Club crest
PC

Juventus Buc

Squad stats ranking

General

Matches played

 1. JUV-PainMeister
  168
 2. JUV-SeNNNsaTioN
  111
 3. JUV-George292
  84
 4. JUV-Rares
  67
 5. JUV-Benzema
  46
 6. JUV-Su1ek
  43
 7. JUV-SteX305
  41
 8. JUV-VladutTanku
  37
 9. JUV-NeGoo
  35
 10. JUV-Alexandru
  33
 11. JUV-Blacko
  32
 12. JUV-Tudor2004
  30
 13. JUV-Fraaa
  29
 14. JUV-crxti
  22
 15. JUV-TineriHenri
  15
 16. JUV-Imno
  9
 17. JUV-Toby
  4
 18. JUV-Cristiano
  3
 19. Am0r-Am0r
  1
 20. DDB-dariusss
  1
 21. DDB-Sebilo
  1
 22. JinEcologul
  1
 23. JUV-Dragosredrum
  1
 24. JUV-Enzoo
  0
 25. S0n0ko
  0

Win rate

 1. Am0r-Am0r
  100%
 2. DDB-dariusss
  100%
 3. DDB-Sebilo
  100%
 4. JinEcologul
  100%
 5. JUV-Toby
  75%
 6. JUV-Cristiano
  66%
 7. JUV-TineriHenri
  66%
 8. JUV-PainMeister
  63%
 9. JUV-George292
  60%
 10. JUV-Tudor2004
  60%
 11. JUV-Fraaa
  58%
 12. JUV-NeGoo
  57%
 13. JUV-SteX305
  56%
 14. JUV-Benzema
  54%
 15. JUV-SeNNNsaTioN
  53%
 16. JUV-Rares
  52%
 17. JUV-Su1ek
  44%
 18. JUV-VladutTanku
  43%
 19. JUV-Blacko
  40%
 20. JUV-Alexandru
  39%
 21. JUV-Imno
  33%
 22. JUV-crxti
  31%
 23. JUV-Dragosredrum
  0%
 24. JUV-Enzoo
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Man of the match

 1. JUV-PainMeister
  9
 2. JUV-SeNNNsaTioN
  7
 3. JUV-George292
  6
 4. JUV-NeGoo
  6
 5. JUV-Benzema
  4
 6. JUV-Imno
  3
 7. JUV-crxti
  2
 8. JUV-VladutTanku
  2
 9. JUV-Cristiano
  1
 10. JUV-SteX305
  1
 11. Am0r-Am0r
  0
 12. DDB-dariusss
  0
 13. DDB-Sebilo
  0
 14. JinEcologul
  0
 15. JUV-Alexandru
  0
 16. JUV-Blacko
  0
 17. JUV-Dragosredrum
  0
 18. JUV-Enzoo
  0
 19. JUV-Fraaa
  0
 20. JUV-Rares
  0
 21. JUV-Su1ek
  0
 22. JUV-TineriHenri
  0
 23. JUV-Toby
  0
 24. JUV-Tudor2004
  0
 25. S0n0ko
  0

Man of the match rate

 1. JUV-Cristiano
  33%
 2. JUV-Imno
  33%
 3. JUV-NeGoo
  17%
 4. JUV-crxti
  9%
 5. JUV-Benzema
  9%
 6. JUV-George292
  7%
 7. JUV-SeNNNsaTioN
  6%
 8. JUV-VladutTanku
  5%
 9. JUV-PainMeister
  5%
 10. JUV-SteX305
  2%
 11. Am0r-Am0r
  0%
 12. DDB-dariusss
  0%
 13. DDB-Sebilo
  0%
 14. JinEcologul
  0%
 15. JUV-Alexandru
  0%
 16. JUV-Blacko
  0%
 17. JUV-Dragosredrum
  0%
 18. JUV-Enzoo
  0%
 19. JUV-Fraaa
  0%
 20. JUV-Rares
  0%
 21. JUV-Su1ek
  0%
 22. JUV-TineriHenri
  0%
 23. JUV-Toby
  0%
 24. JUV-Tudor2004
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Attack

Goals

 1. JUV-SeNNNsaTioN
  20
 2. JUV-George292
  19
 3. JUV-NeGoo
  18
 4. JUV-PainMeister
  12
 5. JUV-Benzema
  8
 6. JUV-Rares
  7
 7. JUV-crxti
  6
 8. JUV-SteX305
  6
 9. JUV-Imno
  4
 10. JUV-Cristiano
  3
 11. JUV-Alexandru
  1
 12. JUV-Blacko
  1
 13. JUV-Fraaa
  1
 14. JUV-Tudor2004
  1
 15. Am0r-Am0r
  0
 16. DDB-dariusss
  0
 17. DDB-Sebilo
  0
 18. JinEcologul
  0
 19. JUV-Dragosredrum
  0
 20. JUV-Enzoo
  0
 21. JUV-Su1ek
  0
 22. JUV-TineriHenri
  0
 23. JUV-Toby
  0
 24. JUV-VladutTanku
  0
 25. S0n0ko
  0

Goals per match

 1. JUV-Cristiano
  1.00
 2. JUV-NeGoo
  0.51
 3. JUV-Imno
  0.44
 4. JUV-crxti
  0.27
 5. JUV-George292
  0.23
 6. JUV-SeNNNsaTioN
  0.18
 7. JUV-Benzema
  0.17
 8. JUV-SteX305
  0.15
 9. JUV-Rares
  0.10
 10. JUV-PainMeister
  0.07
 11. JUV-Fraaa
  0.03
 12. JUV-Tudor2004
  0.03
 13. JUV-Blacko
  0.03
 14. JUV-Alexandru
  0.03
 15. Am0r-Am0r
  0.00
 16. DDB-dariusss
  0.00
 17. DDB-Sebilo
  0.00
 18. JinEcologul
  0.00
 19. JUV-Dragosredrum
  0.00
 20. JUV-Enzoo
  0.00
 21. JUV-Su1ek
  0.00
 22. JUV-TineriHenri
  0.00
 23. JUV-Toby
  0.00
 24. JUV-VladutTanku
  0.00
 25. S0n0ko
  0.00

Shot success rate

 1. JUV-Alexandru
  100%
 2. JUV-Fraaa
  50%
 3. JUV-Imno
  44%
 4. JUV-George292
  39%
 5. JUV-Rares
  38%
 6. JUV-Cristiano
  37%
 7. JUV-SeNNNsaTioN
  37%
 8. JUV-Benzema
  36%
 9. JUV-NeGoo
  36%
 10. JUV-crxti
  31%
 11. JUV-SteX305
  27%
 12. JUV-Tudor2004
  20%
 13. JUV-Blacko
  14%
 14. JUV-PainMeister
  13%
 15. Am0r-Am0r
  0%
 16. DDB-dariusss
  0%
 17. DDB-Sebilo
  0%
 18. JinEcologul
  0%
 19. JUV-Dragosredrum
  0%
 20. JUV-Enzoo
  0%
 21. JUV-Su1ek
  0%
 22. JUV-TineriHenri
  0%
 23. JUV-Toby
  0%
 24. JUV-VladutTanku
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Assists

 1. JUV-PainMeister
  15
 2. JUV-NeGoo
  14
 3. JUV-SeNNNsaTioN
  14
 4. JUV-George292
  12
 5. JUV-Benzema
  7
 6. JUV-Rares
  4
 7. JUV-Blacko
  3
 8. JUV-SteX305
  2
 9. DDB-Sebilo
  1
 10. JUV-crxti
  1
 11. JUV-Imno
  1
 12. JUV-VladutTanku
  1
 13. Am0r-Am0r
  0
 14. DDB-dariusss
  0
 15. JinEcologul
  0
 16. JUV-Alexandru
  0
 17. JUV-Cristiano
  0
 18. JUV-Dragosredrum
  0
 19. JUV-Enzoo
  0
 20. JUV-Fraaa
  0
 21. JUV-Su1ek
  0
 22. JUV-TineriHenri
  0
 23. JUV-Toby
  0
 24. JUV-Tudor2004
  0
 25. S0n0ko
  0

Assists per match

 1. DDB-Sebilo
  1.00
 2. JUV-NeGoo
  0.40
 3. JUV-Benzema
  0.15
 4. JUV-George292
  0.14
 5. JUV-SeNNNsaTioN
  0.13
 6. JUV-Imno
  0.11
 7. JUV-Blacko
  0.09
 8. JUV-PainMeister
  0.09
 9. JUV-Rares
  0.06
 10. JUV-SteX305
  0.05
 11. JUV-crxti
  0.05
 12. JUV-VladutTanku
  0.03
 13. Am0r-Am0r
  0.00
 14. DDB-dariusss
  0.00
 15. JinEcologul
  0.00
 16. JUV-Alexandru
  0.00
 17. JUV-Cristiano
  0.00
 18. JUV-Dragosredrum
  0.00
 19. JUV-Enzoo
  0.00
 20. JUV-Fraaa
  0.00
 21. JUV-Su1ek
  0.00
 22. JUV-TineriHenri
  0.00
 23. JUV-Toby
  0.00
 24. JUV-Tudor2004
  0.00
 25. S0n0ko
  0.00

Goals + assists

 1. JUV-SeNNNsaTioN
  34
 2. JUV-NeGoo
  32
 3. JUV-George292
  31
 4. JUV-PainMeister
  27
 5. JUV-Benzema
  15
 6. JUV-Rares
  11
 7. JUV-SteX305
  8
 8. JUV-crxti
  7
 9. JUV-Imno
  5
 10. JUV-Blacko
  4
 11. JUV-Cristiano
  3
 12. DDB-Sebilo
  1
 13. JUV-Alexandru
  1
 14. JUV-Fraaa
  1
 15. JUV-Tudor2004
  1
 16. JUV-VladutTanku
  1
 17. Am0r-Am0r
  0
 18. DDB-dariusss
  0
 19. JinEcologul
  0
 20. JUV-Dragosredrum
  0
 21. JUV-Enzoo
  0
 22. JUV-Su1ek
  0
 23. JUV-TineriHenri
  0
 24. JUV-Toby
  0
 25. S0n0ko
  0

Goals + assists per match

 1. DDB-Sebilo
  1.00
 2. JUV-Cristiano
  1.00
 3. JUV-NeGoo
  0.91
 4. JUV-Imno
  0.56
 5. JUV-George292
  0.37
 6. JUV-Benzema
  0.33
 7. JUV-crxti
  0.32
 8. JUV-SeNNNsaTioN
  0.31
 9. JUV-SteX305
  0.20
 10. JUV-Rares
  0.16
 11. JUV-PainMeister
  0.16
 12. JUV-Blacko
  0.13
 13. JUV-Fraaa
  0.03
 14. JUV-Tudor2004
  0.03
 15. JUV-Alexandru
  0.03
 16. JUV-VladutTanku
  0.03
 17. Am0r-Am0r
  0.00
 18. DDB-dariusss
  0.00
 19. JinEcologul
  0.00
 20. JUV-Dragosredrum
  0.00
 21. JUV-Enzoo
  0.00
 22. JUV-Su1ek
  0.00
 23. JUV-TineriHenri
  0.00
 24. JUV-Toby
  0.00
 25. S0n0ko
  0.00

Team play

Passes made

 1. JUV-PainMeister
  1611
 2. JUV-SeNNNsaTioN
  1339
 3. JUV-George292
  914
 4. JUV-Benzema
  441
 5. JUV-NeGoo
  438
 6. JUV-Rares
  431
 7. JUV-SteX305
  348
 8. JUV-VladutTanku
  285
 9. JUV-Alexandru
  230
 10. JUV-crxti
  226
 11. JUV-TineriHenri
  220
 12. JUV-Blacko
  194
 13. JUV-Tudor2004
  181
 14. JUV-Fraaa
  160
 15. JUV-Su1ek
  123
 16. JUV-Imno
  84
 17. JUV-Cristiano
  46
 18. JUV-Toby
  23
 19. DDB-Sebilo
  22
 20. JinEcologul
  19
 21. DDB-dariusss
  12
 22. Am0r-Am0r
  4
 23. JUV-Dragosredrum
  0
 24. JUV-Enzoo
  0
 25. S0n0ko
  0

Passes made per match

 1. DDB-Sebilo
  22.00
 2. JinEcologul
  19.00
 3. JUV-Cristiano
  15.33
 4. JUV-TineriHenri
  14.67
 5. JUV-NeGoo
  12.51
 6. JUV-SeNNNsaTioN
  12.06
 7. DDB-dariusss
  12.00
 8. JUV-George292
  10.88
 9. JUV-crxti
  10.27
 10. JUV-PainMeister
  9.59
 11. JUV-Benzema
  9.59
 12. JUV-Imno
  9.33
 13. JUV-SteX305
  8.49
 14. JUV-VladutTanku
  7.70
 15. JUV-Alexandru
  6.97
 16. JUV-Rares
  6.43
 17. JUV-Blacko
  6.06
 18. JUV-Tudor2004
  6.03
 19. JUV-Toby
  5.75
 20. JUV-Fraaa
  5.52
 21. Am0r-Am0r
  4.00
 22. JUV-Su1ek
  2.86
 23. JUV-Dragosredrum
  0.00
 24. JUV-Enzoo
  0.00
 25. S0n0ko
  0.00

Pass success rate

 1. DDB-Sebilo
  100%
 2. DDB-dariusss
  92%
 3. JUV-VladutTanku
  89%
 4. JUV-Su1ek
  88%
 5. JUV-TineriHenri
  86%
 6. JUV-Cristiano
  85%
 7. JUV-Tudor2004
  84%
 8. JUV-Rares
  82%
 9. JUV-Toby
  82%
 10. Am0r-Am0r
  80%
 11. JUV-Alexandru
  80%
 12. JUV-NeGoo
  80%
 13. JUV-SeNNNsaTioN
  80%
 14. JinEcologul
  79%
 15. JUV-Imno
  78%
 16. JUV-George292
  77%
 17. JUV-PainMeister
  77%
 18. JUV-crxti
  74%
 19. JUV-Fraaa
  74%
 20. JUV-SteX305
  74%
 21. JUV-Blacko
  70%
 22. JUV-Benzema
  68%
 23. JUV-Dragosredrum
  0%
 24. JUV-Enzoo
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Defence

Tackles made

 1. JUV-PainMeister
  202
 2. JUV-SeNNNsaTioN
  104
 3. JUV-Rares
  68
 4. JUV-George292
  62
 5. JUV-SteX305
  48
 6. JUV-Blacko
  41
 7. JUV-Alexandru
  38
 8. JUV-Fraaa
  34
 9. JUV-TineriHenri
  34
 10. JUV-Tudor2004
  31
 11. JUV-Benzema
  29
 12. JUV-VladutTanku
  27
 13. JUV-NeGoo
  18
 14. JUV-crxti
  16
 15. JUV-Imno
  8
 16. JUV-Toby
  8
 17. DDB-Sebilo
  3
 18. JinEcologul
  3
 19. Am0r-Am0r
  1
 20. DDB-dariusss
  1
 21. JUV-Cristiano
  0
 22. JUV-Dragosredrum
  0
 23. JUV-Enzoo
  0
 24. JUV-Su1ek
  0
 25. S0n0ko
  0

Tackles made per match

 1. DDB-Sebilo
  3.00
 2. JinEcologul
  3.00
 3. JUV-TineriHenri
  2.27
 4. JUV-Toby
  2.00
 5. JUV-Blacko
  1.28
 6. JUV-PainMeister
  1.20
 7. JUV-Fraaa
  1.17
 8. JUV-SteX305
  1.17
 9. JUV-Alexandru
  1.15
 10. JUV-Tudor2004
  1.03
 11. JUV-Rares
  1.01
 12. Am0r-Am0r
  1.00
 13. DDB-dariusss
  1.00
 14. JUV-SeNNNsaTioN
  0.94
 15. JUV-Imno
  0.89
 16. JUV-George292
  0.74
 17. JUV-VladutTanku
  0.73
 18. JUV-crxti
  0.73
 19. JUV-Benzema
  0.63
 20. JUV-NeGoo
  0.51
 21. JUV-Cristiano
  0.00
 22. JUV-Dragosredrum
  0.00
 23. JUV-Enzoo
  0.00
 24. JUV-Su1ek
  0.00
 25. S0n0ko
  0.00

Tackle success rate

 1. Am0r-Am0r
  100%
 2. JUV-Toby
  100%
 3. DDB-Sebilo
  75%
 4. JUV-Tudor2004
  47%
 5. JUV-Rares
  46%
 6. JUV-Blacko
  40%
 7. JUV-SteX305
  40%
 8. JUV-Alexandru
  39%
 9. JinEcologul
  37%
 10. JUV-VladutTanku
  35%
 11. JUV-TineriHenri
  34%
 12. JUV-crxti
  33%
 13. JUV-Fraaa
  29%
 14. JUV-SeNNNsaTioN
  27%
 15. JUV-Imno
  26%
 16. JUV-PainMeister
  25%
 17. JUV-Benzema
  19%
 18. JUV-George292
  18%
 19. DDB-dariusss
  14%
 20. JUV-NeGoo
  11%
 21. JUV-Cristiano
  0%
 22. JUV-Dragosredrum
  0%
 23. JUV-Enzoo
  0%
 24. JUV-Su1ek
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Red cards

 1. JUV-Benzema
  2
 2. JUV-Rares
  1
 3. Am0r-Am0r
  0
 4. DDB-dariusss
  0
 5. DDB-Sebilo
  0
 6. JinEcologul
  0
 7. JUV-Alexandru
  0
 8. JUV-Blacko
  0
 9. JUV-Cristiano
  0
 10. JUV-crxti
  0
 11. JUV-Dragosredrum
  0
 12. JUV-Enzoo
  0
 13. JUV-Fraaa
  0
 14. JUV-George292
  0
 15. JUV-Imno
  0
 16. JUV-NeGoo
  0
 17. JUV-PainMeister
  0
 18. JUV-SeNNNsaTioN
  0
 19. JUV-SteX305
  0
 20. JUV-Su1ek
  0
 21. JUV-TineriHenri
  0
 22. JUV-Toby
  0
 23. JUV-Tudor2004
  0
 24. JUV-VladutTanku
  0
 25. S0n0ko
  0

Red cards rate

 1. JUV-Benzema
  4%
 2. JUV-Rares
  1%
 3. Am0r-Am0r
  0%
 4. DDB-dariusss
  0%
 5. DDB-Sebilo
  0%
 6. JinEcologul
  0%
 7. JUV-Alexandru
  0%
 8. JUV-Blacko
  0%
 9. JUV-Cristiano
  0%
 10. JUV-crxti
  0%
 11. JUV-Dragosredrum
  0%
 12. JUV-Enzoo
  0%
 13. JUV-Fraaa
  0%
 14. JUV-George292
  0%
 15. JUV-Imno
  0%
 16. JUV-NeGoo
  0%
 17. JUV-PainMeister
  0%
 18. JUV-SeNNNsaTioN
  0%
 19. JUV-SteX305
  0%
 20. JUV-Su1ek
  0%
 21. JUV-TineriHenri
  0%
 22. JUV-Toby
  0%
 23. JUV-Tudor2004
  0%
 24. JUV-VladutTanku
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Def clean sheets

 1. JUV-PainMeister
  28
 2. JUV-Rares
  25
 3. JUV-SeNNNsaTioN
  14
 4. JUV-Alexandru
  13
 5. JUV-George292
  13
 6. JUV-Tudor2004
  13
 7. JUV-Benzema
  12
 8. JUV-Fraaa
  11
 9. JUV-Blacko
  10
 10. JUV-VladutTanku
  4
 11. JUV-Toby
  3
 12. Am0r-Am0r
  1
 13. DDB-dariusss
  1
 14. JinEcologul
  1
 15. JUV-crxti
  1
 16. DDB-Sebilo
  0
 17. JUV-Cristiano
  0
 18. JUV-Dragosredrum
  0
 19. JUV-Enzoo
  0
 20. JUV-Imno
  0
 21. JUV-NeGoo
  0
 22. JUV-SteX305
  0
 23. JUV-Su1ek
  0
 24. JUV-TineriHenri
  0
 25. S0n0ko
  0

Def clean sheets rate

 1. Am0r-Am0r
  100%
 2. DDB-dariusss
  100%
 3. JinEcologul
  100%
 4. JUV-Toby
  75%
 5. JUV-Tudor2004
  43%
 6. JUV-Alexandru
  39%
 7. JUV-Fraaa
  38%
 8. JUV-Rares
  37%
 9. JUV-Blacko
  31%
 10. JUV-Benzema
  26%
 11. JUV-PainMeister
  17%
 12. JUV-George292
  15%
 13. JUV-SeNNNsaTioN
  13%
 14. JUV-VladutTanku
  11%
 15. JUV-crxti
  5%
 16. DDB-Sebilo
  0%
 17. JUV-Cristiano
  0%
 18. JUV-Dragosredrum
  0%
 19. JUV-Enzoo
  0%
 20. JUV-Imno
  0%
 21. JUV-NeGoo
  0%
 22. JUV-SteX305
  0%
 23. JUV-Su1ek
  0%
 24. JUV-TineriHenri
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Goalkeeping

GK clean sheets

 1. JUV-Su1ek
  15
 2. JUV-VladutTanku
  5
 3. Am0r-Am0r
  0
 4. DDB-dariusss
  0
 5. DDB-Sebilo
  0
 6. JinEcologul
  0
 7. JUV-Alexandru
  0
 8. JUV-Benzema
  0
 9. JUV-Blacko
  0
 10. JUV-Cristiano
  0
 11. JUV-crxti
  0
 12. JUV-Dragosredrum
  0
 13. JUV-Enzoo
  0
 14. JUV-Fraaa
  0
 15. JUV-George292
  0
 16. JUV-Imno
  0
 17. JUV-NeGoo
  0
 18. JUV-PainMeister
  0
 19. JUV-Rares
  0
 20. JUV-SeNNNsaTioN
  0
 21. JUV-SteX305
  0
 22. JUV-TineriHenri
  0
 23. JUV-Toby
  0
 24. JUV-Tudor2004
  0
 25. S0n0ko
  0

GK clean sheets rate

 1. JUV-Su1ek
  35%
 2. JUV-VladutTanku
  14%
 3. Am0r-Am0r
  0%
 4. DDB-dariusss
  0%
 5. DDB-Sebilo
  0%
 6. JinEcologul
  0%
 7. JUV-Alexandru
  0%
 8. JUV-Benzema
  0%
 9. JUV-Blacko
  0%
 10. JUV-Cristiano
  0%
 11. JUV-crxti
  0%
 12. JUV-Dragosredrum
  0%
 13. JUV-Enzoo
  0%
 14. JUV-Fraaa
  0%
 15. JUV-George292
  0%
 16. JUV-Imno
  0%
 17. JUV-NeGoo
  0%
 18. JUV-PainMeister
  0%
 19. JUV-Rares
  0%
 20. JUV-SeNNNsaTioN
  0%
 21. JUV-SteX305
  0%
 22. JUV-TineriHenri
  0%
 23. JUV-Toby
  0%
 24. JUV-Tudor2004
  0%
 25. S0n0ko
  0%

Others

Overall

 1. Am0r-Am0r
  92
 2. JUV-Cristiano
  92
 3. JUV-NeGoo
  92
 4. JUV-Su1ek
  92
 5. JUV-Benzema
  91
 6. JUV-TineriHenri
  91
 7. JUV-VladutTanku
  91
 8. DDB-Sebilo
  90
 9. JinEcologul
  90
 10. JUV-crxti
  90
 11. JUV-George292
  90
 12. JUV-PainMeister
  90
 13. JUV-Rares
  90
 14. JUV-Tudor2004
  90
 15. DDB-dariusss
  89
 16. JUV-Alexandru
  89
 17. JUV-Dragosredrum
  89
 18. JUV-Fraaa
  89
 19. JUV-Imno
  89
 20. JUV-SteX305
  89
 21. JUV-Toby
  89
 22. JUV-Blacko
  88
 23. JUV-SeNNNsaTioN
  87
 24. JUV-Enzoo
  0
 25. S0n0ko
  0

Height

 1. JUV-Su1ek
  1.97m (6′6″)
 2. JUV-VladutTanku
  1.92m (6′4″)
 3. Am0r-Am0r
  1.87m (6′2″)
 4. JUV-Rares
  1.87m (6′2″)
 5. JUV-Alexandru
  1.82m (6′0″)
 6. JUV-Blacko
  1.77m (5′10″)
 7. JUV-Toby
  1.77m (5′10″)
 8. JUV-Tudor2004
  1.77m (5′10″)
 9. JUV-Fraaa
  1.72m (5′8″)
 10. JUV-crxti
  1.64m (5′5″)
 11. DDB-Sebilo
  1.62m (5′4″)
 12. JUV-Benzema
  1.62m (5′4″)
 13. JUV-Cristiano
  1.62m (5′4″)
 14. JUV-Dragosredrum
  1.62m (5′4″)
 15. JUV-George292
  1.62m (5′4″)
 16. JUV-Imno
  1.62m (5′4″)
 17. JUV-PainMeister
  1.62m (5′4″)
 18. JUV-SeNNNsaTioN
  1.62m (5′4″)
 19. JUV-SteX305
  1.62m (5′4″)
 20. JUV-TineriHenri
  1.62m (5′4″)
 21. DDB-dariusss
  1.60m (5′3″)
 22. JinEcologul
  1.60m (5′3″)
 23. JUV-NeGoo
  1.60m (5′3″)
 24. JUV-Enzoo
  0.00m (0′0″)
 25. S0n0ko
  0.00m (0′0″)

Squad list25

Share this page!
Buy us a BeerBuy us a Beer
Pro Clubs Head
© 2016-2021 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports