Club crest
PC

AAC Esports

Share:

Squad stats rankings in last matches

Summary

----

 1. AAC_Gonkas94
  2-4-4-0-0
 2. M-Tolord
  2-4-6-0-0
 3. Che_Galego
  1-3-0-0-0
 4. AAC_Sazmeister
  0-0-0-0-0
 5. gabigolo19
  0-4-0-0-0
 6. AAC_r0dai
  1-0-1-0-0
 7. AAC_Pozo
  1-0-0-0-0
 8. AAC_Dii
  0-0-0-0-0
 9. AAC_Paquito1904
  0-0-0-0-0
 10. AAC_Menace
  0-0-1-0-0
 11. AAC_diggz23
  1-1-0-0-0
 12. FILAS_D13
  0-1-1-0-0
 13. Kikuxozito
  0-0-1-0-0
 14. AAC_Joker
  0-0-0-0-0
 15. AAC_Benne
  0-0-1-0-0
 16. AAC_Miranda
  0-0-0-0-0
 17. AAC_Strengu
  0-0-0-0-0
 18. AAC_FLiker
  1-0-0-10-0
 19. RAG-X1CO
  0-0-0-6-0

General

Matches played

 1. gabigolo19
  9
 2. AAC_Miranda
  8
 3. AAC_Strengu
  7
 4. Che_Galego
  7
 5. M-Tolord
  7
 6. AAC_diggz23
  6
 7. AAC_FLiker
  6
 8. AAC_Gonkas94
  6
 9. AAC_Joker
  6
 10. AAC_Menace
  6
 11. AAC_Pozo
  6
 12. AAC_Dii
  5
 13. AAC_r0dai
  5
 14. FILAS_D13
  5
 15. Kikuxozito
  5
 16. AAC_Benne
  4
 17. AAC_Paquito1904
  4
 18. AAC_Sazmeister
  4
 19. RAG-X1CO
  3

Win rate

 1. AAC_diggz23
  83%
 2. AAC_FLiker
  83%
 3. AAC_Menace
  83%
 4. AAC_Pozo
  83%
 5. AAC_r0dai
  80%
 6. FILAS_D13
  80%
 7. gabigolo19
  78%
 8. AAC_Strengu
  71%
 9. Che_Galego
  71%
 10. M-Tolord
  71%
 11. AAC_Gonkas94
  67%
 12. AAC_Joker
  67%
 13. RAG-X1CO
  67%
 14. AAC_Miranda
  63%
 15. AAC_Dii
  60%
 16. Kikuxozito
  60%
 17. AAC_Benne
  50%
 18. AAC_Paquito1904
  50%
 19. AAC_Sazmeister
  50%

Rating per match

 1. AAC_Gonkas94
  8.20
 2. M-Tolord
  7.91
 3. Che_Galego
  7.79
 4. AAC_Sazmeister
  7.60
 5. gabigolo19
  7.54
 6. AAC_r0dai
  7.48
 7. AAC_Pozo
  7.38
 8. AAC_Dii
  7.30
 9. AAC_Paquito1904
  7.10
 10. AAC_Menace
  7.03
 11. AAC_diggz23
  7.03
 12. FILAS_D13
  6.98
 13. Kikuxozito
  6.70
 14. AAC_Joker
  6.55
 15. AAC_Benne
  6.42
 16. AAC_Miranda
  6.40
 17. AAC_Strengu
  6.33
 18. AAC_FLiker
  6.28
 19. RAG-X1CO
  6.00

Man of the match

 1. AAC_Gonkas94
  2
 2. M-Tolord
  2
 3. AAC_diggz23
  1
 4. AAC_FLiker
  1
 5. AAC_Pozo
  1
 6. AAC_r0dai
  1
 7. Che_Galego
  1
 8. AAC_Benne
  0
 9. AAC_Dii
  0
 10. AAC_Joker
  0
 11. AAC_Menace
  0
 12. AAC_Miranda
  0
 13. AAC_Paquito1904
  0
 14. AAC_Sazmeister
  0
 15. AAC_Strengu
  0
 16. FILAS_D13
  0
 17. gabigolo19
  0
 18. Kikuxozito
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Man of the match rate

 1. AAC_Gonkas94
  33%
 2. M-Tolord
  29%
 3. AAC_r0dai
  20%
 4. AAC_diggz23
  17%
 5. AAC_FLiker
  17%
 6. AAC_Pozo
  17%
 7. Che_Galego
  14%
 8. AAC_Benne
  0%
 9. AAC_Dii
  0%
 10. AAC_Joker
  0%
 11. AAC_Menace
  0%
 12. AAC_Miranda
  0%
 13. AAC_Paquito1904
  0%
 14. AAC_Sazmeister
  0%
 15. AAC_Strengu
  0%
 16. FILAS_D13
  0%
 17. gabigolo19
  0%
 18. Kikuxozito
  0%
 19. RAG-X1CO
  0%

Attack

Goals

 1. AAC_Gonkas94
  4
 2. gabigolo19
  4
 3. M-Tolord
  4
 4. Che_Galego
  3
 5. AAC_diggz23
  1
 6. FILAS_D13
  1
 7. AAC_Benne
  0
 8. AAC_Dii
  0
 9. AAC_FLiker
  0
 10. AAC_Joker
  0
 11. AAC_Menace
  0
 12. AAC_Miranda
  0
 13. AAC_Paquito1904
  0
 14. AAC_Pozo
  0
 15. AAC_r0dai
  0
 16. AAC_Sazmeister
  0
 17. AAC_Strengu
  0
 18. Kikuxozito
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Goals per match

 1. AAC_Gonkas94
  0.67
 2. M-Tolord
  0.57
 3. gabigolo19
  0.44
 4. Che_Galego
  0.43
 5. FILAS_D13
  0.20
 6. AAC_diggz23
  0.17
 7. AAC_Benne
  0.00
 8. AAC_Dii
  0.00
 9. AAC_FLiker
  0.00
 10. AAC_Joker
  0.00
 11. AAC_Menace
  0.00
 12. AAC_Miranda
  0.00
 13. AAC_Paquito1904
  0.00
 14. AAC_Pozo
  0.00
 15. AAC_r0dai
  0.00
 16. AAC_Sazmeister
  0.00
 17. AAC_Strengu
  0.00
 18. Kikuxozito
  0.00
 19. RAG-X1CO
  0.00

Shots

 1. M-Tolord
  13
 2. AAC_Gonkas94
  8
 3. Che_Galego
  6
 4. gabigolo19
  6
 5. Kikuxozito
  5
 6. AAC_diggz23
  2
 7. AAC_Dii
  1
 8. FILAS_D13
  1
 9. AAC_Benne
  0
 10. AAC_FLiker
  0
 11. AAC_Joker
  0
 12. AAC_Menace
  0
 13. AAC_Miranda
  0
 14. AAC_Paquito1904
  0
 15. AAC_Pozo
  0
 16. AAC_r0dai
  0
 17. AAC_Sazmeister
  0
 18. AAC_Strengu
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Shots per match

 1. M-Tolord
  1.86
 2. AAC_Gonkas94
  1.33
 3. Kikuxozito
  1.00
 4. Che_Galego
  0.86
 5. gabigolo19
  0.67
 6. AAC_diggz23
  0.33
 7. AAC_Dii
  0.20
 8. FILAS_D13
  0.20
 9. AAC_Benne
  0.00
 10. AAC_FLiker
  0.00
 11. AAC_Joker
  0.00
 12. AAC_Menace
  0.00
 13. AAC_Miranda
  0.00
 14. AAC_Paquito1904
  0.00
 15. AAC_Pozo
  0.00
 16. AAC_r0dai
  0.00
 17. AAC_Sazmeister
  0.00
 18. AAC_Strengu
  0.00
 19. RAG-X1CO
  0.00

Shot success rate

 1. FILAS_D13
  100%
 2. gabigolo19
  67%
 3. AAC_diggz23
  50%
 4. AAC_Gonkas94
  50%
 5. Che_Galego
  50%
 6. M-Tolord
  31%
 7. AAC_Benne
  0%
 8. AAC_Dii
  0%
 9. AAC_FLiker
  0%
 10. AAC_Joker
  0%
 11. AAC_Menace
  0%
 12. AAC_Miranda
  0%
 13. AAC_Paquito1904
  0%
 14. AAC_Pozo
  0%
 15. AAC_r0dai
  0%
 16. AAC_Sazmeister
  0%
 17. AAC_Strengu
  0%
 18. Kikuxozito
  0%
 19. RAG-X1CO
  0%

Assists

 1. M-Tolord
  6
 2. AAC_Gonkas94
  4
 3. AAC_Benne
  1
 4. AAC_Menace
  1
 5. AAC_r0dai
  1
 6. FILAS_D13
  1
 7. Kikuxozito
  1
 8. AAC_diggz23
  0
 9. AAC_Dii
  0
 10. AAC_FLiker
  0
 11. AAC_Joker
  0
 12. AAC_Miranda
  0
 13. AAC_Paquito1904
  0
 14. AAC_Pozo
  0
 15. AAC_Sazmeister
  0
 16. AAC_Strengu
  0
 17. Che_Galego
  0
 18. gabigolo19
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Assists per match

 1. M-Tolord
  0.86
 2. AAC_Gonkas94
  0.67
 3. AAC_Benne
  0.25
 4. AAC_r0dai
  0.20
 5. FILAS_D13
  0.20
 6. Kikuxozito
  0.20
 7. AAC_Menace
  0.17
 8. AAC_diggz23
  0.00
 9. AAC_Dii
  0.00
 10. AAC_FLiker
  0.00
 11. AAC_Joker
  0.00
 12. AAC_Miranda
  0.00
 13. AAC_Paquito1904
  0.00
 14. AAC_Pozo
  0.00
 15. AAC_Sazmeister
  0.00
 16. AAC_Strengu
  0.00
 17. Che_Galego
  0.00
 18. gabigolo19
  0.00
 19. RAG-X1CO
  0.00

Goals + assists

 1. M-Tolord
  10
 2. AAC_Gonkas94
  8
 3. gabigolo19
  4
 4. Che_Galego
  3
 5. FILAS_D13
  2
 6. AAC_Benne
  1
 7. AAC_diggz23
  1
 8. AAC_Menace
  1
 9. AAC_r0dai
  1
 10. Kikuxozito
  1
 11. AAC_Dii
  0
 12. AAC_FLiker
  0
 13. AAC_Joker
  0
 14. AAC_Miranda
  0
 15. AAC_Paquito1904
  0
 16. AAC_Pozo
  0
 17. AAC_Sazmeister
  0
 18. AAC_Strengu
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Goals + assists per match

 1. M-Tolord
  1.43
 2. AAC_Gonkas94
  1.33
 3. gabigolo19
  0.44
 4. Che_Galego
  0.43
 5. FILAS_D13
  0.40
 6. AAC_Benne
  0.25
 7. AAC_r0dai
  0.20
 8. Kikuxozito
  0.20
 9. AAC_diggz23
  0.17
 10. AAC_Menace
  0.17
 11. AAC_Dii
  0.00
 12. AAC_FLiker
  0.00
 13. AAC_Joker
  0.00
 14. AAC_Miranda
  0.00
 15. AAC_Paquito1904
  0.00
 16. AAC_Pozo
  0.00
 17. AAC_Sazmeister
  0.00
 18. AAC_Strengu
  0.00
 19. RAG-X1CO
  0.00

Team play

Passes made

 1. gabigolo19
  131
 2. Che_Galego
  129
 3. AAC_Gonkas94
  115
 4. M-Tolord
  113
 5. AAC_Pozo
  82
 6. AAC_r0dai
  79
 7. Kikuxozito
  76
 8. AAC_Sazmeister
  73
 9. AAC_Dii
  68
 10. AAC_diggz23
  53
 11. AAC_Miranda
  52
 12. FILAS_D13
  51
 13. AAC_Joker
  50
 14. AAC_Paquito1904
  48
 15. AAC_Strengu
  48
 16. AAC_Menace
  47
 17. AAC_Benne
  39
 18. AAC_FLiker
  18
 19. RAG-X1CO
  9

Passes made per match

 1. AAC_Gonkas94
  19.17
 2. Che_Galego
  18.43
 3. AAC_Sazmeister
  18.25
 4. M-Tolord
  16.14
 5. AAC_r0dai
  15.80
 6. Kikuxozito
  15.20
 7. gabigolo19
  14.56
 8. AAC_Pozo
  13.67
 9. AAC_Dii
  13.60
 10. AAC_Paquito1904
  12.00
 11. FILAS_D13
  10.20
 12. AAC_Benne
  9.75
 13. AAC_diggz23
  8.83
 14. AAC_Joker
  8.33
 15. AAC_Menace
  7.83
 16. AAC_Strengu
  6.86
 17. AAC_Miranda
  6.50
 18. AAC_FLiker
  3.00
 19. RAG-X1CO
  3.00

Pass success rate

 1. RAG-X1CO
  100%
 2. AAC_FLiker
  95%
 3. AAC_Paquito1904
  92%
 4. AAC_Sazmeister
  88%
 5. AAC_Dii
  87%
 6. AAC_Pozo
  86%
 7. AAC_Strengu
  86%
 8. AAC_Gonkas94
  85%
 9. AAC_Benne
  85%
 10. AAC_Joker
  85%
 11. AAC_diggz23
  84%
 12. M-Tolord
  84%
 13. FILAS_D13
  84%
 14. Kikuxozito
  83%
 15. Che_Galego
  81%
 16. AAC_r0dai
  81%
 17. gabigolo19
  80%
 18. AAC_Miranda
  79%
 19. AAC_Menace
  71%

Defence

Tackles made

 1. AAC_Pozo
  12
 2. FILAS_D13
  10
 3. gabigolo19
  9
 4. Kikuxozito
  9
 5. AAC_diggz23
  7
 6. AAC_Paquito1904
  7
 7. AAC_r0dai
  7
 8. Che_Galego
  7
 9. M-Tolord
  7
 10. AAC_Gonkas94
  6
 11. AAC_Dii
  5
 12. AAC_Miranda
  5
 13. AAC_Sazmeister
  5
 14. AAC_Strengu
  5
 15. AAC_Menace
  4
 16. AAC_Benne
  2
 17. AAC_FLiker
  0
 18. AAC_Joker
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Tackles made per match

 1. AAC_Pozo
  2.00
 2. FILAS_D13
  2.00
 3. Kikuxozito
  1.80
 4. AAC_Paquito1904
  1.75
 5. AAC_r0dai
  1.40
 6. AAC_Sazmeister
  1.25
 7. AAC_diggz23
  1.17
 8. AAC_Dii
  1.00
 9. AAC_Gonkas94
  1.00
 10. Che_Galego
  1.00
 11. gabigolo19
  1.00
 12. M-Tolord
  1.00
 13. AAC_Strengu
  0.71
 14. AAC_Menace
  0.67
 15. AAC_Miranda
  0.63
 16. AAC_Benne
  0.50
 17. AAC_FLiker
  0.00
 18. AAC_Joker
  0.00
 19. RAG-X1CO
  0.00

Tackle success rate

 1. AAC_Menace
  80%
 2. AAC_Miranda
  71%
 3. AAC_Strengu
  56%
 4. AAC_Dii
  50%
 5. AAC_Paquito1904
  47%
 6. FILAS_D13
  43%
 7. AAC_Benne
  40%
 8. AAC_Pozo
  34%
 9. gabigolo19
  30%
 10. AAC_r0dai
  29%
 11. AAC_Sazmeister
  26%
 12. Kikuxozito
  23%
 13. AAC_Gonkas94
  22%
 14. AAC_diggz23
  21%
 15. Che_Galego
  21%
 16. M-Tolord
  20%
 17. AAC_FLiker
  0%
 18. AAC_Joker
  0%
 19. RAG-X1CO
  0%

Red cards

 1. AAC_Benne
  0
 2. AAC_diggz23
  0
 3. AAC_Dii
  0
 4. AAC_FLiker
  0
 5. AAC_Gonkas94
  0
 6. AAC_Joker
  0
 7. AAC_Menace
  0
 8. AAC_Miranda
  0
 9. AAC_Paquito1904
  0
 10. AAC_Pozo
  0
 11. AAC_r0dai
  0
 12. AAC_Sazmeister
  0
 13. AAC_Strengu
  0
 14. Che_Galego
  0
 15. FILAS_D13
  0
 16. gabigolo19
  0
 17. Kikuxozito
  0
 18. M-Tolord
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Red cards rate

 1. AAC_Benne
  0%
 2. AAC_diggz23
  0%
 3. AAC_Dii
  0%
 4. AAC_FLiker
  0%
 5. AAC_Gonkas94
  0%
 6. AAC_Joker
  0%
 7. AAC_Menace
  0%
 8. AAC_Miranda
  0%
 9. AAC_Paquito1904
  0%
 10. AAC_Pozo
  0%
 11. AAC_r0dai
  0%
 12. AAC_Sazmeister
  0%
 13. AAC_Strengu
  0%
 14. Che_Galego
  0%
 15. FILAS_D13
  0%
 16. gabigolo19
  0%
 17. Kikuxozito
  0%
 18. M-Tolord
  0%
 19. RAG-X1CO
  0%

Def clean sheets

 1. AAC_Menace
  5
 2. AAC_Strengu
  5
 3. AAC_Miranda
  4
 4. AAC_Joker
  3
 5. AAC_Benne
  1
 6. AAC_diggz23
  0
 7. AAC_Dii
  0
 8. AAC_FLiker
  0
 9. AAC_Gonkas94
  0
 10. AAC_Paquito1904
  0
 11. AAC_Pozo
  0
 12. AAC_r0dai
  0
 13. AAC_Sazmeister
  0
 14. Che_Galego
  0
 15. FILAS_D13
  0
 16. gabigolo19
  0
 17. Kikuxozito
  0
 18. M-Tolord
  0
 19. RAG-X1CO
  0

Def clean sheets rate

 1. AAC_Menace
  83%
 2. AAC_Strengu
  71%
 3. AAC_Joker
  50%
 4. AAC_Miranda
  50%
 5. AAC_Benne
  25%
 6. AAC_diggz23
  0%
 7. AAC_Dii
  0%
 8. AAC_FLiker
  0%
 9. AAC_Gonkas94
  0%
 10. AAC_Paquito1904
  0%
 11. AAC_Pozo
  0%
 12. AAC_r0dai
  0%
 13. AAC_Sazmeister
  0%
 14. Che_Galego
  0%
 15. FILAS_D13
  0%
 16. gabigolo19
  0%
 17. Kikuxozito
  0%
 18. M-Tolord
  0%
 19. RAG-X1CO
  0%

Goalkeeping

GK saves

 1. AAC_FLiker
  10
 2. RAG-X1CO
  6
 3. AAC_Benne
  0
 4. AAC_diggz23
  0
 5. AAC_Dii
  0
 6. AAC_Gonkas94
  0
 7. AAC_Joker
  0
 8. AAC_Menace
  0
 9. AAC_Miranda
  0
 10. AAC_Paquito1904
  0
 11. AAC_Pozo
  0
 12. AAC_r0dai
  0
 13. AAC_Sazmeister
  0
 14. AAC_Strengu
  0
 15. Che_Galego
  0
 16. FILAS_D13
  0
 17. gabigolo19
  0
 18. Kikuxozito
  0
 19. M-Tolord
  0

GK clean sheets

 1. AAC_FLiker
  5
 2. Kikuxozito
  1
 3. RAG-X1CO
  1
 4. AAC_Benne
  0
 5. AAC_diggz23
  0
 6. AAC_Dii
  0
 7. AAC_Gonkas94
  0
 8. AAC_Joker
  0
 9. AAC_Menace
  0
 10. AAC_Miranda
  0
 11. AAC_Paquito1904
  0
 12. AAC_Pozo
  0
 13. AAC_r0dai
  0
 14. AAC_Sazmeister
  0
 15. AAC_Strengu
  0
 16. Che_Galego
  0
 17. FILAS_D13
  0
 18. gabigolo19
  0
 19. M-Tolord
  0

GK clean sheets rate

 1. AAC_FLiker
  83%
 2. RAG-X1CO
  33%
 3. Kikuxozito
  20%
 4. AAC_Benne
  0%
 5. AAC_diggz23
  0%
 6. AAC_Dii
  0%
 7. AAC_Gonkas94
  0%
 8. AAC_Joker
  0%
 9. AAC_Menace
  0%
 10. AAC_Miranda
  0%
 11. AAC_Paquito1904
  0%
 12. AAC_Pozo
  0%
 13. AAC_r0dai
  0%
 14. AAC_Sazmeister
  0%
 15. AAC_Strengu
  0%
 16. Che_Galego
  0%
 17. FILAS_D13
  0%
 18. gabigolo19
  0%
 19. M-Tolord
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Shooting

Finishing

 1. AAC_Gonkas94
  95
 2. gabigolo19
  95
 3. Kikuxozito
  95
 4. Che_Galego
  94
 5. M-Tolord
  94
 6. AAC_Paquito1904
  93
 7. AAC_diggz23
  78
 8. AAC_Pozo
  75
 9. AAC_r0dai
  75
 10. AAC_Benne
  73
 11. AAC_Dii
  73
 12. AAC_Menace
  73
 13. AAC_Sazmeister
  73
 14. FILAS_D13
  72
 15. AAC_Joker
  71
 16. AAC_Strengu
  70
 17. AAC_Miranda
  68
 18. AAC_FLiker
  15
 19. RAG-X1CO
  15

Free kick accuracy

 1. AAC_Gonkas94
  84
 2. AAC_Paquito1904
  84
 3. Che_Galego
  84
 4. gabigolo19
  84
 5. Kikuxozito
  84
 6. M-Tolord
  84
 7. AAC_diggz23
  79
 8. AAC_Joker
  79
 9. AAC_Menace
  79
 10. AAC_Miranda
  79
 11. AAC_Pozo
  79
 12. AAC_r0dai
  79
 13. AAC_Sazmeister
  79
 14. FILAS_D13
  79
 15. AAC_Benne
  76
 16. AAC_Dii
  76
 17. AAC_Strengu
  72
 18. AAC_FLiker
  15
 19. RAG-X1CO
  15

Heading accuracy

 1. AAC_Strengu
  90
 2. AAC_Joker
  85
 3. AAC_Miranda
  84
 4. AAC_Gonkas94
  80
 5. AAC_Paquito1904
  80
 6. Che_Galego
  80
 7. gabigolo19
  80
 8. Kikuxozito
  80
 9. M-Tolord
  80
 10. AAC_Menace
  79
 11. AAC_Pozo
  71
 12. FILAS_D13
  71
 13. AAC_Benne
  70
 14. AAC_Dii
  70
 15. AAC_diggz23
  69
 16. AAC_r0dai
  69
 17. AAC_Sazmeister
  69
 18. AAC_FLiker
  20
 19. RAG-X1CO
  20

Shot power

 1. AAC_Miranda
  77
 2. AAC_Gonkas94
  75
 3. AAC_Joker
  75
 4. AAC_Paquito1904
  75
 5. Che_Galego
  75
 6. gabigolo19
  75
 7. Kikuxozito
  75
 8. M-Tolord
  75
 9. AAC_Menace
  71
 10. AAC_diggz23
  69
 11. AAC_Pozo
  67
 12. FILAS_D13
  67
 13. AAC_FLiker
  66
 14. RAG-X1CO
  66
 15. AAC_Benne
  65
 16. AAC_Dii
  65
 17. AAC_r0dai
  65
 18. AAC_Sazmeister
  65
 19. AAC_Strengu
  63

Long shots

 1. M-Tolord
  92
 2. AAC_Gonkas94
  89
 3. AAC_Paquito1904
  89
 4. gabigolo19
  89
 5. Kikuxozito
  89
 6. Che_Galego
  88
 7. AAC_diggz23
  84
 8. AAC_Benne
  78
 9. AAC_Dii
  78
 10. AAC_Menace
  78
 11. AAC_Miranda
  78
 12. AAC_Pozo
  78
 13. AAC_r0dai
  78
 14. AAC_Sazmeister
  78
 15. FILAS_D13
  78
 16. AAC_Joker
  77
 17. AAC_Strengu
  69
 18. AAC_FLiker
  15
 19. RAG-X1CO
  15

Volleys

 1. Che_Galego
  96
 2. AAC_Gonkas94
  94
 3. gabigolo19
  94
 4. Kikuxozito
  94
 5. AAC_Paquito1904
  92
 6. M-Tolord
  88
 7. AAC_diggz23
  81
 8. AAC_Pozo
  81
 9. AAC_r0dai
  81
 10. AAC_Menace
  79
 11. AAC_Benne
  77
 12. AAC_Dii
  77
 13. AAC_Joker
  77
 14. AAC_Sazmeister
  77
 15. FILAS_D13
  77
 16. AAC_Strengu
  75
 17. AAC_Miranda
  72
 18. AAC_FLiker
  15
 19. RAG-X1CO
  15

Penalties

 1. AAC_Gonkas94
  86
 2. AAC_Paquito1904
  86
 3. Che_Galego
  86
 4. gabigolo19
  86
 5. Kikuxozito
  86
 6. M-Tolord
  85
 7. AAC_Pozo
  76
 8. AAC_Benne
  75
 9. AAC_diggz23
  75
 10. AAC_Dii
  75
 11. AAC_r0dai
  75
 12. AAC_Sazmeister
  75
 13. FILAS_D13
  74
 14. AAC_Menace
  72
 15. AAC_Miranda
  71
 16. AAC_Strengu
  71
 17. AAC_Joker
  70
 18. AAC_FLiker
  40
 19. RAG-X1CO
  40

Passing

Vision

 1. AAC_Joker
  79
 2. AAC_Miranda
  79
 3. AAC_Gonkas94
  77
 4. AAC_Menace
  77
 5. AAC_Paquito1904
  77
 6. Che_Galego
  77
 7. gabigolo19
  77
 8. Kikuxozito
  77
 9. M-Tolord
  77
 10. FILAS_D13
  75
 11. AAC_diggz23
  74
 12. AAC_Pozo
  74
 13. AAC_r0dai
  74
 14. AAC_Sazmeister
  74
 15. AAC_Strengu
  74
 16. AAC_Benne
  72
 17. AAC_Dii
  72
 18. AAC_FLiker
  50
 19. RAG-X1CO
  50

Crossing

 1. AAC_Benne
  94
 2. AAC_Joker
  90
 3. AAC_Menace
  90
 4. AAC_diggz23
  89
 5. AAC_Dii
  89
 6. AAC_Miranda
  89
 7. AAC_Pozo
  88
 8. AAC_r0dai
  87
 9. AAC_Sazmeister
  87
 10. FILAS_D13
  86
 11. AAC_Gonkas94
  82
 12. AAC_Paquito1904
  82
 13. Che_Galego
  82
 14. gabigolo19
  82
 15. Kikuxozito
  82
 16. M-Tolord
  81
 17. AAC_Strengu
  67
 18. AAC_FLiker
  20
 19. RAG-X1CO
  20

Long pass

 1. AAC_Sazmeister
  88
 2. AAC_r0dai
  87
 3. AAC_Pozo
  83
 4. AAC_Benne
  82
 5. AAC_Strengu
  81
 6. M-Tolord
  80
 7. AAC_diggz23
  79
 8. FILAS_D13
  78
 9. AAC_Miranda
  77
 10. AAC_Dii
  76
 11. AAC_Gonkas94
  76
 12. AAC_Menace
  76
 13. AAC_Paquito1904
  76
 14. gabigolo19
  76
 15. Kikuxozito
  76
 16. Che_Galego
  75
 17. AAC_Joker
  74
 18. AAC_FLiker
  58
 19. RAG-X1CO
  50

Short pass

 1. M-Tolord
  96
 2. AAC_Sazmeister
  95
 3. AAC_Miranda
  94
 4. AAC_r0dai
  94
 5. AAC_Gonkas94
  93
 6. Kikuxozito
  93
 7. AAC_Benne
  91
 8. AAC_Pozo
  91
 9. gabigolo19
  90
 10. AAC_Joker
  89
 11. AAC_Menace
  89
 12. AAC_Paquito1904
  89
 13. AAC_Strengu
  89
 14. AAC_diggz23
  88
 15. Che_Galego
  88
 16. AAC_Dii
  86
 17. FILAS_D13
  83
 18. AAC_FLiker
  51
 19. RAG-X1CO
  50

Curve

 1. AAC_Benne
  94
 2. AAC_r0dai
  89
 3. AAC_Sazmeister
  89
 4. AAC_Pozo
  87
 5. AAC_diggz23
  86
 6. AAC_Menace
  85
 7. AAC_Miranda
  85
 8. AAC_Dii
  83
 9. AAC_Joker
  83
 10. FILAS_D13
  81
 11. M-Tolord
  81
 12. AAC_Gonkas94
  80
 13. AAC_Paquito1904
  80
 14. Che_Galego
  80
 15. gabigolo19
  80
 16. Kikuxozito
  80
 17. AAC_Strengu
  67
 18. AAC_FLiker
  38
 19. RAG-X1CO
  35

Dribbling

Agility

 1. AAC_Paquito1904
  97
 2. AAC_diggz23
  96
 3. AAC_Sazmeister
  96
 4. gabigolo19
  96
 5. M-Tolord
  96
 6. AAC_Dii
  95
 7. AAC_Gonkas94
  95
 8. Che_Galego
  95
 9. Kikuxozito
  95
 10. AAC_Pozo
  93
 11. AAC_r0dai
  93
 12. AAC_Menace
  88
 13. AAC_Benne
  86
 14. AAC_Joker
  84
 15. AAC_Miranda
  81
 16. AAC_Strengu
  81
 17. FILAS_D13
  81
 18. RAG-X1CO
  54
 19. AAC_FLiker
  47

Balance

 1. AAC_Dii
  88
 2. AAC_Paquito1904
  88
 3. AAC_Pozo
  88
 4. M-Tolord
  88
 5. AAC_r0dai
  85
 6. gabigolo19
  85
 7. AAC_Gonkas94
  84
 8. Kikuxozito
  84
 9. AAC_diggz23
  83
 10. Che_Galego
  83
 11. AAC_Menace
  82
 12. AAC_Miranda
  82
 13. AAC_Sazmeister
  82
 14. AAC_Strengu
  80
 15. AAC_Benne
  78
 16. AAC_Joker
  77
 17. FILAS_D13
  76
 18. RAG-X1CO
  56
 19. AAC_FLiker
  47

Attack position

 1. AAC_Gonkas94
  91
 2. gabigolo19
  91
 3. Kikuxozito
  91
 4. M-Tolord
  90
 5. AAC_Paquito1904
  89
 6. Che_Galego
  89
 7. AAC_Benne
  80
 8. AAC_diggz23
  80
 9. AAC_Dii
  80
 10. AAC_Pozo
  80
 11. AAC_r0dai
  80
 12. AAC_Sazmeister
  80
 13. FILAS_D13
  79
 14. AAC_Menace
  77
 15. AAC_Joker
  75
 16. AAC_Miranda
  75
 17. AAC_Strengu
  65
 18. AAC_FLiker
  17
 19. RAG-X1CO
  17

Ball control

 1. gabigolo19
  97
 2. M-Tolord
  96
 3. Che_Galego
  95
 4. AAC_Paquito1904
  94
 5. AAC_Pozo
  94
 6. AAC_Miranda
  93
 7. AAC_Gonkas94
  92
 8. AAC_r0dai
  92
 9. Kikuxozito
  92
 10. AAC_diggz23
  91
 11. AAC_Dii
  91
 12. AAC_Joker
  91
 13. AAC_Sazmeister
  89
 14. FILAS_D13
  89
 15. AAC_Menace
  88
 16. AAC_Benne
  86
 17. AAC_Strengu
  81
 18. AAC_FLiker
  25
 19. RAG-X1CO
  23

Dribbling

 1. gabigolo19
  99
 2. Che_Galego
  97
 3. AAC_Paquito1904
  96
 4. M-Tolord
  96
 5. AAC_Gonkas94
  95
 6. Kikuxozito
  95
 7. AAC_Pozo
  91
 8. AAC_Sazmeister
  91
 9. AAC_diggz23
  89
 10. AAC_r0dai
  89
 11. FILAS_D13
  86
 12. AAC_Dii
  84
 13. AAC_Joker
  83
 14. AAC_Miranda
  82
 15. AAC_Benne
  80
 16. AAC_Menace
  79
 17. AAC_Strengu
  71
 18. AAC_FLiker
  15
 19. RAG-X1CO
  14

Defending

Interceptions

 1. AAC_Strengu
  98
 2. AAC_Miranda
  94
 3. AAC_Benne
  93
 4. AAC_Dii
  93
 5. AAC_Joker
  93
 6. AAC_Menace
  93
 7. AAC_r0dai
  93
 8. AAC_Sazmeister
  93
 9. FILAS_D13
  91
 10. AAC_Pozo
  90
 11. AAC_diggz23
  84
 12. AAC_Gonkas94
  63
 13. AAC_Paquito1904
  63
 14. Che_Galego
  63
 15. gabigolo19
  63
 16. Kikuxozito
  63
 17. M-Tolord
  63
 18. AAC_FLiker
  25
 19. RAG-X1CO
  25

Marking

 1. AAC_Joker
  91
 2. AAC_Miranda
  91
 3. AAC_Menace
  90
 4. AAC_Dii
  89
 5. AAC_Strengu
  89
 6. AAC_Benne
  88
 7. AAC_diggz23
  88
 8. AAC_r0dai
  87
 9. AAC_Sazmeister
  87
 10. AAC_Pozo
  86
 11. FILAS_D13
  84
 12. AAC_Gonkas94
  58
 13. AAC_Paquito1904
  58
 14. Che_Galego
  58
 15. gabigolo19
  58
 16. Kikuxozito
  58
 17. M-Tolord
  58
 18. AAC_FLiker
  25
 19. RAG-X1CO
  25

Stand tackle

 1. AAC_Strengu
  96
 2. AAC_Dii
  91
 3. AAC_Benne
  90
 4. AAC_Pozo
  88
 5. AAC_Joker
  87
 6. AAC_Menace
  87
 7. AAC_Miranda
  87
 8. AAC_Sazmeister
  87
 9. AAC_r0dai
  84
 10. FILAS_D13
  83
 11. AAC_diggz23
  80
 12. AAC_Gonkas94
  60
 13. AAC_Paquito1904
  60
 14. Che_Galego
  60
 15. gabigolo19
  60
 16. Kikuxozito
  60
 17. M-Tolord
  60
 18. AAC_FLiker
  25
 19. RAG-X1CO
  25

Slide tackle

 1. AAC_Benne
  96
 2. AAC_Miranda
  95
 3. AAC_Dii
  92
 4. AAC_Joker
  92
 5. AAC_Menace
  92
 6. AAC_Strengu
  92
 7. AAC_r0dai
  91
 8. AAC_Sazmeister
  90
 9. AAC_Pozo
  89
 10. AAC_diggz23
  87
 11. FILAS_D13
  87
 12. AAC_Gonkas94
  53
 13. AAC_Paquito1904
  53
 14. Che_Galego
  53
 15. gabigolo19
  53
 16. Kikuxozito
  53
 17. M-Tolord
  53
 18. AAC_FLiker
  25
 19. RAG-X1CO
  25

Physical

Jumping

 1. AAC_Strengu
  97
 2. AAC_Menace
  89
 3. AAC_Benne
  86
 4. AAC_Dii
  84
 5. AAC_Miranda
  84
 6. AAC_r0dai
  83
 7. AAC_Joker
  82
 8. FILAS_D13
  81
 9. AAC_diggz23
  80
 10. AAC_Gonkas94
  80
 11. AAC_Paquito1904
  80
 12. AAC_Sazmeister
  80
 13. Che_Galego
  80
 14. gabigolo19
  80
 15. Kikuxozito
  80
 16. M-Tolord
  76
 17. AAC_Pozo
  75
 18. AAC_FLiker
  74
 19. RAG-X1CO
  74

Stamina

 1. AAC_diggz23
  93
 2. AAC_r0dai
  93
 3. AAC_Dii
  92
 4. AAC_Menace
  92
 5. AAC_Strengu
  92
 6. AAC_Sazmeister
  90
 7. FILAS_D13
  90
 8. AAC_Miranda
  89
 9. AAC_Pozo
  89
 10. AAC_Benne
  88
 11. AAC_Joker
  88
 12. AAC_Gonkas94
  84
 13. Kikuxozito
  84
 14. AAC_Paquito1904
  81
 15. Che_Galego
  81
 16. gabigolo19
  81
 17. M-Tolord
  75
 18. AAC_FLiker
  45
 19. RAG-X1CO
  45

Strength

 1. AAC_Miranda
  79
 2. AAC_Joker
  77
 3. AAC_FLiker
  76
 4. AAC_Strengu
  76
 5. RAG-X1CO
  76
 6. AAC_Menace
  73
 7. AAC_Benne
  70
 8. AAC_Dii
  64
 9. AAC_Pozo
  63
 10. AAC_Paquito1904
  62
 11. Che_Galego
  62
 12. gabigolo19
  62
 13. M-Tolord
  62
 14. AAC_Gonkas94
  61
 15. Kikuxozito
  61
 16. FILAS_D13
  58
 17. AAC_r0dai
  57
 18. AAC_Sazmeister
  56
 19. AAC_diggz23
  55

Reactions

 1. gabigolo19
  92
 2. AAC_Gonkas94
  91
 3. AAC_Paquito1904
  91
 4. Kikuxozito
  91
 5. AAC_FLiker
  90
 6. AAC_Joker
  90
 7. AAC_Menace
  90
 8. AAC_Miranda
  90
 9. AAC_Pozo
  90
 10. AAC_Strengu
  90
 11. Che_Galego
  90
 12. M-Tolord
  90
 13. AAC_Benne
  89
 14. AAC_diggz23
  89
 15. AAC_Dii
  89
 16. AAC_r0dai
  88
 17. AAC_Sazmeister
  88
 18. RAG-X1CO
  88
 19. FILAS_D13
  85

Aggression

 1. AAC_Strengu
  88
 2. AAC_Joker
  83
 3. AAC_Miranda
  83
 4. AAC_Menace
  81
 5. AAC_Benne
  80
 6. AAC_Dii
  80
 7. FILAS_D13
  79
 8. AAC_diggz23
  78
 9. AAC_Pozo
  78
 10. AAC_r0dai
  78
 11. AAC_Sazmeister
  78
 12. AAC_Gonkas94
  67
 13. AAC_Paquito1904
  67
 14. Che_Galego
  67
 15. gabigolo19
  67
 16. Kikuxozito
  67
 17. M-Tolord
  67
 18. AAC_FLiker
  40
 19. RAG-X1CO
  40

Pace

Acceleration

 1. gabigolo19
  99
 2. Kikuxozito
  99
 3. AAC_Gonkas94
  98
 4. AAC_Paquito1904
  98
 5. AAC_Benne
  97
 6. AAC_diggz23
  97
 7. AAC_Dii
  97
 8. AAC_Pozo
  97
 9. M-Tolord
  97
 10. AAC_Sazmeister
  96
 11. Che_Galego
  96
 12. AAC_r0dai
  95
 13. AAC_Menace
  92
 14. FILAS_D13
  92
 15. AAC_Joker
  88
 16. AAC_Miranda
  87
 17. AAC_Strengu
  86
 18. AAC_FLiker
  48
 19. RAG-X1CO
  48

Sprint speed

 1. AAC_Gonkas94
  99
 2. Kikuxozito
  99
 3. AAC_Benne
  98
 4. AAC_diggz23
  98
 5. AAC_Dii
  98
 6. AAC_Pozo
  98
 7. M-Tolord
  98
 8. gabigolo19
  97
 9. AAC_Paquito1904
  96
 10. AAC_Sazmeister
  96
 11. Che_Galego
  95
 12. AAC_r0dai
  94
 13. FILAS_D13
  92
 14. AAC_Menace
  91
 15. AAC_Strengu
  89
 16. AAC_Joker
  87
 17. AAC_Miranda
  86
 18. AAC_FLiker
  52
 19. RAG-X1CO
  50

Goalkeeping

GK diving

 1. AAC_FLiker
  89
 2. RAG-X1CO
  89
 3. AAC_Benne
  20
 4. AAC_diggz23
  20
 5. AAC_Dii
  20
 6. AAC_Gonkas94
  20
 7. AAC_Joker
  20
 8. AAC_Menace
  20
 9. AAC_Miranda
  20
 10. AAC_Paquito1904
  20
 11. AAC_Pozo
  20
 12. AAC_r0dai
  20
 13. AAC_Sazmeister
  20
 14. AAC_Strengu
  20
 15. Che_Galego
  20
 16. FILAS_D13
  20
 17. gabigolo19
  20
 18. Kikuxozito
  20
 19. M-Tolord
  20

GK handling

 1. AAC_FLiker
  95
 2. RAG-X1CO
  92
 3. AAC_Benne
  20
 4. AAC_diggz23
  20
 5. AAC_Dii
  20
 6. AAC_Gonkas94
  20
 7. AAC_Joker
  20
 8. AAC_Menace
  20
 9. AAC_Miranda
  20
 10. AAC_Paquito1904
  20
 11. AAC_Pozo
  20
 12. AAC_r0dai
  20
 13. AAC_Sazmeister
  20
 14. AAC_Strengu
  20
 15. Che_Galego
  20
 16. FILAS_D13
  20
 17. gabigolo19
  20
 18. Kikuxozito
  20
 19. M-Tolord
  20

GK kicking

 1. AAC_FLiker
  93
 2. RAG-X1CO
  92
 3. AAC_Benne
  20
 4. AAC_diggz23
  20
 5. AAC_Dii
  20
 6. AAC_Gonkas94
  20
 7. AAC_Joker
  20
 8. AAC_Menace
  20
 9. AAC_Miranda
  20
 10. AAC_Paquito1904
  20
 11. AAC_Pozo
  20
 12. AAC_r0dai
  20
 13. AAC_Sazmeister
  20
 14. AAC_Strengu
  20
 15. Che_Galego
  20
 16. FILAS_D13
  20
 17. gabigolo19
  20
 18. Kikuxozito
  20
 19. M-Tolord
  20

GK reflexes

 1. AAC_FLiker
  92
 2. RAG-X1CO
  90
 3. AAC_Benne
  20
 4. AAC_diggz23
  20
 5. AAC_Dii
  20
 6. AAC_Gonkas94
  20
 7. AAC_Joker
  20
 8. AAC_Menace
  20
 9. AAC_Miranda
  20
 10. AAC_Paquito1904
  20
 11. AAC_Pozo
  20
 12. AAC_r0dai
  20
 13. AAC_Sazmeister
  20
 14. AAC_Strengu
  20
 15. Che_Galego
  20
 16. FILAS_D13
  20
 17. gabigolo19
  20
 18. Kikuxozito
  20
 19. M-Tolord
  20

Squad list in last matches19

Buy us a BeerBuy us a Beer
Pro Clubs Head
© 2016-2021 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports