Club crest
PC

Venga Venga

Share:

Squad stats rankings in last matches

Matches played
 1. Venga-JinTae
  10
 2. Venga-iD4rk
  10
 3. Venga-Alex
  10
 4. 94REDMAN
  7
 5. Beuzzyy
  7
 6. Venga-Pirates
  7
 7. Venga-Kira
  7
 8. Venga-Godquintin
  7
 9. Venga-Zinou
  6
 10. flume8
  6
 11. Guigou93
  4
 12. Steel-Ph3no
  3
 13. CRC-Sky
  3
 14. BWy-Kahli
  3
 15. BWy-Ineiji
  3
 16. BWy-El-Maestr0oo
  3
 17. BK_Guiguiiz92
  3
 18. HzN-Dum-Dum
  3
 19. Venga-Stefoune
  1
 20. Venga-GemNa
  1
Win rate
 1. HzN-Dum-Dum
  67%
 2. Steel-Ph3no
  67%
 3. BK_Guiguiiz92
  67%
 4. BWy-El-Maestr0oo
  67%
 5. BWy-Ineiji
  67%
 6. BWy-Kahli
  67%
 7. CRC-Sky
  67%
 8. flume8
  50%
 9. Guigou93
  50%
 10. Venga-Zinou
  50%
 11. Venga-iD4rk
  50%
 12. Venga-Alex
  50%
 13. Venga-JinTae
  50%
 14. Beuzzyy
  43%
 15. Venga-Godquintin
  43%
 16. Venga-Kira
  43%
 17. Venga-Pirates
  43%
 18. 94REDMAN
  43%
 19. Venga-Stefoune
  0%
 20. Venga-GemNa
  0%
Rating per match
 1. BWy-Ineiji
  8.83
 2. Venga-Alex
  7.80
 3. BK_Guiguiiz92
  7.67
 4. Steel-Ph3no
  7.63
 5. HzN-Dum-Dum
  7.50
 6. BWy-El-Maestr0oo
  7.50
 7. flume8
  7.08
 8. Venga-iD4rk
  7.02
 9. BWy-Kahli
  7.00
 10. Venga-JinTae
  6.98
 11. CRC-Sky
  6.97
 12. Venga-Godquintin
  6.96
 13. Venga-Pirates
  6.89
 14. Beuzzyy
  6.70
 15. Venga-Zinou
  6.58
 16. Venga-Stefoune
  6.40
 17. 94REDMAN
  6.13
 18. Venga-GemNa
  6.00
 19. Guigou93
  5.73
 20. Venga-Kira
  5.57
Man of the match
 1. Venga-Pirates
  1
 2. Venga-iD4rk
  1
 3. Venga-Alex
  1
 4. BWy-Ineiji
  1
 5. 94REDMAN
  0
 6. BWy-Kahli
  0
 7. CRC-Sky
  0
 8. flume8
  0
 9. Guigou93
  0
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. BWy-El-Maestr0oo
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. BK_Guiguiiz92
  0
 16. Venga-JinTae
  0
 17. Venga-Kira
  0
 18. Beuzzyy
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
Man of the match rate
 1. BWy-Ineiji
  33%
 2. Venga-Pirates
  14%
 3. Venga-iD4rk
  10%
 4. Venga-Alex
  10%
 5. 94REDMAN
  0%
 6. BWy-Kahli
  0%
 7. CRC-Sky
  0%
 8. flume8
  0%
 9. Guigou93
  0%
 10. Venga-Stefoune
  0%
 11. Steel-Ph3no
  0%
 12. BWy-El-Maestr0oo
  0%
 13. Venga-GemNa
  0%
 14. Venga-Godquintin
  0%
 15. BK_Guiguiiz92
  0%
 16. Venga-JinTae
  0%
 17. Venga-Kira
  0%
 18. Beuzzyy
  0%
 19. Venga-Zinou
  0%
 20. HzN-Dum-Dum
  0%
Goals
 1. BWy-Ineiji
  4
 2. Venga-Alex
  3
 3. BWy-El-Maestr0oo
  2
 4. Venga-JinTae
  2
 5. Beuzzyy
  1
 6. Venga-Pirates
  1
 7. Venga-Kira
  1
 8. 94REDMAN
  0
 9. Guigou93
  0
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. flume8
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. CRC-Sky
  0
 17. BWy-Kahli
  0
 18. BK_Guiguiiz92
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
Goals per match
 1. BWy-Ineiji
  1.33
 2. BWy-El-Maestr0oo
  0.67
 3. Venga-Alex
  0.30
 4. Venga-JinTae
  0.20
 5. Beuzzyy
  0.14
 6. Venga-Pirates
  0.14
 7. Venga-Kira
  0.14
 8. 94REDMAN
  0.00
 9. Guigou93
  0.00
 10. Venga-Stefoune
  0.00
 11. Steel-Ph3no
  0.00
 12. flume8
  0.00
 13. Venga-GemNa
  0.00
 14. Venga-Godquintin
  0.00
 15. Venga-iD4rk
  0.00
 16. CRC-Sky
  0.00
 17. BWy-Kahli
  0.00
 18. BK_Guiguiiz92
  0.00
 19. Venga-Zinou
  0.00
 20. HzN-Dum-Dum
  0.00
Shots
 1. Beuzzyy
  12
 2. Venga-Alex
  12
 3. BWy-Ineiji
  10
 4. Venga-Pirates
  6
 5. BWy-El-Maestr0oo
  6
 6. Venga-JinTae
  6
 7. Venga-Kira
  4
 8. Venga-Godquintin
  3
 9. flume8
  2
 10. 94REDMAN
  1
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. Venga-Stefoune
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Guigou93
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. CRC-Sky
  0
 17. BWy-Kahli
  0
 18. BK_Guiguiiz92
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
Shots per match
 1. BWy-Ineiji
  3.33
 2. BWy-El-Maestr0oo
  2.00
 3. Beuzzyy
  1.71
 4. Venga-Alex
  1.20
 5. Venga-Pirates
  0.86
 6. Venga-JinTae
  0.60
 7. Venga-Kira
  0.57
 8. Venga-Godquintin
  0.43
 9. flume8
  0.33
 10. 94REDMAN
  0.14
 11. Steel-Ph3no
  0.00
 12. Venga-Stefoune
  0.00
 13. Venga-GemNa
  0.00
 14. Guigou93
  0.00
 15. Venga-iD4rk
  0.00
 16. CRC-Sky
  0.00
 17. BWy-Kahli
  0.00
 18. BK_Guiguiiz92
  0.00
 19. Venga-Zinou
  0.00
 20. HzN-Dum-Dum
  0.00
Shot success rate
 1. BWy-Ineiji
  40%
 2. BWy-El-Maestr0oo
  33%
 3. Venga-JinTae
  33%
 4. Venga-Kira
  25%
 5. Venga-Alex
  25%
 6. Venga-Pirates
  17%
 7. Beuzzyy
  8%
 8. 94REDMAN
  0%
 9. Guigou93
  0%
 10. Venga-Stefoune
  0%
 11. Steel-Ph3no
  0%
 12. flume8
  0%
 13. Venga-GemNa
  0%
 14. Venga-Godquintin
  0%
 15. Venga-iD4rk
  0%
 16. CRC-Sky
  0%
 17. BWy-Kahli
  0%
 18. BK_Guiguiiz92
  0%
 19. Venga-Zinou
  0%
 20. HzN-Dum-Dum
  0%
Assists
 1. Venga-Alex
  5
 2. Venga-JinTae
  2
 3. BWy-Ineiji
  2
 4. 94REDMAN
  1
 5. BWy-El-Maestr0oo
  1
 6. flume8
  1
 7. CRC-Sky
  0
 8. BWy-Kahli
  0
 9. Guigou93
  0
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. BK_Guiguiiz92
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. Beuzzyy
  0
 17. Venga-Kira
  0
 18. Venga-Pirates
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
Assists per match
 1. BWy-Ineiji
  0.67
 2. Venga-Alex
  0.50
 3. BWy-El-Maestr0oo
  0.33
 4. Venga-JinTae
  0.20
 5. flume8
  0.17
 6. 94REDMAN
  0.14
 7. CRC-Sky
  0.00
 8. BWy-Kahli
  0.00
 9. Guigou93
  0.00
 10. Venga-Stefoune
  0.00
 11. Steel-Ph3no
  0.00
 12. BK_Guiguiiz92
  0.00
 13. Venga-GemNa
  0.00
 14. Venga-Godquintin
  0.00
 15. Venga-iD4rk
  0.00
 16. Beuzzyy
  0.00
 17. Venga-Kira
  0.00
 18. Venga-Pirates
  0.00
 19. Venga-Zinou
  0.00
 20. HzN-Dum-Dum
  0.00
Goals + assists
 1. Venga-Alex
  8
 2. BWy-Ineiji
  6
 3. Venga-JinTae
  4
 4. BWy-El-Maestr0oo
  3
 5. 94REDMAN
  1
 6. Beuzzyy
  1
 7. Venga-Pirates
  1
 8. Venga-Kira
  1
 9. flume8
  1
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. Guigou93
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. CRC-Sky
  0
 17. BWy-Kahli
  0
 18. BK_Guiguiiz92
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
Goals + assists per match
 1. BWy-Ineiji
  2.00
 2. BWy-El-Maestr0oo
  1.00
 3. Venga-Alex
  0.80
 4. Venga-JinTae
  0.40
 5. flume8
  0.17
 6. 94REDMAN
  0.14
 7. Beuzzyy
  0.14
 8. Venga-Pirates
  0.14
 9. Venga-Kira
  0.14
 10. Venga-Stefoune
  0.00
 11. Steel-Ph3no
  0.00
 12. Guigou93
  0.00
 13. Venga-GemNa
  0.00
 14. Venga-Godquintin
  0.00
 15. Venga-iD4rk
  0.00
 16. CRC-Sky
  0.00
 17. BWy-Kahli
  0.00
 18. BK_Guiguiiz92
  0.00
 19. Venga-Zinou
  0.00
 20. HzN-Dum-Dum
  0.00
Passes made
 1. flume8
  112
 2. Venga-JinTae
  107
 3. Venga-Alex
  89
 4. Venga-Pirates
  88
 5. Beuzzyy
  85
 6. 94REDMAN
  67
 7. BWy-El-Maestr0oo
  66
 8. Venga-Godquintin
  53
 9. Venga-iD4rk
  52
 10. BK_Guiguiiz92
  43
 11. Steel-Ph3no
  39
 12. BWy-Ineiji
  32
 13. Venga-Zinou
  30
 14. BWy-Kahli
  29
 15. HzN-Dum-Dum
  21
 16. Guigou93
  20
 17. Venga-Kira
  7
 18. CRC-Sky
  4
 19. Venga-GemNa
  0
 20. Venga-Stefoune
  0
Passes made per match
 1. BWy-El-Maestr0oo
  22.00
 2. flume8
  18.67
 3. BK_Guiguiiz92
  14.33
 4. Steel-Ph3no
  13.00
 5. Venga-Pirates
  12.57
 6. Beuzzyy
  12.14
 7. Venga-JinTae
  10.70
 8. BWy-Ineiji
  10.67
 9. BWy-Kahli
  9.67
 10. 94REDMAN
  9.57
 11. Venga-Alex
  8.90
 12. Venga-Godquintin
  7.57
 13. HzN-Dum-Dum
  7.00
 14. Venga-iD4rk
  5.20
 15. Guigou93
  5.00
 16. Venga-Zinou
  5.00
 17. CRC-Sky
  1.33
 18. Venga-Kira
  1.00
 19. Venga-GemNa
  0.00
 20. Venga-Stefoune
  0.00
Pass success rate
 1. BWy-Kahli
  94%
 2. BK_Guiguiiz92
  91%
 3. 94REDMAN
  91%
 4. Venga-Zinou
  88%
 5. Venga-Pirates
  87%
 6. Guigou93
  87%
 7. Beuzzyy
  87%
 8. Steel-Ph3no
  85%
 9. BWy-El-Maestr0oo
  85%
 10. HzN-Dum-Dum
  84%
 11. flume8
  84%
 12. BWy-Ineiji
  82%
 13. CRC-Sky
  80%
 14. Venga-JinTae
  79%
 15. Venga-Godquintin
  78%
 16. Venga-iD4rk
  78%
 17. Venga-Alex
  74%
 18. Venga-Kira
  44%
 19. Venga-Stefoune
  0%
 20. Venga-GemNa
  0%
Tackles made
 1. Venga-JinTae
  13
 2. Venga-iD4rk
  7
 3. flume8
  7
 4. 94REDMAN
  6
 5. Venga-Godquintin
  6
 6. Steel-Ph3no
  5
 7. Venga-Pirates
  4
 8. Venga-Alex
  4
 9. Beuzzyy
  4
 10. Venga-Zinou
  4
 11. BWy-El-Maestr0oo
  3
 12. BK_Guiguiiz92
  3
 13. BWy-Ineiji
  2
 14. HzN-Dum-Dum
  1
 15. CRC-Sky
  0
 16. BWy-Kahli
  0
 17. Guigou93
  0
 18. Venga-Stefoune
  0
 19. Venga-GemNa
  0
 20. Venga-Kira
  0
Tackles made per match
 1. Steel-Ph3no
  1.67
 2. Venga-JinTae
  1.30
 3. flume8
  1.17
 4. BK_Guiguiiz92
  1.00
 5. BWy-El-Maestr0oo
  1.00
 6. 94REDMAN
  0.86
 7. Venga-Godquintin
  0.86
 8. Venga-iD4rk
  0.70
 9. BWy-Ineiji
  0.67
 10. Venga-Zinou
  0.67
 11. Beuzzyy
  0.57
 12. Venga-Pirates
  0.57
 13. Venga-Alex
  0.40
 14. HzN-Dum-Dum
  0.33
 15. Guigou93
  0.00
 16. Venga-Stefoune
  0.00
 17. CRC-Sky
  0.00
 18. Venga-GemNa
  0.00
 19. BWy-Kahli
  0.00
 20. Venga-Kira
  0.00
Tackle success rate
 1. HzN-Dum-Dum
  100%
 2. Venga-JinTae
  50%
 3. Venga-iD4rk
  44%
 4. flume8
  37%
 5. Steel-Ph3no
  36%
 6. Venga-Zinou
  31%
 7. Venga-Godquintin
  29%
 8. BK_Guiguiiz92
  27%
 9. Venga-Pirates
  27%
 10. 94REDMAN
  26%
 11. BWy-El-Maestr0oo
  23%
 12. BWy-Ineiji
  15%
 13. Beuzzyy
  11%
 14. Venga-Alex
  10%
 15. Venga-GemNa
  0%
 16. Venga-Stefoune
  0%
 17. Guigou93
  0%
 18. CRC-Sky
  0%
 19. Venga-Kira
  0%
 20. BWy-Kahli
  0%
Red cards
 1. 94REDMAN
  0
 2. Beuzzyy
  0
 3. BK_Guiguiiz92
  0
 4. BWy-El-Maestr0oo
  0
 5. BWy-Ineiji
  0
 6. BWy-Kahli
  0
 7. CRC-Sky
  0
 8. flume8
  0
 9. Guigou93
  0
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. Venga-Alex
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. Venga-JinTae
  0
 17. Venga-Kira
  0
 18. Venga-Pirates
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
Red cards rate
 1. 94REDMAN
  0%
 2. Beuzzyy
  0%
 3. BK_Guiguiiz92
  0%
 4. BWy-El-Maestr0oo
  0%
 5. BWy-Ineiji
  0%
 6. BWy-Kahli
  0%
 7. CRC-Sky
  0%
 8. flume8
  0%
 9. Guigou93
  0%
 10. Venga-Stefoune
  0%
 11. Steel-Ph3no
  0%
 12. Venga-Alex
  0%
 13. Venga-GemNa
  0%
 14. Venga-Godquintin
  0%
 15. Venga-iD4rk
  0%
 16. Venga-JinTae
  0%
 17. Venga-Kira
  0%
 18. Venga-Pirates
  0%
 19. Venga-Zinou
  0%
 20. HzN-Dum-Dum
  0%
Def clean sheets
 1. Venga-iD4rk
  4
 2. Venga-Zinou
  3
 3. Venga-Godquintin
  3
 4. HzN-Dum-Dum
  1
 5. Guigou93
  1
 6. BWy-El-Maestr0oo
  0
 7. BWy-Ineiji
  0
 8. BWy-Kahli
  0
 9. CRC-Sky
  0
 10. flume8
  0
 11. Venga-Stefoune
  0
 12. Steel-Ph3no
  0
 13. Venga-Pirates
  0
 14. Venga-GemNa
  0
 15. BK_Guiguiiz92
  0
 16. Beuzzyy
  0
 17. Venga-JinTae
  0
 18. Venga-Kira
  0
 19. 94REDMAN
  0
 20. Venga-Alex
  0
Def clean sheets rate
 1. Venga-Zinou
  50%
 2. Venga-Godquintin
  43%
 3. Venga-iD4rk
  40%
 4. HzN-Dum-Dum
  33%
 5. Guigou93
  25%
 6. BWy-El-Maestr0oo
  0%
 7. BWy-Kahli
  0%
 8. CRC-Sky
  0%
 9. flume8
  0%
 10. BWy-Ineiji
  0%
 11. Venga-Stefoune
  0%
 12. Venga-Pirates
  0%
 13. Venga-Alex
  0%
 14. Venga-GemNa
  0%
 15. BK_Guiguiiz92
  0%
 16. Beuzzyy
  0%
 17. Venga-JinTae
  0%
 18. Venga-Kira
  0%
 19. 94REDMAN
  0%
 20. Steel-Ph3no
  0%
GK saves
 1. Venga-Kira
  13
 2. CRC-Sky
  2
 3. 94REDMAN
  0
 4. BWy-El-Maestr0oo
  0
 5. BWy-Ineiji
  0
 6. BWy-Kahli
  0
 7. BK_Guiguiiz92
  0
 8. flume8
  0
 9. Guigou93
  0
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. Venga-Alex
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. Venga-JinTae
  0
 17. Beuzzyy
  0
 18. Venga-Pirates
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
GK clean sheets
 1. Venga-Kira
  3
 2. CRC-Sky
  1
 3. 94REDMAN
  0
 4. BWy-El-Maestr0oo
  0
 5. BWy-Ineiji
  0
 6. BWy-Kahli
  0
 7. BK_Guiguiiz92
  0
 8. flume8
  0
 9. Guigou93
  0
 10. Venga-Stefoune
  0
 11. Steel-Ph3no
  0
 12. Venga-Alex
  0
 13. Venga-GemNa
  0
 14. Venga-Godquintin
  0
 15. Venga-iD4rk
  0
 16. Venga-JinTae
  0
 17. Beuzzyy
  0
 18. Venga-Pirates
  0
 19. Venga-Zinou
  0
 20. HzN-Dum-Dum
  0
GK clean sheets rate
 1. Venga-Kira
  43%
 2. CRC-Sky
  33%
 3. 94REDMAN
  0%
 4. BWy-El-Maestr0oo
  0%
 5. BWy-Ineiji
  0%
 6. BWy-Kahli
  0%
 7. BK_Guiguiiz92
  0%
 8. flume8
  0%
 9. Guigou93
  0%
 10. Venga-Stefoune
  0%
 11. Steel-Ph3no
  0%
 12. Venga-Alex
  0%
 13. Venga-GemNa
  0%
 14. Venga-Godquintin
  0%
 15. Venga-iD4rk
  0%
 16. Venga-JinTae
  0%
 17. Beuzzyy
  0%
 18. Venga-Pirates
  0%
 19. Venga-Zinou
  0%
 20. HzN-Dum-Dum
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Finishing
 1. Venga-Alex
  91
 2. BWy-Ineiji
  91
 3. BWy-El-Maestr0oo
  90
 4. Venga-Pirates
  88
 5. BWy-Kahli
  87
 6. flume8
  84
 7. Guigou93
  75
 8. Beuzzyy
  73
 9. BK_Guiguiiz92
  73
 10. Venga-Zinou
  73
 11. Steel-Ph3no
  73
 12. Venga-Stefoune
  71
 13. Venga-JinTae
  70
 14. Venga-Godquintin
  70
 15. HzN-Dum-Dum
  69
 16. Venga-GemNa
  69
 17. 94REDMAN
  68
 18. Venga-iD4rk
  65
 19. CRC-Sky
  16
 20. Venga-Kira
  15
Free kick accuracy
 1. Beuzzyy
  85
 2. Venga-Godquintin
  84
 3. BWy-El-Maestr0oo
  83
 4. BWy-Ineiji
  83
 5. BWy-Kahli
  83
 6. flume8
  83
 7. Venga-Pirates
  82
 8. Venga-Alex
  82
 9. 94REDMAN
  79
 10. BK_Guiguiiz92
  79
 11. Steel-Ph3no
  79
 12. Guigou93
  79
 13. Venga-JinTae
  79
 14. Venga-Zinou
  79
 15. HzN-Dum-Dum
  79
 16. Venga-Stefoune
  78
 17. Venga-GemNa
  78
 18. Venga-iD4rk
  73
 19. CRC-Sky
  15
 20. Venga-Kira
  15
Heading accuracy
 1. Venga-iD4rk
  93
 2. 94REDMAN
  86
 3. Venga-Alex
  86
 4. Venga-Pirates
  84
 5. BWy-Kahli
  84
 6. Guigou93
  83
 7. BWy-El-Maestr0oo
  82
 8. HzN-Dum-Dum
  82
 9. BWy-Ineiji
  82
 10. Venga-GemNa
  80
 11. Venga-Stefoune
  76
 12. Steel-Ph3no
  76
 13. Venga-JinTae
  74
 14. BK_Guiguiiz92
  72
 15. flume8
  69
 16. Venga-Zinou
  68
 17. Beuzzyy
  67
 18. Venga-Godquintin
  67
 19. CRC-Sky
  22
 20. Venga-Kira
  20
Shot power
 1. 94REDMAN
  82
 2. Venga-iD4rk
  81
 3. Venga-Pirates
  79
 4. Venga-Alex
  78
 5. Venga-GemNa
  77
 6. HzN-Dum-Dum
  77
 7. BWy-Ineiji
  75
 8. BWy-Kahli
  75
 9. Guigou93
  75
 10. flume8
  73
 11. Venga-Stefoune
  73
 12. Venga-JinTae
  71
 13. Beuzzyy
  71
 14. BWy-El-Maestr0oo
  70
 15. BK_Guiguiiz92
  70
 16. Venga-Kira
  69
 17. Steel-Ph3no
  69
 18. Venga-Godquintin
  68
 19. CRC-Sky
  66
 20. Venga-Zinou
  65
Long shots
 1. Venga-Pirates
  88
 2. Venga-Alex
  88
 3. BWy-Ineiji
  87
 4. Beuzzyy
  86
 5. BWy-Kahli
  85
 6. flume8
  85
 7. BWy-El-Maestr0oo
  84
 8. Venga-Godquintin
  84
 9. 94REDMAN
  79
 10. BK_Guiguiiz92
  79
 11. Steel-Ph3no
  78
 12. Venga-Zinou
  78
 13. Venga-JinTae
  78
 14. Guigou93
  78
 15. HzN-Dum-Dum
  78
 16. Venga-Stefoune
  76
 17. Venga-GemNa
  76
 18. Venga-iD4rk
  67
 19. Venga-Kira
  21
 20. CRC-Sky
  18
Volleys
 1. Venga-Alex
  90
 2. BWy-Ineiji
  90
 3. Venga-Pirates
  88
 4. BWy-Kahli
  88
 5. Beuzzyy
  87
 6. BWy-El-Maestr0oo
  86
 7. flume8
  86
 8. Venga-Godquintin
  84
 9. BK_Guiguiiz92
  79
 10. Venga-Zinou
  77
 11. Steel-Ph3no
  76
 12. Venga-Stefoune
  75
 13. Venga-JinTae
  74
 14. Venga-GemNa
  73
 15. HzN-Dum-Dum
  72
 16. Guigou93
  72
 17. 94REDMAN
  71
 18. Venga-iD4rk
  62
 19. Venga-Kira
  18
 20. CRC-Sky
  18
Penalties
 1. BWy-Ineiji
  86
 2. BWy-Kahli
  86
 3. Venga-Alex
  86
 4. Venga-Pirates
  85
 5. BWy-El-Maestr0oo
  84
 6. Beuzzyy
  80
 7. flume8
  77
 8. Venga-iD4rk
  77
 9. BK_Guiguiiz92
  76
 10. Venga-Stefoune
  75
 11. Steel-Ph3no
  75
 12. Venga-Godquintin
  75
 13. Venga-Zinou
  75
 14. Venga-GemNa
  73
 15. Guigou93
  72
 16. Venga-JinTae
  72
 17. HzN-Dum-Dum
  71
 18. 94REDMAN
  70
 19. CRC-Sky
  42
 20. Venga-Kira
  41
Vision
 1. BWy-El-Maestr0oo
  84
 2. flume8
  83
 3. BWy-Ineiji
  83
 4. BWy-Kahli
  83
 5. Venga-Alex
  82
 6. Venga-Pirates
  82
 7. Beuzzyy
  80
 8. Venga-Godquintin
  80
 9. Venga-Zinou
  80
 10. BK_Guiguiiz92
  79
 11. Steel-Ph3no
  79
 12. Venga-Stefoune
  78
 13. Venga-JinTae
  77
 14. Guigou93
  76
 15. Venga-GemNa
  76
 16. HzN-Dum-Dum
  75
 17. 94REDMAN
  74
 18. Venga-iD4rk
  69
 19. Venga-Kira
  50
 20. CRC-Sky
  50
Crossing
 1. Venga-GemNa
  89
 2. Beuzzyy
  88
 3. BK_Guiguiiz92
  88
 4. 94REDMAN
  87
 5. Venga-Stefoune
  87
 6. Steel-Ph3no
  87
 7. Venga-JinTae
  87
 8. Venga-Zinou
  87
 9. Guigou93
  87
 10. HzN-Dum-Dum
  87
 11. BWy-Kahli
  86
 12. Venga-Godquintin
  85
 13. flume8
  83
 14. BWy-El-Maestr0oo
  82
 15. Venga-Alex
  80
 16. Venga-Pirates
  80
 17. BWy-Ineiji
  80
 18. Venga-iD4rk
  61
 19. CRC-Sky
  19
 20. Venga-Kira
  19
Long pass
 1. Venga-Godquintin
  92
 2. Beuzzyy
  91
 3. Steel-Ph3no
  88
 4. Venga-JinTae
  86
 5. BWy-El-Maestr0oo
  86
 6. Venga-Zinou
  85
 7. BWy-Ineiji
  85
 8. Venga-Stefoune
  84
 9. flume8
  84
 10. Venga-GemNa
  84
 11. BWy-Kahli
  84
 12. BK_Guiguiiz92
  83
 13. HzN-Dum-Dum
  83
 14. Guigou93
  81
 15. Venga-Alex
  80
 16. Venga-Pirates
  80
 17. 94REDMAN
  80
 18. Venga-iD4rk
  76
 19. CRC-Sky
  58
 20. Venga-Kira
  58
Short pass
 1. Venga-Godquintin
  92
 2. Beuzzyy
  91
 3. Steel-Ph3no
  90
 4. Venga-iD4rk
  90
 5. Venga-Zinou
  88
 6. Venga-Stefoune
  87
 7. Venga-JinTae
  87
 8. BWy-Ineiji
  86
 9. BWy-El-Maestr0oo
  86
 10. BK_Guiguiiz92
  85
 11. Venga-GemNa
  85
 12. 94REDMAN
  84
 13. BWy-Kahli
  84
 14. flume8
  84
 15. HzN-Dum-Dum
  84
 16. Guigou93
  83
 17. Venga-Alex
  82
 18. Venga-Pirates
  82
 19. CRC-Sky
  56
 20. Venga-Kira
  56
Curve
 1. Beuzzyy
  89
 2. Venga-Godquintin
  87
 3. Venga-JinTae
  86
 4. HzN-Dum-Dum
  85
 5. Venga-GemNa
  85
 6. BK_Guiguiiz92
  85
 7. Steel-Ph3no
  85
 8. Venga-Zinou
  85
 9. BWy-Kahli
  84
 10. Venga-Stefoune
  83
 11. Guigou93
  83
 12. flume8
  83
 13. 94REDMAN
  82
 14. BWy-El-Maestr0oo
  81
 15. BWy-Ineiji
  79
 16. Venga-Pirates
  78
 17. Venga-Alex
  78
 18. Venga-iD4rk
  62
 19. CRC-Sky
  37
 20. Venga-Kira
  37
Agility
 1. BWy-El-Maestr0oo
  95
 2. Venga-Godquintin
  94
 3. Beuzzyy
  94
 4. BWy-Ineiji
  94
 5. Venga-Zinou
  93
 6. BWy-Kahli
  93
 7. BK_Guiguiiz92
  92
 8. flume8
  92
 9. Venga-Alex
  92
 10. Steel-Ph3no
  91
 11. Venga-Pirates
  91
 12. Venga-JinTae
  87
 13. Venga-Stefoune
  85
 14. Guigou93
  84
 15. HzN-Dum-Dum
  81
 16. Venga-GemNa
  79
 17. 94REDMAN
  79
 18. Venga-iD4rk
  64
 19. CRC-Sky
  58
 20. Venga-Kira
  56
Balance
 1. flume8
  90
 2. Beuzzyy
  88
 3. Venga-Godquintin
  87
 4. Steel-Ph3no
  86
 5. BWy-El-Maestr0oo
  84
 6. BWy-Kahli
  83
 7. Venga-Pirates
  83
 8. Venga-iD4rk
  83
 9. Venga-Zinou
  83
 10. Venga-Stefoune
  83
 11. Guigou93
  82
 12. Venga-Alex
  82
 13. BK_Guiguiiz92
  82
 14. BWy-Ineiji
  81
 15. Venga-GemNa
  81
 16. Venga-JinTae
  80
 17. HzN-Dum-Dum
  79
 18. 94REDMAN
  78
 19. Venga-Kira
  52
 20. CRC-Sky
  50
Attack position
 1. Venga-Alex
  88
 2. BWy-Ineiji
  88
 3. Venga-Pirates
  87
 4. BWy-Kahli
  87
 5. BWy-El-Maestr0oo
  86
 6. Beuzzyy
  84
 7. Venga-Godquintin
  84
 8. Venga-Zinou
  80
 9. BK_Guiguiiz92
  79
 10. Steel-Ph3no
  79
 11. Venga-Stefoune
  78
 12. Venga-JinTae
  77
 13. Venga-GemNa
  76
 14. Guigou93
  76
 15. HzN-Dum-Dum
  75
 16. flume8
  75
 17. 94REDMAN
  74
 18. Venga-iD4rk
  63
 19. Venga-Kira
  17
 20. CRC-Sky
  17
Ball control
 1. HzN-Dum-Dum
  94
 2. BWy-El-Maestr0oo
  94
 3. Venga-JinTae
  93
 4. flume8
  93
 5. Venga-Stefoune
  92
 6. Venga-Zinou
  91
 7. Venga-Godquintin
  90
 8. Guigou93
  90
 9. Steel-Ph3no
  90
 10. Venga-Pirates
  90
 11. 94REDMAN
  89
 12. Beuzzyy
  89
 13. BK_Guiguiiz92
  89
 14. Venga-GemNa
  88
 15. BWy-Ineiji
  88
 16. BWy-Kahli
  88
 17. Venga-Alex
  87
 18. Venga-iD4rk
  76
 19. CRC-Sky
  27
 20. Venga-Kira
  26
Dribbling
 1. Beuzzyy
  93
 2. BWy-Ineiji
  93
 3. flume8
  92
 4. Venga-Alex
  92
 5. BWy-El-Maestr0oo
  92
 6. Venga-Godquintin
  92
 7. Venga-Pirates
  92
 8. BWy-Kahli
  89
 9. BK_Guiguiiz92
  89
 10. Venga-Stefoune
  89
 11. Venga-Zinou
  89
 12. Venga-JinTae
  86
 13. Steel-Ph3no
  84
 14. Venga-GemNa
  83
 15. Guigou93
  81
 16. HzN-Dum-Dum
  80
 17. 94REDMAN
  77
 18. Venga-iD4rk
  62
 19. Venga-Kira
  17
 20. CRC-Sky
  17
Interceptions
 1. Venga-iD4rk
  94
 2. HzN-Dum-Dum
  91
 3. Venga-GemNa
  91
 4. Venga-Stefoune
  91
 5. Guigou93
  90
 6. 94REDMAN
  90
 7. Steel-Ph3no
  90
 8. Venga-JinTae
  90
 9. Venga-Zinou
  90
 10. BK_Guiguiiz92
  89
 11. flume8
  68
 12. Beuzzyy
  67
 13. Venga-Godquintin
  67
 14. Venga-Pirates
  64
 15. Venga-Alex
  64
 16. BWy-El-Maestr0oo
  63
 17. BWy-Kahli
  63
 18. BWy-Ineiji
  63
 19. CRC-Sky
  25
 20. Venga-Kira
  25
Marking
 1. HzN-Dum-Dum
  90
 2. 94REDMAN
  90
 3. Guigou93
  89
 4. Venga-GemNa
  88
 5. Steel-Ph3no
  87
 6. Venga-JinTae
  86
 7. Venga-Stefoune
  85
 8. Venga-Zinou
  84
 9. BK_Guiguiiz92
  84
 10. Venga-iD4rk
  76
 11. Beuzzyy
  68
 12. Venga-Godquintin
  68
 13. flume8
  67
 14. Venga-Alex
  65
 15. Venga-Pirates
  65
 16. BWy-Ineiji
  64
 17. BWy-El-Maestr0oo
  64
 18. BWy-Kahli
  64
 19. Venga-Kira
  25
 20. CRC-Sky
  25
Stand tackle
 1. Venga-iD4rk
  90
 2. Venga-GemNa
  86
 3. Venga-Stefoune
  86
 4. 94REDMAN
  85
 5. Guigou93
  85
 6. Venga-Zinou
  85
 7. Steel-Ph3no
  85
 8. Venga-JinTae
  85
 9. HzN-Dum-Dum
  81
 10. BK_Guiguiiz92
  81
 11. BWy-Ineiji
  66
 12. BWy-Kahli
  66
 13. BWy-El-Maestr0oo
  66
 14. Venga-Pirates
  65
 15. Venga-Alex
  65
 16. flume8
  64
 17. Venga-Godquintin
  64
 18. Beuzzyy
  64
 19. CRC-Sky
  25
 20. Venga-Kira
  25
Slide tackle
 1. Venga-iD4rk
  92
 2. Venga-Zinou
  90
 3. Venga-JinTae
  90
 4. Venga-Stefoune
  90
 5. Guigou93
  90
 6. 94REDMAN
  87
 7. Venga-GemNa
  87
 8. Steel-Ph3no
  87
 9. HzN-Dum-Dum
  84
 10. BK_Guiguiiz92
  84
 11. Venga-Alex
  63
 12. Venga-Pirates
  63
 13. flume8
  62
 14. BWy-Ineiji
  62
 15. BWy-El-Maestr0oo
  62
 16. Venga-Godquintin
  62
 17. Beuzzyy
  62
 18. BWy-Kahli
  62
 19. CRC-Sky
  25
 20. Venga-Kira
  25
Jumping
 1. Guigou93
  92
 2. Venga-JinTae
  91
 3. 94REDMAN
  90
 4. Venga-Stefoune
  90
 5. Steel-Ph3no
  88
 6. Venga-Zinou
  87
 7. Venga-GemNa
  87
 8. HzN-Dum-Dum
  87
 9. Venga-Pirates
  86
 10. BWy-Kahli
  84
 11. BWy-Ineiji
  83
 12. BK_Guiguiiz92
  82
 13. Venga-Alex
  82
 14. BWy-El-Maestr0oo
  81
 15. Venga-iD4rk
  80
 16. CRC-Sky
  79
 17. Venga-Godquintin
  79
 18. Beuzzyy
  79
 19. Venga-Kira
  77
 20. flume8
  76
Stamina
 1. BK_Guiguiiz92
  94
 2. Venga-GemNa
  94
 3. HzN-Dum-Dum
  93
 4. Venga-JinTae
  92
 5. Venga-iD4rk
  90
 6. 94REDMAN
  90
 7. Steel-Ph3no
  88
 8. Venga-Zinou
  87
 9. Venga-Godquintin
  86
 10. Guigou93
  86
 11. Venga-Stefoune
  86
 12. BWy-Ineiji
  85
 13. Beuzzyy
  85
 14. BWy-El-Maestr0oo
  83
 15. BWy-Kahli
  83
 16. Venga-Pirates
  82
 17. Venga-Alex
  81
 18. flume8
  80
 19. Venga-Kira
  41
 20. CRC-Sky
  40
Strength
 1. Venga-iD4rk
  93
 2. 94REDMAN
  86
 3. Venga-GemNa
  82
 4. HzN-Dum-Dum
  82
 5. Guigou93
  80
 6. Venga-Stefoune
  78
 7. Venga-JinTae
  77
 8. Venga-Pirates
  76
 9. BWy-Kahli
  73
 10. Venga-Alex
  73
 11. Steel-Ph3no
  73
 12. BWy-Ineiji
  72
 13. BK_Guiguiiz92
  71
 14. Venga-Kira
  71
 15. Beuzzyy
  70
 16. Venga-Zinou
  70
 17. BWy-El-Maestr0oo
  69
 18. flume8
  67
 19. Venga-Godquintin
  67
 20. CRC-Sky
  66
Reactions
 1. Venga-Pirates
  89
 2. Venga-Alex
  89
 3. Steel-Ph3no
  89
 4. Guigou93
  88
 5. BWy-Ineiji
  87
 6. BWy-Kahli
  87
 7. CRC-Sky
  87
 8. Beuzzyy
  87
 9. Venga-Godquintin
  87
 10. Venga-Stefoune
  87
 11. BWy-El-Maestr0oo
  87
 12. Venga-Kira
  87
 13. flume8
  86
 14. Venga-JinTae
  86
 15. BK_Guiguiiz92
  86
 16. Venga-iD4rk
  86
 17. 94REDMAN
  86
 18. Venga-Zinou
  85
 19. HzN-Dum-Dum
  85
 20. Venga-GemNa
  84
Aggression
 1. Venga-iD4rk
  86
 2. 94REDMAN
  81
 3. HzN-Dum-Dum
  80
 4. Venga-GemNa
  79
 5. Guigou93
  79
 6. Venga-JinTae
  78
 7. Venga-Stefoune
  77
 8. Steel-Ph3no
  76
 9. BK_Guiguiiz92
  76
 10. Venga-Zinou
  75
 11. Venga-Alex
  69
 12. Venga-Pirates
  69
 13. BWy-Kahli
  68
 14. BWy-Ineiji
  68
 15. Venga-Godquintin
  67
 16. Beuzzyy
  67
 17. BWy-El-Maestr0oo
  67
 18. flume8
  67
 19. CRC-Sky
  40
 20. Venga-Kira
  40
Acceleration
 1. Venga-Zinou
  95
 2. BWy-El-Maestr0oo
  95
 3. Beuzzyy
  94
 4. Steel-Ph3no
  94
 5. Venga-Alex
  93
 6. BWy-Kahli
  93
 7. Venga-Godquintin
  93
 8. BK_Guiguiiz92
  93
 9. BWy-Ineiji
  92
 10. Venga-Pirates
  92
 11. flume8
  90
 12. Venga-JinTae
  89
 13. Venga-Stefoune
  89
 14. Guigou93
  88
 15. HzN-Dum-Dum
  86
 16. Venga-GemNa
  85
 17. 94REDMAN
  84
 18. Venga-iD4rk
  63
 19. CRC-Sky
  44
 20. Venga-Kira
  42
Sprint speed
 1. Venga-Zinou
  94
 2. BWy-El-Maestr0oo
  94
 3. Steel-Ph3no
  94
 4. BWy-Ineiji
  93
 5. BWy-Kahli
  93
 6. Venga-Godquintin
  93
 7. BK_Guiguiiz92
  92
 8. Venga-Alex
  92
 9. Beuzzyy
  91
 10. Venga-Stefoune
  90
 11. Venga-Pirates
  90
 12. Guigou93
  87
 13. Venga-GemNa
  87
 14. flume8
  85
 15. HzN-Dum-Dum
  85
 16. Venga-JinTae
  85
 17. 94REDMAN
  83
 18. Venga-iD4rk
  58
 19. CRC-Sky
  51
 20. Venga-Kira
  48
GK diving
 1. CRC-Sky
  88
 2. Venga-Kira
  87
 3. 94REDMAN
  20
 4. BWy-El-Maestr0oo
  20
 5. BWy-Ineiji
  20
 6. BWy-Kahli
  20
 7. BK_Guiguiiz92
  20
 8. flume8
  20
 9. Guigou93
  20
 10. Venga-Stefoune
  20
 11. Steel-Ph3no
  20
 12. Venga-Alex
  20
 13. Venga-GemNa
  20
 14. Venga-Godquintin
  20
 15. Venga-iD4rk
  20
 16. Venga-JinTae
  20
 17. Beuzzyy
  20
 18. Venga-Pirates
  20
 19. Venga-Zinou
  20
 20. HzN-Dum-Dum
  20
GK handling
 1. Venga-Kira
  91
 2. CRC-Sky
  91
 3. 94REDMAN
  20
 4. BWy-El-Maestr0oo
  20
 5. BWy-Ineiji
  20
 6. BWy-Kahli
  20
 7. BK_Guiguiiz92
  20
 8. flume8
  20
 9. Guigou93
  20
 10. Venga-Stefoune
  20
 11. Steel-Ph3no
  20
 12. Venga-Alex
  20
 13. Venga-GemNa
  20
 14. Venga-Godquintin
  20
 15. Venga-iD4rk
  20
 16. Venga-JinTae
  20
 17. Beuzzyy
  20
 18. Venga-Pirates
  20
 19. Venga-Zinou
  20
 20. HzN-Dum-Dum
  20
GK kicking
 1. Venga-Kira
  90
 2. CRC-Sky
  88
 3. 94REDMAN
  20
 4. BWy-El-Maestr0oo
  20
 5. BWy-Ineiji
  20
 6. BWy-Kahli
  20
 7. BK_Guiguiiz92
  20
 8. flume8
  20
 9. Guigou93
  20
 10. Venga-Stefoune
  20
 11. Steel-Ph3no
  20
 12. Venga-Alex
  20
 13. Venga-GemNa
  20
 14. Venga-Godquintin
  20
 15. Venga-iD4rk
  20
 16. Venga-JinTae
  20
 17. Beuzzyy
  20
 18. Venga-Pirates
  20
 19. Venga-Zinou
  20
 20. HzN-Dum-Dum
  20
GK reflexes
 1. CRC-Sky
  90
 2. Venga-Kira
  89
 3. 94REDMAN
  20
 4. BWy-El-Maestr0oo
  20
 5. BWy-Ineiji
  20
 6. BWy-Kahli
  20
 7. BK_Guiguiiz92
  20
 8. flume8
  20
 9. Guigou93
  20
 10. Venga-Stefoune
  20
 11. Steel-Ph3no
  20
 12. Venga-Alex
  20
 13. Venga-GemNa
  20
 14. Venga-Godquintin
  20
 15. Venga-iD4rk
  20
 16. Venga-JinTae
  20
 17. Beuzzyy
  20
 18. Venga-Pirates
  20
 19. Venga-Zinou
  20
 20. HzN-Dum-Dum
  20

Squad list in last matches20

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2019 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports