SNH48 shield
PC

SNH48

Share:

Squad ranking

Matches played

 1. kjinan
  534
 2. jankoller4321
  470
 3. SNH_Jige
  413
 4. ZLWT
  289
 5. lzxlzxlzx09
  188
 6. King007CHINA
  182
 7. RoadZdun
  176
 8. SNH_kiki
  132
 9. daiyuqiang
  88
 10. LXH0112_
  72
 11. Mtd_Suarez
  68
 12. panxiaoqiang
  59
 13. ZA-veron53
  59
 14. zj_ynwa
  58
 15. RoyKeane1019
  54
 16. GGGGwww
  54
 17. Nedved_JC
  48
 18. MILAN_Patogoal
  44
 19. waterliu3
  38
 20. johnnyzou24
  33
 21. ACHAOLI
  30
 22. BaoXiang23
  15
 23. bibobobibobi
  13
 24. SPYAIR3
  12
 25. ycxie1123
  9
 26. ArsenalFcno11
  7
 27. SNH-lingard
  5
 28. Krad_Zhang
  4
 29. ONE2018
  4
 30. GGGarYYY666
  4
 31. KILLLERRAN
  3
 32. fjxpwy
  1
 33. J1ANGzZZ
  0
 34. IconLukas
  0

Win rate

 1. Krad_Zhang
  75%
 2. ArsenalFcno11
  57%
 3. RoyKeane1019
  48%
 4. bibobobibobi
  46%
 5. GGGGwww
  44%
 6. lzxlzxlzx09
  42%
 7. Nedved_JC
  41%
 8. Mtd_Suarez
  41%
 9. panxiaoqiang
  40%
 10. SNH_kiki
  39%
 11. SNH_Jige
  39%
 12. kjinan
  38%
 13. MILAN_Patogoal
  38%
 14. ZLWT
  38%
 15. daiyuqiang
  37%
 16. jankoller4321
  37%
 17. zj_ynwa
  34%
 18. King007CHINA
  34%
 19. johnnyzou24
  33%
 20. ycxie1123
  33%
 21. KILLLERRAN
  33%
 22. BaoXiang23
  33%
 23. ZA-veron53
  32%
 24. LXH0112_
  29%
 25. RoadZdun
  27%
 26. GGGarYYY666
  25%
 27. ONE2018
  25%
 28. ACHAOLI
  23%
 29. waterliu3
  21%
 30. SNH-lingard
  20%
 31. SPYAIR3
  16%
 32. J1ANGzZZ
  0%
 33. IconLukas
  0%
 34. fjxpwy
  0%

Overall

 1. King007CHINA
  92
 2. jankoller4321
  91
 3. panxiaoqiang
  91
 4. ZLWT
  90
 5. kjinan
  90
 6. RoyKeane1019
  90
 7. SNH_kiki
  90
 8. SNH_Jige
  90
 9. zj_ynwa
  89
 10. MILAN_Patogoal
  89
 11. lzxlzxlzx09
  89
 12. ZA-veron53
  88
 13. bibobobibobi
  88
 14. RoadZdun
  88
 15. GGGGwww
  87
 16. Mtd_Suarez
  87
 17. LXH0112_
  87
 18. daiyuqiang
  86
 19. Nedved_JC
  85
 20. KILLLERRAN
  84
 21. johnnyzou24
  84
 22. ACHAOLI
  84
 23. waterliu3
  84
 24. BaoXiang23
  83
 25. ArsenalFcno11
  82
 26. ycxie1123
  82
 27. SPYAIR3
  82
 28. SNH-lingard
  82
 29. GGGarYYY666
  81
 30. Krad_Zhang
  80
 31. ONE2018
  80
 32. fjxpwy
  80
 33. J1ANGzZZ
  0
 34. IconLukas
  0

Man of the match

 1. jankoller4321
  66
 2. kjinan
  48
 3. SNH_Jige
  10
 4. ZLWT
  9
 5. SNH_kiki
  8
 6. lzxlzxlzx09
  8
 7. RoyKeane1019
  7
 8. RoadZdun
  6
 9. daiyuqiang
  4
 10. King007CHINA
  4
 11. panxiaoqiang
  4
 12. ZA-veron53
  3
 13. zj_ynwa
  3
 14. Mtd_Suarez
  2
 15. GGGGwww
  2
 16. waterliu3
  2
 17. LXH0112_
  2
 18. Nedved_JC
  1
 19. johnnyzou24
  1
 20. ACHAOLI
  1
 21. ArsenalFcno11
  0
 22. MILAN_Patogoal
  0
 23. BaoXiang23
  0
 24. ONE2018
  0
 25. KILLLERRAN
  0
 26. SNH-lingard
  0
 27. bibobobibobi
  0
 28. IconLukas
  0
 29. ycxie1123
  0
 30. GGGarYYY666
  0
 31. fjxpwy
  0
 32. SPYAIR3
  0
 33. Krad_Zhang
  0
 34. J1ANGzZZ
  0

Man of the match rate

 1. jankoller4321
  14%
 2. RoyKeane1019
  13%
 3. kjinan
  9%
 4. panxiaoqiang
  7%
 5. SNH_kiki
  6%
 6. waterliu3
  5%
 7. zj_ynwa
  5%
 8. ZA-veron53
  5%
 9. daiyuqiang
  5%
 10. lzxlzxlzx09
  4%
 11. GGGGwww
  4%
 12. RoadZdun
  3%
 13. ACHAOLI
  3%
 14. ZLWT
  3%
 15. johnnyzou24
  3%
 16. Mtd_Suarez
  3%
 17. LXH0112_
  3%
 18. SNH_Jige
  2%
 19. King007CHINA
  2%
 20. Nedved_JC
  2%
 21. Krad_Zhang
  0%
 22. SNH-lingard
  0%
 23. ArsenalFcno11
  0%
 24. KILLLERRAN
  0%
 25. bibobobibobi
  0%
 26. MILAN_Patogoal
  0%
 27. J1ANGzZZ
  0%
 28. IconLukas
  0%
 29. SPYAIR3
  0%
 30. GGGarYYY666
  0%
 31. fjxpwy
  0%
 32. ycxie1123
  0%
 33. ONE2018
  0%
 34. BaoXiang23
  0%

Goals

 1. kjinan
  230
 2. jankoller4321
  213
 3. King007CHINA
  33
 4. ZLWT
  27
 5. RoyKeane1019
  22
 6. SNH_Jige
  18
 7. MILAN_Patogoal
  17
 8. panxiaoqiang
  15
 9. GGGGwww
  13
 10. RoadZdun
  11
 11. ZA-veron53
  10
 12. lzxlzxlzx09
  9
 13. zj_ynwa
  7
 14. Mtd_Suarez
  7
 15. SNH_kiki
  5
 16. ACHAOLI
  4
 17. LXH0112_
  3
 18. BaoXiang23
  3
 19. Nedved_JC
  2
 20. johnnyzou24
  2
 21. waterliu3
  1
 22. daiyuqiang
  1
 23. ArsenalFcno11
  1
 24. SPYAIR3
  0
 25. ycxie1123
  0
 26. J1ANGzZZ
  0
 27. IconLukas
  0
 28. Krad_Zhang
  0
 29. GGGarYYY666
  0
 30. fjxpwy
  0
 31. ONE2018
  0
 32. bibobobibobi
  0
 33. SNH-lingard
  0
 34. KILLLERRAN
  0

Goals per match

 1. jankoller4321
  0.45
 2. kjinan
  0.43
 3. RoyKeane1019
  0.41
 4. MILAN_Patogoal
  0.39
 5. panxiaoqiang
  0.25
 6. GGGGwww
  0.24
 7. BaoXiang23
  0.20
 8. King007CHINA
  0.18
 9. ZA-veron53
  0.17
 10. ArsenalFcno11
  0.14
 11. ACHAOLI
  0.13
 12. zj_ynwa
  0.12
 13. Mtd_Suarez
  0.10
 14. ZLWT
  0.09
 15. RoadZdun
  0.06
 16. johnnyzou24
  0.06
 17. lzxlzxlzx09
  0.05
 18. SNH_Jige
  0.04
 19. Nedved_JC
  0.04
 20. LXH0112_
  0.04
 21. SNH_kiki
  0.04
 22. waterliu3
  0.03
 23. daiyuqiang
  0.01
 24. KILLLERRAN
  0.00
 25. ycxie1123
  0.00
 26. bibobobibobi
  0.00
 27. J1ANGzZZ
  0.00
 28. IconLukas
  0.00
 29. Krad_Zhang
  0.00
 30. GGGarYYY666
  0.00
 31. fjxpwy
  0.00
 32. SNH-lingard
  0.00
 33. ONE2018
  0.00
 34. SPYAIR3
  0.00

Shot success rate

 1. GGGGwww
  38%
 2. ArsenalFcno11
  33%
 3. MILAN_Patogoal
  29%
 4. kjinan
  24%
 5. RoyKeane1019
  21%
 6. BaoXiang23
  20%
 7. jankoller4321
  20%
 8. Mtd_Suarez
  20%
 9. panxiaoqiang
  20%
 10. lzxlzxlzx09
  17%
 11. ZA-veron53
  16%
 12. ACHAOLI
  16%
 13. SNH_kiki
  15%
 14. RoadZdun
  14%
 15. johnnyzou24
  14%
 16. ZLWT
  14%
 17. King007CHINA
  12%
 18. zj_ynwa
  9%
 19. SNH_Jige
  8%
 20. waterliu3
  8%
 21. daiyuqiang
  7%
 22. LXH0112_
  7%
 23. Nedved_JC
  6%
 24. Krad_Zhang
  0%
 25. SPYAIR3
  0%
 26. SNH-lingard
  0%
 27. KILLLERRAN
  0%
 28. ycxie1123
  0%
 29. J1ANGzZZ
  0%
 30. IconLukas
  0%
 31. GGGarYYY666
  0%
 32. fjxpwy
  0%
 33. ONE2018
  0%
 34. bibobobibobi
  0%

Assists

 1. kjinan
  121
 2. jankoller4321
  74
 3. SNH_Jige
  51
 4. ZLWT
  50
 5. King007CHINA
  25
 6. SNH_kiki
  19
 7. MILAN_Patogoal
  16
 8. RoadZdun
  15
 9. ZA-veron53
  12
 10. Mtd_Suarez
  12
 11. GGGGwww
  12
 12. RoyKeane1019
  10
 13. Nedved_JC
  9
 14. panxiaoqiang
  8
 15. lzxlzxlzx09
  6
 16. daiyuqiang
  5
 17. LXH0112_
  4
 18. zj_ynwa
  3
 19. johnnyzou24
  3
 20. ACHAOLI
  2
 21. BaoXiang23
  2
 22. SPYAIR3
  2
 23. bibobobibobi
  1
 24. waterliu3
  1
 25. ycxie1123
  1
 26. KILLLERRAN
  0
 27. Krad_Zhang
  0
 28. J1ANGzZZ
  0
 29. IconLukas
  0
 30. ArsenalFcno11
  0
 31. GGGarYYY666
  0
 32. fjxpwy
  0
 33. SNH-lingard
  0
 34. ONE2018
  0

Assists per match

 1. MILAN_Patogoal
  0.36
 2. kjinan
  0.23
 3. GGGGwww
  0.22
 4. ZA-veron53
  0.20
 5. Nedved_JC
  0.19
 6. RoyKeane1019
  0.19
 7. Mtd_Suarez
  0.18
 8. ZLWT
  0.17
 9. SPYAIR3
  0.17
 10. jankoller4321
  0.16
 11. SNH_kiki
  0.14
 12. King007CHINA
  0.14
 13. panxiaoqiang
  0.14
 14. BaoXiang23
  0.13
 15. SNH_Jige
  0.12
 16. ycxie1123
  0.11
 17. johnnyzou24
  0.09
 18. RoadZdun
  0.09
 19. bibobobibobi
  0.08
 20. ACHAOLI
  0.07
 21. daiyuqiang
  0.06
 22. LXH0112_
  0.06
 23. zj_ynwa
  0.05
 24. lzxlzxlzx09
  0.03
 25. waterliu3
  0.03
 26. J1ANGzZZ
  0.00
 27. ONE2018
  0.00
 28. SNH-lingard
  0.00
 29. GGGarYYY666
  0.00
 30. fjxpwy
  0.00
 31. ArsenalFcno11
  0.00
 32. KILLLERRAN
  0.00
 33. Krad_Zhang
  0.00
 34. IconLukas
  0.00

Goals + assists

 1. kjinan
  351
 2. jankoller4321
  287
 3. ZLWT
  77
 4. SNH_Jige
  69
 5. King007CHINA
  58
 6. MILAN_Patogoal
  33
 7. RoyKeane1019
  32
 8. RoadZdun
  26
 9. GGGGwww
  25
 10. SNH_kiki
  24
 11. panxiaoqiang
  23
 12. ZA-veron53
  22
 13. Mtd_Suarez
  19
 14. lzxlzxlzx09
  15
 15. Nedved_JC
  11
 16. zj_ynwa
  10
 17. LXH0112_
  7
 18. ACHAOLI
  6
 19. daiyuqiang
  6
 20. johnnyzou24
  5
 21. BaoXiang23
  5
 22. waterliu3
  2
 23. SPYAIR3
  2
 24. ArsenalFcno11
  1
 25. bibobobibobi
  1
 26. ycxie1123
  1
 27. Krad_Zhang
  0
 28. KILLLERRAN
  0
 29. SNH-lingard
  0
 30. J1ANGzZZ
  0
 31. IconLukas
  0
 32. ONE2018
  0
 33. GGGarYYY666
  0
 34. fjxpwy
  0

Goals + assists per match

 1. MILAN_Patogoal
  0.75
 2. kjinan
  0.66
 3. jankoller4321
  0.61
 4. RoyKeane1019
  0.59
 5. GGGGwww
  0.46
 6. panxiaoqiang
  0.39
 7. ZA-veron53
  0.37
 8. BaoXiang23
  0.33
 9. King007CHINA
  0.32
 10. Mtd_Suarez
  0.28
 11. ZLWT
  0.27
 12. Nedved_JC
  0.23
 13. ACHAOLI
  0.20
 14. SNH_kiki
  0.18
 15. zj_ynwa
  0.17
 16. SNH_Jige
  0.17
 17. SPYAIR3
  0.17
 18. johnnyzou24
  0.15
 19. RoadZdun
  0.15
 20. ArsenalFcno11
  0.14
 21. ycxie1123
  0.11
 22. LXH0112_
  0.10
 23. lzxlzxlzx09
  0.08
 24. bibobobibobi
  0.08
 25. daiyuqiang
  0.07
 26. waterliu3
  0.05
 27. KILLLERRAN
  0.00
 28. IconLukas
  0.00
 29. J1ANGzZZ
  0.00
 30. GGGarYYY666
  0.00
 31. fjxpwy
  0.00
 32. Krad_Zhang
  0.00
 33. ONE2018
  0.00
 34. SNH-lingard
  0.00

Passes made

 1. kjinan
  7506
 2. jankoller4321
  5510
 3. SNH_Jige
  5304
 4. ZLWT
  3251
 5. King007CHINA
  2152
 6. RoadZdun
  1992
 7. lzxlzxlzx09
  1735
 8. SNH_kiki
  1189
 9. RoyKeane1019
  917
 10. GGGGwww
  839
 11. zj_ynwa
  766
 12. Mtd_Suarez
  765
 13. daiyuqiang
  746
 14. ZA-veron53
  690
 15. LXH0112_
  653
 16. panxiaoqiang
  622
 17. Nedved_JC
  498
 18. MILAN_Patogoal
  432
 19. johnnyzou24
  342
 20. ACHAOLI
  295
 21. waterliu3
  253
 22. BaoXiang23
  146
 23. SPYAIR3
  86
 24. bibobobibobi
  80
 25. ArsenalFcno11
  48
 26. SNH-lingard
  46
 27. ycxie1123
  42
 28. Krad_Zhang
  32
 29. KILLLERRAN
  19
 30. GGGarYYY666
  18
 31. fjxpwy
  17
 32. ONE2018
  11
 33. IconLukas
  0
 34. J1ANGzZZ
  0

Passes made per match

 1. fjxpwy
  17.00
 2. RoyKeane1019
  16.98
 3. GGGGwww
  15.54
 4. kjinan
  14.06
 5. zj_ynwa
  13.21
 6. SNH_Jige
  12.84
 7. King007CHINA
  11.82
 8. jankoller4321
  11.72
 9. ZA-veron53
  11.69
 10. RoadZdun
  11.32
 11. Mtd_Suarez
  11.25
 12. ZLWT
  11.25
 13. panxiaoqiang
  10.54
 14. Nedved_JC
  10.38
 15. johnnyzou24
  10.36
 16. ACHAOLI
  9.83
 17. MILAN_Patogoal
  9.82
 18. BaoXiang23
  9.73
 19. lzxlzxlzx09
  9.23
 20. SNH-lingard
  9.20
 21. LXH0112_
  9.07
 22. SNH_kiki
  9.01
 23. daiyuqiang
  8.48
 24. Krad_Zhang
  8.00
 25. SPYAIR3
  7.17
 26. ArsenalFcno11
  6.86
 27. waterliu3
  6.66
 28. KILLLERRAN
  6.33
 29. bibobobibobi
  6.15
 30. ycxie1123
  4.67
 31. GGGarYYY666
  4.50
 32. ONE2018
  2.75
 33. IconLukas
  0.00
 34. J1ANGzZZ
  0.00

Pass success rate

 1. fjxpwy
  94%
 2. Krad_Zhang
  94%
 3. zj_ynwa
  89%
 4. GGGGwww
  88%
 5. RoadZdun
  85%
 6. LXH0112_
  85%
 7. jankoller4321
  84%
 8. RoyKeane1019
  84%
 9. ZA-veron53
  84%
 10. MILAN_Patogoal
  83%
 11. ZLWT
  82%
 12. Mtd_Suarez
  82%
 13. kjinan
  82%
 14. lzxlzxlzx09
  81%
 15. King007CHINA
  81%
 16. SNH_Jige
  81%
 17. daiyuqiang
  80%
 18. panxiaoqiang
  80%
 19. BaoXiang23
  80%
 20. SPYAIR3
  79%
 21. waterliu3
  79%
 22. johnnyzou24
  79%
 23. ACHAOLI
  78%
 24. SNH_kiki
  77%
 25. SNH-lingard
  77%
 26. KILLLERRAN
  76%
 27. ycxie1123
  76%
 28. Nedved_JC
  76%
 29. ArsenalFcno11
  73%
 30. GGGarYYY666
  69%
 31. ONE2018
  68%
 32. bibobobibobi
  66%
 33. J1ANGzZZ
  0%
 34. IconLukas
  0%

Tackles made

 1. SNH_Jige
  416
 2. kjinan
  379
 3. jankoller4321
  350
 4. ZLWT
  250
 5. King007CHINA
  135
 6. lzxlzxlzx09
  115
 7. RoadZdun
  103
 8. SNH_kiki
  67
 9. panxiaoqiang
  65
 10. daiyuqiang
  62
 11. RoyKeane1019
  52
 12. MILAN_Patogoal
  49
 13. Mtd_Suarez
  46
 14. LXH0112_
  45
 15. johnnyzou24
  41
 16. GGGGwww
  38
 17. zj_ynwa
  31
 18. ZA-veron53
  27
 19. Nedved_JC
  24
 20. waterliu3
  18
 21. BaoXiang23
  10
 22. SNH-lingard
  8
 23. SPYAIR3
  7
 24. ACHAOLI
  6
 25. ArsenalFcno11
  5
 26. ONE2018
  3
 27. bibobobibobi
  3
 28. Krad_Zhang
  3
 29. ycxie1123
  2
 30. KILLLERRAN
  1
 31. GGGarYYY666
  1
 32. J1ANGzZZ
  0
 33. IconLukas
  0
 34. fjxpwy
  0

Tackles made per match

 1. SNH-lingard
  1.60
 2. johnnyzou24
  1.24
 3. MILAN_Patogoal
  1.11
 4. panxiaoqiang
  1.10
 5. SNH_Jige
  1.01
 6. RoyKeane1019
  0.96
 7. ZLWT
  0.87
 8. Krad_Zhang
  0.75
 9. ONE2018
  0.75
 10. jankoller4321
  0.74
 11. King007CHINA
  0.74
 12. ArsenalFcno11
  0.71
 13. kjinan
  0.71
 14. daiyuqiang
  0.70
 15. GGGGwww
  0.70
 16. Mtd_Suarez
  0.68
 17. BaoXiang23
  0.67
 18. LXH0112_
  0.63
 19. lzxlzxlzx09
  0.61
 20. RoadZdun
  0.59
 21. SPYAIR3
  0.58
 22. zj_ynwa
  0.53
 23. SNH_kiki
  0.51
 24. Nedved_JC
  0.50
 25. waterliu3
  0.47
 26. ZA-veron53
  0.46
 27. KILLLERRAN
  0.33
 28. GGGarYYY666
  0.25
 29. bibobobibobi
  0.23
 30. ycxie1123
  0.22
 31. ACHAOLI
  0.20
 32. fjxpwy
  0.00
 33. J1ANGzZZ
  0.00
 34. IconLukas
  0.00

Tackle success rate

 1. lzxlzxlzx09
  50%
 2. GGGarYYY666
  50%
 3. ArsenalFcno11
  41%
 4. ONE2018
  37%
 5. KILLLERRAN
  33%
 6. bibobobibobi
  30%
 7. zj_ynwa
  28%
 8. johnnyzou24
  24%
 9. Krad_Zhang
  23%
 10. panxiaoqiang
  22%
 11. SNH-lingard
  21%
 12. SPYAIR3
  21%
 13. Mtd_Suarez
  21%
 14. SNH_kiki
  20%
 15. ZLWT
  19%
 16. SNH_Jige
  19%
 17. GGGGwww
  18%
 18. waterliu3
  18%
 19. King007CHINA
  17%
 20. daiyuqiang
  17%
 21. RoyKeane1019
  16%
 22. kjinan
  16%
 23. RoadZdun
  16%
 24. MILAN_Patogoal
  16%
 25. ZA-veron53
  16%
 26. LXH0112_
  14%
 27. ACHAOLI
  11%
 28. BaoXiang23
  9%
 29. Nedved_JC
  9%
 30. jankoller4321
  9%
 31. ycxie1123
  5%
 32. IconLukas
  0%
 33. fjxpwy
  0%
 34. J1ANGzZZ
  0%

Red cards

 1. jankoller4321
  5
 2. SNH_Jige
  3
 3. lzxlzxlzx09
  1
 4. ZLWT
  1
 5. panxiaoqiang
  1
 6. King007CHINA
  1
 7. SNH_kiki
  1
 8. ycxie1123
  0
 9. waterliu3
  0
 10. SPYAIR3
  0
 11. ZA-veron53
  0
 12. SNH-lingard
  0
 13. RoyKeane1019
  0
 14. RoadZdun
  0
 15. ONE2018
  0
 16. Nedved_JC
  0
 17. Mtd_Suarez
  0
 18. MILAN_Patogoal
  0
 19. ArsenalFcno11
  0
 20. LXH0112_
  0
 21. BaoXiang23
  0
 22. kjinan
  0
 23. KILLLERRAN
  0
 24. johnnyzou24
  0
 25. zj_ynwa
  0
 26. J1ANGzZZ
  0
 27. IconLukas
  0
 28. GGGGwww
  0
 29. GGGarYYY666
  0
 30. fjxpwy
  0
 31. daiyuqiang
  0
 32. bibobobibobi
  0
 33. ACHAOLI
  0
 34. Krad_Zhang
  0

Red cards rate

 1. panxiaoqiang
  2%
 2. jankoller4321
  1%
 3. SNH_kiki
  1%
 4. SNH_Jige
  1%
 5. King007CHINA
  1%
 6. lzxlzxlzx09
  1%
 7. ZLWT
  0%
 8. SPYAIR3
  0%
 9. waterliu3
  0%
 10. SNH-lingard
  0%
 11. RoyKeane1019
  0%
 12. RoadZdun
  0%
 13. ycxie1123
  0%
 14. ONE2018
  0%
 15. Nedved_JC
  0%
 16. Mtd_Suarez
  0%
 17. MILAN_Patogoal
  0%
 18. ArsenalFcno11
  0%
 19. LXH0112_
  0%
 20. Krad_Zhang
  0%
 21. BaoXiang23
  0%
 22. ZA-veron53
  0%
 23. KILLLERRAN
  0%
 24. johnnyzou24
  0%
 25. zj_ynwa
  0%
 26. J1ANGzZZ
  0%
 27. IconLukas
  0%
 28. GGGGwww
  0%
 29. GGGarYYY666
  0%
 30. fjxpwy
  0%
 31. daiyuqiang
  0%
 32. bibobobibobi
  0%
 33. ACHAOLI
  0%
 34. kjinan
  0%

Def clean sheets

 1. lzxlzxlzx09
  37
 2. SNH_kiki
  22
 3. daiyuqiang
  21
 4. SNH_Jige
  16
 5. panxiaoqiang
  5
 6. Mtd_Suarez
  4
 7. bibobobibobi
  3
 8. ArsenalFcno11
  3
 9. King007CHINA
  3
 10. ZLWT
  3
 11. RoadZdun
  3
 12. waterliu3
  2
 13. zj_ynwa
  2
 14. kjinan
  1
 15. GGGarYYY666
  1
 16. jankoller4321
  1
 17. Nedved_JC
  1
 18. ONE2018
  0
 19. ZA-veron53
  0
 20. MILAN_Patogoal
  0
 21. LXH0112_
  0
 22. Krad_Zhang
  0
 23. BaoXiang23
  0
 24. KILLLERRAN
  0
 25. johnnyzou24
  0
 26. ycxie1123
  0
 27. J1ANGzZZ
  0
 28. IconLukas
  0
 29. GGGGwww
  0
 30. RoyKeane1019
  0
 31. fjxpwy
  0
 32. SNH-lingard
  0
 33. SPYAIR3
  0
 34. ACHAOLI
  0

Def clean sheets rate

 1. ArsenalFcno11
  43%
 2. GGGarYYY666
  25%
 3. daiyuqiang
  24%
 4. bibobobibobi
  23%
 5. lzxlzxlzx09
  20%
 6. SNH_kiki
  17%
 7. panxiaoqiang
  8%
 8. Mtd_Suarez
  6%
 9. waterliu3
  5%
 10. SNH_Jige
  4%
 11. zj_ynwa
  3%
 12. Nedved_JC
  2%
 13. RoadZdun
  2%
 14. King007CHINA
  2%
 15. ZLWT
  1%
 16. jankoller4321
  0%
 17. kjinan
  0%
 18. RoyKeane1019
  0%
 19. LXH0112_
  0%
 20. Krad_Zhang
  0%
 21. MILAN_Patogoal
  0%
 22. SNH-lingard
  0%
 23. KILLLERRAN
  0%
 24. johnnyzou24
  0%
 25. BaoXiang23
  0%
 26. J1ANGzZZ
  0%
 27. IconLukas
  0%
 28. GGGGwww
  0%
 29. SPYAIR3
  0%
 30. fjxpwy
  0%
 31. ycxie1123
  0%
 32. ZA-veron53
  0%
 33. ONE2018
  0%
 34. ACHAOLI
  0%

GK clean sheets

 1. King007CHINA
  6
 2. SNH_kiki
  4
 3. ZLWT
  1
 4. LXH0112_
  1
 5. panxiaoqiang
  1
 6. SPYAIR3
  0
 7. waterliu3
  0
 8. SNH_Jige
  0
 9. SNH-lingard
  0
 10. RoyKeane1019
  0
 11. RoadZdun
  0
 12. ycxie1123
  0
 13. ONE2018
  0
 14. Nedved_JC
  0
 15. Mtd_Suarez
  0
 16. MILAN_Patogoal
  0
 17. ArsenalFcno11
  0
 18. ZA-veron53
  0
 19. Krad_Zhang
  0
 20. kjinan
  0
 21. zj_ynwa
  0
 22. KILLLERRAN
  0
 23. johnnyzou24
  0
 24. jankoller4321
  0
 25. J1ANGzZZ
  0
 26. IconLukas
  0
 27. GGGGwww
  0
 28. GGGarYYY666
  0
 29. fjxpwy
  0
 30. daiyuqiang
  0
 31. bibobobibobi
  0
 32. BaoXiang23
  0
 33. ACHAOLI
  0
 34. lzxlzxlzx09
  0

GK clean sheets rate

 1. King007CHINA
  3%
 2. SNH_kiki
  3%
 3. panxiaoqiang
  2%
 4. LXH0112_
  1%
 5. ZLWT
  0%
 6. SPYAIR3
  0%
 7. waterliu3
  0%
 8. SNH_Jige
  0%
 9. SNH-lingard
  0%
 10. RoyKeane1019
  0%
 11. RoadZdun
  0%
 12. ycxie1123
  0%
 13. ONE2018
  0%
 14. Nedved_JC
  0%
 15. Mtd_Suarez
  0%
 16. MILAN_Patogoal
  0%
 17. ArsenalFcno11
  0%
 18. ZA-veron53
  0%
 19. Krad_Zhang
  0%
 20. kjinan
  0%
 21. zj_ynwa
  0%
 22. KILLLERRAN
  0%
 23. johnnyzou24
  0%
 24. jankoller4321
  0%
 25. J1ANGzZZ
  0%
 26. IconLukas
  0%
 27. GGGGwww
  0%
 28. GGGarYYY666
  0%
 29. fjxpwy
  0%
 30. daiyuqiang
  0%
 31. bibobobibobi
  0%
 32. BaoXiang23
  0%
 33. ACHAOLI
  0%
 34. lzxlzxlzx09
  0%

Height

 1. King007CHINA
  1.98m
  (6′ 6″)
 2. jankoller4321
  1.98m
  (6′ 6″)
 3. Nedved_JC
  1.90m
  (6′ 3″)
 4. ACHAOLI
  1.88m
  (6′ 2″)
 5. SNH_Jige
  1.87m
  (6′ 2″)
 6. GGGarYYY666
  1.87m
  (6′ 2″)
 7. SNH-lingard
  1.87m
  (6′ 2″)
 8. ONE2018
  1.85m
  (6′ 1″)
 9. johnnyzou24
  1.84m
  (6′ 0″)
 10. panxiaoqiang
  1.82m
  (5′ 12″)
 11. ZA-veron53
  1.81m
  (5′ 11″)
 12. BaoXiang23
  1.79m
  (5′ 10″)
 13. Krad_Zhang
  1.79m
  (5′ 10″)
 14. LXH0112_
  1.79m
  (5′ 10″)
 15. waterliu3
  1.78m
  (5′ 10″)
 16. bibobobibobi
  1.77m
  (5′ 10″)
 17. GGGGwww
  1.77m
  (5′ 10″)
 18. zj_ynwa
  1.77m
  (5′ 10″)
 19. RoadZdun
  1.77m
  (5′ 10″)
 20. kjinan
  1.77m
  (5′ 10″)
 21. RoyKeane1019
  1.77m
  (5′ 10″)
 22. KILLLERRAN
  1.77m
  (5′ 10″)
 23. lzxlzxlzx09
  1.77m
  (5′ 10″)
 24. SPYAIR3
  1.77m
  (5′ 10″)
 25. daiyuqiang
  1.77m
  (5′ 10″)
 26. MILAN_Patogoal
  1.76m
  (5′ 9″)
 27. SNH_kiki
  1.75m
  (5′ 9″)
 28. ZLWT
  1.75m
  (5′ 9″)
 29. Mtd_Suarez
  1.73m
  (5′ 8″)
 30. ycxie1123
  1.72m
  (5′ 8″)
 31. fjxpwy
  1.72m
  (5′ 8″)
 32. ArsenalFcno11
  1.71m
  (5′ 7″)
 33. J1ANGzZZ
  0.00m
  (0′ 0″)
 34. IconLukas
  0.00m
  (0′ 0″)

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports