Club crest
PC

TS Hartplatz

Share:

Squad stats rankings in last matches

Summary

----

 1. Naicou1999
  1-1-0-0-0
 2. TSH-eNCe
  0-1-2-0-0
 3. TSH-Lucky
  1-2-0-0-0
 4. TSH-Ramonster
  2-5-3-0-0
 5. LPL1990
  0-1-3-0-0
 6. ThePhenomenaIOne
  0-0-0-0-0
 7. XBeanieX89
  0-0-0-0-0
 8. NYCE-Bama
  0-0-1-0-0
 9. vossi27
  0-1-0-0-0
 10. NYCE-Zerstoiber
  1-0-0-0-0
 11. RBU_Mayo
  0-0-0-0-0
 12. TSH-Gattuso
  1-0-0-0-0
 13. B2R_Doese85
  0-2-0-20-1
 14. 1st_5t0n3y-79
  0-0-1-0-0
 15. MoK-DomenicoAdri
  0-0-0-5-0
 16. KMAG208
  0-0-0-0-0

General

Matches played

 1. ThePhenomenaIOne
  10
 2. TSH-Ramonster
  10
 3. TSH-eNCe
  8
 4. vossi27
  7
 5. B2R_Doese85
  6
 6. 1st_5t0n3y-79
  4
 7. LPL1990
  4
 8. MoK-DomenicoAdri
  4
 9. Naicou1999
  4
 10. NYCE-Bama
  4
 11. NYCE-Zerstoiber
  4
 12. RBU_Mayo
  4
 13. TSH-Gattuso
  4
 14. TSH-Lucky
  4
 15. XBeanieX89
  4
 16. KMAG208
  2

Win rate

 1. LPL1990
  100%
 2. Naicou1999
  100%
 3. B2R_Doese85
  67%
 4. ThePhenomenaIOne
  60%
 5. TSH-Ramonster
  60%
 6. 1st_5t0n3y-79
  50%
 7. MoK-DomenicoAdri
  50%
 8. NYCE-Bama
  50%
 9. NYCE-Zerstoiber
  50%
 10. RBU_Mayo
  50%
 11. TSH-eNCe
  50%
 12. TSH-Gattuso
  50%
 13. TSH-Lucky
  50%
 14. XBeanieX89
  50%
 15. vossi27
  43%
 16. KMAG208
  0%

Rating per match

 1. Naicou1999
  7.85
 2. TSH-eNCe
  7.75
 3. TSH-Lucky
  7.58
 4. TSH-Ramonster
  7.53
 5. LPL1990
  7.30
 6. ThePhenomenaIOne
  7.30
 7. XBeanieX89
  7.28
 8. NYCE-Bama
  7.15
 9. vossi27
  7.09
 10. NYCE-Zerstoiber
  7.02
 11. RBU_Mayo
  6.95
 12. TSH-Gattuso
  6.58
 13. B2R_Doese85
  6.55
 14. 1st_5t0n3y-79
  6.55
 15. MoK-DomenicoAdri
  6.25
 16. KMAG208
  6.05

Man of the match

 1. TSH-Ramonster
  2
 2. Naicou1999
  1
 3. NYCE-Zerstoiber
  1
 4. TSH-Gattuso
  1
 5. TSH-Lucky
  1
 6. 1st_5t0n3y-79
  0
 7. B2R_Doese85
  0
 8. KMAG208
  0
 9. LPL1990
  0
 10. MoK-DomenicoAdri
  0
 11. NYCE-Bama
  0
 12. RBU_Mayo
  0
 13. ThePhenomenaIOne
  0
 14. TSH-eNCe
  0
 15. vossi27
  0
 16. XBeanieX89
  0

Man of the match rate

 1. Naicou1999
  25%
 2. NYCE-Zerstoiber
  25%
 3. TSH-Gattuso
  25%
 4. TSH-Lucky
  25%
 5. TSH-Ramonster
  20%
 6. 1st_5t0n3y-79
  0%
 7. B2R_Doese85
  0%
 8. KMAG208
  0%
 9. LPL1990
  0%
 10. MoK-DomenicoAdri
  0%
 11. NYCE-Bama
  0%
 12. RBU_Mayo
  0%
 13. ThePhenomenaIOne
  0%
 14. TSH-eNCe
  0%
 15. vossi27
  0%
 16. XBeanieX89
  0%

Attack

Goals

 1. TSH-Ramonster
  5
 2. B2R_Doese85
  2
 3. TSH-Lucky
  2
 4. LPL1990
  1
 5. Naicou1999
  1
 6. TSH-eNCe
  1
 7. vossi27
  1
 8. 1st_5t0n3y-79
  0
 9. KMAG208
  0
 10. MoK-DomenicoAdri
  0
 11. NYCE-Bama
  0
 12. NYCE-Zerstoiber
  0
 13. RBU_Mayo
  0
 14. ThePhenomenaIOne
  0
 15. TSH-Gattuso
  0
 16. XBeanieX89
  0

Goals per match

 1. TSH-Lucky
  0.50
 2. TSH-Ramonster
  0.50
 3. B2R_Doese85
  0.33
 4. LPL1990
  0.25
 5. Naicou1999
  0.25
 6. vossi27
  0.14
 7. TSH-eNCe
  0.13
 8. 1st_5t0n3y-79
  0.00
 9. KMAG208
  0.00
 10. MoK-DomenicoAdri
  0.00
 11. NYCE-Bama
  0.00
 12. NYCE-Zerstoiber
  0.00
 13. RBU_Mayo
  0.00
 14. ThePhenomenaIOne
  0.00
 15. TSH-Gattuso
  0.00
 16. XBeanieX89
  0.00

Shots

 1. TSH-Ramonster
  15
 2. TSH-eNCe
  12
 3. vossi27
  10
 4. B2R_Doese85
  7
 5. LPL1990
  5
 6. Naicou1999
  5
 7. TSH-Lucky
  5
 8. 1st_5t0n3y-79
  3
 9. KMAG208
  1
 10. NYCE-Bama
  1
 11. MoK-DomenicoAdri
  0
 12. NYCE-Zerstoiber
  0
 13. RBU_Mayo
  0
 14. ThePhenomenaIOne
  0
 15. TSH-Gattuso
  0
 16. XBeanieX89
  0

Shots per match

 1. TSH-eNCe
  1.50
 2. TSH-Ramonster
  1.50
 3. vossi27
  1.43
 4. LPL1990
  1.25
 5. Naicou1999
  1.25
 6. TSH-Lucky
  1.25
 7. B2R_Doese85
  1.17
 8. 1st_5t0n3y-79
  0.75
 9. KMAG208
  0.50
 10. NYCE-Bama
  0.25
 11. MoK-DomenicoAdri
  0.00
 12. NYCE-Zerstoiber
  0.00
 13. RBU_Mayo
  0.00
 14. ThePhenomenaIOne
  0.00
 15. TSH-Gattuso
  0.00
 16. XBeanieX89
  0.00

Shot success rate

 1. TSH-Lucky
  40%
 2. TSH-Ramonster
  33%
 3. B2R_Doese85
  29%
 4. LPL1990
  20%
 5. Naicou1999
  20%
 6. vossi27
  10%
 7. TSH-eNCe
  8%
 8. 1st_5t0n3y-79
  0%
 9. KMAG208
  0%
 10. MoK-DomenicoAdri
  0%
 11. NYCE-Bama
  0%
 12. NYCE-Zerstoiber
  0%
 13. RBU_Mayo
  0%
 14. ThePhenomenaIOne
  0%
 15. TSH-Gattuso
  0%
 16. XBeanieX89
  0%

Assists

 1. LPL1990
  3
 2. TSH-Ramonster
  3
 3. TSH-eNCe
  2
 4. 1st_5t0n3y-79
  1
 5. NYCE-Bama
  1
 6. B2R_Doese85
  0
 7. KMAG208
  0
 8. MoK-DomenicoAdri
  0
 9. Naicou1999
  0
 10. NYCE-Zerstoiber
  0
 11. RBU_Mayo
  0
 12. ThePhenomenaIOne
  0
 13. TSH-Gattuso
  0
 14. TSH-Lucky
  0
 15. vossi27
  0
 16. XBeanieX89
  0

Assists per match

 1. LPL1990
  0.75
 2. TSH-Ramonster
  0.30
 3. 1st_5t0n3y-79
  0.25
 4. NYCE-Bama
  0.25
 5. TSH-eNCe
  0.25
 6. B2R_Doese85
  0.00
 7. KMAG208
  0.00
 8. MoK-DomenicoAdri
  0.00
 9. Naicou1999
  0.00
 10. NYCE-Zerstoiber
  0.00
 11. RBU_Mayo
  0.00
 12. ThePhenomenaIOne
  0.00
 13. TSH-Gattuso
  0.00
 14. TSH-Lucky
  0.00
 15. vossi27
  0.00
 16. XBeanieX89
  0.00

Goals + assists

 1. TSH-Ramonster
  8
 2. LPL1990
  4
 3. TSH-eNCe
  3
 4. B2R_Doese85
  2
 5. TSH-Lucky
  2
 6. 1st_5t0n3y-79
  1
 7. Naicou1999
  1
 8. NYCE-Bama
  1
 9. vossi27
  1
 10. KMAG208
  0
 11. MoK-DomenicoAdri
  0
 12. NYCE-Zerstoiber
  0
 13. RBU_Mayo
  0
 14. ThePhenomenaIOne
  0
 15. TSH-Gattuso
  0
 16. XBeanieX89
  0

Goals + assists per match

 1. LPL1990
  1.00
 2. TSH-Ramonster
  0.80
 3. TSH-Lucky
  0.50
 4. TSH-eNCe
  0.38
 5. B2R_Doese85
  0.33
 6. 1st_5t0n3y-79
  0.25
 7. Naicou1999
  0.25
 8. NYCE-Bama
  0.25
 9. vossi27
  0.14
 10. KMAG208
  0.00
 11. MoK-DomenicoAdri
  0.00
 12. NYCE-Zerstoiber
  0.00
 13. RBU_Mayo
  0.00
 14. ThePhenomenaIOne
  0.00
 15. TSH-Gattuso
  0.00
 16. XBeanieX89
  0.00

Team play

Passes made

 1. TSH-Ramonster
  123
 2. Naicou1999
  83
 3. LPL1990
  77
 4. 1st_5t0n3y-79
  76
 5. TSH-eNCe
  71
 6. vossi27
  68
 7. ThePhenomenaIOne
  61
 8. NYCE-Zerstoiber
  42
 9. NYCE-Bama
  41
 10. B2R_Doese85
  40
 11. XBeanieX89
  37
 12. TSH-Lucky
  32
 13. KMAG208
  20
 14. RBU_Mayo
  13
 15. TSH-Gattuso
  13
 16. MoK-DomenicoAdri
  12

Passes made per match

 1. Naicou1999
  20.75
 2. LPL1990
  19.25
 3. 1st_5t0n3y-79
  19.00
 4. TSH-Ramonster
  12.30
 5. NYCE-Zerstoiber
  10.50
 6. NYCE-Bama
  10.25
 7. KMAG208
  10.00
 8. vossi27
  9.71
 9. XBeanieX89
  9.25
 10. TSH-eNCe
  8.88
 11. TSH-Lucky
  8.00
 12. B2R_Doese85
  6.67
 13. ThePhenomenaIOne
  6.10
 14. RBU_Mayo
  3.25
 15. TSH-Gattuso
  3.25
 16. MoK-DomenicoAdri
  3.00

Pass success rate

 1. LPL1990
  90%
 2. KMAG208
  87%
 3. NYCE-Zerstoiber
  86%
 4. TSH-Ramonster
  85%
 5. 1st_5t0n3y-79
  84%
 6. XBeanieX89
  84%
 7. NYCE-Bama
  84%
 8. Naicou1999
  83%
 9. TSH-Lucky
  82%
 10. MoK-DomenicoAdri
  80%
 11. vossi27
  80%
 12. TSH-eNCe
  80%
 13. TSH-Gattuso
  76%
 14. ThePhenomenaIOne
  69%
 15. B2R_Doese85
  68%
 16. RBU_Mayo
  62%

Defence

Tackles made

 1. TSH-Ramonster
  13
 2. LPL1990
  6
 3. TSH-eNCe
  6
 4. ThePhenomenaIOne
  5
 5. XBeanieX89
  5
 6. 1st_5t0n3y-79
  4
 7. NYCE-Bama
  4
 8. NYCE-Zerstoiber
  4
 9. TSH-Lucky
  4
 10. RBU_Mayo
  3
 11. TSH-Gattuso
  3
 12. B2R_Doese85
  2
 13. Naicou1999
  2
 14. KMAG208
  1
 15. vossi27
  1
 16. MoK-DomenicoAdri
  0

Tackles made per match

 1. LPL1990
  1.50
 2. TSH-Ramonster
  1.30
 3. XBeanieX89
  1.25
 4. 1st_5t0n3y-79
  1.00
 5. NYCE-Bama
  1.00
 6. NYCE-Zerstoiber
  1.00
 7. TSH-Lucky
  1.00
 8. RBU_Mayo
  0.75
 9. TSH-eNCe
  0.75
 10. TSH-Gattuso
  0.75
 11. KMAG208
  0.50
 12. Naicou1999
  0.50
 13. ThePhenomenaIOne
  0.50
 14. B2R_Doese85
  0.33
 15. vossi27
  0.14
 16. MoK-DomenicoAdri
  0.00

Tackle success rate

 1. LPL1990
  60%
 2. TSH-Gattuso
  60%
 3. TSH-Lucky
  57%
 4. XBeanieX89
  56%
 5. NYCE-Zerstoiber
  36%
 6. NYCE-Bama
  33%
 7. RBU_Mayo
  27%
 8. KMAG208
  25%
 9. Naicou1999
  22%
 10. ThePhenomenaIOne
  21%
 11. TSH-Ramonster
  17%
 12. TSH-eNCe
  15%
 13. B2R_Doese85
  12%
 14. 1st_5t0n3y-79
  10%
 15. vossi27
  2%
 16. MoK-DomenicoAdri
  0%

Red cards

 1. B2R_Doese85
  1
 2. 1st_5t0n3y-79
  0
 3. KMAG208
  0
 4. LPL1990
  0
 5. MoK-DomenicoAdri
  0
 6. Naicou1999
  0
 7. NYCE-Bama
  0
 8. NYCE-Zerstoiber
  0
 9. RBU_Mayo
  0
 10. ThePhenomenaIOne
  0
 11. TSH-eNCe
  0
 12. TSH-Gattuso
  0
 13. TSH-Lucky
  0
 14. TSH-Ramonster
  0
 15. vossi27
  0
 16. XBeanieX89
  0

Red cards rate

 1. B2R_Doese85
  17%
 2. 1st_5t0n3y-79
  0%
 3. KMAG208
  0%
 4. LPL1990
  0%
 5. MoK-DomenicoAdri
  0%
 6. Naicou1999
  0%
 7. NYCE-Bama
  0%
 8. NYCE-Zerstoiber
  0%
 9. RBU_Mayo
  0%
 10. ThePhenomenaIOne
  0%
 11. TSH-eNCe
  0%
 12. TSH-Gattuso
  0%
 13. TSH-Lucky
  0%
 14. TSH-Ramonster
  0%
 15. vossi27
  0%
 16. XBeanieX89
  0%

Def clean sheets

 1. ThePhenomenaIOne
  4
 2. NYCE-Zerstoiber
  2
 3. RBU_Mayo
  2
 4. XBeanieX89
  2
 5. 1st_5t0n3y-79
  0
 6. B2R_Doese85
  0
 7. KMAG208
  0
 8. LPL1990
  0
 9. MoK-DomenicoAdri
  0
 10. Naicou1999
  0
 11. NYCE-Bama
  0
 12. TSH-eNCe
  0
 13. TSH-Gattuso
  0
 14. TSH-Lucky
  0
 15. TSH-Ramonster
  0
 16. vossi27
  0

Def clean sheets rate

 1. NYCE-Zerstoiber
  50%
 2. RBU_Mayo
  50%
 3. XBeanieX89
  50%
 4. ThePhenomenaIOne
  40%
 5. 1st_5t0n3y-79
  0%
 6. B2R_Doese85
  0%
 7. KMAG208
  0%
 8. LPL1990
  0%
 9. MoK-DomenicoAdri
  0%
 10. Naicou1999
  0%
 11. NYCE-Bama
  0%
 12. TSH-eNCe
  0%
 13. TSH-Gattuso
  0%
 14. TSH-Lucky
  0%
 15. TSH-Ramonster
  0%
 16. vossi27
  0%

Goalkeeping

GK saves

 1. B2R_Doese85
  20
 2. MoK-DomenicoAdri
  5
 3. 1st_5t0n3y-79
  0
 4. KMAG208
  0
 5. LPL1990
  0
 6. Naicou1999
  0
 7. NYCE-Bama
  0
 8. NYCE-Zerstoiber
  0
 9. RBU_Mayo
  0
 10. ThePhenomenaIOne
  0
 11. TSH-eNCe
  0
 12. TSH-Gattuso
  0
 13. TSH-Lucky
  0
 14. TSH-Ramonster
  0
 15. vossi27
  0
 16. XBeanieX89
  0

GK clean sheets

 1. B2R_Doese85
  2
 2. MoK-DomenicoAdri
  2
 3. 1st_5t0n3y-79
  0
 4. KMAG208
  0
 5. LPL1990
  0
 6. Naicou1999
  0
 7. NYCE-Bama
  0
 8. NYCE-Zerstoiber
  0
 9. RBU_Mayo
  0
 10. ThePhenomenaIOne
  0
 11. TSH-eNCe
  0
 12. TSH-Gattuso
  0
 13. TSH-Lucky
  0
 14. TSH-Ramonster
  0
 15. vossi27
  0
 16. XBeanieX89
  0

GK clean sheets rate

 1. MoK-DomenicoAdri
  50%
 2. B2R_Doese85
  33%
 3. 1st_5t0n3y-79
  0%
 4. KMAG208
  0%
 5. LPL1990
  0%
 6. Naicou1999
  0%
 7. NYCE-Bama
  0%
 8. NYCE-Zerstoiber
  0%
 9. RBU_Mayo
  0%
 10. ThePhenomenaIOne
  0%
 11. TSH-eNCe
  0%
 12. TSH-Gattuso
  0%
 13. TSH-Lucky
  0%
 14. TSH-Ramonster
  0%
 15. vossi27
  0%
 16. XBeanieX89
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Shooting

Finishing

 1. LPL1990
  97
 2. TSH-Lucky
  97
 3. 1st_5t0n3y-79
  94
 4. TSH-Ramonster
  94
 5. vossi27
  94
 6. NYCE-Bama
  93
 7. TSH-eNCe
  93
 8. XBeanieX89
  74
 9. KMAG208
  73
 10. NYCE-Zerstoiber
  73
 11. ThePhenomenaIOne
  73
 12. Naicou1999
  71
 13. RBU_Mayo
  71
 14. TSH-Gattuso
  71
 15. B2R_Doese85
  15
 16. MoK-DomenicoAdri
  15

Free kick accuracy

 1. LPL1990
  90
 2. TSH-Ramonster
  88
 3. Naicou1999
  86
 4. TSH-eNCe
  85
 5. NYCE-Bama
  84
 6. TSH-Lucky
  84
 7. 1st_5t0n3y-79
  83
 8. vossi27
  83
 9. KMAG208
  79
 10. NYCE-Zerstoiber
  79
 11. ThePhenomenaIOne
  79
 12. TSH-Gattuso
  79
 13. XBeanieX89
  79
 14. RBU_Mayo
  78
 15. B2R_Doese85
  15
 16. MoK-DomenicoAdri
  15

Heading accuracy

 1. TSH-eNCe
  85
 2. TSH-Lucky
  83
 3. 1st_5t0n3y-79
  82
 4. LPL1990
  82
 5. vossi27
  82
 6. TSH-Ramonster
  81
 7. NYCE-Bama
  78
 8. RBU_Mayo
  78
 9. TSH-Gattuso
  74
 10. XBeanieX89
  72
 11. NYCE-Zerstoiber
  70
 12. ThePhenomenaIOne
  70
 13. Naicou1999
  69
 14. KMAG208
  68
 15. B2R_Doese85
  20
 16. MoK-DomenicoAdri
  20

Shot power

 1. TSH-eNCe
  80
 2. 1st_5t0n3y-79
  77
 3. vossi27
  76
 4. LPL1990
  75
 5. RBU_Mayo
  75
 6. TSH-Lucky
  75
 7. TSH-Ramonster
  75
 8. Naicou1999
  73
 9. NYCE-Bama
  73
 10. TSH-Gattuso
  71
 11. B2R_Doese85
  70
 12. XBeanieX89
  68
 13. NYCE-Zerstoiber
  67
 14. ThePhenomenaIOne
  67
 15. MoK-DomenicoAdri
  66
 16. KMAG208
  65

Long shots

 1. TSH-Lucky
  95
 2. LPL1990
  92
 3. TSH-Ramonster
  92
 4. vossi27
  92
 5. Naicou1999
  90
 6. TSH-eNCe
  90
 7. 1st_5t0n3y-79
  89
 8. NYCE-Bama
  87
 9. KMAG208
  78
 10. NYCE-Zerstoiber
  78
 11. ThePhenomenaIOne
  78
 12. TSH-Gattuso
  78
 13. XBeanieX89
  78
 14. RBU_Mayo
  76
 15. B2R_Doese85
  15
 16. MoK-DomenicoAdri
  15

Volleys

 1. vossi27
  95
 2. TSH-Lucky
  94
 3. NYCE-Bama
  93
 4. TSH-Ramonster
  93
 5. LPL1990
  92
 6. 1st_5t0n3y-79
  91
 7. TSH-eNCe
  90
 8. Naicou1999
  88
 9. KMAG208
  77
 10. NYCE-Zerstoiber
  77
 11. ThePhenomenaIOne
  77
 12. XBeanieX89
  76
 13. RBU_Mayo
  75
 14. TSH-Gattuso
  75
 15. B2R_Doese85
  15
 16. MoK-DomenicoAdri
  15

Penalties

 1. TSH-eNCe
  91
 2. vossi27
  91
 3. TSH-Lucky
  90
 4. 1st_5t0n3y-79
  89
 5. NYCE-Bama
  88
 6. LPL1990
  87
 7. TSH-Ramonster
  87
 8. Naicou1999
  78
 9. NYCE-Zerstoiber
  76
 10. RBU_Mayo
  76
 11. ThePhenomenaIOne
  76
 12. KMAG208
  75
 13. TSH-Gattuso
  74
 14. XBeanieX89
  74
 15. B2R_Doese85
  40
 16. MoK-DomenicoAdri
  40

Passing

Vision

 1. LPL1990
  84
 2. NYCE-Bama
  84
 3. TSH-Lucky
  84
 4. TSH-Ramonster
  84
 5. 1st_5t0n3y-79
  83
 6. vossi27
  83
 7. TSH-eNCe
  82
 8. KMAG208
  80
 9. Naicou1999
  80
 10. NYCE-Zerstoiber
  80
 11. ThePhenomenaIOne
  80
 12. XBeanieX89
  79
 13. RBU_Mayo
  78
 14. TSH-Gattuso
  78
 15. B2R_Doese85
  50
 16. MoK-DomenicoAdri
  50

Crossing

 1. TSH-Gattuso
  95
 2. RBU_Mayo
  93
 3. ThePhenomenaIOne
  92
 4. Naicou1999
  91
 5. NYCE-Zerstoiber
  90
 6. XBeanieX89
  90
 7. KMAG208
  85
 8. LPL1990
  85
 9. TSH-Lucky
  82
 10. TSH-Ramonster
  82
 11. NYCE-Bama
  81
 12. vossi27
  81
 13. 1st_5t0n3y-79
  80
 14. TSH-eNCe
  80
 15. B2R_Doese85
  20
 16. MoK-DomenicoAdri
  20

Long pass

 1. Naicou1999
  92
 2. 1st_5t0n3y-79
  88
 3. RBU_Mayo
  87
 4. KMAG208
  86
 5. LPL1990
  86
 6. NYCE-Bama
  86
 7. XBeanieX89
  85
 8. TSH-Gattuso
  84
 9. TSH-Lucky
  82
 10. TSH-Ramonster
  82
 11. vossi27
  82
 12. NYCE-Zerstoiber
  81
 13. ThePhenomenaIOne
  81
 14. TSH-eNCe
  80
 15. B2R_Doese85
  50
 16. MoK-DomenicoAdri
  50

Short pass

 1. Naicou1999
  94
 2. RBU_Mayo
  90
 3. TSH-Gattuso
  89
 4. 1st_5t0n3y-79
  88
 5. KMAG208
  88
 6. LPL1990
  87
 7. NYCE-Bama
  87
 8. XBeanieX89
  87
 9. NYCE-Zerstoiber
  85
 10. vossi27
  85
 11. ThePhenomenaIOne
  84
 12. TSH-Lucky
  84
 13. TSH-Ramonster
  84
 14. TSH-eNCe
  82
 15. B2R_Doese85
  50
 16. MoK-DomenicoAdri
  50

Curve

 1. Naicou1999
  90
 2. RBU_Mayo
  90
 3. TSH-Gattuso
  89
 4. XBeanieX89
  89
 5. NYCE-Zerstoiber
  88
 6. ThePhenomenaIOne
  88
 7. KMAG208
  83
 8. LPL1990
  81
 9. NYCE-Bama
  80
 10. TSH-Lucky
  80
 11. TSH-Ramonster
  80
 12. 1st_5t0n3y-79
  79
 13. vossi27
  79
 14. TSH-eNCe
  78
 15. B2R_Doese85
  35
 16. MoK-DomenicoAdri
  35

Dribbling

Agility

 1. NYCE-Bama
  97
 2. TSH-Ramonster
  95
 3. LPL1990
  94
 4. Naicou1999
  94
 5. NYCE-Zerstoiber
  94
 6. ThePhenomenaIOne
  94
 7. TSH-Lucky
  94
 8. KMAG208
  93
 9. XBeanieX89
  92
 10. 1st_5t0n3y-79
  90
 11. vossi27
  87
 12. TSH-Gattuso
  85
 13. TSH-eNCe
  83
 14. RBU_Mayo
  76
 15. MoK-DomenicoAdri
  46
 16. B2R_Doese85
  40

Balance

 1. NYCE-Zerstoiber
  87
 2. ThePhenomenaIOne
  87
 3. KMAG208
  86
 4. Naicou1999
  85
 5. NYCE-Bama
  85
 6. RBU_Mayo
  83
 7. LPL1990
  82
 8. TSH-Gattuso
  82
 9. XBeanieX89
  82
 10. 1st_5t0n3y-79
  81
 11. TSH-Ramonster
  81
 12. TSH-eNCe
  80
 13. TSH-Lucky
  79
 14. vossi27
  76
 15. B2R_Doese85
  53
 16. MoK-DomenicoAdri
  48

Attack position

 1. 1st_5t0n3y-79
  92
 2. TSH-eNCe
  92
 3. TSH-Lucky
  92
 4. TSH-Ramonster
  92
 5. vossi27
  92
 6. LPL1990
  90
 7. NYCE-Bama
  90
 8. Naicou1999
  84
 9. KMAG208
  80
 10. NYCE-Zerstoiber
  80
 11. ThePhenomenaIOne
  80
 12. XBeanieX89
  79
 13. RBU_Mayo
  78
 14. TSH-Gattuso
  78
 15. B2R_Doese85
  17
 16. MoK-DomenicoAdri
  17

Ball control

 1. Naicou1999
  95
 2. NYCE-Zerstoiber
  93
 3. ThePhenomenaIOne
  93
 4. LPL1990
  92
 5. TSH-Gattuso
  92
 6. TSH-Ramonster
  92
 7. vossi27
  92
 8. NYCE-Bama
  91
 9. RBU_Mayo
  90
 10. TSH-eNCe
  90
 11. TSH-Lucky
  89
 12. XBeanieX89
  89
 13. 1st_5t0n3y-79
  88
 14. KMAG208
  87
 15. B2R_Doese85
  30
 16. MoK-DomenicoAdri
  25

Dribbling

 1. Naicou1999
  96
 2. LPL1990
  94
 3. NYCE-Bama
  90
 4. NYCE-Zerstoiber
  90
 5. TSH-eNCe
  90
 6. TSH-Ramonster
  89
 7. TSH-Lucky
  88
 8. 1st_5t0n3y-79
  87
 9. vossi27
  87
 10. ThePhenomenaIOne
  86
 11. XBeanieX89
  86
 12. KMAG208
  85
 13. RBU_Mayo
  83
 14. TSH-Gattuso
  83
 15. B2R_Doese85
  17
 16. MoK-DomenicoAdri
  15

Defending

Interceptions

 1. RBU_Mayo
  91
 2. KMAG208
  90
 3. NYCE-Zerstoiber
  90
 4. ThePhenomenaIOne
  90
 5. TSH-Gattuso
  90
 6. XBeanieX89
  90
 7. Naicou1999
  67
 8. TSH-eNCe
  64
 9. 1st_5t0n3y-79
  63
 10. LPL1990
  63
 11. NYCE-Bama
  63
 12. TSH-Lucky
  63
 13. TSH-Ramonster
  63
 14. vossi27
  63
 15. B2R_Doese85
  25
 16. MoK-DomenicoAdri
  25

Marking

 1. RBU_Mayo
  88
 2. TSH-Gattuso
  88
 3. NYCE-Zerstoiber
  86
 4. ThePhenomenaIOne
  86
 5. XBeanieX89
  86
 6. KMAG208
  84
 7. Naicou1999
  68
 8. TSH-eNCe
  65
 9. 1st_5t0n3y-79
  64
 10. LPL1990
  64
 11. NYCE-Bama
  64
 12. TSH-Lucky
  64
 13. TSH-Ramonster
  64
 14. vossi27
  64
 15. B2R_Doese85
  25
 16. MoK-DomenicoAdri
  25

Stand tackle

 1. RBU_Mayo
  86
 2. KMAG208
  85
 3. NYCE-Zerstoiber
  85
 4. ThePhenomenaIOne
  85
 5. TSH-Gattuso
  85
 6. XBeanieX89
  85
 7. 1st_5t0n3y-79
  66
 8. LPL1990
  66
 9. NYCE-Bama
  66
 10. TSH-Lucky
  66
 11. TSH-Ramonster
  66
 12. vossi27
  66
 13. TSH-eNCe
  65
 14. Naicou1999
  64
 15. B2R_Doese85
  25
 16. MoK-DomenicoAdri
  25

Slide tackle

 1. KMAG208
  90
 2. NYCE-Zerstoiber
  90
 3. ThePhenomenaIOne
  90
 4. XBeanieX89
  90
 5. RBU_Mayo
  87
 6. TSH-Gattuso
  87
 7. TSH-eNCe
  63
 8. 1st_5t0n3y-79
  62
 9. LPL1990
  62
 10. Naicou1999
  62
 11. NYCE-Bama
  62
 12. TSH-Lucky
  62
 13. TSH-Ramonster
  62
 14. vossi27
  62
 15. B2R_Doese85
  25
 16. MoK-DomenicoAdri
  25

Physical

Jumping

 1. TSH-Gattuso
  93
 2. vossi27
  89
 3. KMAG208
  87
 4. ThePhenomenaIOne
  87
 5. TSH-eNCe
  86
 6. 1st_5t0n3y-79
  84
 7. RBU_Mayo
  83
 8. LPL1990
  81
 9. NYCE-Bama
  81
 10. TSH-Lucky
  81
 11. TSH-Ramonster
  81
 12. XBeanieX89
  81
 13. NYCE-Zerstoiber
  80
 14. Naicou1999
  78
 15. MoK-DomenicoAdri
  74
 16. B2R_Doese85
  66

Stamina

 1. RBU_Mayo
  95
 2. NYCE-Zerstoiber
  94
 3. TSH-Gattuso
  94
 4. ThePhenomenaIOne
  92
 5. XBeanieX89
  92
 6. KMAG208
  89
 7. Naicou1999
  89
 8. 1st_5t0n3y-79
  85
 9. LPL1990
  84
 10. NYCE-Bama
  84
 11. TSH-Ramonster
  84
 12. TSH-eNCe
  83
 13. TSH-Lucky
  83
 14. vossi27
  81
 15. B2R_Doese85
  47
 16. MoK-DomenicoAdri
  38

Strength

 1. B2R_Doese85
  85
 2. RBU_Mayo
  78
 3. TSH-eNCe
  78
 4. TSH-Gattuso
  78
 5. vossi27
  75
 6. 1st_5t0n3y-79
  73
 7. ThePhenomenaIOne
  72
 8. KMAG208
  70
 9. MoK-DomenicoAdri
  70
 10. Naicou1999
  70
 11. LPL1990
  69
 12. NYCE-Bama
  69
 13. TSH-Lucky
  69
 14. TSH-Ramonster
  69
 15. XBeanieX89
  69
 16. NYCE-Zerstoiber
  68

Reactions

 1. ThePhenomenaIOne
  89
 2. vossi27
  89
 3. 1st_5t0n3y-79
  88
 4. LPL1990
  88
 5. NYCE-Bama
  88
 6. NYCE-Zerstoiber
  88
 7. TSH-eNCe
  88
 8. TSH-Gattuso
  88
 9. TSH-Lucky
  88
 10. TSH-Ramonster
  88
 11. B2R_Doese85
  87
 12. Naicou1999
  87
 13. RBU_Mayo
  86
 14. XBeanieX89
  86
 15. KMAG208
  85
 16. MoK-DomenicoAdri
  84

Aggression

 1. RBU_Mayo
  77
 2. TSH-Gattuso
  77
 3. XBeanieX89
  76
 4. KMAG208
  75
 5. NYCE-Zerstoiber
  75
 6. ThePhenomenaIOne
  75
 7. TSH-eNCe
  69
 8. 1st_5t0n3y-79
  68
 9. vossi27
  68
 10. LPL1990
  67
 11. Naicou1999
  67
 12. NYCE-Bama
  67
 13. TSH-Lucky
  67
 14. TSH-Ramonster
  67
 15. B2R_Doese85
  40
 16. MoK-DomenicoAdri
  40

Pace

Acceleration

 1. NYCE-Bama
  99
 2. TSH-Lucky
  99
 3. TSH-Ramonster
  99
 4. NYCE-Zerstoiber
  98
 5. ThePhenomenaIOne
  98
 6. vossi27
  96
 7. 1st_5t0n3y-79
  95
 8. KMAG208
  95
 9. XBeanieX89
  95
 10. LPL1990
  93
 11. TSH-Gattuso
  92
 12. TSH-eNCe
  91
 13. Naicou1999
  88
 14. RBU_Mayo
  87
 15. MoK-DomenicoAdri
  46
 16. B2R_Doese85
  41

Sprint speed

 1. NYCE-Bama
  98
 2. TSH-Lucky
  98
 3. TSH-Ramonster
  98
 4. NYCE-Zerstoiber
  97
 5. ThePhenomenaIOne
  97
 6. vossi27
  95
 7. XBeanieX89
  95
 8. KMAG208
  94
 9. 1st_5t0n3y-79
  93
 10. LPL1990
  92
 11. TSH-Gattuso
  91
 12. RBU_Mayo
  90
 13. Naicou1999
  88
 14. TSH-eNCe
  88
 15. MoK-DomenicoAdri
  54
 16. B2R_Doese85
  40

Goalkeeping

GK diving

 1. MoK-DomenicoAdri
  87
 2. B2R_Doese85
  85
 3. 1st_5t0n3y-79
  20
 4. KMAG208
  20
 5. LPL1990
  20
 6. Naicou1999
  20
 7. NYCE-Bama
  20
 8. NYCE-Zerstoiber
  20
 9. RBU_Mayo
  20
 10. ThePhenomenaIOne
  20
 11. TSH-eNCe
  20
 12. TSH-Gattuso
  20
 13. TSH-Lucky
  20
 14. TSH-Ramonster
  20
 15. vossi27
  20
 16. XBeanieX89
  20

GK handling

 1. B2R_Doese85
  94
 2. MoK-DomenicoAdri
  88
 3. 1st_5t0n3y-79
  20
 4. KMAG208
  20
 5. LPL1990
  20
 6. Naicou1999
  20
 7. NYCE-Bama
  20
 8. NYCE-Zerstoiber
  20
 9. RBU_Mayo
  20
 10. ThePhenomenaIOne
  20
 11. TSH-eNCe
  20
 12. TSH-Gattuso
  20
 13. TSH-Lucky
  20
 14. TSH-Ramonster
  20
 15. vossi27
  20
 16. XBeanieX89
  20

GK kicking

 1. B2R_Doese85
  94
 2. MoK-DomenicoAdri
  88
 3. 1st_5t0n3y-79
  20
 4. KMAG208
  20
 5. LPL1990
  20
 6. Naicou1999
  20
 7. NYCE-Bama
  20
 8. NYCE-Zerstoiber
  20
 9. RBU_Mayo
  20
 10. ThePhenomenaIOne
  20
 11. TSH-eNCe
  20
 12. TSH-Gattuso
  20
 13. TSH-Lucky
  20
 14. TSH-Ramonster
  20
 15. vossi27
  20
 16. XBeanieX89
  20

GK reflexes

 1. B2R_Doese85
  89
 2. MoK-DomenicoAdri
  87
 3. 1st_5t0n3y-79
  20
 4. KMAG208
  20
 5. LPL1990
  20
 6. Naicou1999
  20
 7. NYCE-Bama
  20
 8. NYCE-Zerstoiber
  20
 9. RBU_Mayo
  20
 10. ThePhenomenaIOne
  20
 11. TSH-eNCe
  20
 12. TSH-Gattuso
  20
 13. TSH-Lucky
  20
 14. TSH-Ramonster
  20
 15. vossi27
  20
 16. XBeanieX89
  20

Squad list in last matches16

Buy us a BeerBuy us a Beer
Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2020 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports