Club crest
PC

TS Hartplatz

Share:

Squad stats ranking

General

Matches played

 1. VanDerZash
  201
 2. vossi27
  124
 3. LPL1990
  119
 4. LuxGamingJerry
  114
 5. Kevinek_FCB
  95
 6. TSH-Chrises
  88
 7. Neuheide
  87
 8. LtRustikal19
  75
 9. Hecktokotilus
  74
 10. Matze1988MV
  64
 11. TSH-Doese
  60
 12. LordHan1993
  59
 13. ThePhenomenaIOne
  59
 14. TSH-Ozora
  55
 15. TSH-PadyBVB
  46
 16. TSH-eNCe
  38
 17. TSH-Ramonster
  29
 18. Navy-Seal-154
  26
 19. TSH-DMS
  14
 20. mentinaldo
  9
 21. WasDaL0s
  6
 22. Frittenbuddah
  5
 23. OSU_DenverBS
  5
 24. Naicou1999
  4
 25. GePa_KakaduMb
  1
 26. KawumsBS
  1
 27. TSH-DrDavid10s
  1

Win rate

 1. Kevinek_FCB
  48%
 2. mentinaldo
  44%
 3. LPL1990
  42%
 4. LuxGamingJerry
  40%
 5. Matze1988MV
  40%
 6. TSH-Doese
  40%
 7. TSH-Ozora
  38%
 8. VanDerZash
  38%
 9. vossi27
  38%
 10. Hecktokotilus
  37%
 11. Neuheide
  37%
 12. ThePhenomenaIOne
  37%
 13. TSH-Chrises
  37%
 14. TSH-Ramonster
  37%
 15. LordHan1993
  35%
 16. TSH-DMS
  35%
 17. TSH-PadyBVB
  32%
 18. LtRustikal19
  28%
 19. TSH-eNCe
  26%
 20. Naicou1999
  25%
 21. Frittenbuddah
  20%
 22. Navy-Seal-154
  15%
 23. GePa_KakaduMb
  0%
 24. KawumsBS
  0%
 25. OSU_DenverBS
  0%
 26. TSH-DrDavid10s
  0%
 27. WasDaL0s
  0%

Man of the match

 1. LtRustikal19
  11
 2. VanDerZash
  11
 3. LPL1990
  6
 4. Neuheide
  6
 5. TSH-PadyBVB
  6
 6. TSH-Ramonster
  6
 7. Kevinek_FCB
  3
 8. Matze1988MV
  3
 9. ThePhenomenaIOne
  3
 10. LuxGamingJerry
  2
 11. TSH-eNCe
  2
 12. vossi27
  2
 13. LordHan1993
  1
 14. mentinaldo
  1
 15. Frittenbuddah
  0
 16. GePa_KakaduMb
  0
 17. Hecktokotilus
  0
 18. KawumsBS
  0
 19. Naicou1999
  0
 20. Navy-Seal-154
  0
 21. OSU_DenverBS
  0
 22. TSH-Chrises
  0
 23. TSH-DMS
  0
 24. TSH-Doese
  0
 25. TSH-DrDavid10s
  0
 26. TSH-Ozora
  0
 27. WasDaL0s
  0

Man of the match rate

 1. TSH-Ramonster
  21%
 2. LtRustikal19
  15%
 3. TSH-PadyBVB
  13%
 4. mentinaldo
  11%
 5. Neuheide
  7%
 6. VanDerZash
  5%
 7. TSH-eNCe
  5%
 8. ThePhenomenaIOne
  5%
 9. LPL1990
  5%
 10. Matze1988MV
  5%
 11. Kevinek_FCB
  3%
 12. LuxGamingJerry
  2%
 13. LordHan1993
  2%
 14. vossi27
  2%
 15. Frittenbuddah
  0%
 16. GePa_KakaduMb
  0%
 17. Hecktokotilus
  0%
 18. KawumsBS
  0%
 19. Naicou1999
  0%
 20. Navy-Seal-154
  0%
 21. OSU_DenverBS
  0%
 22. TSH-Chrises
  0%
 23. TSH-DMS
  0%
 24. TSH-Doese
  0%
 25. TSH-DrDavid10s
  0%
 26. TSH-Ozora
  0%
 27. WasDaL0s
  0%

Attack

Goals

 1. LtRustikal19
  35
 2. vossi27
  24
 3. TSH-eNCe
  16
 4. Matze1988MV
  13
 5. LPL1990
  12
 6. Kevinek_FCB
  10
 7. TSH-Ozora
  10
 8. TSH-Ramonster
  9
 9. TSH-PadyBVB
  8
 10. VanDerZash
  8
 11. Hecktokotilus
  6
 12. LuxGamingJerry
  6
 13. LordHan1993
  2
 14. Neuheide
  2
 15. Naicou1999
  1
 16. Navy-Seal-154
  1
 17. OSU_DenverBS
  1
 18. TSH-Chrises
  1
 19. Frittenbuddah
  0
 20. GePa_KakaduMb
  0
 21. KawumsBS
  0
 22. mentinaldo
  0
 23. ThePhenomenaIOne
  0
 24. TSH-DMS
  0
 25. TSH-Doese
  0
 26. TSH-DrDavid10s
  0
 27. WasDaL0s
  0

Goals per match

 1. LtRustikal19
  0.47
 2. TSH-eNCe
  0.42
 3. TSH-Ramonster
  0.31
 4. Naicou1999
  0.25
 5. Matze1988MV
  0.20
 6. OSU_DenverBS
  0.20
 7. vossi27
  0.19
 8. TSH-Ozora
  0.18
 9. TSH-PadyBVB
  0.17
 10. Kevinek_FCB
  0.11
 11. LPL1990
  0.10
 12. Hecktokotilus
  0.08
 13. LuxGamingJerry
  0.05
 14. VanDerZash
  0.04
 15. Navy-Seal-154
  0.04
 16. LordHan1993
  0.03
 17. Neuheide
  0.02
 18. TSH-Chrises
  0.01
 19. Frittenbuddah
  0.00
 20. GePa_KakaduMb
  0.00
 21. KawumsBS
  0.00
 22. mentinaldo
  0.00
 23. ThePhenomenaIOne
  0.00
 24. TSH-DMS
  0.00
 25. TSH-Doese
  0.00
 26. TSH-DrDavid10s
  0.00
 27. WasDaL0s
  0.00

Shot success rate

 1. Naicou1999
  100%
 2. TSH-Ramonster
  23%
 3. LtRustikal19
  21%
 4. TSH-eNCe
  17%
 5. Kevinek_FCB
  16%
 6. LPL1990
  16%
 7. Matze1988MV
  16%
 8. Neuheide
  16%
 9. OSU_DenverBS
  16%
 10. TSH-Ozora
  16%
 11. vossi27
  16%
 12. LordHan1993
  15%
 13. TSH-Chrises
  14%
 14. TSH-PadyBVB
  14%
 15. Hecktokotilus
  11%
 16. VanDerZash
  10%
 17. Navy-Seal-154
  5%
 18. LuxGamingJerry
  4%
 19. Frittenbuddah
  0%
 20. GePa_KakaduMb
  0%
 21. KawumsBS
  0%
 22. mentinaldo
  0%
 23. ThePhenomenaIOne
  0%
 24. TSH-DMS
  0%
 25. TSH-Doese
  0%
 26. TSH-DrDavid10s
  0%
 27. WasDaL0s
  0%

Assists

 1. vossi27
  19
 2. LPL1990
  18
 3. Kevinek_FCB
  12
 4. VanDerZash
  12
 5. LtRustikal19
  11
 6. TSH-Ozora
  9
 7. TSH-eNCe
  7
 8. Matze1988MV
  6
 9. TSH-Ramonster
  6
 10. TSH-PadyBVB
  5
 11. Hecktokotilus
  3
 12. mentinaldo
  3
 13. LuxGamingJerry
  2
 14. TSH-Doese
  2
 15. Frittenbuddah
  1
 16. Navy-Seal-154
  1
 17. Neuheide
  1
 18. GePa_KakaduMb
  0
 19. KawumsBS
  0
 20. LordHan1993
  0
 21. Naicou1999
  0
 22. OSU_DenverBS
  0
 23. ThePhenomenaIOne
  0
 24. TSH-Chrises
  0
 25. TSH-DMS
  0
 26. TSH-DrDavid10s
  0
 27. WasDaL0s
  0

Assists per match

 1. mentinaldo
  0.33
 2. TSH-Ramonster
  0.21
 3. Frittenbuddah
  0.20
 4. TSH-eNCe
  0.18
 5. TSH-Ozora
  0.16
 6. vossi27
  0.15
 7. LPL1990
  0.15
 8. LtRustikal19
  0.15
 9. Kevinek_FCB
  0.13
 10. TSH-PadyBVB
  0.11
 11. Matze1988MV
  0.09
 12. VanDerZash
  0.06
 13. Hecktokotilus
  0.04
 14. Navy-Seal-154
  0.04
 15. TSH-Doese
  0.03
 16. LuxGamingJerry
  0.02
 17. Neuheide
  0.01
 18. GePa_KakaduMb
  0.00
 19. KawumsBS
  0.00
 20. LordHan1993
  0.00
 21. Naicou1999
  0.00
 22. OSU_DenverBS
  0.00
 23. ThePhenomenaIOne
  0.00
 24. TSH-Chrises
  0.00
 25. TSH-DMS
  0.00
 26. TSH-DrDavid10s
  0.00
 27. WasDaL0s
  0.00

Goals + assists

 1. LtRustikal19
  46
 2. vossi27
  43
 3. LPL1990
  30
 4. TSH-eNCe
  23
 5. Kevinek_FCB
  22
 6. VanDerZash
  20
 7. Matze1988MV
  19
 8. TSH-Ozora
  19
 9. TSH-Ramonster
  15
 10. TSH-PadyBVB
  13
 11. Hecktokotilus
  9
 12. LuxGamingJerry
  8
 13. mentinaldo
  3
 14. Neuheide
  3
 15. LordHan1993
  2
 16. Navy-Seal-154
  2
 17. TSH-Doese
  2
 18. Frittenbuddah
  1
 19. Naicou1999
  1
 20. OSU_DenverBS
  1
 21. TSH-Chrises
  1
 22. GePa_KakaduMb
  0
 23. KawumsBS
  0
 24. ThePhenomenaIOne
  0
 25. TSH-DMS
  0
 26. TSH-DrDavid10s
  0
 27. WasDaL0s
  0

Goals + assists per match

 1. LtRustikal19
  0.61
 2. TSH-eNCe
  0.61
 3. TSH-Ramonster
  0.52
 4. vossi27
  0.35
 5. TSH-Ozora
  0.35
 6. mentinaldo
  0.33
 7. Matze1988MV
  0.30
 8. TSH-PadyBVB
  0.28
 9. LPL1990
  0.25
 10. Naicou1999
  0.25
 11. Kevinek_FCB
  0.23
 12. Frittenbuddah
  0.20
 13. OSU_DenverBS
  0.20
 14. Hecktokotilus
  0.12
 15. VanDerZash
  0.10
 16. Navy-Seal-154
  0.08
 17. LuxGamingJerry
  0.07
 18. Neuheide
  0.03
 19. LordHan1993
  0.03
 20. TSH-Doese
  0.03
 21. TSH-Chrises
  0.01
 22. GePa_KakaduMb
  0.00
 23. KawumsBS
  0.00
 24. ThePhenomenaIOne
  0.00
 25. TSH-DMS
  0.00
 26. TSH-DrDavid10s
  0.00
 27. WasDaL0s
  0.00

Team play

Passes made

 1. VanDerZash
  1877
 2. LPL1990
  1470
 3. vossi27
  1284
 4. TSH-Ozora
  1027
 5. LuxGamingJerry
  1004
 6. Matze1988MV
  934
 7. LtRustikal19
  917
 8. Kevinek_FCB
  829
 9. TSH-Chrises
  759
 10. Hecktokotilus
  667
 11. TSH-PadyBVB
  535
 12. Neuheide
  507
 13. LordHan1993
  416
 14. TSH-eNCe
  392
 15. ThePhenomenaIOne
  349
 16. TSH-Ramonster
  297
 17. Navy-Seal-154
  279
 18. TSH-Doese
  258
 19. TSH-DMS
  153
 20. OSU_DenverBS
  101
 21. mentinaldo
  100
 22. WasDaL0s
  63
 23. Naicou1999
  35
 24. Frittenbuddah
  31
 25. TSH-DrDavid10s
  7
 26. KawumsBS
  6
 27. GePa_KakaduMb
  3

Passes made per match

 1. OSU_DenverBS
  20.20
 2. TSH-Ozora
  18.67
 3. Matze1988MV
  14.59
 4. LPL1990
  12.35
 5. LtRustikal19
  12.23
 6. TSH-PadyBVB
  11.63
 7. mentinaldo
  11.11
 8. TSH-DMS
  10.93
 9. Navy-Seal-154
  10.73
 10. WasDaL0s
  10.50
 11. vossi27
  10.35
 12. TSH-eNCe
  10.32
 13. TSH-Ramonster
  10.24
 14. VanDerZash
  9.34
 15. Hecktokotilus
  9.01
 16. LuxGamingJerry
  8.81
 17. Naicou1999
  8.75
 18. Kevinek_FCB
  8.73
 19. TSH-Chrises
  8.63
 20. LordHan1993
  7.05
 21. TSH-DrDavid10s
  7.00
 22. Frittenbuddah
  6.20
 23. KawumsBS
  6.00
 24. ThePhenomenaIOne
  5.92
 25. Neuheide
  5.83
 26. TSH-Doese
  4.30
 27. GePa_KakaduMb
  3.00

Pass success rate

 1. OSU_DenverBS
  88%
 2. TSH-Ozora
  86%
 3. Matze1988MV
  84%
 4. TSH-PadyBVB
  84%
 5. TSH-DMS
  83%
 6. TSH-Ramonster
  83%
 7. WasDaL0s
  82%
 8. LPL1990
  81%
 9. TSH-Chrises
  80%
 10. LordHan1993
  79%
 11. Navy-Seal-154
  79%
 12. TSH-eNCe
  79%
 13. LtRustikal19
  78%
 14. mentinaldo
  78%
 15. VanDerZash
  77%
 16. vossi27
  77%
 17. Naicou1999
  76%
 18. GePa_KakaduMb
  75%
 19. Hecktokotilus
  72%
 20. LuxGamingJerry
  72%
 21. Neuheide
  72%
 22. Kevinek_FCB
  71%
 23. ThePhenomenaIOne
  70%
 24. TSH-DrDavid10s
  70%
 25. TSH-Doese
  66%
 26. Frittenbuddah
  60%
 27. KawumsBS
  60%

Defence

Tackles made

 1. VanDerZash
  244
 2. LuxGamingJerry
  141
 3. LPL1990
  113
 4. Neuheide
  91
 5. vossi27
  89
 6. Kevinek_FCB
  75
 7. TSH-Ozora
  69
 8. TSH-Chrises
  56
 9. Hecktokotilus
  54
 10. LordHan1993
  54
 11. ThePhenomenaIOne
  53
 12. LtRustikal19
  40
 13. Matze1988MV
  38
 14. Navy-Seal-154
  32
 15. TSH-eNCe
  28
 16. TSH-Ramonster
  24
 17. TSH-PadyBVB
  20
 18. TSH-DMS
  11
 19. mentinaldo
  7
 20. Frittenbuddah
  6
 21. TSH-Doese
  6
 22. OSU_DenverBS
  5
 23. WasDaL0s
  5
 24. Naicou1999
  2
 25. TSH-DrDavid10s
  1
 26. GePa_KakaduMb
  0
 27. KawumsBS
  0

Tackles made per match

 1. TSH-Ozora
  1.25
 2. LuxGamingJerry
  1.24
 3. Navy-Seal-154
  1.23
 4. VanDerZash
  1.21
 5. Frittenbuddah
  1.20
 6. Neuheide
  1.05
 7. OSU_DenverBS
  1.00
 8. TSH-DrDavid10s
  1.00
 9. LPL1990
  0.95
 10. LordHan1993
  0.92
 11. ThePhenomenaIOne
  0.90
 12. WasDaL0s
  0.83
 13. TSH-Ramonster
  0.83
 14. Kevinek_FCB
  0.79
 15. TSH-DMS
  0.79
 16. mentinaldo
  0.78
 17. TSH-eNCe
  0.74
 18. Hecktokotilus
  0.73
 19. vossi27
  0.72
 20. TSH-Chrises
  0.64
 21. Matze1988MV
  0.59
 22. LtRustikal19
  0.53
 23. Naicou1999
  0.50
 24. TSH-PadyBVB
  0.43
 25. TSH-Doese
  0.10
 26. GePa_KakaduMb
  0.00
 27. KawumsBS
  0.00

Tackle success rate

 1. TSH-DMS
  44%
 2. VanDerZash
  41%
 3. ThePhenomenaIOne
  36%
 4. Neuheide
  34%
 5. TSH-DrDavid10s
  33%
 6. LPL1990
  32%
 7. TSH-Ozora
  30%
 8. LordHan1993
  29%
 9. Frittenbuddah
  26%
 10. mentinaldo
  26%
 11. TSH-Chrises
  26%
 12. Naicou1999
  25%
 13. Kevinek_FCB
  19%
 14. OSU_DenverBS
  19%
 15. LuxGamingJerry
  17%
 16. Navy-Seal-154
  17%
 17. WasDaL0s
  16%
 18. TSH-PadyBVB
  15%
 19. TSH-Ramonster
  15%
 20. Hecktokotilus
  14%
 21. Matze1988MV
  12%
 22. TSH-eNCe
  12%
 23. LtRustikal19
  8%
 24. vossi27
  8%
 25. TSH-Doese
  7%
 26. GePa_KakaduMb
  0%
 27. KawumsBS
  0%

Red cards

 1. LuxGamingJerry
  5
 2. LPL1990
  3
 3. LtRustikal19
  1
 4. Neuheide
  1
 5. TSH-PadyBVB
  1
 6. Frittenbuddah
  0
 7. GePa_KakaduMb
  0
 8. Hecktokotilus
  0
 9. KawumsBS
  0
 10. Kevinek_FCB
  0
 11. LordHan1993
  0
 12. Matze1988MV
  0
 13. mentinaldo
  0
 14. Naicou1999
  0
 15. Navy-Seal-154
  0
 16. OSU_DenverBS
  0
 17. ThePhenomenaIOne
  0
 18. TSH-Chrises
  0
 19. TSH-DMS
  0
 20. TSH-Doese
  0
 21. TSH-DrDavid10s
  0
 22. TSH-eNCe
  0
 23. TSH-Ozora
  0
 24. TSH-Ramonster
  0
 25. VanDerZash
  0
 26. vossi27
  0
 27. WasDaL0s
  0

Red cards rate

 1. LuxGamingJerry
  4%
 2. LPL1990
  3%
 3. TSH-PadyBVB
  2%
 4. LtRustikal19
  1%
 5. Neuheide
  1%
 6. Frittenbuddah
  0%
 7. GePa_KakaduMb
  0%
 8. Hecktokotilus
  0%
 9. KawumsBS
  0%
 10. Kevinek_FCB
  0%
 11. LordHan1993
  0%
 12. Matze1988MV
  0%
 13. mentinaldo
  0%
 14. Naicou1999
  0%
 15. Navy-Seal-154
  0%
 16. OSU_DenverBS
  0%
 17. ThePhenomenaIOne
  0%
 18. TSH-Chrises
  0%
 19. TSH-DMS
  0%
 20. TSH-Doese
  0%
 21. TSH-DrDavid10s
  0%
 22. TSH-eNCe
  0%
 23. TSH-Ozora
  0%
 24. TSH-Ramonster
  0%
 25. VanDerZash
  0%
 26. vossi27
  0%
 27. WasDaL0s
  0%

Def clean sheets

 1. VanDerZash
  35
 2. Neuheide
  27
 3. TSH-Chrises
  18
 4. LordHan1993
  13
 5. ThePhenomenaIOne
  13
 6. LPL1990
  7
 7. LuxGamingJerry
  6
 8. vossi27
  5
 9. Hecktokotilus
  4
 10. TSH-Ramonster
  3
 11. Navy-Seal-154
  2
 12. TSH-DMS
  2
 13. TSH-PadyBVB
  2
 14. Frittenbuddah
  1
 15. Kevinek_FCB
  1
 16. TSH-Ozora
  1
 17. GePa_KakaduMb
  0
 18. KawumsBS
  0
 19. LtRustikal19
  0
 20. Matze1988MV
  0
 21. mentinaldo
  0
 22. Naicou1999
  0
 23. OSU_DenverBS
  0
 24. TSH-Doese
  0
 25. TSH-DrDavid10s
  0
 26. TSH-eNCe
  0
 27. WasDaL0s
  0

Def clean sheets rate

 1. Neuheide
  31%
 2. LordHan1993
  22%
 3. ThePhenomenaIOne
  22%
 4. TSH-Chrises
  20%
 5. Frittenbuddah
  20%
 6. VanDerZash
  17%
 7. TSH-DMS
  14%
 8. TSH-Ramonster
  10%
 9. Navy-Seal-154
  8%
 10. LPL1990
  6%
 11. Hecktokotilus
  5%
 12. LuxGamingJerry
  5%
 13. TSH-PadyBVB
  4%
 14. vossi27
  4%
 15. TSH-Ozora
  2%
 16. Kevinek_FCB
  1%
 17. GePa_KakaduMb
  0%
 18. KawumsBS
  0%
 19. LtRustikal19
  0%
 20. Matze1988MV
  0%
 21. mentinaldo
  0%
 22. Naicou1999
  0%
 23. OSU_DenverBS
  0%
 24. TSH-Doese
  0%
 25. TSH-DrDavid10s
  0%
 26. TSH-eNCe
  0%
 27. WasDaL0s
  0%

Goalkeeping

GK clean sheets

 1. TSH-Doese
  9
 2. LtRustikal19
  2
 3. LuxGamingJerry
  1
 4. Frittenbuddah
  0
 5. GePa_KakaduMb
  0
 6. Hecktokotilus
  0
 7. KawumsBS
  0
 8. Kevinek_FCB
  0
 9. LordHan1993
  0
 10. LPL1990
  0
 11. Matze1988MV
  0
 12. mentinaldo
  0
 13. Naicou1999
  0
 14. Navy-Seal-154
  0
 15. Neuheide
  0
 16. OSU_DenverBS
  0
 17. ThePhenomenaIOne
  0
 18. TSH-Chrises
  0
 19. TSH-DMS
  0
 20. TSH-DrDavid10s
  0
 21. TSH-eNCe
  0
 22. TSH-Ozora
  0
 23. TSH-PadyBVB
  0
 24. TSH-Ramonster
  0
 25. VanDerZash
  0
 26. vossi27
  0
 27. WasDaL0s
  0

GK clean sheets rate

 1. TSH-Doese
  15%
 2. LtRustikal19
  3%
 3. LuxGamingJerry
  1%
 4. Frittenbuddah
  0%
 5. GePa_KakaduMb
  0%
 6. Hecktokotilus
  0%
 7. KawumsBS
  0%
 8. Kevinek_FCB
  0%
 9. LordHan1993
  0%
 10. LPL1990
  0%
 11. Matze1988MV
  0%
 12. mentinaldo
  0%
 13. Naicou1999
  0%
 14. Navy-Seal-154
  0%
 15. Neuheide
  0%
 16. OSU_DenverBS
  0%
 17. ThePhenomenaIOne
  0%
 18. TSH-Chrises
  0%
 19. TSH-DMS
  0%
 20. TSH-DrDavid10s
  0%
 21. TSH-eNCe
  0%
 22. TSH-Ozora
  0%
 23. TSH-PadyBVB
  0%
 24. TSH-Ramonster
  0%
 25. VanDerZash
  0%
 26. vossi27
  0%
 27. WasDaL0s
  0%

Others

Overall

 1. GePa_KakaduMb
  90
 2. OSU_DenverBS
  90
 3. TSH-Doese
  90
 4. KawumsBS
  89
 5. Kevinek_FCB
  89
 6. mentinaldo
  89
 7. ThePhenomenaIOne
  89
 8. TSH-PadyBVB
  89
 9. TSH-Ramonster
  89
 10. vossi27
  89
 11. LPL1990
  88
 12. Matze1988MV
  88
 13. Neuheide
  88
 14. TSH-eNCe
  88
 15. WasDaL0s
  88
 16. LtRustikal19
  87
 17. LuxGamingJerry
  87
 18. TSH-Chrises
  87
 19. TSH-Ozora
  87
 20. VanDerZash
  87
 21. Naicou1999
  86
 22. Hecktokotilus
  85
 23. TSH-DMS
  85
 24. LordHan1993
  84
 25. Navy-Seal-154
  84
 26. Frittenbuddah
  80
 27. TSH-DrDavid10s
  80

Height

 1. TSH-Doese
  2.00m (6′7″)
 2. KawumsBS
  1.97m (6′6″)
 3. GePa_KakaduMb
  1.92m (6′4″)
 4. Frittenbuddah
  1.88m (6′2″)
 5. LordHan1993
  1.85m (6′1″)
 6. Neuheide
  1.82m (6′0″)
 7. LtRustikal19
  1.79m (5′10″)
 8. Hecktokotilus
  1.77m (5′10″)
 9. LPL1990
  1.77m (5′10″)
 10. ThePhenomenaIOne
  1.77m (5′10″)
 11. TSH-DMS
  1.77m (5′10″)
 12. TSH-DrDavid10s
  1.77m (5′10″)
 13. Navy-Seal-154
  1.76m (5′9″)
 14. LuxGamingJerry
  1.75m (5′9″)
 15. WasDaL0s
  1.69m (5′7″)
 16. TSH-eNCe
  1.68m (5′6″)
 17. Matze1988MV
  1.67m (5′6″)
 18. TSH-Ozora
  1.67m (5′6″)
 19. VanDerZash
  1.67m (5′6″)
 20. mentinaldo
  1.62m (5′4″)
 21. Naicou1999
  1.62m (5′4″)
 22. OSU_DenverBS
  1.62m (5′4″)
 23. TSH-Chrises
  1.62m (5′4″)
 24. TSH-Ramonster
  1.62m (5′4″)
 25. Kevinek_FCB
  1.61m (5′3″)
 26. TSH-PadyBVB
  1.61m (5′3″)
 27. vossi27
  1.61m (5′3″)

Squad list27

Buy us a BeerBuy us a Beer
Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2020 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports