METEOR shield
PC

METEOR

Share:

Squad stats rankings in last matches

Matches played
 1. PYREDB
  10
 2. xNewmaXx
  10
 3. IKALASHI
  9
 4. rezon777rus
  9
 5. Motyrev
  8
 6. yurev89
  8
 7. BCShrek
  6
 8. sB_Rozario_Agro
  3
 9. funtyaraa
  2
 10. Goldberg094
  2
 11. Kastro-I8-
  2
 12. Monya545
  2
Win rate
 1. funtyaraa
  100%
 2. Goldberg094
  100%
 3. Monya545
  100%
 4. IKALASHI
  78%
 5. rezon777rus
  78%
 6. PYREDB
  70%
 7. xNewmaXx
  70%
 8. Motyrev
  63%
 9. yurev89
  63%
 10. BCShrek
  50%
 11. Kastro-I8-
  50%
 12. sB_Rozario_Agro
  33%
Rating per match
 1. IKALASHI
  8.11
 2. Goldberg094
  8.00
 3. Motyrev
  7.91
 4. PYREDB
  7.74
 5. Monya545
  7.35
 6. rezon777rus
  7.03
 7. yurev89
  7.03
 8. xNewmaXx
  6.75
 9. BCShrek
  6.23
 10. sB_Rozario_Agro
  6.20
 11. Kastro-I8-
  6.15
 12. funtyaraa
  4.80
Man of the match
 1. IKALASHI
  3
 2. Motyrev
  1
 3. PYREDB
  1
 4. sB_Rozario_Agro
  1
 5. BCShrek
  0
 6. funtyaraa
  0
 7. Goldberg094
  0
 8. Kastro-I8-
  0
 9. Monya545
  0
 10. rezon777rus
  0
 11. xNewmaXx
  0
 12. yurev89
  0
Man of the match rate
 1. IKALASHI
  33%
 2. sB_Rozario_Agro
  33%
 3. Motyrev
  13%
 4. PYREDB
  10%
 5. BCShrek
  0%
 6. funtyaraa
  0%
 7. Goldberg094
  0%
 8. Kastro-I8-
  0%
 9. Monya545
  0%
 10. rezon777rus
  0%
 11. xNewmaXx
  0%
 12. yurev89
  0%
Goals
 1. Motyrev
  5
 2. IKALASHI
  4
 3. xNewmaXx
  3
 4. BCShrek
  1
 5. rezon777rus
  1
 6. sB_Rozario_Agro
  1
 7. yurev89
  1
 8. funtyaraa
  0
 9. Goldberg094
  0
 10. Kastro-I8-
  0
 11. Monya545
  0
 12. PYREDB
  0
Goals per match
 1. Motyrev
  0.63
 2. IKALASHI
  0.44
 3. sB_Rozario_Agro
  0.33
 4. xNewmaXx
  0.30
 5. BCShrek
  0.17
 6. yurev89
  0.13
 7. rezon777rus
  0.11
 8. funtyaraa
  0.00
 9. Goldberg094
  0.00
 10. Kastro-I8-
  0.00
 11. Monya545
  0.00
 12. PYREDB
  0.00
Shots
 1. IKALASHI
  18
 2. Motyrev
  13
 3. rezon777rus
  12
 4. xNewmaXx
  8
 5. BCShrek
  7
 6. PYREDB
  2
 7. sB_Rozario_Agro
  2
 8. Goldberg094
  1
 9. Monya545
  1
 10. yurev89
  1
 11. funtyaraa
  0
 12. Kastro-I8-
  0
Shots per match
 1. IKALASHI
  2.00
 2. Motyrev
  1.63
 3. rezon777rus
  1.33
 4. BCShrek
  1.17
 5. xNewmaXx
  0.80
 6. sB_Rozario_Agro
  0.67
 7. Goldberg094
  0.50
 8. Monya545
  0.50
 9. PYREDB
  0.20
 10. yurev89
  0.13
 11. funtyaraa
  0.00
 12. Kastro-I8-
  0.00
Shot success rate
 1. yurev89
  100%
 2. sB_Rozario_Agro
  50%
 3. Motyrev
  38%
 4. xNewmaXx
  38%
 5. IKALASHI
  22%
 6. BCShrek
  14%
 7. rezon777rus
  8%
 8. funtyaraa
  0%
 9. Goldberg094
  0%
 10. Kastro-I8-
  0%
 11. Monya545
  0%
 12. PYREDB
  0%
Assists
 1. IKALASHI
  8
 2. rezon777rus
  2
 3. xNewmaXx
  2
 4. Motyrev
  1
 5. PYREDB
  1
 6. BCShrek
  0
 7. funtyaraa
  0
 8. Goldberg094
  0
 9. Kastro-I8-
  0
 10. Monya545
  0
 11. sB_Rozario_Agro
  0
 12. yurev89
  0
Assists per match
 1. IKALASHI
  0.89
 2. rezon777rus
  0.22
 3. xNewmaXx
  0.20
 4. Motyrev
  0.13
 5. PYREDB
  0.10
 6. BCShrek
  0.00
 7. funtyaraa
  0.00
 8. Goldberg094
  0.00
 9. Kastro-I8-
  0.00
 10. Monya545
  0.00
 11. sB_Rozario_Agro
  0.00
 12. yurev89
  0.00
Goals + assists
 1. IKALASHI
  12
 2. Motyrev
  6
 3. xNewmaXx
  5
 4. rezon777rus
  3
 5. BCShrek
  1
 6. PYREDB
  1
 7. sB_Rozario_Agro
  1
 8. yurev89
  1
 9. funtyaraa
  0
 10. Goldberg094
  0
 11. Kastro-I8-
  0
 12. Monya545
  0
Goals + assists per match
 1. IKALASHI
  1.33
 2. Motyrev
  0.75
 3. xNewmaXx
  0.50
 4. rezon777rus
  0.33
 5. sB_Rozario_Agro
  0.33
 6. BCShrek
  0.17
 7. yurev89
  0.13
 8. PYREDB
  0.10
 9. funtyaraa
  0.00
 10. Goldberg094
  0.00
 11. Kastro-I8-
  0.00
 12. Monya545
  0.00
Passes made
 1. rezon777rus
  178
 2. PYREDB
  148
 3. xNewmaXx
  141
 4. IKALASHI
  109
 5. Motyrev
  102
 6. yurev89
  92
 7. BCShrek
  77
 8. Goldberg094
  30
 9. funtyaraa
  27
 10. sB_Rozario_Agro
  26
 11. Monya545
  23
 12. Kastro-I8-
  0
Passes made per match
 1. rezon777rus
  19.78
 2. Goldberg094
  15.00
 3. PYREDB
  14.80
 4. xNewmaXx
  14.10
 5. funtyaraa
  13.50
 6. BCShrek
  12.83
 7. Motyrev
  12.75
 8. IKALASHI
  12.11
 9. Monya545
  11.50
 10. yurev89
  11.50
 11. sB_Rozario_Agro
  8.67
 12. Kastro-I8-
  0.00
Pass success rate
 1. sB_Rozario_Agro
  96%
 2. Monya545
  92%
 3. rezon777rus
  89%
 4. funtyaraa
  87%
 5. yurev89
  86%
 6. Motyrev
  84%
 7. PYREDB
  81%
 8. BCShrek
  80%
 9. IKALASHI
  80%
 10. xNewmaXx
  79%
 11. Goldberg094
  79%
 12. Kastro-I8-
  0%
Tackles made
 1. xNewmaXx
  14
 2. PYREDB
  9
 3. rezon777rus
  8
 4. BCShrek
  7
 5. Motyrev
  7
 6. IKALASHI
  6
 7. Monya545
  2
 8. yurev89
  2
 9. funtyaraa
  1
 10. Goldberg094
  1
 11. sB_Rozario_Agro
  1
 12. Kastro-I8-
  0
Tackles made per match
 1. xNewmaXx
  1.40
 2. BCShrek
  1.17
 3. Monya545
  1.00
 4. PYREDB
  0.90
 5. rezon777rus
  0.89
 6. Motyrev
  0.88
 7. IKALASHI
  0.67
 8. funtyaraa
  0.50
 9. Goldberg094
  0.50
 10. sB_Rozario_Agro
  0.33
 11. yurev89
  0.25
 12. Kastro-I8-
  0.00
Tackle success rate
 1. Monya545
  100%
 2. Motyrev
  44%
 3. xNewmaXx
  34%
 4. funtyaraa
  33%
 5. yurev89
  25%
 6. BCShrek
  23%
 7. PYREDB
  22%
 8. rezon777rus
  21%
 9. IKALASHI
  18%
 10. sB_Rozario_Agro
  11%
 11. Goldberg094
  8%
 12. Kastro-I8-
  0%
Red cards
 1. BCShrek
  0
 2. funtyaraa
  0
 3. Goldberg094
  0
 4. IKALASHI
  0
 5. Kastro-I8-
  0
 6. Monya545
  0
 7. Motyrev
  0
 8. PYREDB
  0
 9. rezon777rus
  0
 10. sB_Rozario_Agro
  0
 11. xNewmaXx
  0
 12. yurev89
  0
Red cards rate
 1. BCShrek
  0%
 2. funtyaraa
  0%
 3. Goldberg094
  0%
 4. IKALASHI
  0%
 5. Kastro-I8-
  0%
 6. Monya545
  0%
 7. Motyrev
  0%
 8. PYREDB
  0%
 9. rezon777rus
  0%
 10. sB_Rozario_Agro
  0%
 11. xNewmaXx
  0%
 12. yurev89
  0%
Def clean sheets
 1. yurev89
  2
 2. Monya545
  1
 3. PYREDB
  1
 4. BCShrek
  0
 5. funtyaraa
  0
 6. Goldberg094
  0
 7. IKALASHI
  0
 8. Kastro-I8-
  0
 9. Motyrev
  0
 10. rezon777rus
  0
 11. sB_Rozario_Agro
  0
 12. xNewmaXx
  0
Def clean sheets rate
 1. Monya545
  50%
 2. yurev89
  25%
 3. PYREDB
  10%
 4. BCShrek
  0%
 5. funtyaraa
  0%
 6. Goldberg094
  0%
 7. IKALASHI
  0%
 8. Kastro-I8-
  0%
 9. Motyrev
  0%
 10. rezon777rus
  0%
 11. sB_Rozario_Agro
  0%
 12. xNewmaXx
  0%
GK saves
 1. BCShrek
  0
 2. funtyaraa
  0
 3. Goldberg094
  0
 4. IKALASHI
  0
 5. Kastro-I8-
  0
 6. Monya545
  0
 7. Motyrev
  0
 8. PYREDB
  0
 9. rezon777rus
  0
 10. sB_Rozario_Agro
  0
 11. xNewmaXx
  0
 12. yurev89
  0
GK clean sheets
 1. Kastro-I8-
  1
 2. BCShrek
  0
 3. funtyaraa
  0
 4. Goldberg094
  0
 5. IKALASHI
  0
 6. Monya545
  0
 7. Motyrev
  0
 8. PYREDB
  0
 9. rezon777rus
  0
 10. sB_Rozario_Agro
  0
 11. xNewmaXx
  0
 12. yurev89
  0
GK clean sheets rate
 1. Kastro-I8-
  50%
 2. BCShrek
  0%
 3. funtyaraa
  0%
 4. Goldberg094
  0%
 5. IKALASHI
  0%
 6. Monya545
  0%
 7. Motyrev
  0%
 8. PYREDB
  0%
 9. rezon777rus
  0%
 10. sB_Rozario_Agro
  0%
 11. xNewmaXx
  0%
 12. yurev89
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Finishing
 1. IKALASHI
  91
 2. Motyrev
  91
 3. Goldberg094
  89
 4. sB_Rozario_Agro
  89
 5. funtyaraa
  86
 6. xNewmaXx
  86
 7. BCShrek
  80
 8. rezon777rus
  80
 9. Monya545
  55
 10. yurev89
  55
 11. PYREDB
  40
 12. Kastro-I8-
  35
Free kick accuracy
 1. rezon777rus
  82
 2. sB_Rozario_Agro
  82
 3. BCShrek
  80
 4. funtyaraa
  80
 5. xNewmaXx
  80
 6. Goldberg094
  75
 7. IKALASHI
  75
 8. Motyrev
  75
 9. Monya545
  65
 10. yurev89
  65
 11. PYREDB
  60
 12. Kastro-I8-
  55
Heading accuracy
 1. PYREDB
  94
 2. IKALASHI
  93
 3. Motyrev
  93
 4. Goldberg094
  91
 5. yurev89
  82
 6. Monya545
  80
 7. rezon777rus
  75
 8. sB_Rozario_Agro
  75
 9. funtyaraa
  57
 10. BCShrek
  55
 11. xNewmaXx
  55
 12. Kastro-I8-
  42
Shot power
 1. IKALASHI
  92
 2. Motyrev
  92
 3. Goldberg094
  90
 4. rezon777rus
  90
 5. sB_Rozario_Agro
  87
 6. xNewmaXx
  87
 7. BCShrek
  84
 8. funtyaraa
  84
 9. Monya545
  70
 10. yurev89
  70
 11. Kastro-I8-
  69
 12. PYREDB
  60
Long shots
 1. IKALASHI
  95
 2. Motyrev
  95
 3. Goldberg094
  93
 4. BCShrek
  90
 5. funtyaraa
  90
 6. xNewmaXx
  90
 7. sB_Rozario_Agro
  89
 8. rezon777rus
  88
 9. Monya545
  63
 10. yurev89
  60
 11. Kastro-I8-
  55
 12. PYREDB
  43
Volleys
 1. IKALASHI
  93
 2. Motyrev
  93
 3. Goldberg094
  91
 4. sB_Rozario_Agro
  90
 5. BCShrek
  86
 6. xNewmaXx
  86
 7. funtyaraa
  80
 8. rezon777rus
  75
 9. Monya545
  60
 10. yurev89
  60
 11. PYREDB
  48
 12. Kastro-I8-
  38
Penalties
 1. Goldberg094
  85
 2. IKALASHI
  84
 3. Motyrev
  84
 4. sB_Rozario_Agro
  82
 5. BCShrek
  80
 6. funtyaraa
  80
 7. rezon777rus
  80
 8. xNewmaXx
  80
 9. yurev89
  54
 10. Kastro-I8-
  52
 11. Monya545
  50
 12. PYREDB
  50
Vision
 1. rezon777rus
  85
 2. BCShrek
  84
 3. xNewmaXx
  84
 4. funtyaraa
  83
 5. sB_Rozario_Agro
  83
 6. Goldberg094
  75
 7. IKALASHI
  75
 8. Motyrev
  75
 9. Monya545
  70
 10. yurev89
  70
 11. Kastro-I8-
  65
 12. PYREDB
  55
Crossing
 1. BCShrek
  91
 2. xNewmaXx
  91
 3. funtyaraa
  90
 4. yurev89
  89
 5. sB_Rozario_Agro
  84
 6. Monya545
  81
 7. rezon777rus
  81
 8. Goldberg094
  65
 9. IKALASHI
  65
 10. Motyrev
  65
 11. PYREDB
  46
 12. Kastro-I8-
  41
Long pass
 1. rezon777rus
  94
 2. BCShrek
  90
 3. funtyaraa
  90
 4. xNewmaXx
  88
 5. sB_Rozario_Agro
  87
 6. yurev89
  83
 7. PYREDB
  78
 8. Kastro-I8-
  73
 9. Monya545
  72
 10. Goldberg094
  66
 11. IKALASHI
  60
 12. Motyrev
  60
Short pass
 1. rezon777rus
  93
 2. funtyaraa
  91
 3. Goldberg094
  88
 4. Motyrev
  88
 5. BCShrek
  86
 6. sB_Rozario_Agro
  86
 7. xNewmaXx
  86
 8. yurev89
  86
 9. PYREDB
  83
 10. IKALASHI
  80
 11. Kastro-I8-
  78
 12. Monya545
  78
Curve
 1. BCShrek
  94
 2. funtyaraa
  92
 3. sB_Rozario_Agro
  91
 4. rezon777rus
  88
 5. xNewmaXx
  86
 6. Goldberg094
  82
 7. yurev89
  80
 8. Motyrev
  78
 9. IKALASHI
  75
 10. PYREDB
  70
 11. Monya545
  69
 12. Kastro-I8-
  55
Agility
 1. Motyrev
  90
 2. xNewmaXx
  89
 3. funtyaraa
  88
 4. sB_Rozario_Agro
  88
 5. Kastro-I8-
  87
 6. rezon777rus
  87
 7. BCShrek
  86
 8. Goldberg094
  86
 9. IKALASHI
  85
 10. yurev89
  85
 11. Monya545
  80
 12. PYREDB
  80
Balance
 1. Motyrev
  85
 2. BCShrek
  84
 3. xNewmaXx
  84
 4. funtyaraa
  83
 5. rezon777rus
  83
 6. IKALASHI
  82
 7. Kastro-I8-
  81
 8. sB_Rozario_Agro
  81
 9. yurev89
  81
 10. Monya545
  79
 11. Goldberg094
  76
 12. PYREDB
  75
Attack position
 1. Motyrev
  86
 2. IKALASHI
  85
 3. Goldberg094
  84
 4. sB_Rozario_Agro
  83
 5. BCShrek
  80
 6. funtyaraa
  80
 7. rezon777rus
  80
 8. xNewmaXx
  80
 9. Monya545
  65
 10. yurev89
  65
 11. PYREDB
  45
 12. Kastro-I8-
  25
Ball control
 1. BCShrek
  92
 2. xNewmaXx
  92
 3. IKALASHI
  91
 4. Motyrev
  91
 5. rezon777rus
  91
 6. funtyaraa
  90
 7. Goldberg094
  90
 8. sB_Rozario_Agro
  90
 9. PYREDB
  86
 10. yurev89
  86
 11. Monya545
  81
 12. Kastro-I8-
  56
Dribbling
 1. xNewmaXx
  92
 2. BCShrek
  91
 3. IKALASHI
  91
 4. Motyrev
  91
 5. funtyaraa
  90
 6. sB_Rozario_Agro
  90
 7. Goldberg094
  89
 8. rezon777rus
  89
 9. Monya545
  79
 10. yurev89
  77
 11. PYREDB
  61
 12. Kastro-I8-
  46
Interceptions
 1. PYREDB
  91
 2. rezon777rus
  89
 3. yurev89
  88
 4. Monya545
  81
 5. BCShrek
  65
 6. funtyaraa
  65
 7. xNewmaXx
  60
 8. sB_Rozario_Agro
  50
 9. Kastro-I8-
  40
 10. Goldberg094
  35
 11. IKALASHI
  35
 12. Motyrev
  35
Marking
 1. PYREDB
  86
 2. rezon777rus
  84
 3. yurev89
  83
 4. Monya545
  79
 5. BCShrek
  50
 6. funtyaraa
  50
 7. xNewmaXx
  50
 8. sB_Rozario_Agro
  45
 9. Kastro-I8-
  40
 10. Goldberg094
  30
 11. IKALASHI
  30
 12. Motyrev
  30
Stand tackle
 1. PYREDB
  91
 2. rezon777rus
  89
 3. yurev89
  88
 4. Monya545
  81
 5. BCShrek
  65
 6. funtyaraa
  60
 7. xNewmaXx
  60
 8. sB_Rozario_Agro
  50
 9. Kastro-I8-
  40
 10. Goldberg094
  35
 11. IKALASHI
  35
 12. Motyrev
  35
Slide tackle
 1. PYREDB
  91
 2. rezon777rus
  85
 3. yurev89
  84
 4. Monya545
  82
 5. BCShrek
  61
 6. funtyaraa
  60
 7. xNewmaXx
  60
 8. sB_Rozario_Agro
  50
 9. Kastro-I8-
  40
 10. Goldberg094
  30
 11. IKALASHI
  30
 12. Motyrev
  30
Jumping
 1. Motyrev
  84
 2. PYREDB
  84
 3. rezon777rus
  84
 4. funtyaraa
  83
 5. Goldberg094
  82
 6. IKALASHI
  82
 7. xNewmaXx
  82
 8. BCShrek
  80
 9. Kastro-I8-
  80
 10. Monya545
  79
 11. yurev89
  78
 12. sB_Rozario_Agro
  76
Stamina
 1. rezon777rus
  89
 2. IKALASHI
  88
 3. BCShrek
  87
 4. funtyaraa
  87
 5. Goldberg094
  87
 6. xNewmaXx
  87
 7. Motyrev
  85
 8. PYREDB
  84
 9. yurev89
  84
 10. sB_Rozario_Agro
  81
 11. Monya545
  79
 12. Kastro-I8-
  75
Strength
 1. PYREDB
  89
 2. Kastro-I8-
  87
 3. IKALASHI
  80
 4. rezon777rus
  79
 5. BCShrek
  76
 6. Goldberg094
  76
 7. xNewmaXx
  74
 8. yurev89
  72
 9. funtyaraa
  67
 10. Monya545
  67
 11. Motyrev
  60
 12. sB_Rozario_Agro
  60
Reactions
 1. rezon777rus
  88
 2. PYREDB
  87
 3. IKALASHI
  86
 4. Motyrev
  86
 5. xNewmaXx
  86
 6. BCShrek
  85
 7. Kastro-I8-
  85
 8. funtyaraa
  84
 9. Goldberg094
  84
 10. sB_Rozario_Agro
  84
 11. yurev89
  84
 12. Monya545
  83
Aggression
 1. PYREDB
  86
 2. rezon777rus
  84
 3. yurev89
  81
 4. Goldberg094
  75
 5. IKALASHI
  75
 6. Motyrev
  75
 7. Monya545
  74
 8. BCShrek
  70
 9. funtyaraa
  70
 10. xNewmaXx
  70
 11. sB_Rozario_Agro
  65
 12. Kastro-I8-
  45
Acceleration
 1. Motyrev
  91
 2. xNewmaXx
  91
 3. BCShrek
  90
 4. IKALASHI
  90
 5. funtyaraa
  89
 6. rezon777rus
  88
 7. yurev89
  88
 8. Goldberg094
  86
 9. sB_Rozario_Agro
  85
 10. Monya545
  82
 11. PYREDB
  82
 12. Kastro-I8-
  75
Sprint speed
 1. xNewmaXx
  91
 2. BCShrek
  90
 3. Motyrev
  90
 4. funtyaraa
  89
 5. IKALASHI
  89
 6. rezon777rus
  87
 7. yurev89
  87
 8. PYREDB
  85
 9. sB_Rozario_Agro
  84
 10. Goldberg094
  83
 11. Monya545
  81
 12. Kastro-I8-
  75
GK diving
 1. Kastro-I8-
  88
 2. BCShrek
  10
 3. funtyaraa
  10
 4. Goldberg094
  10
 5. IKALASHI
  10
 6. Monya545
  10
 7. Motyrev
  10
 8. PYREDB
  10
 9. rezon777rus
  10
 10. sB_Rozario_Agro
  10
 11. xNewmaXx
  10
 12. yurev89
  10
GK handling
 1. Kastro-I8-
  89
 2. BCShrek
  10
 3. funtyaraa
  10
 4. Goldberg094
  10
 5. IKALASHI
  10
 6. Monya545
  10
 7. Motyrev
  10
 8. PYREDB
  10
 9. rezon777rus
  10
 10. sB_Rozario_Agro
  10
 11. xNewmaXx
  10
 12. yurev89
  10
GK kicking
 1. Kastro-I8-
  89
 2. BCShrek
  10
 3. funtyaraa
  10
 4. Goldberg094
  10
 5. IKALASHI
  10
 6. Monya545
  10
 7. Motyrev
  10
 8. PYREDB
  10
 9. rezon777rus
  10
 10. sB_Rozario_Agro
  10
 11. xNewmaXx
  10
 12. yurev89
  10
GK reflexes
 1. Kastro-I8-
  88
 2. BCShrek
  10
 3. funtyaraa
  10
 4. Goldberg094
  10
 5. IKALASHI
  10
 6. Monya545
  10
 7. Motyrev
  10
 8. PYREDB
  10
 9. rezon777rus
  10
 10. sB_Rozario_Agro
  10
 11. xNewmaXx
  10
 12. yurev89
  10

Squad list in last matches12

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports