Leoes Esports shield
PC

Leoes Esports

Share:

Squad stats rankings in last matches

Matches played
 1. -LE-Canadiano
  10
 2. -LE-Dimanu
  10
 3. Espiritooh
  10
 4. karps10
  10
 5. -LE-Negative
  9
 6. -LE-Pedro99
  7
 7. -LE-R3v0
  7
 8. LFC_IC19
  7
 9. -LE-Afonso_5
  6
 10. -LE-Geraldao
  5
 11. Nhunhoo
  5
 12. Pleunasmus
  5
 13. -LE-Ferros
  3
 14. -LE-Filas
  3
 15. -LE-Pikiiz
  3
Win rate
 1. -LE-Afonso_5
  50%
 2. -LE-Negative
  44%
 3. -LE-R3v0
  43%
 4. LFC_IC19
  43%
 5. -LE-Canadiano
  40%
 6. -LE-Dimanu
  40%
 7. -LE-Geraldao
  40%
 8. Espiritooh
  40%
 9. karps10
  40%
 10. Pleunasmus
  40%
 11. -LE-Ferros
  33%
 12. -LE-Filas
  33%
 13. -LE-Pikiiz
  33%
 14. -LE-Pedro99
  29%
 15. Nhunhoo
  20%
Rating per match
 1. LFC_IC19
  8.29
 2. Nhunhoo
  8.12
 3. -LE-R3v0
  8.10
 4. -LE-Filas
  8.03
 5. -LE-Canadiano
  8.01
 6. karps10
  7.95
 7. -LE-Pedro99
  7.79
 8. -LE-Afonso_5
  7.78
 9. -LE-Pikiiz
  7.73
 10. -LE-Dimanu
  7.63
 11. -LE-Negative
  7.49
 12. Espiritooh
  7.19
 13. Pleunasmus
  7.14
 14. -LE-Ferros
  6.93
 15. -LE-Geraldao
  6.78
Man of the match
 1. -LE-Canadiano
  2
 2. -LE-R3v0
  2
 3. -LE-Dimanu
  1
 4. karps10
  1
 5. -LE-Afonso_5
  0
 6. -LE-Ferros
  0
 7. -LE-Filas
  0
 8. -LE-Geraldao
  0
 9. -LE-Negative
  0
 10. -LE-Pedro99
  0
 11. -LE-Pikiiz
  0
 12. Espiritooh
  0
 13. LFC_IC19
  0
 14. Nhunhoo
  0
 15. Pleunasmus
  0
Man of the match rate
 1. -LE-R3v0
  29%
 2. -LE-Canadiano
  20%
 3. -LE-Dimanu
  10%
 4. karps10
  10%
 5. -LE-Afonso_5
  0%
 6. -LE-Ferros
  0%
 7. -LE-Filas
  0%
 8. -LE-Geraldao
  0%
 9. -LE-Negative
  0%
 10. -LE-Pedro99
  0%
 11. -LE-Pikiiz
  0%
 12. Espiritooh
  0%
 13. LFC_IC19
  0%
 14. Nhunhoo
  0%
 15. Pleunasmus
  0%
Goals
 1. -LE-Canadiano
  10
 2. -LE-R3v0
  8
 3. -LE-Dimanu
  3
 4. -LE-Negative
  1
 5. Espiritooh
  1
 6. karps10
  1
 7. Nhunhoo
  1
 8. -LE-Afonso_5
  0
 9. -LE-Ferros
  0
 10. -LE-Filas
  0
 11. -LE-Geraldao
  0
 12. -LE-Pedro99
  0
 13. -LE-Pikiiz
  0
 14. LFC_IC19
  0
 15. Pleunasmus
  0
Goals per match
 1. -LE-R3v0
  1.14
 2. -LE-Canadiano
  1.00
 3. -LE-Dimanu
  0.30
 4. Nhunhoo
  0.20
 5. -LE-Negative
  0.11
 6. Espiritooh
  0.10
 7. karps10
  0.10
 8. -LE-Afonso_5
  0.00
 9. -LE-Ferros
  0.00
 10. -LE-Filas
  0.00
 11. -LE-Geraldao
  0.00
 12. -LE-Pedro99
  0.00
 13. -LE-Pikiiz
  0.00
 14. LFC_IC19
  0.00
 15. Pleunasmus
  0.00
Shots
 1. -LE-Canadiano
  23
 2. -LE-R3v0
  13
 3. -LE-Dimanu
  10
 4. Espiritooh
  8
 5. karps10
  6
 6. Pleunasmus
  5
 7. Nhunhoo
  3
 8. -LE-Geraldao
  2
 9. -LE-Negative
  1
 10. -LE-Pikiiz
  1
 11. -LE-Afonso_5
  0
 12. -LE-Ferros
  0
 13. -LE-Filas
  0
 14. -LE-Pedro99
  0
 15. LFC_IC19
  0
Shots per match
 1. -LE-Canadiano
  2.30
 2. -LE-R3v0
  1.86
 3. -LE-Dimanu
  1.00
 4. Pleunasmus
  1.00
 5. Espiritooh
  0.80
 6. karps10
  0.60
 7. Nhunhoo
  0.60
 8. -LE-Geraldao
  0.40
 9. -LE-Pikiiz
  0.33
 10. -LE-Negative
  0.11
 11. -LE-Afonso_5
  0.00
 12. -LE-Ferros
  0.00
 13. -LE-Filas
  0.00
 14. -LE-Pedro99
  0.00
 15. LFC_IC19
  0.00
Shot success rate
 1. -LE-Negative
  100%
 2. -LE-R3v0
  62%
 3. -LE-Canadiano
  43%
 4. Nhunhoo
  33%
 5. -LE-Dimanu
  30%
 6. karps10
  17%
 7. Espiritooh
  13%
 8. -LE-Afonso_5
  0%
 9. -LE-Ferros
  0%
 10. -LE-Filas
  0%
 11. -LE-Geraldao
  0%
 12. -LE-Pedro99
  0%
 13. -LE-Pikiiz
  0%
 14. LFC_IC19
  0%
 15. Pleunasmus
  0%
Assists
 1. -LE-Dimanu
  4
 2. -LE-R3v0
  4
 3. -LE-Canadiano
  3
 4. Espiritooh
  3
 5. LFC_IC19
  3
 6. -LE-Afonso_5
  1
 7. -LE-Filas
  1
 8. -LE-Pedro99
  1
 9. -LE-Ferros
  0
 10. -LE-Geraldao
  0
 11. -LE-Negative
  0
 12. -LE-Pikiiz
  0
 13. karps10
  0
 14. Nhunhoo
  0
 15. Pleunasmus
  0
Assists per match
 1. -LE-R3v0
  0.57
 2. LFC_IC19
  0.43
 3. -LE-Dimanu
  0.40
 4. -LE-Filas
  0.33
 5. -LE-Canadiano
  0.30
 6. Espiritooh
  0.30
 7. -LE-Afonso_5
  0.17
 8. -LE-Pedro99
  0.14
 9. -LE-Ferros
  0.00
 10. -LE-Geraldao
  0.00
 11. -LE-Negative
  0.00
 12. -LE-Pikiiz
  0.00
 13. karps10
  0.00
 14. Nhunhoo
  0.00
 15. Pleunasmus
  0.00
Goals + assists
 1. -LE-Canadiano
  13
 2. -LE-R3v0
  12
 3. -LE-Dimanu
  7
 4. Espiritooh
  4
 5. LFC_IC19
  3
 6. -LE-Afonso_5
  1
 7. -LE-Filas
  1
 8. -LE-Negative
  1
 9. -LE-Pedro99
  1
 10. karps10
  1
 11. Nhunhoo
  1
 12. -LE-Ferros
  0
 13. -LE-Geraldao
  0
 14. -LE-Pikiiz
  0
 15. Pleunasmus
  0
Goals + assists per match
 1. -LE-R3v0
  1.71
 2. -LE-Canadiano
  1.30
 3. -LE-Dimanu
  0.70
 4. LFC_IC19
  0.43
 5. Espiritooh
  0.40
 6. -LE-Filas
  0.33
 7. Nhunhoo
  0.20
 8. -LE-Afonso_5
  0.17
 9. -LE-Pedro99
  0.14
 10. -LE-Negative
  0.11
 11. karps10
  0.10
 12. -LE-Ferros
  0.00
 13. -LE-Geraldao
  0.00
 14. -LE-Pikiiz
  0.00
 15. Pleunasmus
  0.00
Passes made
 1. -LE-Canadiano
  161
 2. karps10
  151
 3. -LE-Dimanu
  149
 4. -LE-R3v0
  113
 5. Espiritooh
  107
 6. LFC_IC19
  82
 7. -LE-Pedro99
  71
 8. Nhunhoo
  70
 9. -LE-Afonso_5
  67
 10. -LE-Negative
  61
 11. -LE-Geraldao
  58
 12. Pleunasmus
  51
 13. -LE-Filas
  26
 14. -LE-Pikiiz
  22
 15. -LE-Ferros
  9
Passes made per match
 1. -LE-R3v0
  16.14
 2. -LE-Canadiano
  16.10
 3. karps10
  15.10
 4. -LE-Dimanu
  14.90
 5. Nhunhoo
  14.00
 6. LFC_IC19
  11.71
 7. -LE-Geraldao
  11.60
 8. -LE-Afonso_5
  11.17
 9. Espiritooh
  10.70
 10. Pleunasmus
  10.20
 11. -LE-Pedro99
  10.14
 12. -LE-Filas
  8.67
 13. -LE-Pikiiz
  7.33
 14. -LE-Negative
  6.78
 15. -LE-Ferros
  3.00
Pass success rate
 1. karps10
  87%
 2. -LE-Canadiano
  86%
 3. -LE-R3v0
  85%
 4. -LE-Filas
  84%
 5. -LE-Dimanu
  83%
 6. Nhunhoo
  82%
 7. -LE-Geraldao
  82%
 8. Espiritooh
  79%
 9. LFC_IC19
  79%
 10. -LE-Afonso_5
  79%
 11. -LE-Pedro99
  77%
 12. Pleunasmus
  70%
 13. -LE-Pikiiz
  69%
 14. -LE-Negative
  69%
 15. -LE-Ferros
  53%
Tackles made
 1. karps10
  15
 2. -LE-Negative
  14
 3. Nhunhoo
  13
 4. LFC_IC19
  11
 5. -LE-Geraldao
  9
 6. -LE-Afonso_5
  6
 7. -LE-R3v0
  6
 8. -LE-Canadiano
  5
 9. -LE-Pedro99
  5
 10. Pleunasmus
  5
 11. -LE-Filas
  4
 12. -LE-Pikiiz
  4
 13. Espiritooh
  4
 14. -LE-Dimanu
  1
 15. -LE-Ferros
  0
Tackles made per match
 1. Nhunhoo
  2.60
 2. -LE-Geraldao
  1.80
 3. LFC_IC19
  1.57
 4. -LE-Negative
  1.56
 5. karps10
  1.50
 6. -LE-Filas
  1.33
 7. -LE-Pikiiz
  1.33
 8. -LE-Afonso_5
  1.00
 9. Pleunasmus
  1.00
 10. -LE-R3v0
  0.86
 11. -LE-Pedro99
  0.71
 12. -LE-Canadiano
  0.50
 13. Espiritooh
  0.40
 14. -LE-Dimanu
  0.10
 15. -LE-Ferros
  0.00
Tackle success rate
 1. -LE-Filas
  44%
 2. -LE-Negative
  44%
 3. -LE-Pedro99
  36%
 4. -LE-Afonso_5
  29%
 5. Nhunhoo
  28%
 6. -LE-Geraldao
  26%
 7. LFC_IC19
  22%
 8. karps10
  19%
 9. Pleunasmus
  12%
 10. -LE-Pikiiz
  12%
 11. -LE-R3v0
  12%
 12. Espiritooh
  9%
 13. -LE-Canadiano
  6%
 14. -LE-Dimanu
  4%
 15. -LE-Ferros
  0%
Red cards
 1. -LE-Negative
  1
 2. -LE-Afonso_5
  0
 3. -LE-Canadiano
  0
 4. -LE-Dimanu
  0
 5. -LE-Ferros
  0
 6. -LE-Filas
  0
 7. -LE-Geraldao
  0
 8. -LE-Pedro99
  0
 9. -LE-Pikiiz
  0
 10. -LE-R3v0
  0
 11. Espiritooh
  0
 12. karps10
  0
 13. LFC_IC19
  0
 14. Nhunhoo
  0
 15. Pleunasmus
  0
Red cards rate
 1. -LE-Negative
  11%
 2. -LE-Afonso_5
  0%
 3. -LE-Canadiano
  0%
 4. -LE-Dimanu
  0%
 5. -LE-Ferros
  0%
 6. -LE-Filas
  0%
 7. -LE-Geraldao
  0%
 8. -LE-Pedro99
  0%
 9. -LE-Pikiiz
  0%
 10. -LE-R3v0
  0%
 11. Espiritooh
  0%
 12. karps10
  0%
 13. LFC_IC19
  0%
 14. Nhunhoo
  0%
 15. Pleunasmus
  0%
Def clean sheets
 1. -LE-Afonso_5
  0
 2. -LE-Canadiano
  0
 3. -LE-Dimanu
  0
 4. -LE-Ferros
  0
 5. -LE-Filas
  0
 6. -LE-Geraldao
  0
 7. -LE-Negative
  0
 8. -LE-Pedro99
  0
 9. -LE-Pikiiz
  0
 10. -LE-R3v0
  0
 11. Espiritooh
  0
 12. karps10
  0
 13. LFC_IC19
  0
 14. Nhunhoo
  0
 15. Pleunasmus
  0
Def clean sheets rate
 1. -LE-Afonso_5
  0%
 2. -LE-Canadiano
  0%
 3. -LE-Dimanu
  0%
 4. -LE-Ferros
  0%
 5. -LE-Filas
  0%
 6. -LE-Geraldao
  0%
 7. -LE-Negative
  0%
 8. -LE-Pedro99
  0%
 9. -LE-Pikiiz
  0%
 10. -LE-R3v0
  0%
 11. Espiritooh
  0%
 12. karps10
  0%
 13. LFC_IC19
  0%
 14. Nhunhoo
  0%
 15. Pleunasmus
  0%
GK saves
 1. -LE-Ferros
  14
 2. karps10
  4
 3. -LE-Afonso_5
  0
 4. -LE-Canadiano
  0
 5. -LE-Dimanu
  0
 6. -LE-Filas
  0
 7. -LE-Geraldao
  0
 8. -LE-Negative
  0
 9. -LE-Pedro99
  0
 10. -LE-Pikiiz
  0
 11. -LE-R3v0
  0
 12. Espiritooh
  0
 13. LFC_IC19
  0
 14. Nhunhoo
  0
 15. Pleunasmus
  0
GK clean sheets
 1. -LE-Afonso_5
  0
 2. -LE-Canadiano
  0
 3. -LE-Dimanu
  0
 4. -LE-Ferros
  0
 5. -LE-Filas
  0
 6. -LE-Geraldao
  0
 7. -LE-Negative
  0
 8. -LE-Pedro99
  0
 9. -LE-Pikiiz
  0
 10. -LE-R3v0
  0
 11. Espiritooh
  0
 12. karps10
  0
 13. LFC_IC19
  0
 14. Nhunhoo
  0
 15. Pleunasmus
  0
GK clean sheets rate
 1. -LE-Afonso_5
  0%
 2. -LE-Canadiano
  0%
 3. -LE-Dimanu
  0%
 4. -LE-Ferros
  0%
 5. -LE-Filas
  0%
 6. -LE-Geraldao
  0%
 7. -LE-Negative
  0%
 8. -LE-Pedro99
  0%
 9. -LE-Pikiiz
  0%
 10. -LE-R3v0
  0%
 11. Espiritooh
  0%
 12. karps10
  0%
 13. LFC_IC19
  0%
 14. Nhunhoo
  0%
 15. Pleunasmus
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Finishing
 1. -LE-Canadiano
  92
 2. -LE-R3v0
  92
 3. -LE-Dimanu
  90
 4. -LE-Pikiiz
  90
 5. Pleunasmus
  90
 6. Espiritooh
  89
 7. -LE-Geraldao
  78
 8. karps10
  77
 9. Nhunhoo
  77
 10. -LE-Filas
  58
 11. LFC_IC19
  56
 12. -LE-Afonso_5
  55
 13. -LE-Negative
  46
 14. -LE-Pedro99
  40
 15. -LE-Ferros
  35
Free kick accuracy
 1. -LE-Dimanu
  84
 2. Pleunasmus
  84
 3. -LE-Pikiiz
  83
 4. karps10
  82
 5. -LE-Geraldao
  80
 6. Nhunhoo
  79
 7. -LE-Canadiano
  75
 8. -LE-R3v0
  75
 9. Espiritooh
  75
 10. -LE-Afonso_5
  65
 11. -LE-Filas
  65
 12. LFC_IC19
  65
 13. -LE-Negative
  60
 14. -LE-Pedro99
  60
 15. -LE-Ferros
  55
Heading accuracy
 1. -LE-R3v0
  94
 2. -LE-Negative
  93
 3. -LE-Pedro99
  92
 4. -LE-Afonso_5
  91
 5. Espiritooh
  91
 6. -LE-Canadiano
  85
 7. -LE-Filas
  84
 8. LFC_IC19
  84
 9. -LE-Pikiiz
  83
 10. -LE-Dimanu
  75
 11. -LE-Geraldao
  75
 12. karps10
  75
 13. Nhunhoo
  75
 14. Pleunasmus
  75
 15. -LE-Ferros
  40
Shot power
 1. -LE-R3v0
  93
 2. -LE-Canadiano
  92
 3. -LE-Dimanu
  92
 4. -LE-Pikiiz
  90
 5. Espiritooh
  90
 6. karps10
  85
 7. Pleunasmus
  84
 8. -LE-Geraldao
  83
 9. Nhunhoo
  81
 10. -LE-Filas
  72
 11. LFC_IC19
  72
 12. -LE-Afonso_5
  70
 13. -LE-Negative
  67
 14. -LE-Pedro99
  67
 15. -LE-Ferros
  65
Long shots
 1. -LE-Dimanu
  96
 2. -LE-Canadiano
  95
 3. -LE-R3v0
  95
 4. Pleunasmus
  95
 5. Espiritooh
  93
 6. karps10
  92
 7. -LE-Pikiiz
  90
 8. -LE-Geraldao
  81
 9. Nhunhoo
  81
 10. -LE-Ferros
  65
 11. -LE-Afonso_5
  63
 12. LFC_IC19
  63
 13. -LE-Filas
  61
 14. -LE-Negative
  40
 15. -LE-Pedro99
  40
Volleys
 1. -LE-R3v0
  94
 2. -LE-Canadiano
  93
 3. -LE-Dimanu
  90
 4. Espiritooh
  90
 5. Pleunasmus
  90
 6. -LE-Pikiiz
  87
 7. karps10
  83
 8. Nhunhoo
  77
 9. -LE-Geraldao
  75
 10. -LE-Afonso_5
  68
 11. -LE-Filas
  68
 12. LFC_IC19
  68
 13. -LE-Negative
  48
 14. -LE-Pedro99
  42
 15. -LE-Ferros
  38
Penalties
 1. -LE-Canadiano
  84
 2. -LE-Dimanu
  84
 3. -LE-R3v0
  84
 4. Pleunasmus
  84
 5. -LE-Pikiiz
  83
 6. Espiritooh
  82
 7. karps10
  80
 8. -LE-Geraldao
  79
 9. Nhunhoo
  78
 10. -LE-Pedro99
  52
 11. -LE-Afonso_5
  50
 12. -LE-Ferros
  50
 13. -LE-Filas
  50
 14. -LE-Negative
  50
 15. LFC_IC19
  50
Vision
 1. -LE-Dimanu
  86
 2. -LE-Pikiiz
  85
 3. karps10
  85
 4. Pleunasmus
  85
 5. -LE-Geraldao
  82
 6. Nhunhoo
  82
 7. -LE-Canadiano
  75
 8. -LE-R3v0
  75
 9. Espiritooh
  75
 10. -LE-Afonso_5
  70
 11. -LE-Filas
  70
 12. LFC_IC19
  70
 13. -LE-Ferros
  65
 14. -LE-Negative
  55
 15. -LE-Pedro99
  55
Crossing
 1. LFC_IC19
  92
 2. -LE-Afonso_5
  90
 3. -LE-Filas
  90
 4. Pleunasmus
  84
 5. -LE-Dimanu
  82
 6. karps10
  81
 7. -LE-Pikiiz
  78
 8. -LE-Geraldao
  75
 9. Nhunhoo
  75
 10. -LE-Canadiano
  71
 11. -LE-R3v0
  65
 12. Espiritooh
  65
 13. -LE-Pedro99
  46
 14. -LE-Ferros
  41
 15. -LE-Negative
  40
Long pass
 1. -LE-Dimanu
  93
 2. Pleunasmus
  93
 3. -LE-Pikiiz
  90
 4. -LE-Geraldao
  87
 5. karps10
  87
 6. Nhunhoo
  86
 7. -LE-Afonso_5
  83
 8. -LE-Filas
  83
 9. LFC_IC19
  83
 10. -LE-Pedro99
  78
 11. -LE-Negative
  76
 12. -LE-Ferros
  73
 13. -LE-Canadiano
  61
 14. -LE-R3v0
  61
 15. Espiritooh
  60
Short pass
 1. -LE-Dimanu
  94
 2. -LE-Pikiiz
  93
 3. karps10
  93
 4. Pleunasmus
  93
 5. Nhunhoo
  89
 6. -LE-Canadiano
  88
 7. Espiritooh
  88
 8. -LE-Afonso_5
  86
 9. -LE-Filas
  86
 10. LFC_IC19
  86
 11. -LE-Geraldao
  85
 12. -LE-R3v0
  85
 13. -LE-Negative
  83
 14. -LE-Pedro99
  83
 15. -LE-Ferros
  78
Curve
 1. Pleunasmus
  94
 2. -LE-Dimanu
  91
 3. -LE-Pikiiz
  90
 4. karps10
  88
 5. Nhunhoo
  83
 6. -LE-Canadiano
  82
 7. -LE-R3v0
  82
 8. -LE-Afonso_5
  80
 9. -LE-Filas
  80
 10. LFC_IC19
  80
 11. -LE-Geraldao
  78
 12. Espiritooh
  78
 13. -LE-Pedro99
  70
 14. -LE-Negative
  67
 15. -LE-Ferros
  55
Agility
 1. -LE-Canadiano
  91
 2. -LE-Dimanu
  91
 3. Pleunasmus
  90
 4. -LE-Pikiiz
  89
 5. -LE-R3v0
  89
 6. -LE-Afonso_5
  87
 7. -LE-Ferros
  87
 8. Espiritooh
  87
 9. LFC_IC19
  87
 10. -LE-Filas
  85
 11. -LE-Geraldao
  82
 12. karps10
  81
 13. -LE-Negative
  80
 14. -LE-Pedro99
  78
 15. Nhunhoo
  78
Balance
 1. -LE-Canadiano
  85
 2. -LE-R3v0
  84
 3. LFC_IC19
  84
 4. -LE-Afonso_5
  83
 5. -LE-Filas
  82
 6. Espiritooh
  82
 7. -LE-Dimanu
  81
 8. -LE-Ferros
  81
 9. Pleunasmus
  81
 10. karps10
  79
 11. -LE-Pikiiz
  78
 12. -LE-Geraldao
  77
 13. -LE-Pedro99
  76
 14. Nhunhoo
  76
 15. -LE-Negative
  75
Attack position
 1. -LE-Canadiano
  86
 2. -LE-R3v0
  86
 3. -LE-Dimanu
  85
 4. Pleunasmus
  85
 5. -LE-Pikiiz
  84
 6. Espiritooh
  84
 7. -LE-Geraldao
  80
 8. karps10
  80
 9. Nhunhoo
  78
 10. -LE-Afonso_5
  65
 11. -LE-Filas
  65
 12. LFC_IC19
  65
 13. -LE-Negative
  45
 14. -LE-Pedro99
  45
 15. -LE-Ferros
  25
Ball control
 1. -LE-Canadiano
  92
 2. -LE-Dimanu
  92
 3. -LE-R3v0
  92
 4. -LE-Pikiiz
  91
 5. karps10
  91
 6. -LE-Afonso_5
  89
 7. -LE-Filas
  89
 8. LFC_IC19
  89
 9. Pleunasmus
  88
 10. Espiritooh
  87
 11. -LE-Negative
  86
 12. -LE-Pedro99
  86
 13. -LE-Geraldao
  83
 14. Nhunhoo
  82
 15. -LE-Ferros
  56
Dribbling
 1. -LE-Canadiano
  92
 2. -LE-Dimanu
  92
 3. -LE-R3v0
  92
 4. Pleunasmus
  91
 5. -LE-Pikiiz
  90
 6. Espiritooh
  90
 7. karps10
  88
 8. -LE-Geraldao
  84
 9. -LE-Afonso_5
  81
 10. -LE-Filas
  81
 11. LFC_IC19
  81
 12. Nhunhoo
  80
 13. -LE-Pedro99
  61
 14. -LE-Negative
  58
 15. -LE-Ferros
  46
Interceptions
 1. -LE-Negative
  90
 2. -LE-Pedro99
  90
 3. karps10
  90
 4. -LE-Afonso_5
  89
 5. LFC_IC19
  89
 6. -LE-Filas
  88
 7. Nhunhoo
  86
 8. -LE-Geraldao
  85
 9. -LE-Dimanu
  50
 10. -LE-Pikiiz
  50
 11. Pleunasmus
  50
 12. -LE-Canadiano
  35
 13. -LE-Ferros
  35
 14. -LE-R3v0
  35
 15. Espiritooh
  35
Marking
 1. -LE-Negative
  85
 2. karps10
  85
 3. -LE-Afonso_5
  84
 4. -LE-Pedro99
  84
 5. LFC_IC19
  84
 6. -LE-Filas
  83
 7. Nhunhoo
  81
 8. -LE-Geraldao
  80
 9. -LE-Dimanu
  45
 10. -LE-Pikiiz
  45
 11. Pleunasmus
  45
 12. -LE-Ferros
  40
 13. -LE-Canadiano
  30
 14. -LE-R3v0
  30
 15. Espiritooh
  30
Stand tackle
 1. -LE-Negative
  90
 2. karps10
  90
 3. -LE-Afonso_5
  89
 4. -LE-Pedro99
  89
 5. LFC_IC19
  89
 6. -LE-Filas
  88
 7. Nhunhoo
  86
 8. -LE-Geraldao
  85
 9. -LE-Dimanu
  50
 10. -LE-Pikiiz
  50
 11. Pleunasmus
  50
 12. -LE-Ferros
  40
 13. -LE-Canadiano
  35
 14. -LE-R3v0
  35
 15. Espiritooh
  35
Slide tackle
 1. -LE-Negative
  90
 2. -LE-Afonso_5
  89
 3. -LE-Pedro99
  89
 4. LFC_IC19
  89
 5. -LE-Filas
  88
 6. karps10
  87
 7. -LE-Geraldao
  85
 8. Nhunhoo
  85
 9. -LE-Dimanu
  50
 10. -LE-Pikiiz
  50
 11. Pleunasmus
  50
 12. -LE-Ferros
  40
 13. -LE-Canadiano
  30
 14. -LE-R3v0
  30
 15. Espiritooh
  30
Jumping
 1. -LE-Canadiano
  84
 2. -LE-Negative
  84
 3. -LE-Pedro99
  84
 4. -LE-R3v0
  84
 5. karps10
  84
 6. Espiritooh
  82
 7. -LE-Ferros
  80
 8. -LE-Geraldao
  79
 9. Nhunhoo
  79
 10. -LE-Afonso_5
  78
 11. -LE-Filas
  78
 12. LFC_IC19
  78
 13. -LE-Pikiiz
  77
 14. -LE-Dimanu
  76
 15. Pleunasmus
  76
Stamina
 1. karps10
  88
 2. -LE-Canadiano
  87
 3. -LE-R3v0
  87
 4. -LE-Geraldao
  85
 5. Espiritooh
  85
 6. Nhunhoo
  85
 7. -LE-Afonso_5
  84
 8. -LE-Filas
  84
 9. -LE-Pedro99
  84
 10. LFC_IC19
  84
 11. -LE-Dimanu
  83
 12. -LE-Negative
  83
 13. -LE-Pikiiz
  83
 14. Pleunasmus
  82
 15. -LE-Ferros
  76
Strength
 1. -LE-Negative
  89
 2. -LE-Pedro99
  89
 3. karps10
  87
 4. -LE-Geraldao
  85
 5. Nhunhoo
  84
 6. -LE-Ferros
  82
 7. -LE-Filas
  75
 8. Espiritooh
  75
 9. -LE-Afonso_5
  72
 10. LFC_IC19
  72
 11. -LE-R3v0
  68
 12. -LE-Pikiiz
  67
 13. -LE-Dimanu
  61
 14. -LE-Canadiano
  60
 15. Pleunasmus
  60
Reactions
 1. karps10
  87
 2. -LE-Canadiano
  86
 3. -LE-Dimanu
  86
 4. -LE-R3v0
  86
 5. LFC_IC19
  86
 6. Pleunasmus
  86
 7. -LE-Ferros
  85
 8. -LE-Geraldao
  85
 9. -LE-Negative
  85
 10. -LE-Pedro99
  85
 11. -LE-Pikiiz
  85
 12. Nhunhoo
  85
 13. -LE-Afonso_5
  84
 14. -LE-Filas
  84
 15. Espiritooh
  84
Aggression
 1. -LE-Negative
  85
 2. karps10
  85
 3. -LE-Afonso_5
  84
 4. -LE-Pedro99
  84
 5. LFC_IC19
  83
 6. -LE-Filas
  82
 7. -LE-Geraldao
  81
 8. Nhunhoo
  81
 9. -LE-Canadiano
  75
 10. -LE-R3v0
  75
 11. Espiritooh
  75
 12. -LE-Dimanu
  65
 13. -LE-Pikiiz
  65
 14. Pleunasmus
  65
 15. -LE-Ferros
  45
Acceleration
 1. -LE-Canadiano
  91
 2. -LE-R3v0
  91
 3. -LE-Dimanu
  90
 4. Pleunasmus
  90
 5. -LE-Pikiiz
  89
 6. LFC_IC19
  89
 7. -LE-Afonso_5
  88
 8. -LE-Filas
  88
 9. Espiritooh
  88
 10. -LE-Negative
  82
 11. karps10
  82
 12. -LE-Geraldao
  81
 13. Nhunhoo
  81
 14. -LE-Pedro99
  80
 15. -LE-Ferros
  75
Sprint speed
 1. -LE-Canadiano
  91
 2. -LE-R3v0
  91
 3. -LE-Dimanu
  89
 4. Pleunasmus
  89
 5. -LE-Afonso_5
  88
 6. Espiritooh
  88
 7. LFC_IC19
  88
 8. -LE-Filas
  87
 9. -LE-Pikiiz
  86
 10. -LE-Negative
  85
 11. -LE-Pedro99
  83
 12. -LE-Geraldao
  80
 13. karps10
  80
 14. Nhunhoo
  78
 15. -LE-Ferros
  75
GK diving
 1. -LE-Ferros
  88
 2. -LE-Afonso_5
  10
 3. -LE-Canadiano
  10
 4. -LE-Dimanu
  10
 5. -LE-Filas
  10
 6. -LE-Geraldao
  10
 7. -LE-Negative
  10
 8. -LE-Pedro99
  10
 9. -LE-Pikiiz
  10
 10. -LE-R3v0
  10
 11. Espiritooh
  10
 12. karps10
  10
 13. LFC_IC19
  10
 14. Nhunhoo
  10
 15. Pleunasmus
  10
GK handling
 1. -LE-Ferros
  89
 2. -LE-Afonso_5
  10
 3. -LE-Canadiano
  10
 4. -LE-Dimanu
  10
 5. -LE-Filas
  10
 6. -LE-Geraldao
  10
 7. -LE-Negative
  10
 8. -LE-Pedro99
  10
 9. -LE-Pikiiz
  10
 10. -LE-R3v0
  10
 11. Espiritooh
  10
 12. karps10
  10
 13. LFC_IC19
  10
 14. Nhunhoo
  10
 15. Pleunasmus
  10
GK kicking
 1. -LE-Ferros
  89
 2. -LE-Afonso_5
  10
 3. -LE-Canadiano
  10
 4. -LE-Dimanu
  10
 5. -LE-Filas
  10
 6. -LE-Geraldao
  10
 7. -LE-Negative
  10
 8. -LE-Pedro99
  10
 9. -LE-Pikiiz
  10
 10. -LE-R3v0
  10
 11. Espiritooh
  10
 12. karps10
  10
 13. LFC_IC19
  10
 14. Nhunhoo
  10
 15. Pleunasmus
  10
GK reflexes
 1. -LE-Ferros
  88
 2. -LE-Afonso_5
  10
 3. -LE-Canadiano
  10
 4. -LE-Dimanu
  10
 5. -LE-Filas
  10
 6. -LE-Geraldao
  10
 7. -LE-Negative
  10
 8. -LE-Pedro99
  10
 9. -LE-Pikiiz
  10
 10. -LE-R3v0
  10
 11. Espiritooh
  10
 12. karps10
  10
 13. LFC_IC19
  10
 14. Nhunhoo
  10
 15. Pleunasmus
  10

Squad list in last matches15

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports