SNH48 shield
PC

SNH48

Share:

Squad stats ranking

Matches played
 1. jankoller4321
  655
 2. ZLWT
  454
 3. lzxlzxlzx09
  242
 4. Modric666666
  229
 5. King007CHINA
  189
 6. MILAN_Patogoal
  185
 7. RoadZdun
  181
 8. panxiaoqiang
  159
 9. daiyuqiang
  150
 10. bibobobibobi
  77
 11. LXH0112_
  72
 12. ZA-veron53
  59
 13. zj_ynwa
  59
 14. GGGGwww
  54
 15. ACHAOLI
  53
 16. Nedved_JC
  48
 17. waterliu3
  38
 18. johnnyzou24
  33
 19. BaoXiang23
  15
 20. SPYAIR3
  12
 21. ycxie1123
  9
 22. ArsenalFcno11
  7
 23. SNH-xiaowei
  5
 24. GGGarYYY666
  4
 25. ONE2018
  4
 26. Krad_Zhang
  4
 27. KILLLERRAN
  3
 28. fjxpwy
  1
 29. SNH_Jige
  0
 30. IconLukas
  0
 31. Luckykik
  0
Win rate
 1. Krad_Zhang
  75%
 2. ArsenalFcno11
  57%
 3. bibobobibobi
  49%
 4. Modric666666
  46%
 5. GGGGwww
  44%
 6. MILAN_Patogoal
  43%
 7. lzxlzxlzx09
  42%
 8. daiyuqiang
  42%
 9. Nedved_JC
  41%
 10. panxiaoqiang
  41%
 11. ZLWT
  39%
 12. jankoller4321
  38%
 13. johnnyzou24
  33%
 14. KILLLERRAN
  33%
 15. King007CHINA
  33%
 16. ycxie1123
  33%
 17. zj_ynwa
  33%
 18. BaoXiang23
  33%
 19. ZA-veron53
  32%
 20. LXH0112_
  29%
 21. ACHAOLI
  28%
 22. RoadZdun
  28%
 23. ONE2018
  25%
 24. GGGarYYY666
  25%
 25. waterliu3
  21%
 26. SNH-xiaowei
  20%
 27. SPYAIR3
  16%
 28. fjxpwy
  0%
 29. IconLukas
  0%
 30. Luckykik
  0%
 31. SNH_Jige
  0%
Overall
 1. Modric666666
  91
 2. jankoller4321
  91
 3. King007CHINA
  91
 4. bibobobibobi
  90
 5. panxiaoqiang
  90
 6. MILAN_Patogoal
  90
 7. ZLWT
  90
 8. lzxlzxlzx09
  89
 9. ZA-veron53
  88
 10. RoadZdun
  88
 11. zj_ynwa
  88
 12. daiyuqiang
  87
 13. LXH0112_
  87
 14. GGGGwww
  87
 15. ACHAOLI
  86
 16. Nedved_JC
  85
 17. KILLLERRAN
  84
 18. waterliu3
  84
 19. johnnyzou24
  84
 20. BaoXiang23
  83
 21. ArsenalFcno11
  82
 22. SPYAIR3
  82
 23. SNH-xiaowei
  82
 24. ycxie1123
  82
 25. GGGarYYY666
  81
 26. fjxpwy
  80
 27. Krad_Zhang
  80
 28. ONE2018
  80
 29. IconLukas
  0
 30. SNH_Jige
  0
 31. Luckykik
  0
Man of the match
 1. jankoller4321
  94
 2. Modric666666
  22
 3. panxiaoqiang
  13
 4. ZLWT
  11
 5. lzxlzxlzx09
  10
 6. daiyuqiang
  7
 7. RoadZdun
  7
 8. King007CHINA
  4
 9. bibobobibobi
  3
 10. zj_ynwa
  3
 11. MILAN_Patogoal
  3
 12. ZA-veron53
  3
 13. waterliu3
  2
 14. ACHAOLI
  2
 15. GGGGwww
  2
 16. LXH0112_
  2
 17. Nedved_JC
  1
 18. johnnyzou24
  1
 19. Luckykik
  0
 20. IconLukas
  0
 21. GGGarYYY666
  0
 22. Krad_Zhang
  0
 23. ArsenalFcno11
  0
 24. fjxpwy
  0
 25. BaoXiang23
  0
 26. SNH-xiaowei
  0
 27. SNH_Jige
  0
 28. SPYAIR3
  0
 29. ycxie1123
  0
 30. KILLLERRAN
  0
 31. ONE2018
  0
Man of the match rate
 1. jankoller4321
  14%
 2. Modric666666
  10%
 3. panxiaoqiang
  8%
 4. waterliu3
  5%
 5. zj_ynwa
  5%
 6. ZA-veron53
  5%
 7. daiyuqiang
  5%
 8. lzxlzxlzx09
  4%
 9. bibobobibobi
  4%
 10. RoadZdun
  4%
 11. ACHAOLI
  4%
 12. GGGGwww
  4%
 13. johnnyzou24
  3%
 14. LXH0112_
  3%
 15. ZLWT
  2%
 16. King007CHINA
  2%
 17. Nedved_JC
  2%
 18. MILAN_Patogoal
  2%
 19. KILLLERRAN
  0%
 20. IconLukas
  0%
 21. Luckykik
  0%
 22. ONE2018
  0%
 23. ArsenalFcno11
  0%
 24. fjxpwy
  0%
 25. SNH-xiaowei
  0%
 26. SNH_Jige
  0%
 27. SPYAIR3
  0%
 28. BaoXiang23
  0%
 29. ycxie1123
  0%
 30. Krad_Zhang
  0%
 31. GGGarYYY666
  0%
Goals
 1. jankoller4321
  310
 2. Modric666666
  65
 3. MILAN_Patogoal
  64
 4. ZLWT
  48
 5. King007CHINA
  33
 6. panxiaoqiang
  23
 7. GGGGwww
  13
 8. RoadZdun
  12
 9. bibobobibobi
  12
 10. lzxlzxlzx09
  12
 11. ACHAOLI
  11
 12. ZA-veron53
  10
 13. zj_ynwa
  7
 14. LXH0112_
  3
 15. BaoXiang23
  3
 16. daiyuqiang
  2
 17. johnnyzou24
  2
 18. Nedved_JC
  2
 19. waterliu3
  1
 20. ArsenalFcno11
  1
 21. fjxpwy
  0
 22. IconLukas
  0
 23. ONE2018
  0
 24. ycxie1123
  0
 25. GGGarYYY666
  0
 26. SNH-xiaowei
  0
 27. SNH_Jige
  0
 28. SPYAIR3
  0
 29. Krad_Zhang
  0
 30. Luckykik
  0
 31. KILLLERRAN
  0
Goals per match
 1. jankoller4321
  0.47
 2. MILAN_Patogoal
  0.35
 3. Modric666666
  0.28
 4. GGGGwww
  0.24
 5. ACHAOLI
  0.21
 6. BaoXiang23
  0.20
 7. King007CHINA
  0.17
 8. ZA-veron53
  0.17
 9. bibobobibobi
  0.16
 10. panxiaoqiang
  0.14
 11. ArsenalFcno11
  0.14
 12. zj_ynwa
  0.12
 13. ZLWT
  0.11
 14. RoadZdun
  0.07
 15. johnnyzou24
  0.06
 16. lzxlzxlzx09
  0.05
 17. LXH0112_
  0.04
 18. Nedved_JC
  0.04
 19. waterliu3
  0.03
 20. daiyuqiang
  0.01
 21. GGGarYYY666
  0.00
 22. IconLukas
  0.00
 23. fjxpwy
  0.00
 24. Luckykik
  0.00
 25. SNH-xiaowei
  0.00
 26. SNH_Jige
  0.00
 27. SPYAIR3
  0.00
 28. Krad_Zhang
  0.00
 29. ycxie1123
  0.00
 30. KILLLERRAN
  0.00
 31. ONE2018
  0.00
Shot success rate
 1. GGGGwww
  38%
 2. ArsenalFcno11
  33%
 3. MILAN_Patogoal
  28%
 4. ACHAOLI
  25%
 5. lzxlzxlzx09
  21%
 6. jankoller4321
  21%
 7. BaoXiang23
  20%
 8. panxiaoqiang
  17%
 9. Modric666666
  17%
 10. ZA-veron53
  16%
 11. johnnyzou24
  14%
 12. ZLWT
  14%
 13. RoadZdun
  14%
 14. bibobobibobi
  13%
 15. King007CHINA
  12%
 16. zj_ynwa
  9%
 17. waterliu3
  8%
 18. daiyuqiang
  8%
 19. LXH0112_
  7%
 20. Nedved_JC
  6%
 21. GGGarYYY666
  0%
 22. fjxpwy
  0%
 23. IconLukas
  0%
 24. ONE2018
  0%
 25. Luckykik
  0%
 26. ycxie1123
  0%
 27. SNH_Jige
  0%
 28. SPYAIR3
  0%
 29. Krad_Zhang
  0%
 30. KILLLERRAN
  0%
 31. SNH-xiaowei
  0%
Assists
 1. jankoller4321
  102
 2. ZLWT
  91
 3. Modric666666
  70
 4. MILAN_Patogoal
  44
 5. King007CHINA
  26
 6. panxiaoqiang
  19
 7. RoadZdun
  17
 8. ZA-veron53
  12
 9. bibobobibobi
  12
 10. GGGGwww
  12
 11. ACHAOLI
  11
 12. Nedved_JC
  9
 13. daiyuqiang
  7
 14. lzxlzxlzx09
  7
 15. LXH0112_
  4
 16. johnnyzou24
  3
 17. zj_ynwa
  3
 18. SPYAIR3
  2
 19. BaoXiang23
  2
 20. waterliu3
  1
 21. ycxie1123
  1
 22. ArsenalFcno11
  0
 23. fjxpwy
  0
 24. KILLLERRAN
  0
 25. GGGarYYY666
  0
 26. SNH-xiaowei
  0
 27. SNH_Jige
  0
 28. IconLukas
  0
 29. Luckykik
  0
 30. Krad_Zhang
  0
 31. ONE2018
  0
Assists per match
 1. Modric666666
  0.31
 2. MILAN_Patogoal
  0.24
 3. GGGGwww
  0.22
 4. ACHAOLI
  0.21
 5. ZA-veron53
  0.20
 6. ZLWT
  0.20
 7. Nedved_JC
  0.19
 8. SPYAIR3
  0.17
 9. bibobobibobi
  0.16
 10. jankoller4321
  0.16
 11. King007CHINA
  0.14
 12. BaoXiang23
  0.13
 13. panxiaoqiang
  0.12
 14. ycxie1123
  0.11
 15. RoadZdun
  0.09
 16. johnnyzou24
  0.09
 17. LXH0112_
  0.06
 18. zj_ynwa
  0.05
 19. daiyuqiang
  0.05
 20. lzxlzxlzx09
  0.03
 21. waterliu3
  0.03
 22. Krad_Zhang
  0.00
 23. ONE2018
  0.00
 24. GGGarYYY666
  0.00
 25. IconLukas
  0.00
 26. SNH-xiaowei
  0.00
 27. SNH_Jige
  0.00
 28. Luckykik
  0.00
 29. ArsenalFcno11
  0.00
 30. fjxpwy
  0.00
 31. KILLLERRAN
  0.00
Goals + assists
 1. jankoller4321
  412
 2. ZLWT
  139
 3. Modric666666
  135
 4. MILAN_Patogoal
  108
 5. King007CHINA
  59
 6. panxiaoqiang
  42
 7. RoadZdun
  29
 8. GGGGwww
  25
 9. bibobobibobi
  24
 10. ACHAOLI
  22
 11. ZA-veron53
  22
 12. lzxlzxlzx09
  19
 13. Nedved_JC
  11
 14. zj_ynwa
  10
 15. daiyuqiang
  9
 16. LXH0112_
  7
 17. BaoXiang23
  5
 18. johnnyzou24
  5
 19. SPYAIR3
  2
 20. waterliu3
  2
 21. ArsenalFcno11
  1
 22. ycxie1123
  1
 23. Krad_Zhang
  0
 24. fjxpwy
  0
 25. KILLLERRAN
  0
 26. GGGarYYY666
  0
 27. SNH-xiaowei
  0
 28. SNH_Jige
  0
 29. Luckykik
  0
 30. IconLukas
  0
 31. ONE2018
  0
Goals + assists per match
 1. jankoller4321
  0.63
 2. Modric666666
  0.59
 3. MILAN_Patogoal
  0.58
 4. GGGGwww
  0.46
 5. ACHAOLI
  0.42
 6. ZA-veron53
  0.37
 7. BaoXiang23
  0.33
 8. King007CHINA
  0.31
 9. bibobobibobi
  0.31
 10. ZLWT
  0.31
 11. panxiaoqiang
  0.26
 12. Nedved_JC
  0.23
 13. zj_ynwa
  0.17
 14. SPYAIR3
  0.17
 15. RoadZdun
  0.16
 16. johnnyzou24
  0.15
 17. ArsenalFcno11
  0.14
 18. ycxie1123
  0.11
 19. LXH0112_
  0.10
 20. lzxlzxlzx09
  0.08
 21. daiyuqiang
  0.06
 22. waterliu3
  0.05
 23. fjxpwy
  0.00
 24. Luckykik
  0.00
 25. KILLLERRAN
  0.00
 26. SNH-xiaowei
  0.00
 27. SNH_Jige
  0.00
 28. GGGarYYY666
  0.00
 29. ONE2018
  0.00
 30. IconLukas
  0.00
 31. Krad_Zhang
  0.00
Passes made
 1. jankoller4321
  7597
 2. ZLWT
  5334
 3. Modric666666
  3812
 4. lzxlzxlzx09
  2210
 5. King007CHINA
  2210
 6. RoadZdun
  2050
 7. MILAN_Patogoal
  2048
 8. panxiaoqiang
  1642
 9. daiyuqiang
  1232
 10. bibobobibobi
  1130
 11. GGGGwww
  839
 12. zj_ynwa
  772
 13. ZA-veron53
  690
 14. LXH0112_
  653
 15. ACHAOLI
  647
 16. Nedved_JC
  498
 17. johnnyzou24
  342
 18. waterliu3
  253
 19. BaoXiang23
  146
 20. SPYAIR3
  86
 21. ArsenalFcno11
  48
 22. SNH-xiaowei
  46
 23. ycxie1123
  42
 24. Krad_Zhang
  32
 25. KILLLERRAN
  19
 26. GGGarYYY666
  18
 27. fjxpwy
  17
 28. ONE2018
  11
 29. SNH_Jige
  0
 30. IconLukas
  0
 31. Luckykik
  0
Passes made per match
 1. fjxpwy
  17.00
 2. Modric666666
  16.65
 3. GGGGwww
  15.54
 4. bibobobibobi
  14.68
 5. zj_ynwa
  13.08
 6. ACHAOLI
  12.21
 7. ZLWT
  11.75
 8. ZA-veron53
  11.69
 9. King007CHINA
  11.69
 10. jankoller4321
  11.60
 11. RoadZdun
  11.33
 12. MILAN_Patogoal
  11.07
 13. Nedved_JC
  10.38
 14. johnnyzou24
  10.36
 15. panxiaoqiang
  10.33
 16. BaoXiang23
  9.73
 17. SNH-xiaowei
  9.20
 18. lzxlzxlzx09
  9.13
 19. LXH0112_
  9.07
 20. daiyuqiang
  8.21
 21. Krad_Zhang
  8.00
 22. SPYAIR3
  7.17
 23. ArsenalFcno11
  6.86
 24. waterliu3
  6.66
 25. KILLLERRAN
  6.33
 26. ycxie1123
  4.67
 27. GGGarYYY666
  4.50
 28. ONE2018
  2.75
 29. SNH_Jige
  0.00
 30. Luckykik
  0.00
 31. IconLukas
  0.00
Pass success rate
 1. fjxpwy
  94%
 2. Krad_Zhang
  94%
 3. zj_ynwa
  89%
 4. GGGGwww
  88%
 5. bibobobibobi
  85%
 6. LXH0112_
  85%
 7. ZA-veron53
  84%
 8. RoadZdun
  84%
 9. jankoller4321
  84%
 10. Modric666666
  83%
 11. MILAN_Patogoal
  83%
 12. ZLWT
  81%
 13. King007CHINA
  81%
 14. lzxlzxlzx09
  81%
 15. panxiaoqiang
  81%
 16. BaoXiang23
  80%
 17. johnnyzou24
  79%
 18. waterliu3
  79%
 19. SPYAIR3
  79%
 20. daiyuqiang
  78%
 21. SNH-xiaowei
  77%
 22. KILLLERRAN
  76%
 23. ACHAOLI
  76%
 24. Nedved_JC
  76%
 25. ycxie1123
  76%
 26. ArsenalFcno11
  73%
 27. GGGarYYY666
  69%
 28. ONE2018
  68%
 29. SNH_Jige
  0%
 30. IconLukas
  0%
 31. Luckykik
  0%
Tackles made
 1. jankoller4321
  508
 2. ZLWT
  389
 3. Modric666666
  233
 4. MILAN_Patogoal
  157
 5. lzxlzxlzx09
  143
 6. panxiaoqiang
  141
 7. King007CHINA
  138
 8. daiyuqiang
  119
 9. RoadZdun
  104
 10. bibobobibobi
  72
 11. LXH0112_
  45
 12. johnnyzou24
  41
 13. GGGGwww
  38
 14. zj_ynwa
  31
 15. ZA-veron53
  27
 16. ACHAOLI
  27
 17. Nedved_JC
  24
 18. waterliu3
  18
 19. BaoXiang23
  10
 20. SNH-xiaowei
  8
 21. SPYAIR3
  7
 22. ArsenalFcno11
  5
 23. Krad_Zhang
  3
 24. ONE2018
  3
 25. ycxie1123
  2
 26. GGGarYYY666
  1
 27. KILLLERRAN
  1
 28. Luckykik
  0
 29. fjxpwy
  0
 30. SNH_Jige
  0
 31. IconLukas
  0
Tackles made per match
 1. SNH-xiaowei
  1.60
 2. johnnyzou24
  1.24
 3. Modric666666
  1.02
 4. bibobobibobi
  0.94
 5. panxiaoqiang
  0.89
 6. ZLWT
  0.86
 7. MILAN_Patogoal
  0.85
 8. daiyuqiang
  0.79
 9. jankoller4321
  0.78
 10. Krad_Zhang
  0.75
 11. ONE2018
  0.75
 12. King007CHINA
  0.73
 13. ArsenalFcno11
  0.71
 14. GGGGwww
  0.70
 15. BaoXiang23
  0.67
 16. LXH0112_
  0.63
 17. lzxlzxlzx09
  0.59
 18. SPYAIR3
  0.58
 19. RoadZdun
  0.57
 20. zj_ynwa
  0.53
 21. ACHAOLI
  0.51
 22. Nedved_JC
  0.50
 23. waterliu3
  0.47
 24. ZA-veron53
  0.46
 25. KILLLERRAN
  0.33
 26. GGGarYYY666
  0.25
 27. ycxie1123
  0.22
 28. SNH_Jige
  0.00
 29. Luckykik
  0.00
 30. IconLukas
  0.00
 31. fjxpwy
  0.00
Tackle success rate
 1. lzxlzxlzx09
  51%
 2. GGGarYYY666
  50%
 3. ArsenalFcno11
  41%
 4. ONE2018
  37%
 5. KILLLERRAN
  33%
 6. zj_ynwa
  27%
 7. bibobobibobi
  26%
 8. johnnyzou24
  24%
 9. Krad_Zhang
  23%
 10. Modric666666
  23%
 11. SNH-xiaowei
  21%
 12. ACHAOLI
  21%
 13. SPYAIR3
  21%
 14. daiyuqiang
  20%
 15. panxiaoqiang
  20%
 16. GGGGwww
  18%
 17. waterliu3
  18%
 18. ZLWT
  18%
 19. King007CHINA
  17%
 20. RoadZdun
  16%
 21. ZA-veron53
  16%
 22. LXH0112_
  14%
 23. MILAN_Patogoal
  14%
 24. jankoller4321
  9%
 25. Nedved_JC
  9%
 26. BaoXiang23
  9%
 27. ycxie1123
  5%
 28. IconLukas
  0%
 29. fjxpwy
  0%
 30. SNH_Jige
  0%
 31. Luckykik
  0%
Red cards
 1. jankoller4321
  7
 2. ZLWT
  1
 3. panxiaoqiang
  1
 4. MILAN_Patogoal
  1
 5. lzxlzxlzx09
  1
 6. King007CHINA
  1
 7. GGGarYYY666
  0
 8. GGGGwww
  0
 9. IconLukas
  0
 10. fjxpwy
  0
 11. johnnyzou24
  0
 12. KILLLERRAN
  0
 13. daiyuqiang
  0
 14. Krad_Zhang
  0
 15. Luckykik
  0
 16. zj_ynwa
  0
 17. bibobobibobi
  0
 18. BaoXiang23
  0
 19. Modric666666
  0
 20. Nedved_JC
  0
 21. ONE2018
  0
 22. ArsenalFcno11
  0
 23. RoadZdun
  0
 24. SNH-xiaowei
  0
 25. SNH_Jige
  0
 26. SPYAIR3
  0
 27. waterliu3
  0
 28. ycxie1123
  0
 29. ZA-veron53
  0
 30. ACHAOLI
  0
 31. LXH0112_
  0
Red cards rate
 1. jankoller4321
  1%
 2. panxiaoqiang
  1%
 3. MILAN_Patogoal
  1%
 4. King007CHINA
  1%
 5. lzxlzxlzx09
  0%
 6. ZLWT
  0%
 7. GGGarYYY666
  0%
 8. GGGGwww
  0%
 9. IconLukas
  0%
 10. fjxpwy
  0%
 11. johnnyzou24
  0%
 12. KILLLERRAN
  0%
 13. daiyuqiang
  0%
 14. Krad_Zhang
  0%
 15. Luckykik
  0%
 16. zj_ynwa
  0%
 17. bibobobibobi
  0%
 18. BaoXiang23
  0%
 19. Modric666666
  0%
 20. Nedved_JC
  0%
 21. ONE2018
  0%
 22. ArsenalFcno11
  0%
 23. RoadZdun
  0%
 24. SNH-xiaowei
  0%
 25. SNH_Jige
  0%
 26. SPYAIR3
  0%
 27. waterliu3
  0%
 28. ycxie1123
  0%
 29. ZA-veron53
  0%
 30. ACHAOLI
  0%
 31. LXH0112_
  0%
Def clean sheets
 1. lzxlzxlzx09
  49
 2. daiyuqiang
  34
 3. panxiaoqiang
  17
 4. ZLWT
  4
 5. ArsenalFcno11
  3
 6. RoadZdun
  3
 7. King007CHINA
  3
 8. waterliu3
  2
 9. zj_ynwa
  2
 10. bibobobibobi
  1
 11. Nedved_JC
  1
 12. jankoller4321
  1
 13. Modric666666
  1
 14. GGGarYYY666
  1
 15. Luckykik
  0
 16. Krad_Zhang
  0
 17. KILLLERRAN
  0
 18. MILAN_Patogoal
  0
 19. johnnyzou24
  0
 20. IconLukas
  0
 21. ONE2018
  0
 22. GGGGwww
  0
 23. fjxpwy
  0
 24. SNH-xiaowei
  0
 25. SNH_Jige
  0
 26. SPYAIR3
  0
 27. BaoXiang23
  0
 28. ycxie1123
  0
 29. ZA-veron53
  0
 30. ACHAOLI
  0
 31. LXH0112_
  0
Def clean sheets rate
 1. ArsenalFcno11
  43%
 2. GGGarYYY666
  25%
 3. daiyuqiang
  23%
 4. lzxlzxlzx09
  20%
 5. panxiaoqiang
  11%
 6. waterliu3
  5%
 7. zj_ynwa
  3%
 8. Nedved_JC
  2%
 9. RoadZdun
  2%
 10. King007CHINA
  2%
 11. bibobobibobi
  1%
 12. ZLWT
  1%
 13. Modric666666
  0%
 14. jankoller4321
  0%
 15. Luckykik
  0%
 16. Krad_Zhang
  0%
 17. KILLLERRAN
  0%
 18. MILAN_Patogoal
  0%
 19. johnnyzou24
  0%
 20. IconLukas
  0%
 21. ONE2018
  0%
 22. GGGGwww
  0%
 23. fjxpwy
  0%
 24. SNH-xiaowei
  0%
 25. SNH_Jige
  0%
 26. SPYAIR3
  0%
 27. BaoXiang23
  0%
 28. ycxie1123
  0%
 29. ZA-veron53
  0%
 30. ACHAOLI
  0%
 31. LXH0112_
  0%
GK clean sheets
 1. King007CHINA
  6
 2. LXH0112_
  1
 3. ZLWT
  1
 4. panxiaoqiang
  1
 5. BaoXiang23
  0
 6. bibobobibobi
  0
 7. daiyuqiang
  0
 8. fjxpwy
  0
 9. GGGarYYY666
  0
 10. GGGGwww
  0
 11. IconLukas
  0
 12. jankoller4321
  0
 13. johnnyzou24
  0
 14. KILLLERRAN
  0
 15. ArsenalFcno11
  0
 16. Krad_Zhang
  0
 17. Luckykik
  0
 18. ZA-veron53
  0
 19. lzxlzxlzx09
  0
 20. MILAN_Patogoal
  0
 21. Modric666666
  0
 22. Nedved_JC
  0
 23. ONE2018
  0
 24. RoadZdun
  0
 25. SNH-xiaowei
  0
 26. SNH_Jige
  0
 27. SPYAIR3
  0
 28. waterliu3
  0
 29. ycxie1123
  0
 30. ACHAOLI
  0
 31. zj_ynwa
  0
GK clean sheets rate
 1. King007CHINA
  3%
 2. LXH0112_
  1%
 3. panxiaoqiang
  1%
 4. ZLWT
  0%
 5. bibobobibobi
  0%
 6. daiyuqiang
  0%
 7. fjxpwy
  0%
 8. GGGarYYY666
  0%
 9. GGGGwww
  0%
 10. IconLukas
  0%
 11. jankoller4321
  0%
 12. johnnyzou24
  0%
 13. KILLLERRAN
  0%
 14. BaoXiang23
  0%
 15. Krad_Zhang
  0%
 16. Luckykik
  0%
 17. zj_ynwa
  0%
 18. ZA-veron53
  0%
 19. MILAN_Patogoal
  0%
 20. Modric666666
  0%
 21. Nedved_JC
  0%
 22. ONE2018
  0%
 23. ArsenalFcno11
  0%
 24. RoadZdun
  0%
 25. SNH-xiaowei
  0%
 26. SNH_Jige
  0%
 27. SPYAIR3
  0%
 28. waterliu3
  0%
 29. ycxie1123
  0%
 30. ACHAOLI
  0%
 31. lzxlzxlzx09
  0%
Height
 1. jankoller4321
  1.98m (6′ 6″)
 2. RoadZdun
  1.92m (6′ 4″)
 3. Modric666666
  1.92m (6′ 4″)
 4. Nedved_JC
  1.90m (6′ 3″)
 5. GGGarYYY666
  1.87m (6′ 2″)
 6. SNH-xiaowei
  1.87m (6′ 2″)
 7. ONE2018
  1.85m (6′ 1″)
 8. johnnyzou24
  1.84m (6′ 0″)
 9. daiyuqiang
  1.82m (5′ 12″)
 10. panxiaoqiang
  1.82m (5′ 12″)
 11. zj_ynwa
  1.82m (5′ 12″)
 12. ZA-veron53
  1.81m (5′ 11″)
 13. bibobobibobi
  1.80m (5′ 11″)
 14. Krad_Zhang
  1.79m (5′ 10″)
 15. LXH0112_
  1.79m (5′ 10″)
 16. BaoXiang23
  1.79m (5′ 10″)
 17. MILAN_Patogoal
  1.79m (5′ 10″)
 18. waterliu3
  1.78m (5′ 10″)
 19. lzxlzxlzx09
  1.77m (5′ 10″)
 20. GGGGwww
  1.77m (5′ 10″)
 21. ACHAOLI
  1.77m (5′ 10″)
 22. KILLLERRAN
  1.77m (5′ 10″)
 23. SPYAIR3
  1.77m (5′ 10″)
 24. King007CHINA
  1.76m (5′ 9″)
 25. ZLWT
  1.75m (5′ 9″)
 26. fjxpwy
  1.72m (5′ 8″)
 27. ycxie1123
  1.72m (5′ 8″)
 28. ArsenalFcno11
  1.71m (5′ 7″)
 29. Luckykik
  0.00m (0′ 0″)
 30. IconLukas
  0.00m (0′ 0″)
 31. SNH_Jige
  0.00m (0′ 0″)

Squad list31

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports