GaLaxy shield
Playstation 4

GaLaxy

Share:

Squad stats ranking

Matches played
 1. FRD_foolfish
  1213
 2. SCR_Clark
  855
 3. DoubleAss_13
  684
 4. Xiandu777
  307
 5. XiangNianXiang
  166
 6. HANSON-ZS77
  133
 7. M_Frankis1986
  86
 8. tjliufan1977
  39
 9. Sven2349
  29
 10. cu0909
  27
 11. PokMan_B
  11
 12. wf_fan_719
  11
 13. Fandebiao_4
  4
 14. nsshabi123
  3
 15. PannZheng
  2
 16. KeatsWang
  1
 17. ALA_jiangbaba
  0
Win rate
 1. PannZheng
  100%
 2. Fandebiao_4
  100%
 3. XiangNianXiang
  68%
 4. Xiandu777
  68%
 5. nsshabi123
  66%
 6. DoubleAss_13
  65%
 7. FRD_foolfish
  64%
 8. SCR_Clark
  64%
 9. HANSON-ZS77
  63%
 10. M_Frankis1986
  63%
 11. PokMan_B
  63%
 12. tjliufan1977
  56%
 13. cu0909
  55%
 14. Sven2349
  55%
 15. wf_fan_719
  27%
 16. KeatsWang
  0%
 17. ALA_jiangbaba
  0%
Overall
 1. Sven2349
  92
 2. PannZheng
  92
 3. HANSON-ZS77
  92
 4. FRD_foolfish
  92
 5. M_Frankis1986
  91
 6. wf_fan_719
  91
 7. PokMan_B
  91
 8. DoubleAss_13
  90
 9. cu0909
  90
 10. tjliufan1977
  89
 11. Xiandu777
  89
 12. SCR_Clark
  89
 13. XiangNianXiang
  89
 14. Fandebiao_4
  88
 15. KeatsWang
  81
 16. nsshabi123
  79
 17. ALA_jiangbaba
  0
Man of the match
 1. FRD_foolfish
  125
 2. SCR_Clark
  80
 3. DoubleAss_13
  21
 4. M_Frankis1986
  19
 5. Sven2349
  15
 6. HANSON-ZS77
  5
 7. XiangNianXiang
  5
 8. Xiandu777
  4
 9. Fandebiao_4
  3
 10. cu0909
  2
 11. wf_fan_719
  2
 12. tjliufan1977
  1
 13. PokMan_B
  1
 14. PannZheng
  0
 15. KeatsWang
  0
 16. ALA_jiangbaba
  0
 17. nsshabi123
  0
Man of the match rate
 1. Fandebiao_4
  75%
 2. Sven2349
  52%
 3. M_Frankis1986
  22%
 4. wf_fan_719
  18%
 5. FRD_foolfish
  10%
 6. SCR_Clark
  9%
 7. PokMan_B
  9%
 8. cu0909
  7%
 9. HANSON-ZS77
  4%
 10. DoubleAss_13
  3%
 11. XiangNianXiang
  3%
 12. tjliufan1977
  3%
 13. Xiandu777
  1%
 14. PannZheng
  0%
 15. KeatsWang
  0%
 16. ALA_jiangbaba
  0%
 17. nsshabi123
  0%
Goals
 1. FRD_foolfish
  426
 2. SCR_Clark
  185
 3. DoubleAss_13
  122
 4. Xiandu777
  59
 5. M_Frankis1986
  57
 6. Sven2349
  37
 7. HANSON-ZS77
  8
 8. XiangNianXiang
  5
 9. Fandebiao_4
  3
 10. tjliufan1977
  2
 11. cu0909
  2
 12. PokMan_B
  1
 13. PannZheng
  0
 14. KeatsWang
  0
 15. wf_fan_719
  0
 16. ALA_jiangbaba
  0
 17. nsshabi123
  0
Goals per match
 1. Sven2349
  1.28
 2. Fandebiao_4
  0.75
 3. M_Frankis1986
  0.66
 4. FRD_foolfish
  0.35
 5. SCR_Clark
  0.22
 6. Xiandu777
  0.19
 7. DoubleAss_13
  0.18
 8. PokMan_B
  0.09
 9. cu0909
  0.07
 10. HANSON-ZS77
  0.06
 11. tjliufan1977
  0.05
 12. XiangNianXiang
  0.03
 13. PannZheng
  0.00
 14. KeatsWang
  0.00
 15. wf_fan_719
  0.00
 16. ALA_jiangbaba
  0.00
 17. nsshabi123
  0.00
Shot success rate
 1. Fandebiao_4
  50%
 2. M_Frankis1986
  33%
 3. Sven2349
  32%
 4. XiangNianXiang
  31%
 5. PokMan_B
  25%
 6. Xiandu777
  24%
 7. DoubleAss_13
  23%
 8. cu0909
  22%
 9. FRD_foolfish
  18%
 10. HANSON-ZS77
  15%
 11. SCR_Clark
  14%
 12. tjliufan1977
  11%
 13. PannZheng
  0%
 14. KeatsWang
  0%
 15. wf_fan_719
  0%
 16. ALA_jiangbaba
  0%
 17. nsshabi123
  0%
Assists
 1. FRD_foolfish
  659
 2. SCR_Clark
  209
 3. DoubleAss_13
  162
 4. Xiandu777
  94
 5. M_Frankis1986
  36
 6. tjliufan1977
  21
 7. Sven2349
  9
 8. XiangNianXiang
  8
 9. Fandebiao_4
  4
 10. HANSON-ZS77
  3
 11. PokMan_B
  2
 12. wf_fan_719
  2
 13. cu0909
  1
 14. PannZheng
  0
 15. KeatsWang
  0
 16. ALA_jiangbaba
  0
 17. nsshabi123
  0
Assists per match
 1. Fandebiao_4
  1.00
 2. FRD_foolfish
  0.54
 3. tjliufan1977
  0.54
 4. M_Frankis1986
  0.42
 5. Sven2349
  0.31
 6. Xiandu777
  0.31
 7. SCR_Clark
  0.24
 8. DoubleAss_13
  0.24
 9. PokMan_B
  0.18
 10. wf_fan_719
  0.18
 11. XiangNianXiang
  0.05
 12. cu0909
  0.04
 13. HANSON-ZS77
  0.02
 14. PannZheng
  0.00
 15. KeatsWang
  0.00
 16. ALA_jiangbaba
  0.00
 17. nsshabi123
  0.00
Goals + assists
 1. FRD_foolfish
  1085
 2. SCR_Clark
  394
 3. DoubleAss_13
  284
 4. Xiandu777
  153
 5. M_Frankis1986
  93
 6. Sven2349
  46
 7. tjliufan1977
  23
 8. XiangNianXiang
  13
 9. HANSON-ZS77
  11
 10. Fandebiao_4
  7
 11. cu0909
  3
 12. PokMan_B
  3
 13. wf_fan_719
  2
 14. PannZheng
  0
 15. KeatsWang
  0
 16. ALA_jiangbaba
  0
 17. nsshabi123
  0
Goals + assists per match
 1. Fandebiao_4
  1.75
 2. Sven2349
  1.59
 3. M_Frankis1986
  1.08
 4. FRD_foolfish
  0.89
 5. tjliufan1977
  0.59
 6. Xiandu777
  0.50
 7. SCR_Clark
  0.46
 8. DoubleAss_13
  0.42
 9. PokMan_B
  0.27
 10. wf_fan_719
  0.18
 11. cu0909
  0.11
 12. HANSON-ZS77
  0.08
 13. XiangNianXiang
  0.08
 14. PannZheng
  0.00
 15. KeatsWang
  0.00
 16. ALA_jiangbaba
  0.00
 17. nsshabi123
  0.00
Passes made
 1. FRD_foolfish
  22438
 2. SCR_Clark
  15141
 3. DoubleAss_13
  7725
 4. Xiandu777
  3935
 5. M_Frankis1986
  1408
 6. XiangNianXiang
  1092
 7. HANSON-ZS77
  781
 8. tjliufan1977
  483
 9. Sven2349
  435
 10. wf_fan_719
  134
 11. PokMan_B
  79
 12. cu0909
  76
 13. Fandebiao_4
  70
 14. KeatsWang
  18
 15. nsshabi123
  7
 16. PannZheng
  6
 17. ALA_jiangbaba
  0
Passes made per match
 1. FRD_foolfish
  18.50
 2. KeatsWang
  18.00
 3. SCR_Clark
  17.71
 4. Fandebiao_4
  17.50
 5. M_Frankis1986
  16.37
 6. Sven2349
  15.00
 7. Xiandu777
  12.82
 8. tjliufan1977
  12.38
 9. wf_fan_719
  12.18
 10. DoubleAss_13
  11.29
 11. PokMan_B
  7.18
 12. XiangNianXiang
  6.58
 13. HANSON-ZS77
  5.87
 14. PannZheng
  3.00
 15. cu0909
  2.81
 16. nsshabi123
  2.33
 17. ALA_jiangbaba
  0.00
Pass success rate
 1. nsshabi123
  100%
 2. PannZheng
  100%
 3. KeatsWang
  94%
 4. Sven2349
  90%
 5. Fandebiao_4
  89%
 6. wf_fan_719
  85%
 7. SCR_Clark
  84%
 8. M_Frankis1986
  83%
 9. FRD_foolfish
  82%
 10. DoubleAss_13
  82%
 11. Xiandu777
  82%
 12. tjliufan1977
  79%
 13. XiangNianXiang
  79%
 14. HANSON-ZS77
  76%
 15. PokMan_B
  71%
 16. cu0909
  66%
 17. ALA_jiangbaba
  0%
Tackles made
 1. SCR_Clark
  1796
 2. FRD_foolfish
  1017
 3. DoubleAss_13
  627
 4. Xiandu777
  278
 5. XiangNianXiang
  112
 6. M_Frankis1986
  87
 7. HANSON-ZS77
  68
 8. Sven2349
  26
 9. tjliufan1977
  16
 10. wf_fan_719
  16
 11. PokMan_B
  9
 12. cu0909
  8
 13. Fandebiao_4
  4
 14. nsshabi123
  2
 15. KeatsWang
  1
 16. PannZheng
  0
 17. ALA_jiangbaba
  0
Tackles made per match
 1. SCR_Clark
  2.10
 2. wf_fan_719
  1.45
 3. M_Frankis1986
  1.01
 4. Fandebiao_4
  1.00
 5. KeatsWang
  1.00
 6. DoubleAss_13
  0.92
 7. Xiandu777
  0.91
 8. Sven2349
  0.90
 9. FRD_foolfish
  0.84
 10. PokMan_B
  0.82
 11. XiangNianXiang
  0.67
 12. nsshabi123
  0.67
 13. HANSON-ZS77
  0.51
 14. tjliufan1977
  0.41
 15. cu0909
  0.30
 16. PannZheng
  0.00
 17. ALA_jiangbaba
  0.00
Tackle success rate
 1. nsshabi123
  33%
 2. KeatsWang
  33%
 3. XiangNianXiang
  30%
 4. wf_fan_719
  27%
 5. SCR_Clark
  26%
 6. cu0909
  22%
 7. M_Frankis1986
  22%
 8. tjliufan1977
  19%
 9. Xiandu777
  18%
 10. PokMan_B
  18%
 11. DoubleAss_13
  18%
 12. HANSON-ZS77
  16%
 13. Fandebiao_4
  16%
 14. FRD_foolfish
  15%
 15. Sven2349
  10%
 16. PannZheng
  0%
 17. ALA_jiangbaba
  0%
Red cards
 1. FRD_foolfish
  22
 2. SCR_Clark
  19
 3. DoubleAss_13
  6
 4. Xiandu777
  5
 5. HANSON-ZS77
  1
 6. M_Frankis1986
  1
 7. ALA_jiangbaba
  0
 8. KeatsWang
  0
 9. Fandebiao_4
  0
 10. PannZheng
  0
 11. PokMan_B
  0
 12. cu0909
  0
 13. Sven2349
  0
 14. tjliufan1977
  0
 15. wf_fan_719
  0
 16. XiangNianXiang
  0
 17. nsshabi123
  0
Red cards rate
 1. SCR_Clark
  2%
 2. FRD_foolfish
  2%
 3. Xiandu777
  2%
 4. M_Frankis1986
  1%
 5. DoubleAss_13
  1%
 6. HANSON-ZS77
  1%
 7. ALA_jiangbaba
  0%
 8. KeatsWang
  0%
 9. Fandebiao_4
  0%
 10. PannZheng
  0%
 11. PokMan_B
  0%
 12. cu0909
  0%
 13. Sven2349
  0%
 14. tjliufan1977
  0%
 15. wf_fan_719
  0%
 16. XiangNianXiang
  0%
 17. nsshabi123
  0%
Def clean sheets
 1. DoubleAss_13
  57
 2. XiangNianXiang
  48
 3. HANSON-ZS77
  24
 4. Xiandu777
  22
 5. tjliufan1977
  5
 6. FRD_foolfish
  5
 7. SCR_Clark
  4
 8. cu0909
  3
 9. PokMan_B
  1
 10. PannZheng
  0
 11. M_Frankis1986
  0
 12. KeatsWang
  0
 13. Sven2349
  0
 14. Fandebiao_4
  0
 15. wf_fan_719
  0
 16. ALA_jiangbaba
  0
 17. nsshabi123
  0
Def clean sheets rate
 1. XiangNianXiang
  29%
 2. HANSON-ZS77
  18%
 3. tjliufan1977
  13%
 4. cu0909
  11%
 5. PokMan_B
  9%
 6. DoubleAss_13
  8%
 7. Xiandu777
  7%
 8. SCR_Clark
  0%
 9. FRD_foolfish
  0%
 10. PannZheng
  0%
 11. M_Frankis1986
  0%
 12. KeatsWang
  0%
 13. Sven2349
  0%
 14. Fandebiao_4
  0%
 15. wf_fan_719
  0%
 16. ALA_jiangbaba
  0%
 17. nsshabi123
  0%
GK clean sheets
 1. PannZheng
  2
 2. DoubleAss_13
  2
 3. Xiandu777
  2
 4. XiangNianXiang
  1
 5. FRD_foolfish
  1
 6. HANSON-ZS77
  1
 7. KeatsWang
  0
 8. M_Frankis1986
  0
 9. Fandebiao_4
  0
 10. cu0909
  0
 11. PokMan_B
  0
 12. SCR_Clark
  0
 13. Sven2349
  0
 14. tjliufan1977
  0
 15. wf_fan_719
  0
 16. ALA_jiangbaba
  0
 17. nsshabi123
  0
GK clean sheets rate
 1. PannZheng
  100%
 2. HANSON-ZS77
  1%
 3. Xiandu777
  1%
 4. XiangNianXiang
  1%
 5. DoubleAss_13
  0%
 6. FRD_foolfish
  0%
 7. KeatsWang
  0%
 8. M_Frankis1986
  0%
 9. Fandebiao_4
  0%
 10. cu0909
  0%
 11. PokMan_B
  0%
 12. SCR_Clark
  0%
 13. Sven2349
  0%
 14. tjliufan1977
  0%
 15. wf_fan_719
  0%
 16. ALA_jiangbaba
  0%
 17. nsshabi123
  0%
Height
 1. cu0909
  1.98m (6′ 6″)
 2. PokMan_B
  1.98m (6′ 6″)
 3. PannZheng
  1.98m (6′ 6″)
 4. HANSON-ZS77
  1.92m (6′ 4″)
 5. SCR_Clark
  1.87m (6′ 2″)
 6. FRD_foolfish
  1.85m (6′ 1″)
 7. nsshabi123
  1.83m (6′ 0″)
 8. M_Frankis1986
  1.82m (5′ 12″)
 9. wf_fan_719
  1.82m (5′ 12″)
 10. XiangNianXiang
  1.82m (5′ 12″)
 11. Fandebiao_4
  1.81m (5′ 11″)
 12. DoubleAss_13
  1.80m (5′ 11″)
 13. tjliufan1977
  1.77m (5′ 10″)
 14. Xiandu777
  1.74m (5′ 9″)
 15. Sven2349
  1.73m (5′ 8″)
 16. KeatsWang
  1.67m (5′ 6″)
 17. ALA_jiangbaba
  0.00m (0′ 0″)

Squad list17

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports