Club crest
PC

TS Hartplatz

Share:

Squad stats ranking

Matches played
 1. ThePhenomenaIOne
  160
 2. TSH-Chrises
  147
 3. vossi27
  72
 4. TSH-PadyBVB
  65
 5. LPL1990
  58
 6. RundumZerficker
  39
 7. TSH-Wolfes
  31
 8. TSH-Pinkyy111
  25
 9. Neuheide
  23
 10. TSH-Doese
  19
 11. TSH-DMS
  12
 12. WasDaL0s
  12
 13. TSH-Dome
  11
 14. TSV-PRiNC3
  6
 15. Tribun24
  5
 16. Frittenbuddah
  5
 17. DerRaZieler
  5
 18. Mishima_CR7
  5
 19. Ceyxon
  5
 20. BJU_Blackjag
  5
 21. 1st_eNCe
  5
 22. SyrothaCB
  5
 23. 0_Ungesicht_0
  4
Win rate
 1. TSV-PRiNC3
  66%
 2. TSH-Pinkyy111
  60%
 3. TSH-Dome
  54%
 4. TSH-Wolfes
  51%
 5. 0_Ungesicht_0
  50%
 6. WasDaL0s
  50%
 7. TSH-PadyBVB
  47%
 8. TSH-Doese
  47%
 9. RundumZerficker
  46%
 10. ThePhenomenaIOne
  44%
 11. TSH-Chrises
  42%
 12. vossi27
  41%
 13. SyrothaCB
  40%
 14. Tribun24
  40%
 15. 1st_eNCe
  40%
 16. BJU_Blackjag
  40%
 17. Mishima_CR7
  40%
 18. Ceyxon
  40%
 19. LPL1990
  34%
 20. Neuheide
  30%
 21. TSH-DMS
  25%
 22. Frittenbuddah
  20%
 23. DerRaZieler
  0%
Overall
 1. TSH-PadyBVB
  89
 2. TSH-Dome
  89
 3. TSH-Doese
  89
 4. ThePhenomenaIOne
  88
 5. 0_Ungesicht_0
  88
 6. TSH-Chrises
  88
 7. BJU_Blackjag
  88
 8. vossi27
  88
 9. WasDaL0s
  87
 10. 1st_eNCe
  87
 11. LPL1990
  86
 12. TSV-PRiNC3
  86
 13. DerRaZieler
  86
 14. RundumZerficker
  86
 15. TSH-Pinkyy111
  86
 16. TSH-DMS
  85
 17. TSH-Wolfes
  85
 18. Mishima_CR7
  84
 19. SyrothaCB
  83
 20. Neuheide
  82
 21. Ceyxon
  81
 22. Tribun24
  81
 23. Frittenbuddah
  80
Man of the match
 1. ThePhenomenaIOne
  14
 2. TSH-PadyBVB
  6
 3. vossi27
  6
 4. TSH-Chrises
  4
 5. Mishima_CR7
  2
 6. WasDaL0s
  2
 7. TSH-Doese
  2
 8. TSH-Wolfes
  1
 9. TSH-Pinkyy111
  1
 10. 1st_eNCe
  1
 11. TSV-PRiNC3
  1
 12. DerRaZieler
  0
 13. SyrothaCB
  0
 14. Ceyxon
  0
 15. RundumZerficker
  0
 16. BJU_Blackjag
  0
 17. TSH-DMS
  0
 18. TSH-Dome
  0
 19. Neuheide
  0
 20. LPL1990
  0
 21. Frittenbuddah
  0
 22. 0_Ungesicht_0
  0
 23. Tribun24
  0
Man of the match rate
 1. Mishima_CR7
  40%
 2. 1st_eNCe
  20%
 3. WasDaL0s
  17%
 4. TSV-PRiNC3
  17%
 5. TSH-Doese
  11%
 6. TSH-PadyBVB
  9%
 7. ThePhenomenaIOne
  9%
 8. vossi27
  8%
 9. TSH-Pinkyy111
  4%
 10. TSH-Wolfes
  3%
 11. TSH-Chrises
  3%
 12. SyrothaCB
  0%
 13. RundumZerficker
  0%
 14. Tribun24
  0%
 15. BJU_Blackjag
  0%
 16. TSH-DMS
  0%
 17. DerRaZieler
  0%
 18. TSH-Dome
  0%
 19. Ceyxon
  0%
 20. Neuheide
  0%
 21. Frittenbuddah
  0%
 22. LPL1990
  0%
 23. 0_Ungesicht_0
  0%
Goals
 1. vossi27
  20
 2. TSH-PadyBVB
  16
 3. WasDaL0s
  5
 4. ThePhenomenaIOne
  3
 5. TSH-Pinkyy111
  3
 6. 1st_eNCe
  2
 7. Mishima_CR7
  2
 8. RundumZerficker
  2
 9. TSH-Wolfes
  1
 10. LPL1990
  1
 11. TSH-Doese
  1
 12. TSH-Chrises
  1
 13. Ceyxon
  0
 14. TSV-PRiNC3
  0
 15. Tribun24
  0
 16. SyrothaCB
  0
 17. TSH-DMS
  0
 18. Neuheide
  0
 19. TSH-Dome
  0
 20. Frittenbuddah
  0
 21. DerRaZieler
  0
 22. 0_Ungesicht_0
  0
 23. BJU_Blackjag
  0
Goals per match
 1. WasDaL0s
  0.42
 2. 1st_eNCe
  0.40
 3. Mishima_CR7
  0.40
 4. vossi27
  0.28
 5. TSH-PadyBVB
  0.25
 6. TSH-Pinkyy111
  0.12
 7. TSH-Doese
  0.05
 8. RundumZerficker
  0.05
 9. TSH-Wolfes
  0.03
 10. ThePhenomenaIOne
  0.02
 11. LPL1990
  0.02
 12. TSH-Chrises
  0.01
 13. Neuheide
  0.00
 14. Tribun24
  0.00
 15. SyrothaCB
  0.00
 16. TSH-DMS
  0.00
 17. TSV-PRiNC3
  0.00
 18. TSH-Dome
  0.00
 19. DerRaZieler
  0.00
 20. Ceyxon
  0.00
 21. BJU_Blackjag
  0.00
 22. 0_Ungesicht_0
  0.00
 23. Frittenbuddah
  0.00
Shot success rate
 1. TSH-PadyBVB
  26%
 2. vossi27
  26%
 3. 1st_eNCe
  25%
 4. WasDaL0s
  18%
 5. Mishima_CR7
  18%
 6. RundumZerficker
  13%
 7. TSH-Doese
  12%
 8. TSH-Pinkyy111
  11%
 9. ThePhenomenaIOne
  10%
 10. TSH-Wolfes
  7%
 11. LPL1990
  5%
 12. TSH-Chrises
  4%
 13. Neuheide
  0%
 14. Tribun24
  0%
 15. Frittenbuddah
  0%
 16. TSV-PRiNC3
  0%
 17. DerRaZieler
  0%
 18. TSH-Dome
  0%
 19. Ceyxon
  0%
 20. BJU_Blackjag
  0%
 21. SyrothaCB
  0%
 22. 0_Ungesicht_0
  0%
 23. TSH-DMS
  0%
Assists
 1. vossi27
  12
 2. TSH-PadyBVB
  8
 3. TSH-Pinkyy111
  5
 4. TSH-Doese
  5
 5. WasDaL0s
  4
 6. TSH-Dome
  4
 7. TSH-Chrises
  4
 8. LPL1990
  3
 9. ThePhenomenaIOne
  3
 10. BJU_Blackjag
  2
 11. Mishima_CR7
  1
 12. Frittenbuddah
  1
 13. SyrothaCB
  0
 14. Tribun24
  0
 15. RundumZerficker
  0
 16. TSV-PRiNC3
  0
 17. DerRaZieler
  0
 18. Ceyxon
  0
 19. Neuheide
  0
 20. 1st_eNCe
  0
 21. TSH-Wolfes
  0
 22. 0_Ungesicht_0
  0
 23. TSH-DMS
  0
Assists per match
 1. BJU_Blackjag
  0.40
 2. TSH-Dome
  0.36
 3. WasDaL0s
  0.33
 4. TSH-Doese
  0.26
 5. Mishima_CR7
  0.20
 6. TSH-Pinkyy111
  0.20
 7. Frittenbuddah
  0.20
 8. vossi27
  0.17
 9. TSH-PadyBVB
  0.12
 10. LPL1990
  0.05
 11. TSH-Chrises
  0.03
 12. ThePhenomenaIOne
  0.02
 13. SyrothaCB
  0.00
 14. Tribun24
  0.00
 15. RundumZerficker
  0.00
 16. TSH-DMS
  0.00
 17. Neuheide
  0.00
 18. TSV-PRiNC3
  0.00
 19. Ceyxon
  0.00
 20. 1st_eNCe
  0.00
 21. TSH-Wolfes
  0.00
 22. 0_Ungesicht_0
  0.00
 23. DerRaZieler
  0.00
Goals + assists
 1. vossi27
  32
 2. TSH-PadyBVB
  24
 3. WasDaL0s
  9
 4. TSH-Pinkyy111
  8
 5. ThePhenomenaIOne
  6
 6. TSH-Doese
  6
 7. TSH-Chrises
  5
 8. LPL1990
  4
 9. TSH-Dome
  4
 10. Mishima_CR7
  3
 11. RundumZerficker
  2
 12. 1st_eNCe
  2
 13. BJU_Blackjag
  2
 14. Frittenbuddah
  1
 15. TSH-Wolfes
  1
 16. DerRaZieler
  0
 17. TSH-DMS
  0
 18. TSV-PRiNC3
  0
 19. Ceyxon
  0
 20. SyrothaCB
  0
 21. Neuheide
  0
 22. 0_Ungesicht_0
  0
 23. Tribun24
  0
Goals + assists per match
 1. WasDaL0s
  0.75
 2. Mishima_CR7
  0.60
 3. vossi27
  0.44
 4. BJU_Blackjag
  0.40
 5. 1st_eNCe
  0.40
 6. TSH-PadyBVB
  0.37
 7. TSH-Dome
  0.36
 8. TSH-Pinkyy111
  0.32
 9. TSH-Doese
  0.32
 10. Frittenbuddah
  0.20
 11. LPL1990
  0.07
 12. RundumZerficker
  0.05
 13. ThePhenomenaIOne
  0.04
 14. TSH-Chrises
  0.03
 15. TSH-Wolfes
  0.03
 16. Tribun24
  0.00
 17. TSH-DMS
  0.00
 18. SyrothaCB
  0.00
 19. Neuheide
  0.00
 20. DerRaZieler
  0.00
 21. Ceyxon
  0.00
 22. TSV-PRiNC3
  0.00
 23. 0_Ungesicht_0
  0.00
Passes made
 1. TSH-Chrises
  1289
 2. ThePhenomenaIOne
  1046
 3. TSH-PadyBVB
  871
 4. vossi27
  663
 5. LPL1990
  573
 6. TSH-Wolfes
  437
 7. RundumZerficker
  378
 8. TSH-Pinkyy111
  325
 9. TSH-DMS
  133
 10. TSH-Doese
  117
 11. Neuheide
  108
 12. WasDaL0s
  96
 13. TSH-Dome
  91
 14. TSV-PRiNC3
  79
 15. 1st_eNCe
  59
 16. BJU_Blackjag
  56
 17. Mishima_CR7
  44
 18. Frittenbuddah
  31
 19. SyrothaCB
  30
 20. 0_Ungesicht_0
  30
 21. Tribun24
  29
 22. DerRaZieler
  22
 23. Ceyxon
  13
Passes made per match
 1. TSH-Wolfes
  14.10
 2. TSH-PadyBVB
  13.40
 3. TSV-PRiNC3
  13.17
 4. TSH-Pinkyy111
  13.00
 5. 1st_eNCe
  11.80
 6. BJU_Blackjag
  11.20
 7. TSH-DMS
  11.08
 8. LPL1990
  9.88
 9. RundumZerficker
  9.69
 10. vossi27
  9.21
 11. Mishima_CR7
  8.80
 12. TSH-Chrises
  8.77
 13. TSH-Dome
  8.27
 14. WasDaL0s
  8.00
 15. 0_Ungesicht_0
  7.50
 16. ThePhenomenaIOne
  6.54
 17. Frittenbuddah
  6.20
 18. TSH-Doese
  6.16
 19. SyrothaCB
  6.00
 20. Tribun24
  5.80
 21. Neuheide
  4.70
 22. DerRaZieler
  4.40
 23. Ceyxon
  2.60
Pass success rate
 1. TSH-Wolfes
  88%
 2. 0_Ungesicht_0
  85%
 3. TSH-DMS
  84%
 4. TSV-PRiNC3
  82%
 5. LPL1990
  82%
 6. DerRaZieler
  81%
 7. RundumZerficker
  80%
 8. TSH-PadyBVB
  79%
 9. TSH-Chrises
  79%
 10. Mishima_CR7
  78%
 11. Tribun24
  78%
 12. WasDaL0s
  76%
 13. 1st_eNCe
  76%
 14. BJU_Blackjag
  75%
 15. vossi27
  74%
 16. Ceyxon
  72%
 17. SyrothaCB
  71%
 18. TSH-Doese
  71%
 19. TSH-Pinkyy111
  71%
 20. Neuheide
  68%
 21. TSH-Dome
  67%
 22. ThePhenomenaIOne
  67%
 23. Frittenbuddah
  60%
Tackles made
 1. ThePhenomenaIOne
  214
 2. TSH-Chrises
  88
 3. TSH-PadyBVB
  59
 4. LPL1990
  55
 5. vossi27
  51
 6. RundumZerficker
  40
 7. TSH-Wolfes
  33
 8. TSH-Pinkyy111
  30
 9. Neuheide
  20
 10. TSH-Doese
  14
 11. WasDaL0s
  13
 12. TSH-DMS
  10
 13. TSV-PRiNC3
  9
 14. DerRaZieler
  7
 15. BJU_Blackjag
  6
 16. Frittenbuddah
  6
 17. TSH-Dome
  5
 18. SyrothaCB
  4
 19. 1st_eNCe
  3
 20. Tribun24
  2
 21. Ceyxon
  2
 22. Mishima_CR7
  2
 23. 0_Ungesicht_0
  2
Tackles made per match
 1. TSV-PRiNC3
  1.50
 2. DerRaZieler
  1.40
 3. ThePhenomenaIOne
  1.34
 4. BJU_Blackjag
  1.20
 5. TSH-Pinkyy111
  1.20
 6. Frittenbuddah
  1.20
 7. WasDaL0s
  1.08
 8. TSH-Wolfes
  1.06
 9. RundumZerficker
  1.03
 10. LPL1990
  0.95
 11. TSH-PadyBVB
  0.91
 12. Neuheide
  0.87
 13. TSH-DMS
  0.83
 14. SyrothaCB
  0.80
 15. TSH-Doese
  0.74
 16. vossi27
  0.71
 17. 1st_eNCe
  0.60
 18. TSH-Chrises
  0.60
 19. 0_Ungesicht_0
  0.50
 20. TSH-Dome
  0.45
 21. Tribun24
  0.40
 22. Ceyxon
  0.40
 23. Mishima_CR7
  0.40
Tackle success rate
 1. TSH-DMS
  47%
 2. ThePhenomenaIOne
  40%
 3. Ceyxon
  40%
 4. TSH-Wolfes
  38%
 5. BJU_Blackjag
  37%
 6. Neuheide
  35%
 7. RundumZerficker
  34%
 8. TSV-PRiNC3
  32%
 9. TSH-Chrises
  30%
 10. LPL1990
  27%
 11. Frittenbuddah
  26%
 12. DerRaZieler
  25%
 13. Mishima_CR7
  20%
 14. TSH-PadyBVB
  18%
 15. 0_Ungesicht_0
  18%
 16. TSH-Doese
  15%
 17. TSH-Pinkyy111
  14%
 18. SyrothaCB
  14%
 19. TSH-Dome
  12%
 20. WasDaL0s
  12%
 21. 1st_eNCe
  10%
 22. Tribun24
  8%
 23. vossi27
  6%
Red cards
 1. ThePhenomenaIOne
  1
 2. vossi27
  1
 3. 0_Ungesicht_0
  1
 4. LPL1990
  1
 5. 1st_eNCe
  0
 6. BJU_Blackjag
  0
 7. Ceyxon
  0
 8. DerRaZieler
  0
 9. Frittenbuddah
  0
 10. Mishima_CR7
  0
 11. Neuheide
  0
 12. RundumZerficker
  0
 13. SyrothaCB
  0
 14. TSV-PRiNC3
  0
 15. TSH-Chrises
  0
 16. TSH-DMS
  0
 17. TSH-Doese
  0
 18. TSH-Dome
  0
 19. TSH-PadyBVB
  0
 20. TSH-Pinkyy111
  0
 21. TSH-Wolfes
  0
 22. WasDaL0s
  0
 23. Tribun24
  0
Red cards rate
 1. 0_Ungesicht_0
  25%
 2. LPL1990
  2%
 3. vossi27
  1%
 4. ThePhenomenaIOne
  1%
 5. Ceyxon
  0%
 6. DerRaZieler
  0%
 7. Frittenbuddah
  0%
 8. BJU_Blackjag
  0%
 9. Mishima_CR7
  0%
 10. Neuheide
  0%
 11. RundumZerficker
  0%
 12. SyrothaCB
  0%
 13. 1st_eNCe
  0%
 14. TSV-PRiNC3
  0%
 15. TSH-Chrises
  0%
 16. TSH-DMS
  0%
 17. TSH-Doese
  0%
 18. TSH-Dome
  0%
 19. TSH-PadyBVB
  0%
 20. TSH-Pinkyy111
  0%
 21. TSH-Wolfes
  0%
 22. WasDaL0s
  0%
 23. Tribun24
  0%
Def clean sheets
 1. ThePhenomenaIOne
  48
 2. TSH-Chrises
  24
 3. LPL1990
  8
 4. RundumZerficker
  7
 5. SyrothaCB
  2
 6. Ceyxon
  2
 7. Neuheide
  2
 8. TSH-Doese
  1
 9. Frittenbuddah
  1
 10. 0_Ungesicht_0
  1
 11. TSH-DMS
  1
 12. vossi27
  1
 13. Mishima_CR7
  0
 14. DerRaZieler
  0
 15. BJU_Blackjag
  0
 16. Tribun24
  0
 17. 1st_eNCe
  0
 18. TSV-PRiNC3
  0
 19. TSH-PadyBVB
  0
 20. TSH-Pinkyy111
  0
 21. TSH-Wolfes
  0
 22. WasDaL0s
  0
 23. TSH-Dome
  0
Def clean sheets rate
 1. SyrothaCB
  40%
 2. Ceyxon
  40%
 3. ThePhenomenaIOne
  30%
 4. 0_Ungesicht_0
  25%
 5. Frittenbuddah
  20%
 6. RundumZerficker
  18%
 7. TSH-Chrises
  16%
 8. LPL1990
  14%
 9. Neuheide
  9%
 10. TSH-DMS
  8%
 11. TSH-Doese
  5%
 12. vossi27
  1%
 13. BJU_Blackjag
  0%
 14. TSV-PRiNC3
  0%
 15. 1st_eNCe
  0%
 16. Mishima_CR7
  0%
 17. DerRaZieler
  0%
 18. TSH-Dome
  0%
 19. TSH-PadyBVB
  0%
 20. TSH-Pinkyy111
  0%
 21. TSH-Wolfes
  0%
 22. WasDaL0s
  0%
 23. Tribun24
  0%
GK clean sheets
 1. TSH-Dome
  3
 2. TSH-Doese
  1
 3. TSH-Chrises
  1
 4. 0_Ungesicht_0
  0
 5. DerRaZieler
  0
 6. Frittenbuddah
  0
 7. LPL1990
  0
 8. Mishima_CR7
  0
 9. Neuheide
  0
 10. RundumZerficker
  0
 11. SyrothaCB
  0
 12. vossi27
  0
 13. Tribun24
  0
 14. Ceyxon
  0
 15. TSH-DMS
  0
 16. BJU_Blackjag
  0
 17. 1st_eNCe
  0
 18. TSH-PadyBVB
  0
 19. TSH-Pinkyy111
  0
 20. TSH-Wolfes
  0
 21. TSV-PRiNC3
  0
 22. WasDaL0s
  0
 23. ThePhenomenaIOne
  0
GK clean sheets rate
 1. TSH-Dome
  27%
 2. TSH-Doese
  5%
 3. TSH-Chrises
  1%
 4. 0_Ungesicht_0
  0%
 5. DerRaZieler
  0%
 6. Frittenbuddah
  0%
 7. LPL1990
  0%
 8. Mishima_CR7
  0%
 9. Neuheide
  0%
 10. RundumZerficker
  0%
 11. SyrothaCB
  0%
 12. vossi27
  0%
 13. Tribun24
  0%
 14. Ceyxon
  0%
 15. TSH-DMS
  0%
 16. BJU_Blackjag
  0%
 17. 1st_eNCe
  0%
 18. TSH-PadyBVB
  0%
 19. TSH-Pinkyy111
  0%
 20. TSH-Wolfes
  0%
 21. TSV-PRiNC3
  0%
 22. WasDaL0s
  0%
 23. ThePhenomenaIOne
  0%
Height
 1. TSH-Doese
  2.00m (6′ 7″)
 2. TSH-Dome
  1.97m (6′ 6″)
 3. Frittenbuddah
  1.88m (6′ 2″)
 4. Neuheide
  1.85m (6′ 1″)
 5. ThePhenomenaIOne
  1.82m (6′ 0″)
 6. SyrothaCB
  1.82m (6′ 0″)
 7. DerRaZieler
  1.81m (5′ 11″)
 8. Tribun24
  1.79m (5′ 10″)
 9. Ceyxon
  1.77m (5′ 10″)
 10. TSV-PRiNC3
  1.77m (5′ 10″)
 11. 1st_eNCe
  1.77m (5′ 10″)
 12. TSH-Chrises
  1.76m (5′ 9″)
 13. Mishima_CR7
  1.73m (5′ 8″)
 14. TSH-Pinkyy111
  1.72m (5′ 8″)
 15. WasDaL0s
  1.70m (5′ 7″)
 16. TSH-DMS
  1.68m (5′ 6″)
 17. 0_Ungesicht_0
  1.68m (5′ 6″)
 18. vossi27
  1.67m (5′ 6″)
 19. TSH-PadyBVB
  1.67m (5′ 6″)
 20. LPL1990
  1.67m (5′ 6″)
 21. TSH-Wolfes
  1.67m (5′ 6″)
 22. BJU_Blackjag
  1.67m (5′ 6″)
 23. RundumZerficker
  1.62m (5′ 4″)

Squad list23

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2019 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports