pass attempts21
Tackles made1(11%)
Tackle attempts9
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made24(73%)
Pass attempts33
Tackles made2(15%)
Tackle attempts13
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots1
Assists0
Passes made13(76%)
Pass attempts17
Tackles made0(0%)
Tackle attempts1
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made24(96%)
Pass attempts25
Tackles made1(17%)
Tackle attempts6
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots3
Assists1
Passes made16(94%)
Pass attempts17
Tackles made1(50%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Man of the matchNo
Goals0(0%)
Shots0
Assists0
Passes made14(93%)
Pass attempts15
Tackles made0(0%)
Tackle attempts2
Red cardNo
Rating
 1. panxiaoqiang
  9.0
 2. NB_Scofield
  8.5
 3. W_Suya
  8.4
 4. lzxlzxlzx09
  8.2
 5. BootWang_FS
  7.6
 6. jankoller4321
  7.6
 7. bibobobibobi
  7.4
 8. Redbull-Vela
  7.4
 9. NB-WarSword555
  7.4
 10. Modric666666
  6.8
 11. BB-Alexau04
  6.7
 12. BB-Muller72
  6.6
 13. OTZ-Mesut
  6.1
Goals
 1. W_Suya
  2
 2. NB_Scofield
  1
 3. bibobobibobi
  1
 4. BootWang_FS
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. lzxlzxlzx09
  0
 7. Redbull-Vela
  0
 8. NB-WarSword555
  0
 9. BB-Muller72
  0
 10. OTZ-Mesut
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. BB-Alexau04
  0
 13. Modric666666
  0
Shots
 1. bibobobibobi
  5
 2. jankoller4321
  5
 3. NB_Scofield
  5
 4. W_Suya
  4
 5. BB-Muller72
  3
 6. BootWang_FS
  3
 7. Modric666666
  1
 8. NB-WarSword555
  1
 9. Redbull-Vela
  0
 10. lzxlzxlzx09
  0
 11. OTZ-Mesut
  0
 12. panxiaoqiang
  0
 13. BB-Alexau04
  0
Shot success rate
 1. W_Suya
  50%
 2. NB_Scofield
  20%
 3. bibobobibobi
  20%
 4. BootWang_FS
  0%
 5. jankoller4321
  0%
 6. lzxlzxlzx09
  0%
 7. Redbull-Vela
  0%
 8. NB-WarSword555
  0%
 9. BB-Muller72
  0%
 10. OTZ-Mesut
  0%
 11. panxiaoqiang
  0%
 12. BB-Alexau04
  0%
 13. Modric666666
  0%
Assists
 1. W_Suya
  1
 2. BB-Muller72
  1
 3. panxiaoqiang
  1
 4. BootWang_FS
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. lzxlzxlzx09
  0
 7. Redbull-Vela
  0
 8. NB-WarSword555
  0
 9. NB_Scofield
  0
 10. OTZ-Mesut
  0
 11. bibobobibobi
  0
 12. BB-Alexau04
  0
 13. Modric666666
  0
Goals + assists
 1. W_Suya
  3
 2. BB-Muller72
  1
 3. bibobobibobi
  1
 4. panxiaoqiang
  1
 5. NB_Scofield
  1
 6. lzxlzxlzx09
  0
 7. Redbull-Vela
  0
 8. NB-WarSword555
  0
 9. jankoller4321
  0
 10. OTZ-Mesut
  0
 11. BootWang_FS
  0
 12. BB-Alexau04
  0
 13. Modric666666
  0
Passes made
 1. BB-Alexau04
  24
 2. Redbull-Vela
  24
 3. panxiaoqiang
  18
 4. jankoller4321
  18
 5. BB-Muller72
  16
 6. NB_Scofield
  16
 7. Modric666666
  15
 8. OTZ-Mesut
  14
 9. NB-WarSword555
  13
 10. bibobobibobi
  12
 11. BootWang_FS
  11
 12. W_Suya
  11
 13. lzxlzxlzx09
  9
Pass attempts
 1. Redbull-Vela
  33
 2. BB-Alexau04
  25
 3. panxiaoqiang
  22
 4. jankoller4321
  22
 5. NB_Scofield
  21
 6. Modric666666
  17
 7. BB-Muller72
  17
 8. NB-WarSword555
  17
 9. bibobobibobi
  17
 10. BootWang_FS
  16
 11. OTZ-Mesut
  15
 12. W_Suya
  15
 13. lzxlzxlzx09
  10
Pass success rate
 1. BB-Alexau04
  96%
 2. BB-Muller72
  94%
 3. OTZ-Mesut
  93%
 4. lzxlzxlzx09
  90%
 5. Modric666666
  88%
 6. jankoller4321
  82%
 7. panxiaoqiang
  82%
 8. NB-WarSword555
  76%
 9. NB_Scofield
  76%
 10. W_Suya
  73%
 11. Redbull-Vela
  73%
 12. bibobobibobi
  71%
 13. BootWang_FS
  69%
Tackles made
 1. panxiaoqiang
  3
 2. jankoller4321
  3
 3. Redbull-Vela
  2
 4. BB-Alexau04
  1
 5. BootWang_FS
  1
 6. lzxlzxlzx09
  1
 7. W_Suya
  1
 8. BB-Muller72
  1
 9. NB_Scofield
  1
 10. Modric666666
  1
 11. bibobobibobi
  0
 12. NB-WarSword555
  0
 13. OTZ-Mesut
  0
Tackle attempts
 1. jankoller4321
  17
 2. Redbull-Vela
  13
 3. W_Suya
  11
 4. panxiaoqiang
  9
 5. NB_Scofield
  9
 6. BB-Alexau04
  6
 7. BootWang_FS
  6
 8. bibobobibobi
  5
 9. Modric666666
  5
 10. OTZ-Mesut
  2
 11. BB-Muller72
  2
 12. lzxlzxlzx09
  1
 13. NB-WarSword555
  1
Tackle success rate
 1. lzxlzxlzx09
  100%
 2. BB-Muller72
  50%
 3. panxiaoqiang
  33%
 4. Modric666666
  20%
 5. jankoller4321
  18%
 6. BootWang_FS
  17%
 7. BB-Alexau04
  17%
 8. Redbull-Vela
  15%
 9. NB_Scofield
  11%
 10. W_Suya
  9%
 11. NB-WarSword555
  0%
 12. OTZ-Mesut
  0%
 13. bibobobibobi
  0%
Red cards
 1. BB-Alexau04
  0
 2. BB-Muller72
  0
 3. bibobobibobi
  0
 4. BootWang_FS
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. lzxlzxlzx09
  0
 7. Redbull-Vela
  0
 8. NB-WarSword555
  0
 9. NB_Scofield
  0
 10. OTZ-Mesut
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. W_Suya
  0
 13. Modric666666
  0
GK saves
 1. BB-Alexau04
  0
 2. BB-Muller72
  0
 3. bibobobibobi
  0
 4. BootWang_FS
  0
 5. jankoller4321
  0
 6. lzxlzxlzx09
  0
 7. Redbull-Vela
  0
 8. NB-WarSword555
  0
 9. NB_Scofield
  0
 10. OTZ-Mesut
  0
 11. panxiaoqiang
  0
 12. W_Suya
  0
 13. Modric666666
  0
 • SNH48(7 players)
 • COYG CN(6 players)

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports