Club crest
PC

Venga Venga

Share:

Squad stats rankings in last matches

Matches played
 1. Venga-Alex
  10
 2. Beuuzzyy
  10
 3. flume8
  10
 4. Venga-Kira
  10
 5. Venga-Stefoune
  10
 6. Venga-Godquintin
  10
 7. Venga-iD4rk
  10
 8. Venga-JinTaent
  10
 9. bigboykalvin
  6
 10. Venga-Pirates
  6
 11. ABAZ1K
  5
 12. Venga-Zinou
  5
 13. Guigou93
  4
 14. MGFC-Stringer
  2
Win rate
 1. Venga-Zinou
  100%
 2. Venga-Pirates
  83%
 3. bigboykalvin
  83%
 4. ABAZ1K
  80%
 5. flume8
  70%
 6. Venga-Stefoune
  70%
 7. Venga-Godquintin
  70%
 8. Venga-iD4rk
  70%
 9. Venga-JinTaent
  70%
 10. Venga-Kira
  70%
 11. Beuuzzyy
  70%
 12. Venga-Alex
  70%
 13. Guigou93
  50%
 14. MGFC-Stringer
  0%
Rating per match
 1. Venga-JinTaent
  8.54
 2. Venga-Alex
  8.40
 3. Venga-Pirates
  8.05
 4. bigboykalvin
  7.70
 5. Guigou93
  7.47
 6. Venga-iD4rk
  7.44
 7. Venga-Stefoune
  7.35
 8. flume8
  7.27
 9. Venga-Zinou
  7.08
 10. ABAZ1K
  6.92
 11. Beuuzzyy
  6.88
 12. Venga-Godquintin
  6.79
 13. MGFC-Stringer
  6.70
 14. Venga-Kira
  6.20
Man of the match
 1. Venga-JinTaent
  3
 2. Venga-Alex
  2
 3. Venga-Pirates
  2
 4. flume8
  0
 5. Guigou93
  0
 6. MGFC-Stringer
  0
 7. Venga-Stefoune
  0
 8. Venga-Godquintin
  0
 9. Venga-iD4rk
  0
 10. bigboykalvin
  0
 11. Venga-Kira
  0
 12. Beuuzzyy
  0
 13. ABAZ1K
  0
 14. Venga-Zinou
  0
Man of the match rate
 1. Venga-Pirates
  33%
 2. Venga-JinTaent
  30%
 3. Venga-Alex
  20%
 4. flume8
  0%
 5. Guigou93
  0%
 6. MGFC-Stringer
  0%
 7. Venga-Stefoune
  0%
 8. Venga-Godquintin
  0%
 9. Venga-iD4rk
  0%
 10. bigboykalvin
  0%
 11. Venga-Kira
  0%
 12. Beuuzzyy
  0%
 13. ABAZ1K
  0%
 14. Venga-Zinou
  0%
Goals
 1. Venga-Alex
  8
 2. Venga-JinTaent
  7
 3. Beuuzzyy
  2
 4. Venga-Pirates
  2
 5. flume8
  2
 6. Venga-Godquintin
  2
 7. Venga-iD4rk
  1
 8. Venga-Stefoune
  0
 9. MGFC-Stringer
  0
 10. Guigou93
  0
 11. Venga-Kira
  0
 12. bigboykalvin
  0
 13. ABAZ1K
  0
 14. Venga-Zinou
  0
Goals per match
 1. Venga-Alex
  0.80
 2. Venga-JinTaent
  0.70
 3. Venga-Pirates
  0.33
 4. Beuuzzyy
  0.20
 5. flume8
  0.20
 6. Venga-Godquintin
  0.20
 7. Venga-iD4rk
  0.10
 8. Venga-Stefoune
  0.00
 9. MGFC-Stringer
  0.00
 10. Guigou93
  0.00
 11. Venga-Kira
  0.00
 12. bigboykalvin
  0.00
 13. ABAZ1K
  0.00
 14. Venga-Zinou
  0.00
Shots
 1. Venga-JinTaent
  14
 2. Venga-Alex
  13
 3. Beuuzzyy
  13
 4. Venga-Pirates
  7
 5. flume8
  6
 6. Venga-Godquintin
  6
 7. Venga-iD4rk
  2
 8. ABAZ1K
  1
 9. Venga-Stefoune
  0
 10. MGFC-Stringer
  0
 11. Guigou93
  0
 12. Venga-Kira
  0
 13. bigboykalvin
  0
 14. Venga-Zinou
  0
Shots per match
 1. Venga-JinTaent
  1.40
 2. Venga-Alex
  1.30
 3. Beuuzzyy
  1.30
 4. Venga-Pirates
  1.17
 5. flume8
  0.60
 6. Venga-Godquintin
  0.60
 7. Venga-iD4rk
  0.20
 8. ABAZ1K
  0.20
 9. Venga-Stefoune
  0.00
 10. MGFC-Stringer
  0.00
 11. Guigou93
  0.00
 12. Venga-Kira
  0.00
 13. bigboykalvin
  0.00
 14. Venga-Zinou
  0.00
Shot success rate
 1. Venga-Alex
  62%
 2. Venga-JinTaent
  50%
 3. Venga-iD4rk
  50%
 4. flume8
  33%
 5. Venga-Godquintin
  33%
 6. Venga-Pirates
  29%
 7. Beuuzzyy
  15%
 8. Venga-Stefoune
  0%
 9. MGFC-Stringer
  0%
 10. Guigou93
  0%
 11. Venga-Kira
  0%
 12. bigboykalvin
  0%
 13. ABAZ1K
  0%
 14. Venga-Zinou
  0%
Assists
 1. Venga-JinTaent
  7
 2. Venga-Alex
  5
 3. Beuuzzyy
  3
 4. Venga-Pirates
  2
 5. ABAZ1K
  1
 6. Venga-Godquintin
  1
 7. Guigou93
  0
 8. MGFC-Stringer
  0
 9. Venga-Stefoune
  0
 10. Venga-iD4rk
  0
 11. flume8
  0
 12. Venga-Kira
  0
 13. bigboykalvin
  0
 14. Venga-Zinou
  0
Assists per match
 1. Venga-JinTaent
  0.70
 2. Venga-Alex
  0.50
 3. Venga-Pirates
  0.33
 4. Beuuzzyy
  0.30
 5. ABAZ1K
  0.20
 6. Venga-Godquintin
  0.10
 7. Guigou93
  0.00
 8. MGFC-Stringer
  0.00
 9. Venga-Stefoune
  0.00
 10. Venga-iD4rk
  0.00
 11. flume8
  0.00
 12. Venga-Kira
  0.00
 13. bigboykalvin
  0.00
 14. Venga-Zinou
  0.00
Goals + assists
 1. Venga-JinTaent
  14
 2. Venga-Alex
  13
 3. Beuuzzyy
  5
 4. Venga-Pirates
  4
 5. Venga-Godquintin
  3
 6. flume8
  2
 7. Venga-iD4rk
  1
 8. ABAZ1K
  1
 9. Venga-Stefoune
  0
 10. MGFC-Stringer
  0
 11. Guigou93
  0
 12. Venga-Kira
  0
 13. bigboykalvin
  0
 14. Venga-Zinou
  0
Goals + assists per match
 1. Venga-JinTaent
  1.40
 2. Venga-Alex
  1.30
 3. Venga-Pirates
  0.67
 4. Beuuzzyy
  0.50
 5. Venga-Godquintin
  0.30
 6. flume8
  0.20
 7. ABAZ1K
  0.20
 8. Venga-iD4rk
  0.10
 9. MGFC-Stringer
  0.00
 10. Venga-Stefoune
  0.00
 11. Guigou93
  0.00
 12. Venga-Kira
  0.00
 13. bigboykalvin
  0.00
 14. Venga-Zinou
  0.00
Passes made
 1. Beuuzzyy
  182
 2. Venga-JinTaent
  159
 3. Venga-Godquintin
  130
 4. flume8
  119
 5. Venga-Alex
  106
 6. Venga-Pirates
  76
 7. ABAZ1K
  76
 8. Venga-Stefoune
  54
 9. Venga-iD4rk
  47
 10. bigboykalvin
  39
 11. Venga-Zinou
  27
 12. MGFC-Stringer
  24
 13. Venga-Kira
  11
 14. Guigou93
  10
Passes made per match
 1. Beuuzzyy
  18.20
 2. Venga-JinTaent
  15.90
 3. ABAZ1K
  15.20
 4. Venga-Godquintin
  13.00
 5. Venga-Pirates
  12.67
 6. MGFC-Stringer
  12.00
 7. flume8
  11.90
 8. Venga-Alex
  10.60
 9. bigboykalvin
  6.50
 10. Venga-Stefoune
  5.40
 11. Venga-Zinou
  5.40
 12. Venga-iD4rk
  4.70
 13. Guigou93
  2.50
 14. Venga-Kira
  1.10
Pass success rate
 1. Venga-JinTaent
  90%
 2. bigboykalvin
  89%
 3. flume8
  87%
 4. Venga-Stefoune
  84%
 5. Venga-Pirates
  80%
 6. Beuuzzyy
  80%
 7. Venga-Zinou
  79%
 8. Venga-Godquintin
  79%
 9. Venga-iD4rk
  78%
 10. MGFC-Stringer
  77%
 11. ABAZ1K
  75%
 12. Venga-Alex
  75%
 13. Guigou93
  67%
 14. Venga-Kira
  61%
Tackles made
 1. Beuuzzyy
  23
 2. ABAZ1K
  14
 3. flume8
  11
 4. Venga-JinTaent
  11
 5. Venga-Pirates
  7
 6. Venga-Stefoune
  7
 7. Venga-Alex
  6
 8. Venga-Godquintin
  5
 9. MGFC-Stringer
  4
 10. Venga-iD4rk
  3
 11. bigboykalvin
  3
 12. Guigou93
  2
 13. Venga-Zinou
  2
 14. Venga-Kira
  0
Tackles made per match
 1. ABAZ1K
  2.80
 2. Beuuzzyy
  2.30
 3. MGFC-Stringer
  2.00
 4. Venga-Pirates
  1.17
 5. flume8
  1.10
 6. Venga-JinTaent
  1.10
 7. Venga-Stefoune
  0.70
 8. Venga-Alex
  0.60
 9. Venga-Godquintin
  0.50
 10. Guigou93
  0.50
 11. bigboykalvin
  0.50
 12. Venga-Zinou
  0.40
 13. Venga-iD4rk
  0.30
 14. Venga-Kira
  0.00
Tackle success rate
 1. Guigou93
  67%
 2. MGFC-Stringer
  57%
 3. flume8
  46%
 4. Venga-Pirates
  41%
 5. Venga-Stefoune
  39%
 6. bigboykalvin
  38%
 7. Venga-JinTaent
  28%
 8. Venga-iD4rk
  23%
 9. Beuuzzyy
  23%
 10. Venga-Zinou
  22%
 11. ABAZ1K
  19%
 12. Venga-Alex
  19%
 13. Venga-Godquintin
  8%
 14. Venga-Kira
  0%
Red cards
 1. ABAZ1K
  0
 2. Beuuzzyy
  0
 3. bigboykalvin
  0
 4. flume8
  0
 5. Guigou93
  0
 6. MGFC-Stringer
  0
 7. Venga-Stefoune
  0
 8. Venga-Godquintin
  0
 9. Venga-iD4rk
  0
 10. Venga-JinTaent
  0
 11. Venga-Kira
  0
 12. Venga-Pirates
  0
 13. Venga-Zinou
  0
 14. Venga-Alex
  0
Red cards rate
 1. ABAZ1K
  0%
 2. Beuuzzyy
  0%
 3. bigboykalvin
  0%
 4. flume8
  0%
 5. Guigou93
  0%
 6. MGFC-Stringer
  0%
 7. Venga-Stefoune
  0%
 8. Venga-Godquintin
  0%
 9. Venga-iD4rk
  0%
 10. Venga-JinTaent
  0%
 11. Venga-Kira
  0%
 12. Venga-Pirates
  0%
 13. Venga-Zinou
  0%
 14. Venga-Alex
  0%
Def clean sheets
 1. Venga-iD4rk
  5
 2. Venga-Stefoune
  5
 3. bigboykalvin
  4
 4. Venga-Zinou
  3
 5. Guigou93
  1
 6. Venga-Alex
  1
 7. flume8
  1
 8. MGFC-Stringer
  0
 9. Venga-Godquintin
  0
 10. Beuuzzyy
  0
 11. Venga-JinTaent
  0
 12. Venga-Kira
  0
 13. Venga-Pirates
  0
 14. ABAZ1K
  0
Def clean sheets rate
 1. bigboykalvin
  67%
 2. Venga-Zinou
  60%
 3. Venga-iD4rk
  50%
 4. Venga-Stefoune
  50%
 5. Guigou93
  25%
 6. Venga-Alex
  10%
 7. flume8
  10%
 8. MGFC-Stringer
  0%
 9. Venga-Godquintin
  0%
 10. Beuuzzyy
  0%
 11. Venga-JinTaent
  0%
 12. Venga-Kira
  0%
 13. Venga-Pirates
  0%
 14. ABAZ1K
  0%
GK saves
 1. Venga-Kira
  11
 2. ABAZ1K
  0
 3. bigboykalvin
  0
 4. flume8
  0
 5. Guigou93
  0
 6. MGFC-Stringer
  0
 7. Venga-Stefoune
  0
 8. Venga-Godquintin
  0
 9. Venga-iD4rk
  0
 10. Venga-JinTaent
  0
 11. Beuuzzyy
  0
 12. Venga-Pirates
  0
 13. Venga-Zinou
  0
 14. Venga-Alex
  0
GK clean sheets
 1. Venga-Kira
  5
 2. ABAZ1K
  0
 3. bigboykalvin
  0
 4. flume8
  0
 5. Guigou93
  0
 6. MGFC-Stringer
  0
 7. Venga-Stefoune
  0
 8. Venga-Godquintin
  0
 9. Venga-iD4rk
  0
 10. Venga-JinTaent
  0
 11. Beuuzzyy
  0
 12. Venga-Pirates
  0
 13. Venga-Zinou
  0
 14. Venga-Alex
  0
GK clean sheets rate
 1. Venga-Kira
  50%
 2. ABAZ1K
  0%
 3. bigboykalvin
  0%
 4. flume8
  0%
 5. Guigou93
  0%
 6. MGFC-Stringer
  0%
 7. Venga-Stefoune
  0%
 8. Venga-Godquintin
  0%
 9. Venga-iD4rk
  0%
 10. Venga-JinTaent
  0%
 11. Beuuzzyy
  0%
 12. Venga-Pirates
  0%
 13. Venga-Zinou
  0%
 14. Venga-Alex
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Finishing
 1. Venga-Alex
  93
 2. Beuuzzyy
  93
 3. Venga-JinTaent
  93
 4. Venga-Pirates
  89
 5. flume8
  74
 6. ABAZ1K
  73
 7. Venga-Stefoune
  73
 8. Venga-Godquintin
  73
 9. Venga-iD4rk
  72
 10. Guigou93
  72
 11. Venga-Zinou
  72
 12. MGFC-Stringer
  71
 13. bigboykalvin
  71
 14. Venga-Kira
  16
Free kick accuracy
 1. Venga-Godquintin
  86
 2. Venga-Alex
  84
 3. Venga-Pirates
  84
 4. Venga-JinTaent
  84
 5. Beuuzzyy
  83
 6. MGFC-Stringer
  79
 7. Venga-Stefoune
  79
 8. Guigou93
  79
 9. Venga-iD4rk
  79
 10. flume8
  79
 11. ABAZ1K
  79
 12. bigboykalvin
  79
 13. Venga-Zinou
  79
 14. Venga-Kira
  15
Heading accuracy
 1. Guigou93
  82
 2. Venga-Alex
  80
 3. Beuuzzyy
  80
 4. MGFC-Stringer
  80
 5. Venga-JinTaent
  80
 6. Venga-Pirates
  78
 7. bigboykalvin
  76
 8. Venga-iD4rk
  76
 9. Venga-Zinou
  70
 10. flume8
  70
 11. Venga-Stefoune
  68
 12. ABAZ1K
  68
 13. Venga-Godquintin
  67
 14. Venga-Kira
  22
Shot power
 1. Beuuzzyy
  78
 2. Venga-Pirates
  75
 3. Guigou93
  75
 4. Venga-Alex
  74
 5. Venga-JinTaent
  74
 6. MGFC-Stringer
  73
 7. bigboykalvin
  71
 8. ABAZ1K
  69
 9. Venga-iD4rk
  69
 10. flume8
  69
 11. Venga-Godquintin
  67
 12. Venga-Kira
  67
 13. Venga-Zinou
  67
 14. Venga-Stefoune
  65
Long shots
 1. Venga-Pirates
  92
 2. Venga-Alex
  89
 3. Venga-JinTaent
  89
 4. Beuuzzyy
  88
 5. Venga-Godquintin
  87
 6. flume8
  81
 7. ABAZ1K
  81
 8. MGFC-Stringer
  78
 9. Venga-Stefoune
  78
 10. Guigou93
  78
 11. Venga-iD4rk
  78
 12. bigboykalvin
  78
 13. Venga-Zinou
  78
 14. Venga-Kira
  21
Volleys
 1. Venga-Alex
  92
 2. Venga-JinTaent
  92
 3. Venga-Pirates
  91
 4. Beuuzzyy
  88
 5. Venga-Godquintin
  85
 6. flume8
  80
 7. ABAZ1K
  80
 8. Venga-Stefoune
  77
 9. Venga-iD4rk
  76
 10. Venga-Zinou
  76
 11. MGFC-Stringer
  74
 12. bigboykalvin
  74
 13. Guigou93
  73
 14. Venga-Kira
  18
Penalties
 1. Beuuzzyy
  89
 2. Venga-Alex
  88
 3. Venga-JinTaent
  88
 4. Venga-Pirates
  87
 5. ABAZ1K
  77
 6. flume8
  77
 7. Venga-Stefoune
  75
 8. Venga-Godquintin
  75
 9. Venga-iD4rk
  75
 10. Venga-Zinou
  74
 11. MGFC-Stringer
  73
 12. Guigou93
  72
 13. bigboykalvin
  72
 14. Venga-Kira
  41
Vision
 1. Venga-Alex
  84
 2. Beuuzzyy
  84
 3. Venga-Pirates
  84
 4. Venga-JinTaent
  84
 5. ABAZ1K
  80
 6. flume8
  80
 7. Venga-Stefoune
  80
 8. Venga-Godquintin
  80
 9. Venga-iD4rk
  79
 10. Venga-Zinou
  79
 11. MGFC-Stringer
  77
 12. bigboykalvin
  77
 13. Guigou93
  76
 14. Venga-Kira
  50
Crossing
 1. Venga-Zinou
  90
 2. bigboykalvin
  90
 3. Venga-Stefoune
  89
 4. ABAZ1K
  89
 5. Venga-iD4rk
  89
 6. MGFC-Stringer
  89
 7. Guigou93
  88
 8. Venga-Godquintin
  88
 9. flume8
  85
 10. Beuuzzyy
  82
 11. Venga-JinTaent
  82
 12. Venga-Alex
  82
 13. Venga-Pirates
  81
 14. Venga-Kira
  19
Long pass
 1. Venga-Godquintin
  92
 2. Venga-Pirates
  86
 3. flume8
  86
 4. Venga-Stefoune
  86
 5. Venga-Zinou
  84
 6. Beuuzzyy
  84
 7. ABAZ1K
  82
 8. Venga-JinTaent
  82
 9. Venga-Alex
  82
 10. Guigou93
  81
 11. Venga-iD4rk
  81
 12. bigboykalvin
  80
 13. MGFC-Stringer
  79
 14. Venga-Kira
  58
Short pass
 1. Venga-Godquintin
  94
 2. Venga-Zinou
  88
 3. Venga-Pirates
  87
 4. flume8
  87
 5. Venga-Stefoune
  87
 6. ABAZ1K
  86
 7. Venga-iD4rk
  86
 8. Guigou93
  84
 9. Venga-JinTaent
  84
 10. Beuuzzyy
  84
 11. Venga-Alex
  84
 12. bigboykalvin
  83
 13. MGFC-Stringer
  82
 14. Venga-Kira
  56
Curve
 1. Venga-Godquintin
  88
 2. ABAZ1K
  87
 3. Venga-Stefoune
  87
 4. Venga-Zinou
  87
 5. Venga-iD4rk
  86
 6. bigboykalvin
  85
 7. MGFC-Stringer
  85
 8. flume8
  84
 9. Guigou93
  84
 10. Beuuzzyy
  80
 11. Venga-JinTaent
  80
 12. Venga-Pirates
  80
 13. Venga-Alex
  80
 14. Venga-Kira
  37
Agility
 1. Venga-JinTaent
  98
 2. Venga-Alex
  97
 3. ABAZ1K
  96
 4. Venga-Pirates
  96
 5. Venga-Godquintin
  96
 6. flume8
  95
 7. Venga-Stefoune
  95
 8. Beuuzzyy
  95
 9. Venga-Zinou
  93
 10. Venga-iD4rk
  90
 11. bigboykalvin
  88
 12. MGFC-Stringer
  86
 13. Guigou93
  84
 14. Venga-Kira
  58
Balance
 1. Beuuzzyy
  89
 2. Venga-Godquintin
  87
 3. Venga-Alex
  85
 4. flume8
  85
 5. ABAZ1K
  85
 6. Venga-iD4rk
  85
 7. Venga-Stefoune
  85
 8. Venga-JinTaent
  84
 9. Venga-Pirates
  84
 10. Venga-Zinou
  84
 11. MGFC-Stringer
  83
 12. Guigou93
  82
 13. bigboykalvin
  82
 14. Venga-Kira
  50
Attack position
 1. Venga-Alex
  89
 2. Beuuzzyy
  89
 3. Venga-Pirates
  89
 4. Venga-JinTaent
  89
 5. Venga-Godquintin
  84
 6. ABAZ1K
  80
 7. Venga-Stefoune
  80
 8. flume8
  80
 9. Venga-iD4rk
  79
 10. Venga-Zinou
  79
 11. MGFC-Stringer
  77
 12. bigboykalvin
  77
 13. Guigou93
  76
 14. Venga-Kira
  17
Ball control
 1. Venga-JinTaent
  97
 2. ABAZ1K
  96
 3. Venga-Pirates
  95
 4. flume8
  95
 5. Venga-iD4rk
  95
 6. Beuuzzyy
  94
 7. Venga-Stefoune
  94
 8. Venga-Godquintin
  93
 9. Venga-Alex
  92
 10. Guigou93
  91
 11. bigboykalvin
  91
 12. MGFC-Stringer
  90
 13. Venga-Zinou
  90
 14. Venga-Kira
  26
Dribbling
 1. Venga-Pirates
  95
 2. Venga-JinTaent
  95
 3. Venga-Godquintin
  95
 4. Venga-Alex
  94
 5. Beuuzzyy
  94
 6. flume8
  90
 7. ABAZ1K
  90
 8. Venga-Stefoune
  89
 9. MGFC-Stringer
  86
 10. Venga-Zinou
  85
 11. Venga-iD4rk
  84
 12. bigboykalvin
  82
 13. Guigou93
  81
 14. Venga-Kira
  17
Interceptions
 1. MGFC-Stringer
  91
 2. Venga-Zinou
  90
 3. Venga-iD4rk
  90
 4. bigboykalvin
  90
 5. Venga-Stefoune
  90
 6. Guigou93
  90
 7. flume8
  83
 8. ABAZ1K
  83
 9. Venga-Godquintin
  67
 10. Beuuzzyy
  63
 11. Venga-JinTaent
  63
 12. Venga-Pirates
  63
 13. Venga-Alex
  63
 14. Venga-Kira
  25
Marking
 1. Guigou93
  90
 2. bigboykalvin
  89
 3. MGFC-Stringer
  88
 4. Venga-Zinou
  87
 5. Venga-iD4rk
  87
 6. ABAZ1K
  86
 7. Venga-Stefoune
  86
 8. flume8
  85
 9. Venga-Godquintin
  68
 10. Beuuzzyy
  64
 11. Venga-JinTaent
  64
 12. Venga-Pirates
  64
 13. Venga-Alex
  64
 14. Venga-Kira
  25
Stand tackle
 1. Venga-Zinou
  85
 2. Venga-iD4rk
  85
 3. bigboykalvin
  85
 4. Venga-Stefoune
  85
 5. Guigou93
  85
 6. MGFC-Stringer
  85
 7. flume8
  80
 8. ABAZ1K
  80
 9. Beuuzzyy
  66
 10. Venga-JinTaent
  66
 11. Venga-Pirates
  66
 12. Venga-Alex
  66
 13. Venga-Godquintin
  64
 14. Venga-Kira
  25
Slide tackle
 1. Venga-iD4rk
  90
 2. Venga-Stefoune
  90
 3. Guigou93
  90
 4. bigboykalvin
  89
 5. Venga-Zinou
  87
 6. MGFC-Stringer
  87
 7. flume8
  83
 8. ABAZ1K
  83
 9. Venga-Godquintin
  62
 10. Beuuzzyy
  62
 11. Venga-JinTaent
  62
 12. Venga-Pirates
  62
 13. Venga-Alex
  62
 14. Venga-Kira
  25
Jumping
 1. Guigou93
  94
 2. MGFC-Stringer
  92
 3. Venga-iD4rk
  91
 4. bigboykalvin
  91
 5. Venga-Zinou
  89
 6. Venga-Alex
  81
 7. flume8
  80
 8. Venga-Stefoune
  80
 9. Venga-JinTaent
  80
 10. Venga-Pirates
  80
 11. ABAZ1K
  79
 12. Venga-Godquintin
  78
 13. Beuuzzyy
  78
 14. Venga-Kira
  78
Stamina
 1. bigboykalvin
  95
 2. Venga-Stefoune
  94
 3. Venga-Zinou
  93
 4. Venga-iD4rk
  93
 5. flume8
  92
 6. ABAZ1K
  91
 7. Guigou93
  90
 8. MGFC-Stringer
  87
 9. Venga-Godquintin
  86
 10. Beuuzzyy
  84
 11. Venga-Pirates
  81
 12. Venga-Alex
  81
 13. Venga-JinTaent
  77
 14. Venga-Kira
  38
Strength
 1. Guigou93
  80
 2. bigboykalvin
  78
 3. MGFC-Stringer
  78
 4. Venga-iD4rk
  75
 5. Venga-Zinou
  73
 6. Beuuzzyy
  73
 7. Venga-Alex
  69
 8. Venga-Godquintin
  67
 9. Venga-Pirates
  67
 10. Venga-Stefoune
  66
 11. flume8
  66
 12. Venga-Kira
  65
 13. Venga-JinTaent
  64
 14. ABAZ1K
  64
Reactions
 1. ABAZ1K
  90
 2. Venga-Pirates
  90
 3. Venga-JinTaent
  90
 4. bigboykalvin
  89
 5. Venga-Kira
  89
 6. Guigou93
  89
 7. MGFC-Stringer
  89
 8. Venga-Godquintin
  89
 9. Venga-iD4rk
  88
 10. Beuuzzyy
  88
 11. Venga-Alex
  88
 12. Venga-Zinou
  87
 13. Venga-Stefoune
  86
 14. flume8
  85
Aggression
 1. Guigou93
  79
 2. bigboykalvin
  78
 3. MGFC-Stringer
  78
 4. Venga-Zinou
  76
 5. Venga-iD4rk
  76
 6. flume8
  75
 7. Venga-Stefoune
  75
 8. ABAZ1K
  75
 9. Venga-Godquintin
  67
 10. Beuuzzyy
  67
 11. Venga-JinTaent
  67
 12. Venga-Pirates
  67
 13. Venga-Alex
  67
 14. Venga-Kira
  40
Acceleration
 1. Venga-Alex
  98
 2. Venga-JinTaent
  98
 3. ABAZ1K
  98
 4. Venga-Stefoune
  96
 5. flume8
  96
 6. Venga-Godquintin
  95
 7. Venga-iD4rk
  95
 8. Venga-Zinou
  95
 9. Venga-Pirates
  95
 10. Beuuzzyy
  94
 11. bigboykalvin
  91
 12. MGFC-Stringer
  90
 13. Guigou93
  88
 14. Venga-Kira
  44
Sprint speed
 1. Venga-JinTaent
  98
 2. ABAZ1K
  97
 3. Venga-Stefoune
  96
 4. flume8
  95
 5. Venga-Zinou
  95
 6. Venga-Godquintin
  95
 7. Venga-iD4rk
  94
 8. Venga-Pirates
  94
 9. Venga-Alex
  94
 10. bigboykalvin
  90
 11. Guigou93
  87
 12. MGFC-Stringer
  87
 13. Beuuzzyy
  87
 14. Venga-Kira
  51
GK diving
 1. Venga-Kira
  88
 2. ABAZ1K
  20
 3. bigboykalvin
  20
 4. flume8
  20
 5. Guigou93
  20
 6. MGFC-Stringer
  20
 7. Venga-Stefoune
  20
 8. Venga-Godquintin
  20
 9. Venga-iD4rk
  20
 10. Venga-JinTaent
  20
 11. Beuuzzyy
  20
 12. Venga-Pirates
  20
 13. Venga-Zinou
  20
 14. Venga-Alex
  20
GK handling
 1. Venga-Kira
  93
 2. ABAZ1K
  20
 3. bigboykalvin
  20
 4. flume8
  20
 5. Guigou93
  20
 6. MGFC-Stringer
  20
 7. Venga-Stefoune
  20
 8. Venga-Godquintin
  20
 9. Venga-iD4rk
  20
 10. Venga-JinTaent
  20
 11. Beuuzzyy
  20
 12. Venga-Pirates
  20
 13. Venga-Zinou
  20
 14. Venga-Alex
  20
GK kicking
 1. Venga-Kira
  88
 2. ABAZ1K
  20
 3. bigboykalvin
  20
 4. flume8
  20
 5. Guigou93
  20
 6. MGFC-Stringer
  20
 7. Venga-Stefoune
  20
 8. Venga-Godquintin
  20
 9. Venga-iD4rk
  20
 10. Venga-JinTaent
  20
 11. Beuuzzyy
  20
 12. Venga-Pirates
  20
 13. Venga-Zinou
  20
 14. Venga-Alex
  20
GK reflexes
 1. Venga-Kira
  91
 2. ABAZ1K
  20
 3. bigboykalvin
  20
 4. flume8
  20
 5. Guigou93
  20
 6. MGFC-Stringer
  20
 7. Venga-Stefoune
  20
 8. Venga-Godquintin
  20
 9. Venga-iD4rk
  20
 10. Venga-JinTaent
  20
 11. Beuuzzyy
  20
 12. Venga-Pirates
  20
 13. Venga-Zinou
  20
 14. Venga-Alex
  20

Squad list in last matches14

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:
Pro Clubs Head
© 2016-2020 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports