FC Endless shield
PC

FC Endless

Share:

Squad stats ranking

Matches played
 1. 3nD-Sharp
  43
 2. 3nD-Ryan
  37
 3. 3nD-Kosta
  29
 4. 3nD-Kazu
  21
 5. 3nD-Ninja
  16
 6. Lukas-1DAY
  14
 7. 3nD-VivahCrafter
  11
 8. luddeluff
  10
 9. 3nD-Ohni
  9
 10. 3nD-Chris_Death
  8
 11. 3nD-Asinuel
  8
 12. 3nD-Niki96
  7
 13. 3nD-Saftwuerstel
  5
 14. 3nD-Lassinho
  5
 15. 3nD-Luri
  4
 16. 3nD-Manager
  0
Win rate
 1. 3nD-Luri
  100%
 2. Lukas-1DAY
  71%
 3. luddeluff
  70%
 4. 3nD-Ninja
  56%
 5. 3nD-Kosta
  48%
 6. 3nD-Kazu
  47%
 7. 3nD-Sharp
  46%
 8. 3nD-Ryan
  45%
 9. 3nD-Niki96
  42%
 10. 3nD-Chris_Death
  37%
 11. 3nD-Asinuel
  37%
 12. 3nD-Ohni
  33%
 13. 3nD-VivahCrafter
  27%
 14. 3nD-Lassinho
  20%
 15. 3nD-Manager
  0%
 16. 3nD-Saftwuerstel
  0%
Overall
 1. 3nD-Ninja
  91
 2. 3nD-Luri
  91
 3. 3nD-Kosta
  91
 4. 3nD-Asinuel
  90
 5. 3nD-Chris_Death
  90
 6. Lukas-1DAY
  90
 7. 3nD-Kazu
  89
 8. 3nD-Ryan
  89
 9. 3nD-Niki96
  89
 10. 3nD-Ohni
  88
 11. 3nD-Saftwuerstel
  88
 12. 3nD-Sharp
  87
 13. 3nD-VivahCrafter
  87
 14. luddeluff
  86
 15. 3nD-Lassinho
  84
 16. 3nD-Manager
  0
Man of the match
 1. 3nD-Ryan
  7
 2. 3nD-Ninja
  4
 3. 3nD-Kosta
  4
 4. Lukas-1DAY
  2
 5. 3nD-Luri
  2
 6. 3nD-Lassinho
  0
 7. 3nD-Manager
  0
 8. luddeluff
  0
 9. 3nD-Kazu
  0
 10. 3nD-Ohni
  0
 11. 3nD-Chris_Death
  0
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0
 13. 3nD-Sharp
  0
 14. 3nD-VivahCrafter
  0
 15. 3nD-Asinuel
  0
 16. 3nD-Niki96
  0
Man of the match rate
 1. 3nD-Luri
  50%
 2. 3nD-Ninja
  25%
 3. 3nD-Ryan
  19%
 4. Lukas-1DAY
  14%
 5. 3nD-Kosta
  14%
 6. 3nD-Lassinho
  0%
 7. 3nD-Manager
  0%
 8. luddeluff
  0%
 9. 3nD-Kazu
  0%
 10. 3nD-Ohni
  0%
 11. 3nD-Chris_Death
  0%
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0%
 13. 3nD-Sharp
  0%
 14. 3nD-VivahCrafter
  0%
 15. 3nD-Asinuel
  0%
 16. 3nD-Niki96
  0%
Goals
 1. 3nD-Ryan
  22
 2. 3nD-Ninja
  16
 3. 3nD-Kosta
  14
 4. 3nD-Luri
  5
 5. 3nD-Sharp
  2
 6. 3nD-Kazu
  1
 7. 3nD-Asinuel
  0
 8. luddeluff
  0
 9. 3nD-Manager
  0
 10. 3nD-Ohni
  0
 11. 3nD-Lassinho
  0
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0
 13. 3nD-Chris_Death
  0
 14. 3nD-VivahCrafter
  0
 15. Lukas-1DAY
  0
 16. 3nD-Niki96
  0
Goals per match
 1. 3nD-Luri
  1.25
 2. 3nD-Ninja
  1.00
 3. 3nD-Ryan
  0.59
 4. 3nD-Kosta
  0.48
 5. 3nD-Kazu
  0.05
 6. 3nD-Sharp
  0.05
 7. 3nD-Asinuel
  0.00
 8. luddeluff
  0.00
 9. 3nD-Manager
  0.00
 10. 3nD-Ohni
  0.00
 11. 3nD-Lassinho
  0.00
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0.00
 13. 3nD-Chris_Death
  0.00
 14. 3nD-VivahCrafter
  0.00
 15. Lukas-1DAY
  0.00
 16. 3nD-Niki96
  0.00
Shot success rate
 1. 3nD-Kazu
  50%
 2. 3nD-Ryan
  47%
 3. 3nD-Ninja
  40%
 4. 3nD-Luri
  38%
 5. 3nD-Kosta
  29%
 6. 3nD-Sharp
  13%
 7. 3nD-Asinuel
  0%
 8. luddeluff
  0%
 9. 3nD-Manager
  0%
 10. 3nD-Ohni
  0%
 11. 3nD-Lassinho
  0%
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0%
 13. 3nD-Chris_Death
  0%
 14. 3nD-VivahCrafter
  0%
 15. Lukas-1DAY
  0%
 16. 3nD-Niki96
  0%
Assists
 1. 3nD-Ryan
  13
 2. 3nD-Kosta
  13
 3. Lukas-1DAY
  5
 4. 3nD-Sharp
  3
 5. 3nD-Lassinho
  3
 6. 3nD-Ohni
  2
 7. 3nD-Luri
  1
 8. 3nD-Niki96
  1
 9. 3nD-Ninja
  1
 10. 3nD-Manager
  0
 11. luddeluff
  0
 12. 3nD-Kazu
  0
 13. 3nD-Saftwuerstel
  0
 14. 3nD-Chris_Death
  0
 15. 3nD-VivahCrafter
  0
 16. 3nD-Asinuel
  0
Assists per match
 1. 3nD-Lassinho
  0.60
 2. 3nD-Kosta
  0.45
 3. Lukas-1DAY
  0.36
 4. 3nD-Ryan
  0.35
 5. 3nD-Luri
  0.25
 6. 3nD-Ohni
  0.22
 7. 3nD-Niki96
  0.14
 8. 3nD-Sharp
  0.07
 9. 3nD-Ninja
  0.06
 10. 3nD-Manager
  0.00
 11. luddeluff
  0.00
 12. 3nD-Kazu
  0.00
 13. 3nD-Chris_Death
  0.00
 14. 3nD-Saftwuerstel
  0.00
 15. 3nD-VivahCrafter
  0.00
 16. 3nD-Asinuel
  0.00
Goals + assists
 1. 3nD-Ryan
  35
 2. 3nD-Kosta
  27
 3. 3nD-Ninja
  17
 4. 3nD-Luri
  6
 5. Lukas-1DAY
  5
 6. 3nD-Sharp
  5
 7. 3nD-Lassinho
  3
 8. 3nD-Ohni
  2
 9. 3nD-Kazu
  1
 10. 3nD-Niki96
  1
 11. luddeluff
  0
 12. 3nD-Manager
  0
 13. 3nD-Saftwuerstel
  0
 14. 3nD-Chris_Death
  0
 15. 3nD-VivahCrafter
  0
 16. 3nD-Asinuel
  0
Goals + assists per match
 1. 3nD-Luri
  1.50
 2. 3nD-Ninja
  1.06
 3. 3nD-Ryan
  0.95
 4. 3nD-Kosta
  0.93
 5. 3nD-Lassinho
  0.60
 6. Lukas-1DAY
  0.36
 7. 3nD-Ohni
  0.22
 8. 3nD-Niki96
  0.14
 9. 3nD-Sharp
  0.12
 10. 3nD-Kazu
  0.05
 11. luddeluff
  0.00
 12. 3nD-Manager
  0.00
 13. 3nD-Chris_Death
  0.00
 14. 3nD-Saftwuerstel
  0.00
 15. 3nD-VivahCrafter
  0.00
 16. 3nD-Asinuel
  0.00
Passes made
 1. 3nD-Sharp
  335
 2. 3nD-Ryan
  315
 3. 3nD-Kosta
  313
 4. Lukas-1DAY
  236
 5. 3nD-Ninja
  214
 6. luddeluff
  123
 7. 3nD-Ohni
  91
 8. 3nD-Lassinho
  78
 9. 3nD-Chris_Death
  72
 10. 3nD-Kazu
  71
 11. 3nD-Luri
  69
 12. 3nD-VivahCrafter
  59
 13. 3nD-Asinuel
  55
 14. 3nD-Saftwuerstel
  54
 15. 3nD-Niki96
  39
 16. 3nD-Manager
  0
Passes made per match
 1. 3nD-Luri
  17.25
 2. Lukas-1DAY
  16.86
 3. 3nD-Lassinho
  15.60
 4. 3nD-Ninja
  13.38
 5. luddeluff
  12.30
 6. 3nD-Saftwuerstel
  10.80
 7. 3nD-Kosta
  10.79
 8. 3nD-Ohni
  10.11
 9. 3nD-Chris_Death
  9.00
 10. 3nD-Ryan
  8.51
 11. 3nD-Sharp
  7.79
 12. 3nD-Asinuel
  6.88
 13. 3nD-Niki96
  5.57
 14. 3nD-VivahCrafter
  5.36
 15. 3nD-Kazu
  3.38
 16. 3nD-Manager
  0.00
Pass success rate
 1. 3nD-Chris_Death
  86%
 2. 3nD-Lassinho
  82%
 3. 3nD-Ninja
  82%
 4. luddeluff
  82%
 5. 3nD-Kosta
  81%
 6. 3nD-Niki96
  79%
 7. 3nD-Saftwuerstel
  79%
 8. 3nD-Luri
  79%
 9. Lukas-1DAY
  78%
 10. 3nD-Ohni
  78%
 11. 3nD-Asinuel
  74%
 12. 3nD-Ryan
  71%
 13. 3nD-Sharp
  68%
 14. 3nD-Kazu
  64%
 15. 3nD-VivahCrafter
  64%
 16. 3nD-Manager
  0%
Tackles made
 1. 3nD-Sharp
  66
 2. 3nD-Ryan
  41
 3. Lukas-1DAY
  35
 4. luddeluff
  29
 5. 3nD-Kosta
  25
 6. 3nD-Ninja
  17
 7. 3nD-Saftwuerstel
  8
 8. 3nD-Chris_Death
  7
 9. 3nD-Luri
  6
 10. 3nD-Ohni
  5
 11. 3nD-Niki96
  4
 12. 3nD-VivahCrafter
  4
 13. 3nD-Lassinho
  3
 14. 3nD-Asinuel
  2
 15. 3nD-Kazu
  1
 16. 3nD-Manager
  0
Tackles made per match
 1. luddeluff
  2.90
 2. Lukas-1DAY
  2.50
 3. 3nD-Saftwuerstel
  1.60
 4. 3nD-Sharp
  1.53
 5. 3nD-Luri
  1.50
 6. 3nD-Ryan
  1.11
 7. 3nD-Ninja
  1.06
 8. 3nD-Chris_Death
  0.88
 9. 3nD-Kosta
  0.86
 10. 3nD-Lassinho
  0.60
 11. 3nD-Niki96
  0.57
 12. 3nD-Ohni
  0.56
 13. 3nD-VivahCrafter
  0.36
 14. 3nD-Asinuel
  0.25
 15. 3nD-Kazu
  0.05
 16. 3nD-Manager
  0.00
Tackle success rate
 1. 3nD-Saftwuerstel
  50%
 2. Lukas-1DAY
  46%
 3. 3nD-Sharp
  36%
 4. 3nD-Niki96
  30%
 5. 3nD-Ninja
  27%
 6. luddeluff
  27%
 7. 3nD-Chris_Death
  21%
 8. 3nD-Asinuel
  20%
 9. 3nD-VivahCrafter
  16%
 10. 3nD-Ryan
  16%
 11. 3nD-Kazu
  16%
 12. 3nD-Luri
  15%
 13. 3nD-Lassinho
  14%
 14. 3nD-Kosta
  9%
 15. 3nD-Ohni
  7%
 16. 3nD-Manager
  0%
Red cards
 1. 3nD-Asinuel
  0
 2. 3nD-Chris_Death
  0
 3. 3nD-Kazu
  0
 4. 3nD-Kosta
  0
 5. 3nD-Lassinho
  0
 6. 3nD-Luri
  0
 7. 3nD-Manager
  0
 8. luddeluff
  0
 9. 3nD-Ninja
  0
 10. 3nD-Ohni
  0
 11. 3nD-Ryan
  0
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0
 13. 3nD-Sharp
  0
 14. 3nD-VivahCrafter
  0
 15. Lukas-1DAY
  0
 16. 3nD-Niki96
  0
Red cards rate
 1. 3nD-Asinuel
  0%
 2. 3nD-Chris_Death
  0%
 3. 3nD-Kazu
  0%
 4. 3nD-Kosta
  0%
 5. 3nD-Lassinho
  0%
 6. 3nD-Luri
  0%
 7. 3nD-Manager
  0%
 8. luddeluff
  0%
 9. 3nD-Ninja
  0%
 10. 3nD-Ohni
  0%
 11. 3nD-Ryan
  0%
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0%
 13. 3nD-Sharp
  0%
 14. 3nD-VivahCrafter
  0%
 15. Lukas-1DAY
  0%
 16. 3nD-Niki96
  0%
Def clean sheets
 1. 3nD-Sharp
  10
 2. 3nD-Asinuel
  2
 3. 3nD-VivahCrafter
  2
 4. 3nD-Ryan
  1
 5. 3nD-Lassinho
  0
 6. 3nD-Luri
  0
 7. 3nD-Manager
  0
 8. luddeluff
  0
 9. 3nD-Ninja
  0
 10. 3nD-Ohni
  0
 11. 3nD-Kosta
  0
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0
 13. 3nD-Kazu
  0
 14. 3nD-Chris_Death
  0
 15. Lukas-1DAY
  0
 16. 3nD-Niki96
  0
Def clean sheets rate
 1. 3nD-Asinuel
  25%
 2. 3nD-Sharp
  23%
 3. 3nD-VivahCrafter
  18%
 4. 3nD-Ryan
  3%
 5. 3nD-Lassinho
  0%
 6. 3nD-Luri
  0%
 7. 3nD-Manager
  0%
 8. luddeluff
  0%
 9. 3nD-Ninja
  0%
 10. 3nD-Ohni
  0%
 11. 3nD-Kosta
  0%
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0%
 13. 3nD-Kazu
  0%
 14. 3nD-Chris_Death
  0%
 15. Lukas-1DAY
  0%
 16. 3nD-Niki96
  0%
GK clean sheets
 1. 3nD-Kazu
  5
 2. 3nD-Asinuel
  0
 3. 3nD-Chris_Death
  0
 4. 3nD-Kosta
  0
 5. 3nD-Lassinho
  0
 6. 3nD-Luri
  0
 7. 3nD-Manager
  0
 8. luddeluff
  0
 9. 3nD-Ninja
  0
 10. 3nD-Ohni
  0
 11. 3nD-Ryan
  0
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0
 13. 3nD-Sharp
  0
 14. 3nD-VivahCrafter
  0
 15. Lukas-1DAY
  0
 16. 3nD-Niki96
  0
GK clean sheets rate
 1. 3nD-Kazu
  24%
 2. 3nD-Asinuel
  0%
 3. 3nD-Chris_Death
  0%
 4. 3nD-Kosta
  0%
 5. 3nD-Lassinho
  0%
 6. 3nD-Luri
  0%
 7. 3nD-Manager
  0%
 8. luddeluff
  0%
 9. 3nD-Ninja
  0%
 10. 3nD-Ohni
  0%
 11. 3nD-Ryan
  0%
 12. 3nD-Saftwuerstel
  0%
 13. 3nD-Sharp
  0%
 14. 3nD-VivahCrafter
  0%
 15. Lukas-1DAY
  0%
 16. 3nD-Niki96
  0%
Height
 1. 3nD-Ninja
  1.97m (6′ 6″)
 2. 3nD-Kazu
  1.92m (6′ 4″)
 3. Lukas-1DAY
  1.90m (6′ 3″)
 4. 3nD-VivahCrafter
  1.87m (6′ 2″)
 5. 3nD-Sharp
  1.87m (6′ 2″)
 6. 3nD-Luri
  1.82m (6′ 0″)
 7. 3nD-Niki96
  1.82m (6′ 0″)
 8. 3nD-Lassinho
  1.80m (5′ 11″)
 9. luddeluff
  1.77m (5′ 10″)
 10. 3nD-Ryan
  1.77m (5′ 10″)
 11. 3nD-Kosta
  1.77m (5′ 10″)
 12. 3nD-Ohni
  1.72m (5′ 8″)
 13. 3nD-Saftwuerstel
  1.72m (5′ 8″)
 14. 3nD-Chris_Death
  1.71m (5′ 7″)
 15. 3nD-Asinuel
  1.67m (5′ 6″)
 16. 3nD-Manager
  0.00m (0′ 0″)

Squad list16

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports