Leoes Esports shield
PC

Leoes Esports

Share:

Squad stats ranking

Matches played
 1. -LE-Filas
  81
 2. -LE-Canadiano
  76
 3. -LE-Dimanu
  71
 4. Pleunasmus
  50
 5. -LE-Afonso_5
  45
 6. -LE-Ferros
  42
 7. -LE-DigasR8
  39
 8. -LE-Cocasyoo
  24
 9. Rik17R
  22
 10. -LE-Pikiiz
  18
 11. -LE-Pedro99
  16
 12. allonch
  7
 13. karps10
  7
 14. LFC_IC19
  6
 15. -LE-R3v0
  5
 16. -LE-Negative
  2
 17. -LE-Geraldao
  1
Win rate
 1. allonch
  85%
 2. -LE-Cocasyoo
  66%
 3. -LE-Canadiano
  55%
 4. -LE-Dimanu
  53%
 5. -LE-Filas
  51%
 6. -LE-Negative
  50%
 7. LFC_IC19
  50%
 8. -LE-Ferros
  50%
 9. Pleunasmus
  48%
 10. -LE-Afonso_5
  48%
 11. -LE-DigasR8
  46%
 12. Rik17R
  45%
 13. -LE-Pikiiz
  44%
 14. karps10
  42%
 15. -LE-R3v0
  40%
 16. -LE-Pedro99
  37%
 17. -LE-Geraldao
  0%
Overall
 1. -LE-DigasR8
  90
 2. -LE-Canadiano
  89
 3. -LE-Dimanu
  89
 4. -LE-R3v0
  89
 5. -LE-Afonso_5
  88
 6. LFC_IC19
  88
 7. -LE-Ferros
  88
 8. karps10
  88
 9. Pleunasmus
  88
 10. -LE-Pikiiz
  88
 11. -LE-Pedro99
  87
 12. -LE-Filas
  87
 13. Rik17R
  87
 14. -LE-Negative
  87
 15. allonch
  85
 16. -LE-Cocasyoo
  84
 17. -LE-Geraldao
  82
Man of the match
 1. -LE-DigasR8
  10
 2. -LE-Canadiano
  9
 3. -LE-Filas
  9
 4. Pleunasmus
  4
 5. -LE-Dimanu
  4
 6. Rik17R
  1
 7. -LE-Ferros
  1
 8. -LE-Geraldao
  0
 9. -LE-Cocasyoo
  0
 10. -LE-Pedro99
  0
 11. -LE-Pikiiz
  0
 12. -LE-R3v0
  0
 13. allonch
  0
 14. karps10
  0
 15. LFC_IC19
  0
 16. -LE-Afonso_5
  0
 17. -LE-Negative
  0
Man of the match rate
 1. -LE-DigasR8
  26%
 2. -LE-Canadiano
  12%
 3. -LE-Filas
  11%
 4. Pleunasmus
  8%
 5. -LE-Dimanu
  6%
 6. Rik17R
  5%
 7. -LE-Ferros
  2%
 8. -LE-Geraldao
  0%
 9. -LE-Cocasyoo
  0%
 10. -LE-Pedro99
  0%
 11. -LE-Pikiiz
  0%
 12. -LE-R3v0
  0%
 13. allonch
  0%
 14. karps10
  0%
 15. LFC_IC19
  0%
 16. -LE-Afonso_5
  0%
 17. -LE-Negative
  0%
Goals
 1. -LE-Canadiano
  46
 2. -LE-DigasR8
  27
 3. -LE-Filas
  20
 4. -LE-Dimanu
  18
 5. Pleunasmus
  5
 6. -LE-R3v0
  2
 7. -LE-Pikiiz
  2
 8. Rik17R
  1
 9. -LE-Pedro99
  1
 10. -LE-Geraldao
  0
 11. -LE-Ferros
  0
 12. -LE-Cocasyoo
  0
 13. allonch
  0
 14. karps10
  0
 15. LFC_IC19
  0
 16. -LE-Afonso_5
  0
 17. -LE-Negative
  0
Goals per match
 1. -LE-DigasR8
  0.69
 2. -LE-Canadiano
  0.61
 3. -LE-R3v0
  0.40
 4. -LE-Dimanu
  0.25
 5. -LE-Filas
  0.25
 6. -LE-Pikiiz
  0.11
 7. Pleunasmus
  0.10
 8. -LE-Pedro99
  0.06
 9. Rik17R
  0.05
 10. -LE-Geraldao
  0.00
 11. -LE-Ferros
  0.00
 12. -LE-Cocasyoo
  0.00
 13. allonch
  0.00
 14. karps10
  0.00
 15. LFC_IC19
  0.00
 16. -LE-Afonso_5
  0.00
 17. -LE-Negative
  0.00
Shot success rate
 1. -LE-Pedro99
  50%
 2. -LE-Canadiano
  32%
 3. -LE-Filas
  29%
 4. -LE-R3v0
  28%
 5. -LE-Dimanu
  24%
 6. Pleunasmus
  23%
 7. -LE-DigasR8
  22%
 8. -LE-Pikiiz
  22%
 9. Rik17R
  6%
 10. -LE-Geraldao
  0%
 11. -LE-Ferros
  0%
 12. -LE-Cocasyoo
  0%
 13. allonch
  0%
 14. karps10
  0%
 15. LFC_IC19
  0%
 16. -LE-Afonso_5
  0%
 17. -LE-Negative
  0%
Assists
 1. -LE-Filas
  25
 2. -LE-Dimanu
  22
 3. -LE-Canadiano
  20
 4. -LE-DigasR8
  14
 5. Pleunasmus
  6
 6. Rik17R
  3
 7. -LE-Cocasyoo
  3
 8. -LE-Afonso_5
  2
 9. -LE-Ferros
  2
 10. -LE-R3v0
  2
 11. allonch
  1
 12. -LE-Geraldao
  0
 13. -LE-Pedro99
  0
 14. -LE-Pikiiz
  0
 15. karps10
  0
 16. LFC_IC19
  0
 17. -LE-Negative
  0
Assists per match
 1. -LE-R3v0
  0.40
 2. -LE-DigasR8
  0.36
 3. -LE-Dimanu
  0.31
 4. -LE-Filas
  0.31
 5. -LE-Canadiano
  0.26
 6. allonch
  0.14
 7. Rik17R
  0.14
 8. -LE-Cocasyoo
  0.13
 9. Pleunasmus
  0.12
 10. -LE-Ferros
  0.05
 11. -LE-Afonso_5
  0.04
 12. -LE-Pikiiz
  0.00
 13. -LE-Pedro99
  0.00
 14. -LE-Geraldao
  0.00
 15. karps10
  0.00
 16. LFC_IC19
  0.00
 17. -LE-Negative
  0.00
Goals + assists
 1. -LE-Canadiano
  66
 2. -LE-Filas
  45
 3. -LE-DigasR8
  41
 4. -LE-Dimanu
  40
 5. Pleunasmus
  11
 6. Rik17R
  4
 7. -LE-R3v0
  4
 8. -LE-Cocasyoo
  3
 9. -LE-Ferros
  2
 10. -LE-Afonso_5
  2
 11. -LE-Pikiiz
  2
 12. -LE-Pedro99
  1
 13. allonch
  1
 14. -LE-Geraldao
  0
 15. karps10
  0
 16. LFC_IC19
  0
 17. -LE-Negative
  0
Goals + assists per match
 1. -LE-DigasR8
  1.05
 2. -LE-Canadiano
  0.87
 3. -LE-R3v0
  0.80
 4. -LE-Dimanu
  0.56
 5. -LE-Filas
  0.56
 6. Pleunasmus
  0.22
 7. Rik17R
  0.18
 8. allonch
  0.14
 9. -LE-Cocasyoo
  0.13
 10. -LE-Pikiiz
  0.11
 11. -LE-Pedro99
  0.06
 12. -LE-Ferros
  0.05
 13. -LE-Afonso_5
  0.04
 14. -LE-Geraldao
  0.00
 15. karps10
  0.00
 16. LFC_IC19
  0.00
 17. -LE-Negative
  0.00
Passes made
 1. -LE-Filas
  1322
 2. -LE-Canadiano
  1091
 3. -LE-Dimanu
  1051
 4. -LE-DigasR8
  656
 5. Pleunasmus
  583
 6. -LE-Afonso_5
  393
 7. Rik17R
  279
 8. -LE-Pikiiz
  277
 9. -LE-Cocasyoo
  184
 10. -LE-Ferros
  146
 11. -LE-Pedro99
  134
 12. allonch
  111
 13. karps10
  98
 14. LFC_IC19
  67
 15. -LE-R3v0
  61
 16. -LE-Negative
  20
 17. -LE-Geraldao
  18
Passes made per match
 1. -LE-Geraldao
  18.00
 2. -LE-DigasR8
  16.82
 3. -LE-Filas
  16.32
 4. allonch
  15.86
 5. -LE-Pikiiz
  15.39
 6. -LE-Dimanu
  14.80
 7. -LE-Canadiano
  14.36
 8. karps10
  14.00
 9. Rik17R
  12.68
 10. -LE-R3v0
  12.20
 11. Pleunasmus
  11.66
 12. LFC_IC19
  11.17
 13. -LE-Negative
  10.00
 14. -LE-Afonso_5
  8.73
 15. -LE-Pedro99
  8.38
 16. -LE-Cocasyoo
  7.67
 17. -LE-Ferros
  3.48
Pass success rate
 1. -LE-Geraldao
  94%
 2. allonch
  86%
 3. -LE-Pikiiz
  84%
 4. -LE-Canadiano
  83%
 5. -LE-R3v0
  83%
 6. -LE-DigasR8
  82%
 7. karps10
  81%
 8. -LE-Negative
  80%
 9. -LE-Dimanu
  80%
 10. -LE-Afonso_5
  79%
 11. -LE-Pedro99
  78%
 12. Pleunasmus
  78%
 13. -LE-Filas
  78%
 14. Rik17R
  76%
 15. -LE-Cocasyoo
  72%
 16. LFC_IC19
  72%
 17. -LE-Ferros
  57%
Tackles made
 1. -LE-Filas
  128
 2. -LE-Canadiano
  91
 3. -LE-Dimanu
  78
 4. Pleunasmus
  43
 5. -LE-Afonso_5
  41
 6. -LE-DigasR8
  33
 7. -LE-Pikiiz
  23
 8. Rik17R
  22
 9. LFC_IC19
  13
 10. -LE-Cocasyoo
  12
 11. allonch
  10
 12. -LE-Pedro99
  9
 13. -LE-R3v0
  8
 14. karps10
  8
 15. -LE-Negative
  2
 16. -LE-Geraldao
  1
 17. -LE-Ferros
  0
Tackles made per match
 1. LFC_IC19
  2.17
 2. -LE-R3v0
  1.60
 3. -LE-Filas
  1.58
 4. allonch
  1.43
 5. -LE-Pikiiz
  1.28
 6. -LE-Canadiano
  1.20
 7. karps10
  1.14
 8. -LE-Dimanu
  1.10
 9. -LE-Negative
  1.00
 10. -LE-Geraldao
  1.00
 11. Rik17R
  1.00
 12. -LE-Afonso_5
  0.91
 13. Pleunasmus
  0.86
 14. -LE-DigasR8
  0.85
 15. -LE-Pedro99
  0.56
 16. -LE-Cocasyoo
  0.50
 17. -LE-Ferros
  0.00
Tackle success rate
 1. -LE-Geraldao
  50%
 2. -LE-Pedro99
  45%
 3. -LE-Afonso_5
  28%
 4. LFC_IC19
  27%
 5. allonch
  27%
 6. karps10
  22%
 7. -LE-DigasR8
  22%
 8. -LE-Filas
  21%
 9. Pleunasmus
  21%
 10. Rik17R
  20%
 11. -LE-R3v0
  17%
 12. -LE-Dimanu
  17%
 13. -LE-Cocasyoo
  16%
 14. -LE-Canadiano
  15%
 15. -LE-Negative
  15%
 16. -LE-Pikiiz
  10%
 17. -LE-Ferros
  0%
Red cards
 1. -LE-Afonso_5
  1
 2. -LE-Canadiano
  1
 3. -LE-Pikiiz
  1
 4. -LE-DigasR8
  1
 5. -LE-Filas
  1
 6. -LE-Ferros
  0
 7. -LE-Dimanu
  0
 8. -LE-Geraldao
  0
 9. Pleunasmus
  0
 10. -LE-Pedro99
  0
 11. -LE-Cocasyoo
  0
 12. -LE-R3v0
  0
 13. allonch
  0
 14. karps10
  0
 15. LFC_IC19
  0
 16. Rik17R
  0
 17. -LE-Negative
  0
Red cards rate
 1. -LE-Pikiiz
  6%
 2. -LE-DigasR8
  3%
 3. -LE-Afonso_5
  2%
 4. -LE-Canadiano
  1%
 5. -LE-Filas
  1%
 6. -LE-Ferros
  0%
 7. -LE-Dimanu
  0%
 8. -LE-Geraldao
  0%
 9. Pleunasmus
  0%
 10. -LE-Pedro99
  0%
 11. -LE-Cocasyoo
  0%
 12. -LE-R3v0
  0%
 13. allonch
  0%
 14. karps10
  0%
 15. LFC_IC19
  0%
 16. Rik17R
  0%
 17. -LE-Negative
  0%
Def clean sheets
 1. -LE-Afonso_5
  7
 2. Pleunasmus
  4
 3. -LE-Cocasyoo
  2
 4. -LE-Filas
  2
 5. Rik17R
  1
 6. -LE-Pedro99
  1
 7. -LE-Dimanu
  0
 8. -LE-Ferros
  0
 9. -LE-DigasR8
  0
 10. -LE-Geraldao
  0
 11. -LE-Canadiano
  0
 12. LFC_IC19
  0
 13. -LE-R3v0
  0
 14. allonch
  0
 15. karps10
  0
 16. -LE-Negative
  0
 17. -LE-Pikiiz
  0
Def clean sheets rate
 1. -LE-Afonso_5
  16%
 2. -LE-Cocasyoo
  8%
 3. Pleunasmus
  8%
 4. -LE-Pedro99
  6%
 5. Rik17R
  5%
 6. -LE-Filas
  2%
 7. -LE-Dimanu
  0%
 8. -LE-Ferros
  0%
 9. -LE-Geraldao
  0%
 10. -LE-DigasR8
  0%
 11. LFC_IC19
  0%
 12. -LE-Pikiiz
  0%
 13. -LE-R3v0
  0%
 14. allonch
  0%
 15. karps10
  0%
 16. -LE-Negative
  0%
 17. -LE-Canadiano
  0%
GK clean sheets
 1. -LE-Ferros
  5
 2. -LE-DigasR8
  3
 3. -LE-Afonso_5
  2
 4. -LE-Canadiano
  2
 5. -LE-Filas
  1
 6. -LE-Dimanu
  0
 7. -LE-Cocasyoo
  0
 8. -LE-Geraldao
  0
 9. Pleunasmus
  0
 10. -LE-Pedro99
  0
 11. -LE-Pikiiz
  0
 12. -LE-R3v0
  0
 13. allonch
  0
 14. karps10
  0
 15. LFC_IC19
  0
 16. Rik17R
  0
 17. -LE-Negative
  0
GK clean sheets rate
 1. -LE-Ferros
  12%
 2. -LE-DigasR8
  8%
 3. -LE-Afonso_5
  4%
 4. -LE-Canadiano
  3%
 5. -LE-Filas
  1%
 6. -LE-Dimanu
  0%
 7. -LE-Cocasyoo
  0%
 8. -LE-Geraldao
  0%
 9. Pleunasmus
  0%
 10. -LE-Pedro99
  0%
 11. -LE-Pikiiz
  0%
 12. -LE-R3v0
  0%
 13. allonch
  0%
 14. karps10
  0%
 15. LFC_IC19
  0%
 16. Rik17R
  0%
 17. -LE-Negative
  0%
Height
 1. -LE-Ferros
  1.98m (6′ 6″)
 2. -LE-Afonso_5
  1.92m (6′ 4″)
 3. -LE-Pedro99
  1.91m (6′ 3″)
 4. -LE-Negative
  1.90m (6′ 3″)
 5. -LE-Pikiiz
  1.87m (6′ 2″)
 6. -LE-Cocasyoo
  1.87m (6′ 2″)
 7. Rik17R
  1.86m (6′ 1″)
 8. -LE-DigasR8
  1.82m (6′ 0″)
 9. karps10
  1.82m (6′ 0″)
 10. allonch
  1.80m (5′ 11″)
 11. -LE-Filas
  1.77m (5′ 10″)
 12. -LE-Geraldao
  1.77m (5′ 10″)
 13. Pleunasmus
  1.77m (5′ 10″)
 14. LFC_IC19
  1.77m (5′ 10″)
 15. -LE-Dimanu
  1.77m (5′ 10″)
 16. -LE-R3v0
  1.77m (5′ 10″)
 17. -LE-Canadiano
  1.77m (5′ 10″)

Squad list17

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports