Club crest
PC

Venga Venga

Share:

Squad stats rankings in last matches

Summary

----

 1. Venga-JinTaent
  4-7-4-0-0
 2. Towasz
  1-4-0-0-0
 3. Dv_GemNa
  0-0-1-0-0
 4. Venga-iD4rk
  0-0-0-0-1
 5. Venga-Marth3zz
  0-1-0-0-0
 6. -Steff813-
  0-0-0-0-0
 7. PL_Thiago90
  0-0-0-0-0
 8. Beuuzzyy
  1-2-0-0-0
 9. Venga-BBK
  0-2-0-0-0
 10. Venga-Zinou
  0-0-0-0-0
 11. flume8
  0-0-0-0-0
 12. Venga-Alex
  0-0-2-0-0
 13. Venga-Savior
  0-1-4-0-0
 14. 6VERRATTI
  0-0-2-0-0
 15. Venga-Kira
  0-0-0-4-0
 16. S0Y-CUBA
  0-0-0-3-0

General

Matches played

 1. PL_Thiago90
  10
 2. Venga-BBK
  10
 3. Venga-iD4rk
  10
 4. Venga-JinTaent
  10
 5. Venga-Marth3zz
  10
 6. Venga-Savior
  10
 7. 6VERRATTI
  6
 8. Dv_GemNa
  6
 9. flume8
  6
 10. Towasz
  6
 11. Venga-Kira
  5
 12. -Steff813-
  4
 13. Beuuzzyy
  4
 14. S0Y-CUBA
  4
 15. Venga-Alex
  4
 16. Venga-Zinou
  4

Win rate

 1. 6VERRATTI
  83%
 2. Dv_GemNa
  83%
 3. flume8
  83%
 4. Towasz
  83%
 5. Venga-Kira
  80%
 6. PL_Thiago90
  60%
 7. Venga-BBK
  60%
 8. Venga-iD4rk
  60%
 9. Venga-JinTaent
  60%
 10. Venga-Marth3zz
  60%
 11. Venga-Savior
  60%
 12. -Steff813-
  25%
 13. Beuuzzyy
  25%
 14. S0Y-CUBA
  25%
 15. Venga-Alex
  25%
 16. Venga-Zinou
  25%

Rating per match

 1. Venga-JinTaent
  8.23
 2. Towasz
  7.77
 3. Dv_GemNa
  7.70
 4. Venga-iD4rk
  7.56
 5. Venga-Marth3zz
  7.54
 6. -Steff813-
  7.50
 7. PL_Thiago90
  7.43
 8. Beuuzzyy
  7.17
 9. Venga-BBK
  7.02
 10. Venga-Zinou
  7.00
 11. flume8
  6.95
 12. Venga-Alex
  6.78
 13. Venga-Savior
  6.62
 14. 6VERRATTI
  6.58
 15. Venga-Kira
  6.32
 16. S0Y-CUBA
  6.05

Man of the match

 1. Venga-JinTaent
  4
 2. Beuuzzyy
  1
 3. Towasz
  1
 4. -Steff813-
  0
 5. 6VERRATTI
  0
 6. Dv_GemNa
  0
 7. flume8
  0
 8. PL_Thiago90
  0
 9. S0Y-CUBA
  0
 10. Venga-Alex
  0
 11. Venga-BBK
  0
 12. Venga-iD4rk
  0
 13. Venga-Kira
  0
 14. Venga-Marth3zz
  0
 15. Venga-Savior
  0
 16. Venga-Zinou
  0

Man of the match rate

 1. Venga-JinTaent
  40%
 2. Beuuzzyy
  25%
 3. Towasz
  17%
 4. -Steff813-
  0%
 5. 6VERRATTI
  0%
 6. Dv_GemNa
  0%
 7. flume8
  0%
 8. PL_Thiago90
  0%
 9. S0Y-CUBA
  0%
 10. Venga-Alex
  0%
 11. Venga-BBK
  0%
 12. Venga-iD4rk
  0%
 13. Venga-Kira
  0%
 14. Venga-Marth3zz
  0%
 15. Venga-Savior
  0%
 16. Venga-Zinou
  0%

Attack

Goals

 1. Venga-JinTaent
  7
 2. Towasz
  4
 3. Beuuzzyy
  2
 4. Venga-BBK
  2
 5. Venga-Marth3zz
  1
 6. Venga-Savior
  1
 7. -Steff813-
  0
 8. 6VERRATTI
  0
 9. Dv_GemNa
  0
 10. flume8
  0
 11. PL_Thiago90
  0
 12. S0Y-CUBA
  0
 13. Venga-Alex
  0
 14. Venga-iD4rk
  0
 15. Venga-Kira
  0
 16. Venga-Zinou
  0

Goals per match

 1. Venga-JinTaent
  0.70
 2. Towasz
  0.67
 3. Beuuzzyy
  0.50
 4. Venga-BBK
  0.20
 5. Venga-Marth3zz
  0.10
 6. Venga-Savior
  0.10
 7. -Steff813-
  0.00
 8. 6VERRATTI
  0.00
 9. Dv_GemNa
  0.00
 10. flume8
  0.00
 11. PL_Thiago90
  0.00
 12. S0Y-CUBA
  0.00
 13. Venga-Alex
  0.00
 14. Venga-iD4rk
  0.00
 15. Venga-Kira
  0.00
 16. Venga-Zinou
  0.00

Shots

 1. Venga-JinTaent
  20
 2. Towasz
  12
 3. Venga-Savior
  8
 4. Beuuzzyy
  7
 5. Venga-BBK
  6
 6. 6VERRATTI
  4
 7. Venga-Alex
  3
 8. Venga-Marth3zz
  3
 9. Venga-iD4rk
  2
 10. -Steff813-
  0
 11. Dv_GemNa
  0
 12. flume8
  0
 13. PL_Thiago90
  0
 14. S0Y-CUBA
  0
 15. Venga-Kira
  0
 16. Venga-Zinou
  0

Shots per match

 1. Towasz
  2.00
 2. Venga-JinTaent
  2.00
 3. Beuuzzyy
  1.75
 4. Venga-Savior
  0.80
 5. Venga-Alex
  0.75
 6. 6VERRATTI
  0.67
 7. Venga-BBK
  0.60
 8. Venga-Marth3zz
  0.30
 9. Venga-iD4rk
  0.20
 10. -Steff813-
  0.00
 11. Dv_GemNa
  0.00
 12. flume8
  0.00
 13. PL_Thiago90
  0.00
 14. S0Y-CUBA
  0.00
 15. Venga-Kira
  0.00
 16. Venga-Zinou
  0.00

Shot success rate

 1. Venga-JinTaent
  35%
 2. Towasz
  33%
 3. Venga-BBK
  33%
 4. Venga-Marth3zz
  33%
 5. Beuuzzyy
  29%
 6. Venga-Savior
  13%
 7. -Steff813-
  0%
 8. 6VERRATTI
  0%
 9. Dv_GemNa
  0%
 10. flume8
  0%
 11. PL_Thiago90
  0%
 12. S0Y-CUBA
  0%
 13. Venga-Alex
  0%
 14. Venga-iD4rk
  0%
 15. Venga-Kira
  0%
 16. Venga-Zinou
  0%

Assists

 1. Venga-JinTaent
  4
 2. Venga-Savior
  4
 3. 6VERRATTI
  2
 4. Venga-Alex
  2
 5. Dv_GemNa
  1
 6. -Steff813-
  0
 7. Beuuzzyy
  0
 8. flume8
  0
 9. PL_Thiago90
  0
 10. S0Y-CUBA
  0
 11. Towasz
  0
 12. Venga-BBK
  0
 13. Venga-iD4rk
  0
 14. Venga-Kira
  0
 15. Venga-Marth3zz
  0
 16. Venga-Zinou
  0

Assists per match

 1. Venga-Alex
  0.50
 2. Venga-JinTaent
  0.40
 3. Venga-Savior
  0.40
 4. 6VERRATTI
  0.33
 5. Dv_GemNa
  0.17
 6. -Steff813-
  0.00
 7. Beuuzzyy
  0.00
 8. flume8
  0.00
 9. PL_Thiago90
  0.00
 10. S0Y-CUBA
  0.00
 11. Towasz
  0.00
 12. Venga-BBK
  0.00
 13. Venga-iD4rk
  0.00
 14. Venga-Kira
  0.00
 15. Venga-Marth3zz
  0.00
 16. Venga-Zinou
  0.00

Goals + assists

 1. Venga-JinTaent
  11
 2. Venga-Savior
  5
 3. Towasz
  4
 4. 6VERRATTI
  2
 5. Beuuzzyy
  2
 6. Venga-Alex
  2
 7. Venga-BBK
  2
 8. Dv_GemNa
  1
 9. Venga-Marth3zz
  1
 10. -Steff813-
  0
 11. flume8
  0
 12. PL_Thiago90
  0
 13. S0Y-CUBA
  0
 14. Venga-iD4rk
  0
 15. Venga-Kira
  0
 16. Venga-Zinou
  0

Goals + assists per match

 1. Venga-JinTaent
  1.10
 2. Towasz
  0.67
 3. Beuuzzyy
  0.50
 4. Venga-Alex
  0.50
 5. Venga-Savior
  0.50
 6. 6VERRATTI
  0.33
 7. Venga-BBK
  0.20
 8. Dv_GemNa
  0.17
 9. Venga-Marth3zz
  0.10
 10. -Steff813-
  0.00
 11. flume8
  0.00
 12. PL_Thiago90
  0.00
 13. S0Y-CUBA
  0.00
 14. Venga-iD4rk
  0.00
 15. Venga-Kira
  0.00
 16. Venga-Zinou
  0.00

Team play

Passes made

 1. Venga-BBK
  159
 2. Venga-Savior
  144
 3. PL_Thiago90
  125
 4. Venga-JinTaent
  123
 5. 6VERRATTI
  87
 6. Venga-Alex
  72
 7. Towasz
  71
 8. Venga-iD4rk
  64
 9. Venga-Marth3zz
  62
 10. Beuuzzyy
  53
 11. Dv_GemNa
  51
 12. flume8
  41
 13. -Steff813-
  29
 14. Venga-Zinou
  29
 15. S0Y-CUBA
  8
 16. Venga-Kira
  5

Passes made per match

 1. Venga-Alex
  18.00
 2. Venga-BBK
  15.90
 3. 6VERRATTI
  14.50
 4. Venga-Savior
  14.40
 5. Beuuzzyy
  13.25
 6. PL_Thiago90
  12.50
 7. Venga-JinTaent
  12.30
 8. Towasz
  11.83
 9. Dv_GemNa
  8.50
 10. -Steff813-
  7.25
 11. Venga-Zinou
  7.25
 12. flume8
  6.83
 13. Venga-iD4rk
  6.40
 14. Venga-Marth3zz
  6.20
 15. S0Y-CUBA
  2.00
 16. Venga-Kira
  1.00

Pass success rate

 1. Venga-BBK
  86%
 2. Towasz
  85%
 3. Beuuzzyy
  84%
 4. flume8
  84%
 5. Venga-JinTaent
  82%
 6. 6VERRATTI
  81%
 7. Venga-Savior
  79%
 8. PL_Thiago90
  79%
 9. Dv_GemNa
  78%
 10. Venga-Zinou
  78%
 11. Venga-Alex
  75%
 12. -Steff813-
  74%
 13. S0Y-CUBA
  73%
 14. Venga-Marth3zz
  71%
 15. Venga-iD4rk
  65%
 16. Venga-Kira
  45%

Defence

Tackles made

 1. 6VERRATTI
  17
 2. PL_Thiago90
  17
 3. Venga-JinTaent
  14
 4. Venga-iD4rk
  12
 5. Venga-Marth3zz
  12
 6. Venga-BBK
  11
 7. Venga-Alex
  10
 8. Venga-Savior
  7
 9. Towasz
  6
 10. Beuuzzyy
  5
 11. Dv_GemNa
  5
 12. flume8
  4
 13. Venga-Zinou
  4
 14. -Steff813-
  3
 15. S0Y-CUBA
  0
 16. Venga-Kira
  0

Tackles made per match

 1. 6VERRATTI
  2.83
 2. Venga-Alex
  2.50
 3. PL_Thiago90
  1.70
 4. Venga-JinTaent
  1.40
 5. Beuuzzyy
  1.25
 6. Venga-iD4rk
  1.20
 7. Venga-Marth3zz
  1.20
 8. Venga-BBK
  1.10
 9. Towasz
  1.00
 10. Venga-Zinou
  1.00
 11. Dv_GemNa
  0.83
 12. -Steff813-
  0.75
 13. Venga-Savior
  0.70
 14. flume8
  0.67
 15. S0Y-CUBA
  0.00
 16. Venga-Kira
  0.00

Tackle success rate

 1. flume8
  57%
 2. Venga-iD4rk
  50%
 3. Dv_GemNa
  45%
 4. Venga-Marth3zz
  41%
 5. Venga-BBK
  38%
 6. Venga-JinTaent
  27%
 7. 6VERRATTI
  27%
 8. Towasz
  23%
 9. Venga-Alex
  23%
 10. PL_Thiago90
  20%
 11. Venga-Zinou
  20%
 12. -Steff813-
  19%
 13. Beuuzzyy
  14%
 14. Venga-Savior
  9%
 15. S0Y-CUBA
  0%
 16. Venga-Kira
  0%

Red cards

 1. Venga-iD4rk
  1
 2. -Steff813-
  0
 3. 6VERRATTI
  0
 4. Beuuzzyy
  0
 5. Dv_GemNa
  0
 6. flume8
  0
 7. PL_Thiago90
  0
 8. S0Y-CUBA
  0
 9. Towasz
  0
 10. Venga-Alex
  0
 11. Venga-BBK
  0
 12. Venga-JinTaent
  0
 13. Venga-Kira
  0
 14. Venga-Marth3zz
  0
 15. Venga-Savior
  0
 16. Venga-Zinou
  0

Red cards rate

 1. Venga-iD4rk
  10%
 2. -Steff813-
  0%
 3. 6VERRATTI
  0%
 4. Beuuzzyy
  0%
 5. Dv_GemNa
  0%
 6. flume8
  0%
 7. PL_Thiago90
  0%
 8. S0Y-CUBA
  0%
 9. Towasz
  0%
 10. Venga-Alex
  0%
 11. Venga-BBK
  0%
 12. Venga-JinTaent
  0%
 13. Venga-Kira
  0%
 14. Venga-Marth3zz
  0%
 15. Venga-Savior
  0%
 16. Venga-Zinou
  0%

Def clean sheets

 1. Venga-iD4rk
  3
 2. Venga-Marth3zz
  3
 3. -Steff813-
  2
 4. Venga-Zinou
  2
 5. Dv_GemNa
  1
 6. flume8
  1
 7. 6VERRATTI
  0
 8. Beuuzzyy
  0
 9. PL_Thiago90
  0
 10. S0Y-CUBA
  0
 11. Towasz
  0
 12. Venga-Alex
  0
 13. Venga-BBK
  0
 14. Venga-JinTaent
  0
 15. Venga-Kira
  0
 16. Venga-Savior
  0

Def clean sheets rate

 1. -Steff813-
  50%
 2. Venga-Zinou
  50%
 3. Venga-iD4rk
  30%
 4. Venga-Marth3zz
  30%
 5. Dv_GemNa
  17%
 6. flume8
  17%
 7. 6VERRATTI
  0%
 8. Beuuzzyy
  0%
 9. PL_Thiago90
  0%
 10. S0Y-CUBA
  0%
 11. Towasz
  0%
 12. Venga-Alex
  0%
 13. Venga-BBK
  0%
 14. Venga-JinTaent
  0%
 15. Venga-Kira
  0%
 16. Venga-Savior
  0%

Goalkeeping

GK saves

 1. Venga-Kira
  4
 2. S0Y-CUBA
  3
 3. -Steff813-
  0
 4. 6VERRATTI
  0
 5. Beuuzzyy
  0
 6. Dv_GemNa
  0
 7. flume8
  0
 8. PL_Thiago90
  0
 9. Towasz
  0
 10. Venga-Alex
  0
 11. Venga-BBK
  0
 12. Venga-iD4rk
  0
 13. Venga-JinTaent
  0
 14. Venga-Marth3zz
  0
 15. Venga-Savior
  0
 16. Venga-Zinou
  0

GK clean sheets

 1. S0Y-CUBA
  1
 2. Venga-Kira
  1
 3. -Steff813-
  0
 4. 6VERRATTI
  0
 5. Beuuzzyy
  0
 6. Dv_GemNa
  0
 7. flume8
  0
 8. PL_Thiago90
  0
 9. Towasz
  0
 10. Venga-Alex
  0
 11. Venga-BBK
  0
 12. Venga-iD4rk
  0
 13. Venga-JinTaent
  0
 14. Venga-Marth3zz
  0
 15. Venga-Savior
  0
 16. Venga-Zinou
  0

GK clean sheets rate

 1. S0Y-CUBA
  25%
 2. Venga-Kira
  20%
 3. -Steff813-
  0%
 4. 6VERRATTI
  0%
 5. Beuuzzyy
  0%
 6. Dv_GemNa
  0%
 7. flume8
  0%
 8. PL_Thiago90
  0%
 9. Towasz
  0%
 10. Venga-Alex
  0%
 11. Venga-BBK
  0%
 12. Venga-iD4rk
  0%
 13. Venga-JinTaent
  0%
 14. Venga-Marth3zz
  0%
 15. Venga-Savior
  0%
 16. Venga-Zinou
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Shooting

Finishing

 1. Beuuzzyy
  94
 2. Venga-JinTaent
  94
 3. Towasz
  91
 4. Venga-Alex
  91
 5. Venga-BBK
  91
 6. 6VERRATTI
  88
 7. Venga-Marth3zz
  75
 8. -Steff813-
  73
 9. Dv_GemNa
  73
 10. flume8
  73
 11. PL_Thiago90
  72
 12. Venga-iD4rk
  72
 13. Venga-Zinou
  72
 14. Venga-Savior
  70
 15. S0Y-CUBA
  16
 16. Venga-Kira
  16

Free kick accuracy

 1. Venga-Savior
  86
 2. 6VERRATTI
  84
 3. Beuuzzyy
  84
 4. Towasz
  84
 5. Venga-Alex
  84
 6. Venga-BBK
  84
 7. Venga-JinTaent
  84
 8. -Steff813-
  79
 9. Dv_GemNa
  79
 10. Venga-iD4rk
  79
 11. Venga-Zinou
  79
 12. flume8
  78
 13. PL_Thiago90
  78
 14. Venga-Marth3zz
  78
 15. S0Y-CUBA
  15
 16. Venga-Kira
  15

Heading accuracy

 1. 6VERRATTI
  80
 2. Beuuzzyy
  80
 3. Venga-BBK
  80
 4. Venga-JinTaent
  80
 5. Towasz
  79
 6. Venga-Alex
  78
 7. Venga-Marth3zz
  78
 8. Venga-iD4rk
  76
 9. Dv_GemNa
  74
 10. flume8
  74
 11. PL_Thiago90
  74
 12. -Steff813-
  72
 13. Venga-Zinou
  70
 14. Venga-Savior
  67
 15. S0Y-CUBA
  24
 16. Venga-Kira
  20

Shot power

 1. 6VERRATTI
  74
 2. Beuuzzyy
  74
 3. Towasz
  74
 4. Venga-Alex
  74
 5. Venga-BBK
  74
 6. Venga-JinTaent
  74
 7. flume8
  71
 8. PL_Thiago90
  71
 9. Venga-Marth3zz
  71
 10. Dv_GemNa
  69
 11. Venga-iD4rk
  69
 12. S0Y-CUBA
  68
 13. Venga-Savior
  67
 14. Venga-Zinou
  67
 15. -Steff813-
  65
 16. Venga-Kira
  62

Long shots

 1. 6VERRATTI
  89
 2. Beuuzzyy
  89
 3. Towasz
  89
 4. Venga-Alex
  89
 5. Venga-BBK
  89
 6. Venga-JinTaent
  89
 7. Venga-Savior
  88
 8. -Steff813-
  78
 9. Dv_GemNa
  78
 10. Venga-iD4rk
  78
 11. Venga-Zinou
  78
 12. flume8
  76
 13. PL_Thiago90
  76
 14. Venga-Marth3zz
  76
 15. S0Y-CUBA
  18
 16. Venga-Kira
  15

Volleys

 1. Beuuzzyy
  93
 2. Venga-Alex
  93
 3. Venga-BBK
  93
 4. Venga-JinTaent
  93
 5. Towasz
  91
 6. 6VERRATTI
  90
 7. Venga-Savior
  85
 8. -Steff813-
  77
 9. flume8
  77
 10. Dv_GemNa
  76
 11. PL_Thiago90
  76
 12. Venga-iD4rk
  76
 13. Venga-Marth3zz
  76
 14. Venga-Zinou
  76
 15. S0Y-CUBA
  18
 16. Venga-Kira
  15

Penalties

 1. Beuuzzyy
  89
 2. Towasz
  88
 3. Venga-Alex
  88
 4. Venga-BBK
  88
 5. Venga-JinTaent
  88
 6. 6VERRATTI
  87
 7. flume8
  78
 8. PL_Thiago90
  76
 9. Venga-Marth3zz
  76
 10. -Steff813-
  75
 11. Dv_GemNa
  75
 12. Venga-iD4rk
  75
 13. Venga-Savior
  75
 14. Venga-Zinou
  74
 15. S0Y-CUBA
  42
 16. Venga-Kira
  40

Passing

Vision

 1. 6VERRATTI
  84
 2. Beuuzzyy
  84
 3. Towasz
  84
 4. Venga-Alex
  84
 5. Venga-BBK
  84
 6. Venga-JinTaent
  84
 7. -Steff813-
  80
 8. flume8
  80
 9. Venga-Savior
  80
 10. Dv_GemNa
  79
 11. PL_Thiago90
  79
 12. Venga-iD4rk
  79
 13. Venga-Marth3zz
  79
 14. Venga-Zinou
  79
 15. S0Y-CUBA
  50
 16. Venga-Kira
  50

Crossing

 1. Dv_GemNa
  91
 2. PL_Thiago90
  91
 3. Venga-iD4rk
  90
 4. Venga-Zinou
  90
 5. -Steff813-
  89
 6. Venga-Marth3zz
  89
 7. Venga-Savior
  88
 8. flume8
  86
 9. Towasz
  84
 10. Venga-Alex
  83
 11. Beuuzzyy
  82
 12. Venga-JinTaent
  82
 13. 6VERRATTI
  81
 14. Venga-BBK
  81
 15. S0Y-CUBA
  24
 16. Venga-Kira
  19

Long pass

 1. Venga-Savior
  92
 2. 6VERRATTI
  90
 3. Venga-Alex
  89
 4. flume8
  88
 5. PL_Thiago90
  87
 6. Dv_GemNa
  86
 7. Venga-BBK
  86
 8. Venga-Zinou
  84
 9. -Steff813-
  82
 10. Beuuzzyy
  82
 11. Towasz
  82
 12. Venga-JinTaent
  82
 13. Venga-iD4rk
  81
 14. Venga-Marth3zz
  80
 15. S0Y-CUBA
  58
 16. Venga-Kira
  58

Short pass

 1. Venga-Savior
  94
 2. 6VERRATTI
  90
 3. flume8
  89
 4. PL_Thiago90
  89
 5. Venga-Alex
  89
 6. Venga-Zinou
  88
 7. Dv_GemNa
  87
 8. Venga-BBK
  87
 9. -Steff813-
  86
 10. Venga-iD4rk
  86
 11. Beuuzzyy
  84
 12. Towasz
  84
 13. Venga-JinTaent
  84
 14. Venga-Marth3zz
  84
 15. S0Y-CUBA
  56
 16. Venga-Kira
  56

Curve

 1. Dv_GemNa
  89
 2. Venga-Savior
  89
 3. Venga-Zinou
  88
 4. -Steff813-
  87
 5. flume8
  87
 6. PL_Thiago90
  87
 7. Venga-iD4rk
  87
 8. Venga-Marth3zz
  87
 9. Towasz
  81
 10. Venga-Alex
  81
 11. 6VERRATTI
  80
 12. Beuuzzyy
  80
 13. Venga-BBK
  80
 14. Venga-JinTaent
  80
 15. S0Y-CUBA
  40
 16. Venga-Kira
  37

Dribbling

Agility

 1. Beuuzzyy
  98
 2. Venga-JinTaent
  98
 3. Towasz
  97
 4. Venga-Alex
  97
 5. Venga-Savior
  97
 6. 6VERRATTI
  96
 7. Venga-BBK
  96
 8. Venga-Zinou
  93
 9. -Steff813-
  92
 10. flume8
  90
 11. Venga-iD4rk
  90
 12. PL_Thiago90
  89
 13. Dv_GemNa
  88
 14. Venga-Marth3zz
  88
 15. Venga-Kira
  58
 16. S0Y-CUBA
  45

Balance

 1. flume8
  90
 2. PL_Thiago90
  87
 3. Venga-Savior
  87
 4. 6VERRATTI
  85
 5. Venga-Alex
  85
 6. Venga-iD4rk
  85
 7. Venga-Marth3zz
  85
 8. -Steff813-
  84
 9. Beuuzzyy
  84
 10. Towasz
  84
 11. Venga-BBK
  84
 12. Venga-JinTaent
  84
 13. Venga-Zinou
  84
 14. Dv_GemNa
  82
 15. Venga-Kira
  49
 16. S0Y-CUBA
  43

Attack position

 1. Venga-BBK
  92
 2. Beuuzzyy
  90
 3. Venga-Alex
  90
 4. Venga-JinTaent
  90
 5. Towasz
  88
 6. 6VERRATTI
  87
 7. Venga-Savior
  84
 8. -Steff813-
  80
 9. flume8
  80
 10. Dv_GemNa
  79
 11. PL_Thiago90
  79
 12. Venga-iD4rk
  79
 13. Venga-Marth3zz
  79
 14. Venga-Zinou
  79
 15. S0Y-CUBA
  17
 16. Venga-Kira
  17

Ball control

 1. Venga-JinTaent
  97
 2. Towasz
  96
 3. flume8
  95
 4. Venga-iD4rk
  95
 5. Beuuzzyy
  94
 6. -Steff813-
  93
 7. 6VERRATTI
  93
 8. PL_Thiago90
  93
 9. Venga-BBK
  93
 10. Venga-Savior
  93
 11. Venga-Alex
  92
 12. Venga-Zinou
  90
 13. Dv_GemNa
  89
 14. Venga-Marth3zz
  89
 15. Venga-Kira
  33
 16. S0Y-CUBA
  25

Dribbling

 1. Towasz
  95
 2. Venga-JinTaent
  95
 3. Venga-Savior
  95
 4. Beuuzzyy
  94
 5. Venga-Alex
  94
 6. Venga-BBK
  94
 7. 6VERRATTI
  93
 8. flume8
  90
 9. -Steff813-
  89
 10. PL_Thiago90
  89
 11. Dv_GemNa
  86
 12. Venga-Marth3zz
  85
 13. Venga-Zinou
  85
 14. Venga-iD4rk
  84
 15. Venga-Kira
  22
 16. S0Y-CUBA
  15

Defending

Interceptions

 1. flume8
  91
 2. PL_Thiago90
  91
 3. -Steff813-
  90
 4. Dv_GemNa
  90
 5. Venga-iD4rk
  90
 6. Venga-Zinou
  90
 7. Venga-Marth3zz
  89
 8. Venga-Savior
  67
 9. 6VERRATTI
  63
 10. Beuuzzyy
  63
 11. Towasz
  63
 12. Venga-Alex
  63
 13. Venga-BBK
  63
 14. Venga-JinTaent
  63
 15. S0Y-CUBA
  32
 16. Venga-Kira
  25

Marking

 1. Dv_GemNa
  87
 2. PL_Thiago90
  87
 3. Venga-iD4rk
  87
 4. Venga-Marth3zz
  87
 5. Venga-Zinou
  87
 6. -Steff813-
  86
 7. flume8
  86
 8. Venga-Savior
  68
 9. 6VERRATTI
  64
 10. Beuuzzyy
  64
 11. Towasz
  64
 12. Venga-Alex
  64
 13. Venga-BBK
  64
 14. Venga-JinTaent
  64
 15. S0Y-CUBA
  25
 16. Venga-Kira
  25

Stand tackle

 1. flume8
  86
 2. PL_Thiago90
  86
 3. -Steff813-
  85
 4. Venga-iD4rk
  85
 5. Venga-Marth3zz
  85
 6. Venga-Zinou
  85
 7. Dv_GemNa
  84
 8. 6VERRATTI
  66
 9. Beuuzzyy
  66
 10. Towasz
  66
 11. Venga-Alex
  66
 12. Venga-BBK
  66
 13. Venga-JinTaent
  66
 14. Venga-Savior
  64
 15. S0Y-CUBA
  30
 16. Venga-Kira
  25

Slide tackle

 1. -Steff813-
  90
 2. flume8
  90
 3. Venga-iD4rk
  90
 4. Venga-Marth3zz
  90
 5. Venga-Zinou
  88
 6. Dv_GemNa
  87
 7. PL_Thiago90
  87
 8. 6VERRATTI
  62
 9. Beuuzzyy
  62
 10. Towasz
  62
 11. Venga-Alex
  62
 12. Venga-BBK
  62
 13. Venga-JinTaent
  62
 14. Venga-Savior
  62
 15. S0Y-CUBA
  32
 16. Venga-Kira
  25

Physical

Jumping

 1. Venga-Marth3zz
  92
 2. Venga-iD4rk
  91
 3. Venga-Zinou
  89
 4. -Steff813-
  88
 5. PL_Thiago90
  86
 6. Dv_GemNa
  85
 7. Beuuzzyy
  81
 8. Towasz
  81
 9. Venga-Alex
  81
 10. Venga-BBK
  81
 11. 6VERRATTI
  80
 12. Venga-JinTaent
  80
 13. Venga-Savior
  80
 14. Venga-Kira
  78
 15. flume8
  75
 16. S0Y-CUBA
  69

Stamina

 1. Dv_GemNa
  93
 2. PL_Thiago90
  93
 3. Venga-iD4rk
  93
 4. -Steff813-
  92
 5. Venga-Zinou
  92
 6. Venga-Marth3zz
  91
 7. flume8
  89
 8. Venga-Savior
  89
 9. 6VERRATTI
  81
 10. Towasz
  81
 11. Venga-Alex
  81
 12. Venga-BBK
  81
 13. Beuuzzyy
  79
 14. Venga-JinTaent
  77
 15. S0Y-CUBA
  42
 16. Venga-Kira
  38

Strength

 1. Venga-Marth3zz
  77
 2. PL_Thiago90
  75
 3. Venga-iD4rk
  75
 4. Venga-Zinou
  73
 5. Dv_GemNa
  72
 6. -Steff813-
  70
 7. flume8
  70
 8. Towasz
  69
 9. Venga-Alex
  69
 10. Venga-BBK
  69
 11. Venga-Savior
  69
 12. 6VERRATTI
  67
 13. Beuuzzyy
  67
 14. S0Y-CUBA
  66
 15. Venga-Kira
  65
 16. Venga-JinTaent
  64

Reactions

 1. Beuuzzyy
  90
 2. S0Y-CUBA
  90
 3. Venga-JinTaent
  90
 4. Venga-Kira
  90
 5. -Steff813-
  89
 6. 6VERRATTI
  89
 7. Venga-iD4rk
  89
 8. Venga-Marth3zz
  89
 9. Dv_GemNa
  88
 10. flume8
  88
 11. PL_Thiago90
  88
 12. Towasz
  88
 13. Venga-Alex
  88
 14. Venga-BBK
  88
 15. Venga-Zinou
  88
 16. Venga-Savior
  87

Aggression

 1. Dv_GemNa
  76
 2. PL_Thiago90
  76
 3. Venga-iD4rk
  76
 4. Venga-Marth3zz
  76
 5. Venga-Zinou
  76
 6. -Steff813-
  75
 7. flume8
  75
 8. 6VERRATTI
  67
 9. Beuuzzyy
  67
 10. Towasz
  67
 11. Venga-Alex
  67
 12. Venga-BBK
  67
 13. Venga-JinTaent
  67
 14. Venga-Savior
  67
 15. S0Y-CUBA
  40
 16. Venga-Kira
  40

Pace

Acceleration

 1. Venga-BBK
  99
 2. Venga-JinTaent
  99
 3. -Steff813-
  98
 4. Beuuzzyy
  98
 5. Venga-Zinou
  96
 6. Dv_GemNa
  95
 7. Towasz
  95
 8. Venga-iD4rk
  95
 9. Venga-Savior
  95
 10. Venga-Alex
  94
 11. 6VERRATTI
  93
 12. flume8
  93
 13. PL_Thiago90
  92
 14. Venga-Marth3zz
  92
 15. Venga-Kira
  45
 16. S0Y-CUBA
  41

Sprint speed

 1. Beuuzzyy
  98
 2. Venga-JinTaent
  98
 3. -Steff813-
  97
 4. flume8
  95
 5. Towasz
  95
 6. Venga-Alex
  95
 7. Venga-BBK
  95
 8. Venga-Savior
  95
 9. Venga-Zinou
  95
 10. Dv_GemNa
  94
 11. Venga-iD4rk
  94
 12. Venga-Marth3zz
  93
 13. 6VERRATTI
  92
 14. PL_Thiago90
  91
 15. Venga-Kira
  51
 16. S0Y-CUBA
  47

Goalkeeping

GK diving

 1. Venga-Kira
  88
 2. S0Y-CUBA
  86
 3. -Steff813-
  20
 4. 6VERRATTI
  20
 5. Beuuzzyy
  20
 6. Dv_GemNa
  20
 7. flume8
  20
 8. PL_Thiago90
  20
 9. Towasz
  20
 10. Venga-Alex
  20
 11. Venga-BBK
  20
 12. Venga-iD4rk
  20
 13. Venga-JinTaent
  20
 14. Venga-Marth3zz
  20
 15. Venga-Savior
  20
 16. Venga-Zinou
  20

GK handling

 1. S0Y-CUBA
  95
 2. Venga-Kira
  93
 3. -Steff813-
  20
 4. 6VERRATTI
  20
 5. Beuuzzyy
  20
 6. Dv_GemNa
  20
 7. flume8
  20
 8. PL_Thiago90
  20
 9. Towasz
  20
 10. Venga-Alex
  20
 11. Venga-BBK
  20
 12. Venga-iD4rk
  20
 13. Venga-JinTaent
  20
 14. Venga-Marth3zz
  20
 15. Venga-Savior
  20
 16. Venga-Zinou
  20

GK kicking

 1. S0Y-CUBA
  90
 2. Venga-Kira
  88
 3. -Steff813-
  20
 4. 6VERRATTI
  20
 5. Beuuzzyy
  20
 6. Dv_GemNa
  20
 7. flume8
  20
 8. PL_Thiago90
  20
 9. Towasz
  20
 10. Venga-Alex
  20
 11. Venga-BBK
  20
 12. Venga-iD4rk
  20
 13. Venga-JinTaent
  20
 14. Venga-Marth3zz
  20
 15. Venga-Savior
  20
 16. Venga-Zinou
  20

GK reflexes

 1. Venga-Kira
  91
 2. S0Y-CUBA
  90
 3. -Steff813-
  20
 4. 6VERRATTI
  20
 5. Beuuzzyy
  20
 6. Dv_GemNa
  20
 7. flume8
  20
 8. PL_Thiago90
  20
 9. Towasz
  20
 10. Venga-Alex
  20
 11. Venga-BBK
  20
 12. Venga-iD4rk
  20
 13. Venga-JinTaent
  20
 14. Venga-Marth3zz
  20
 15. Venga-Savior
  20
 16. Venga-Zinou
  20

Squad list in last matches16

Buy us a BeerBuy us a Beer
Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2020 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports