Magician United shield
PC

Magician United

Share:

Squad ranking

Matches played
 1. MU-Xiaobo8608
  549
 2. MU-HenryWang
  425
 3. MU-Tsubasa
  288
 4. MU-YBaoyu
  182
 5. MU-MillerBest
  162
 6. MU-Pavarotti
  144
 7. MU-DeGea-
  80
 8. MU-CopWang
  58
 9. MU-Pharaoh-Salah
  21
 10. MU-Walker
  15
 11. MU-ppbbdmant
  12
 12. SY_Beckham
  11
 13. MU-Kaspersky
  7
 14. MU-Suga
  7
 15. ALA_Oscar216
  0
Win rate
 1. MU-Kaspersky
  85%
 2. SY_Beckham
  81%
 3. MU-Pharaoh-Salah
  76%
 4. MU-Suga
  57%
 5. MU-DeGea-
  56%
 6. MU-YBaoyu
  54%
 7. MU-HenryWang
  51%
 8. MU-MillerBest
  51%
 9. MU-Tsubasa
  48%
 10. MU-Xiaobo8608
  47%
 11. MU-Pavarotti
  40%
 12. MU-CopWang
  39%
 13. MU-Walker
  33%
 14. MU-ppbbdmant
  16%
 15. ALA_Oscar216
  0%
Overall
 1. MU-Kaspersky
  92
 2. MU-YBaoyu
  90
 3. MU-Xiaobo8608
  90
 4. MU-Pharaoh-Salah
  90
 5. MU-HenryWang
  90
 6. MU-MillerBest
  90
 7. MU-Walker
  89
 8. MU-Tsubasa
  89
 9. MU-ppbbdmant
  88
 10. MU-Pavarotti
  88
 11. MU-DeGea-
  88
 12. SY_Beckham
  87
 13. MU-Suga
  87
 14. MU-CopWang
  85
 15. ALA_Oscar216
  0
Man of the match
 1. MU-Xiaobo8608
  26
 2. MU-HenryWang
  26
 3. MU-YBaoyu
  13
 4. MU-Tsubasa
  13
 5. MU-MillerBest
  11
 6. MU-Pharaoh-Salah
  3
 7. MU-Walker
  2
 8. MU-Kaspersky
  1
 9. MU-Pavarotti
  1
 10. SY_Beckham
  1
 11. MU-CopWang
  0
 12. MU-ppbbdmant
  0
 13. MU-Suga
  0
 14. MU-DeGea-
  0
 15. ALA_Oscar216
  0
Man of the match rate
 1. MU-Pharaoh-Salah
  14%
 2. MU-Kaspersky
  14%
 3. MU-Walker
  13%
 4. SY_Beckham
  9%
 5. MU-YBaoyu
  7%
 6. MU-MillerBest
  7%
 7. MU-HenryWang
  6%
 8. MU-Xiaobo8608
  5%
 9. MU-Tsubasa
  5%
 10. MU-Pavarotti
  1%
 11. MU-DeGea-
  0%
 12. MU-CopWang
  0%
 13. MU-ppbbdmant
  0%
 14. MU-Suga
  0%
 15. ALA_Oscar216
  0%
Goals
 1. MU-Xiaobo8608
  50
 2. MU-HenryWang
  39
 3. MU-MillerBest
  39
 4. MU-Tsubasa
  25
 5. MU-YBaoyu
  18
 6. SY_Beckham
  2
 7. MU-Pavarotti
  2
 8. MU-CopWang
  1
 9. MU-ppbbdmant
  1
 10. MU-Pharaoh-Salah
  1
 11. MU-Kaspersky
  1
 12. MU-Suga
  0
 13. MU-Walker
  0
 14. MU-DeGea-
  0
 15. ALA_Oscar216
  0
Goals per match
 1. MU-MillerBest
  0.24
 2. SY_Beckham
  0.18
 3. MU-Kaspersky
  0.14
 4. MU-YBaoyu
  0.10
 5. MU-HenryWang
  0.09
 6. MU-Xiaobo8608
  0.09
 7. MU-Tsubasa
  0.09
 8. MU-ppbbdmant
  0.08
 9. MU-Pharaoh-Salah
  0.05
 10. MU-CopWang
  0.02
 11. MU-Pavarotti
  0.01
 12. MU-Suga
  0.00
 13. MU-Walker
  0.00
 14. MU-DeGea-
  0.00
 15. ALA_Oscar216
  0.00
Shot success rate
 1. SY_Beckham
  40%
 2. MU-ppbbdmant
  25%
 3. MU-YBaoyu
  19%
 4. MU-MillerBest
  19%
 5. MU-Tsubasa
  18%
 6. MU-Kaspersky
  14%
 7. MU-Xiaobo8608
  13%
 8. MU-HenryWang
  13%
 9. MU-Pharaoh-Salah
  11%
 10. MU-Pavarotti
  10%
 11. MU-CopWang
  3%
 12. MU-Suga
  0%
 13. MU-Walker
  0%
 14. MU-DeGea-
  0%
 15. ALA_Oscar216
  0%
Assists
 1. MU-Tsubasa
  50
 2. MU-Xiaobo8608
  45
 3. MU-HenryWang
  44
 4. MU-MillerBest
  36
 5. MU-YBaoyu
  34
 6. MU-Pavarotti
  7
 7. MU-Kaspersky
  5
 8. MU-Pharaoh-Salah
  4
 9. MU-Walker
  3
 10. MU-CopWang
  2
 11. SY_Beckham
  2
 12. MU-Suga
  1
 13. MU-ppbbdmant
  0
 14. MU-DeGea-
  0
 15. ALA_Oscar216
  0
Assists per match
 1. MU-Kaspersky
  0.71
 2. MU-MillerBest
  0.22
 3. MU-Walker
  0.20
 4. MU-Pharaoh-Salah
  0.19
 5. MU-YBaoyu
  0.19
 6. SY_Beckham
  0.18
 7. MU-Tsubasa
  0.17
 8. MU-Suga
  0.14
 9. MU-HenryWang
  0.10
 10. MU-Xiaobo8608
  0.08
 11. MU-Pavarotti
  0.05
 12. MU-CopWang
  0.03
 13. MU-ppbbdmant
  0.00
 14. MU-DeGea-
  0.00
 15. ALA_Oscar216
  0.00
Goals + assists
 1. MU-Xiaobo8608
  95
 2. MU-HenryWang
  83
 3. MU-Tsubasa
  75
 4. MU-MillerBest
  75
 5. MU-YBaoyu
  52
 6. MU-Pavarotti
  9
 7. MU-Kaspersky
  6
 8. MU-Pharaoh-Salah
  5
 9. SY_Beckham
  4
 10. MU-CopWang
  3
 11. MU-Walker
  3
 12. MU-ppbbdmant
  1
 13. MU-Suga
  1
 14. MU-DeGea-
  0
 15. ALA_Oscar216
  0
Goals + assists per match
 1. MU-Kaspersky
  0.86
 2. MU-MillerBest
  0.46
 3. SY_Beckham
  0.36
 4. MU-YBaoyu
  0.29
 5. MU-Tsubasa
  0.26
 6. MU-Pharaoh-Salah
  0.24
 7. MU-Walker
  0.20
 8. MU-HenryWang
  0.20
 9. MU-Xiaobo8608
  0.17
 10. MU-Suga
  0.14
 11. MU-ppbbdmant
  0.08
 12. MU-Pavarotti
  0.06
 13. MU-CopWang
  0.05
 14. MU-DeGea-
  0.00
 15. ALA_Oscar216
  0.00
Passes made
 1. MU-HenryWang
  5141
 2. MU-Xiaobo8608
  5118
 3. MU-Tsubasa
  3150
 4. MU-YBaoyu
  2621
 5. MU-MillerBest
  1471
 6. MU-Pavarotti
  1166
 7. MU-Pharaoh-Salah
  331
 8. MU-CopWang
  283
 9. MU-DeGea-
  277
 10. MU-Walker
  163
 11. MU-ppbbdmant
  122
 12. MU-Kaspersky
  103
 13. SY_Beckham
  102
 14. MU-Suga
  31
 15. ALA_Oscar216
  0
Passes made per match
 1. MU-Pharaoh-Salah
  15.76
 2. MU-Kaspersky
  14.71
 3. MU-YBaoyu
  14.40
 4. MU-HenryWang
  12.10
 5. MU-Tsubasa
  10.94
 6. MU-Walker
  10.87
 7. MU-ppbbdmant
  10.17
 8. MU-Xiaobo8608
  9.32
 9. SY_Beckham
  9.27
 10. MU-MillerBest
  9.08
 11. MU-Pavarotti
  8.10
 12. MU-CopWang
  4.88
 13. MU-Suga
  4.43
 14. MU-DeGea-
  3.46
 15. ALA_Oscar216
  0.00
Pass success rate
 1. MU-YBaoyu
  87%
 2. MU-Pharaoh-Salah
  85%
 3. MU-Suga
  83%
 4. MU-Tsubasa
  82%
 5. MU-HenryWang
  81%
 6. MU-Xiaobo8608
  80%
 7. MU-Kaspersky
  80%
 8. MU-ppbbdmant
  79%
 9. MU-Pavarotti
  78%
 10. MU-Walker
  76%
 11. SY_Beckham
  75%
 12. MU-MillerBest
  73%
 13. MU-CopWang
  71%
 14. MU-DeGea-
  62%
 15. ALA_Oscar216
  0%
Tackles made
 1. MU-Xiaobo8608
  471
 2. MU-HenryWang
  294
 3. MU-Tsubasa
  276
 4. MU-YBaoyu
  172
 5. MU-MillerBest
  108
 6. MU-Pavarotti
  93
 7. MU-CopWang
  36
 8. MU-Pharaoh-Salah
  21
 9. MU-Kaspersky
  18
 10. MU-ppbbdmant
  6
 11. MU-Walker
  6
 12. SY_Beckham
  4
 13. MU-DeGea-
  4
 14. MU-Suga
  2
 15. ALA_Oscar216
  0
Tackles made per match
 1. MU-Kaspersky
  2.57
 2. MU-Pharaoh-Salah
  1.00
 3. MU-Tsubasa
  0.96
 4. MU-YBaoyu
  0.95
 5. MU-Xiaobo8608
  0.86
 6. MU-HenryWang
  0.69
 7. MU-MillerBest
  0.67
 8. MU-Pavarotti
  0.65
 9. MU-CopWang
  0.62
 10. MU-ppbbdmant
  0.50
 11. MU-Walker
  0.40
 12. SY_Beckham
  0.36
 13. MU-Suga
  0.29
 14. MU-DeGea-
  0.05
 15. ALA_Oscar216
  0.00
Tackle success rate
 1. MU-Kaspersky
  40%
 2. MU-Xiaobo8608
  32%
 3. MU-Tsubasa
  28%
 4. MU-Walker
  27%
 5. MU-Pavarotti
  27%
 6. MU-YBaoyu
  25%
 7. SY_Beckham
  18%
 8. MU-HenryWang
  18%
 9. MU-CopWang
  17%
 10. MU-DeGea-
  16%
 11. MU-Suga
  16%
 12. MU-MillerBest
  14%
 13. MU-ppbbdmant
  14%
 14. MU-Pharaoh-Salah
  13%
 15. ALA_Oscar216
  0%
Red cards
 1. MU-CopWang
  3
 2. MU-Tsubasa
  3
 3. MU-HenryWang
  2
 4. MU-Xiaobo8608
  1
 5. SY_Beckham
  0
 6. MU-Suga
  0
 7. MU-ppbbdmant
  0
 8. MU-Walker
  0
 9. MU-Pavarotti
  0
 10. MU-MillerBest
  0
 11. MU-Kaspersky
  0
 12. MU-YBaoyu
  0
 13. MU-DeGea-
  0
 14. ALA_Oscar216
  0
 15. MU-Pharaoh-Salah
  0
Red cards rate
 1. MU-CopWang
  5%
 2. MU-Tsubasa
  1%
 3. MU-HenryWang
  0%
 4. MU-Xiaobo8608
  0%
 5. SY_Beckham
  0%
 6. MU-Suga
  0%
 7. MU-ppbbdmant
  0%
 8. MU-Walker
  0%
 9. MU-Pavarotti
  0%
 10. MU-MillerBest
  0%
 11. MU-Kaspersky
  0%
 12. MU-YBaoyu
  0%
 13. MU-DeGea-
  0%
 14. ALA_Oscar216
  0%
 15. MU-Pharaoh-Salah
  0%
Def clean sheets
 1. MU-Xiaobo8608
  56
 2. MU-Tsubasa
  23
 3. MU-HenryWang
  17
 4. MU-Pavarotti
  15
 5. MU-CopWang
  8
 6. MU-MillerBest
  4
 7. MU-YBaoyu
  3
 8. MU-Walker
  3
 9. MU-Pharaoh-Salah
  1
 10. MU-DeGea-
  1
 11. MU-Kaspersky
  0
 12. MU-ppbbdmant
  0
 13. MU-Suga
  0
 14. SY_Beckham
  0
 15. ALA_Oscar216
  0
Def clean sheets rate
 1. MU-Walker
  20%
 2. MU-CopWang
  14%
 3. MU-Pavarotti
  10%
 4. MU-Xiaobo8608
  10%
 5. MU-Tsubasa
  8%
 6. MU-Pharaoh-Salah
  5%
 7. MU-HenryWang
  4%
 8. MU-MillerBest
  2%
 9. MU-YBaoyu
  2%
 10. MU-DeGea-
  1%
 11. MU-Kaspersky
  0%
 12. MU-ppbbdmant
  0%
 13. MU-Suga
  0%
 14. SY_Beckham
  0%
 15. ALA_Oscar216
  0%
GK clean sheets
 1. MU-DeGea-
  17
 2. MU-Suga
  1
 3. SY_Beckham
  0
 4. MU-Walker
  0
 5. MU-Tsubasa
  0
 6. MU-Xiaobo8608
  0
 7. MU-ppbbdmant
  0
 8. MU-CopWang
  0
 9. MU-Pavarotti
  0
 10. MU-MillerBest
  0
 11. MU-Kaspersky
  0
 12. MU-HenryWang
  0
 13. MU-YBaoyu
  0
 14. ALA_Oscar216
  0
 15. MU-Pharaoh-Salah
  0
GK clean sheets rate
 1. MU-DeGea-
  21%
 2. MU-Suga
  14%
 3. SY_Beckham
  0%
 4. MU-Walker
  0%
 5. MU-Tsubasa
  0%
 6. MU-Xiaobo8608
  0%
 7. MU-ppbbdmant
  0%
 8. MU-CopWang
  0%
 9. MU-Pavarotti
  0%
 10. MU-MillerBest
  0%
 11. MU-Kaspersky
  0%
 12. MU-HenryWang
  0%
 13. MU-YBaoyu
  0%
 14. ALA_Oscar216
  0%
 15. MU-Pharaoh-Salah
  0%
Height
 1. MU-DeGea-
  1.94m (6′ 4″)
 2. MU-Suga
  1.90m (6′ 3″)
 3. MU-Xiaobo8608
  1.87m (6′ 2″)
 4. MU-CopWang
  1.86m (6′ 1″)
 5. MU-Pharaoh-Salah
  1.82m (5′ 12″)
 6. SY_Beckham
  1.82m (5′ 12″)
 7. MU-ppbbdmant
  1.80m (5′ 11″)
 8. MU-Tsubasa
  1.77m (5′ 10″)
 9. MU-Walker
  1.77m (5′ 10″)
 10. MU-Pavarotti
  1.77m (5′ 10″)
 11. MU-HenryWang
  1.77m (5′ 10″)
 12. MU-MillerBest
  1.75m (5′ 9″)
 13. MU-YBaoyu
  1.72m (5′ 8″)
 14. MU-Kaspersky
  1.70m (5′ 7″)
 15. ALA_Oscar216
  0.00m (0′ 0″)

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports