Club crest
PC

Carbon 14 E

Share:

Squad stats rankings in last matches

Summary

----

 1. Venga-JinTaent
  4-8-8-0-0
 2. Beuuzzyy
  3-10-2-0-0
 3. Venga-Alex
  1-5-5-0-0
 4. Venga-BBK
  0-0-2-0-0
 5. Towasz
  0-2-1-0-0
 6. Venga-iD4rk
  0-0-1-0-0
 7. Venga-Oyebi
  0-1-2-0-0
 8. Venga-Zinou
  0-0-0-0-0
 9. Venga-Stef
  0-0-0-0-0
 10. Venga_GemNa
  0-0-0-0-0
 11. PL_Thiago90
  0-0-1-0-0
 12. Pastot0
  0-0-0-0-0
 13. Venga-ZumbaCafew
  0-0-0-11-0

General

Matches played

 1. Beuuzzyy
  10
 2. Venga-Alex
  10
 3. Venga-BBK
  10
 4. Venga-iD4rk
  10
 5. Venga-JinTaent
  10
 6. Venga-Oyebi
  10
 7. Venga_GemNa
  10
 8. Venga-Zinou
  9
 9. Venga-ZumbaCafew
  9
 10. PL_Thiago90
  7
 11. Venga-Stef
  6
 12. Pastot0
  3
 13. Towasz
  3

Win rate

 1. Pastot0
  67%
 2. Towasz
  67%
 3. Venga-Stef
  67%
 4. Venga-ZumbaCafew
  67%
 5. Beuuzzyy
  60%
 6. Venga-Alex
  60%
 7. Venga-BBK
  60%
 8. Venga-iD4rk
  60%
 9. Venga-JinTaent
  60%
 10. Venga-Oyebi
  60%
 11. Venga_GemNa
  60%
 12. PL_Thiago90
  57%
 13. Venga-Zinou
  56%

Rating per match

 1. Venga-JinTaent
  8.01
 2. Beuuzzyy
  7.81
 3. Venga-Alex
  7.61
 4. Venga-BBK
  7.59
 5. Towasz
  7.27
 6. Venga-iD4rk
  6.90
 7. Venga-Oyebi
  6.70
 8. Venga-Zinou
  6.66
 9. Venga-Stef
  6.63
 10. Venga_GemNa
  6.62
 11. PL_Thiago90
  6.61
 12. Pastot0
  6.53
 13. Venga-ZumbaCafew
  6.21

Man of the match

 1. Venga-JinTaent
  4
 2. Beuuzzyy
  3
 3. Venga-Alex
  1
 4. Pastot0
  0
 5. PL_Thiago90
  0
 6. Towasz
  0
 7. Venga-BBK
  0
 8. Venga-iD4rk
  0
 9. Venga-Oyebi
  0
 10. Venga-Stef
  0
 11. Venga-Zinou
  0
 12. Venga-ZumbaCafew
  0
 13. Venga_GemNa
  0

Man of the match rate

 1. Venga-JinTaent
  40%
 2. Beuuzzyy
  30%
 3. Venga-Alex
  10%
 4. Pastot0
  0%
 5. PL_Thiago90
  0%
 6. Towasz
  0%
 7. Venga-BBK
  0%
 8. Venga-iD4rk
  0%
 9. Venga-Oyebi
  0%
 10. Venga-Stef
  0%
 11. Venga-Zinou
  0%
 12. Venga-ZumbaCafew
  0%
 13. Venga_GemNa
  0%

Attack

Goals

 1. Beuuzzyy
  10
 2. Venga-JinTaent
  8
 3. Venga-Alex
  5
 4. Towasz
  2
 5. Venga-Oyebi
  1
 6. Pastot0
  0
 7. PL_Thiago90
  0
 8. Venga-BBK
  0
 9. Venga-iD4rk
  0
 10. Venga-Stef
  0
 11. Venga-Zinou
  0
 12. Venga-ZumbaCafew
  0
 13. Venga_GemNa
  0

Goals per match

 1. Beuuzzyy
  1.00
 2. Venga-JinTaent
  0.80
 3. Towasz
  0.67
 4. Venga-Alex
  0.50
 5. Venga-Oyebi
  0.10
 6. Pastot0
  0.00
 7. PL_Thiago90
  0.00
 8. Venga-BBK
  0.00
 9. Venga-iD4rk
  0.00
 10. Venga-Stef
  0.00
 11. Venga-Zinou
  0.00
 12. Venga-ZumbaCafew
  0.00
 13. Venga_GemNa
  0.00

Shots

 1. Beuuzzyy
  24
 2. Venga-JinTaent
  17
 3. Venga-Alex
  8
 4. Venga-Oyebi
  5
 5. Towasz
  3
 6. Venga-Zinou
  2
 7. Venga-iD4rk
  1
 8. Venga-ZumbaCafew
  1
 9. Venga_GemNa
  1
 10. Pastot0
  0
 11. PL_Thiago90
  0
 12. Venga-BBK
  0
 13. Venga-Stef
  0

Shots per match

 1. Beuuzzyy
  2.40
 2. Venga-JinTaent
  1.70
 3. Towasz
  1.00
 4. Venga-Alex
  0.80
 5. Venga-Oyebi
  0.50
 6. Venga-Zinou
  0.22
 7. Venga-ZumbaCafew
  0.11
 8. Venga-iD4rk
  0.10
 9. Venga_GemNa
  0.10
 10. Pastot0
  0.00
 11. PL_Thiago90
  0.00
 12. Venga-BBK
  0.00
 13. Venga-Stef
  0.00

Shot success rate

 1. Towasz
  67%
 2. Venga-Alex
  63%
 3. Venga-JinTaent
  47%
 4. Beuuzzyy
  42%
 5. Venga-Oyebi
  20%
 6. Pastot0
  0%
 7. PL_Thiago90
  0%
 8. Venga-BBK
  0%
 9. Venga-iD4rk
  0%
 10. Venga-Stef
  0%
 11. Venga-Zinou
  0%
 12. Venga-ZumbaCafew
  0%
 13. Venga_GemNa
  0%

Assists

 1. Venga-JinTaent
  8
 2. Venga-Alex
  5
 3. Beuuzzyy
  2
 4. Venga-BBK
  2
 5. Venga-Oyebi
  2
 6. PL_Thiago90
  1
 7. Towasz
  1
 8. Venga-iD4rk
  1
 9. Pastot0
  0
 10. Venga-Stef
  0
 11. Venga-Zinou
  0
 12. Venga-ZumbaCafew
  0
 13. Venga_GemNa
  0

Assists per match

 1. Venga-JinTaent
  0.80
 2. Venga-Alex
  0.50
 3. Towasz
  0.33
 4. Beuuzzyy
  0.20
 5. Venga-BBK
  0.20
 6. Venga-Oyebi
  0.20
 7. PL_Thiago90
  0.14
 8. Venga-iD4rk
  0.10
 9. Pastot0
  0.00
 10. Venga-Stef
  0.00
 11. Venga-Zinou
  0.00
 12. Venga-ZumbaCafew
  0.00
 13. Venga_GemNa
  0.00

Goals + assists

 1. Venga-JinTaent
  16
 2. Beuuzzyy
  12
 3. Venga-Alex
  10
 4. Towasz
  3
 5. Venga-Oyebi
  3
 6. Venga-BBK
  2
 7. PL_Thiago90
  1
 8. Venga-iD4rk
  1
 9. Pastot0
  0
 10. Venga-Stef
  0
 11. Venga-Zinou
  0
 12. Venga-ZumbaCafew
  0
 13. Venga_GemNa
  0

Goals + assists per match

 1. Venga-JinTaent
  1.60
 2. Beuuzzyy
  1.20
 3. Towasz
  1.00
 4. Venga-Alex
  1.00
 5. Venga-Oyebi
  0.30
 6. Venga-BBK
  0.20
 7. PL_Thiago90
  0.14
 8. Venga-iD4rk
  0.10
 9. Pastot0
  0.00
 10. Venga-Stef
  0.00
 11. Venga-Zinou
  0.00
 12. Venga-ZumbaCafew
  0.00
 13. Venga_GemNa
  0.00

Team play

Passes made

 1. Venga-BBK
  173
 2. Venga-JinTaent
  130
 3. Venga-Alex
  127
 4. Beuuzzyy
  123
 5. Venga-Oyebi
  94
 6. Venga_GemNa
  78
 7. PL_Thiago90
  75
 8. Venga-iD4rk
  47
 9. Venga-Stef
  43
 10. Towasz
  39
 11. Venga-Zinou
  38
 12. Venga-ZumbaCafew
  21
 13. Pastot0
  17

Passes made per match

 1. Venga-BBK
  17.30
 2. Towasz
  13.00
 3. Venga-JinTaent
  13.00
 4. Venga-Alex
  12.70
 5. Beuuzzyy
  12.30
 6. PL_Thiago90
  10.71
 7. Venga-Oyebi
  9.40
 8. Venga_GemNa
  7.80
 9. Venga-Stef
  7.17
 10. Pastot0
  5.67
 11. Venga-iD4rk
  4.70
 12. Venga-Zinou
  4.22
 13. Venga-ZumbaCafew
  2.33

Pass success rate

 1. Towasz
  93%
 2. Venga-Stef
  88%
 3. Venga-BBK
  85%
 4. Beuuzzyy
  84%
 5. Venga-JinTaent
  83%
 6. PL_Thiago90
  78%
 7. Venga-Alex
  75%
 8. Venga-Oyebi
  75%
 9. Pastot0
  74%
 10. Venga_GemNa
  72%
 11. Venga-Zinou
  70%
 12. Venga-iD4rk
  66%
 13. Venga-ZumbaCafew
  66%

Defence

Tackles made

 1. Venga-BBK
  19
 2. Venga-Alex
  13
 3. Beuuzzyy
  12
 4. Venga_GemNa
  12
 5. Venga-JinTaent
  11
 6. PL_Thiago90
  10
 7. Venga-Stef
  10
 8. Venga-Zinou
  9
 9. Pastot0
  7
 10. Venga-iD4rk
  6
 11. Venga-Oyebi
  5
 12. Venga-ZumbaCafew
  2
 13. Towasz
  1

Tackles made per match

 1. Pastot0
  2.33
 2. Venga-BBK
  1.90
 3. Venga-Stef
  1.67
 4. PL_Thiago90
  1.43
 5. Venga-Alex
  1.30
 6. Beuuzzyy
  1.20
 7. Venga_GemNa
  1.20
 8. Venga-JinTaent
  1.10
 9. Venga-Zinou
  1.00
 10. Venga-iD4rk
  0.60
 11. Venga-Oyebi
  0.50
 12. Towasz
  0.33
 13. Venga-ZumbaCafew
  0.22

Tackle success rate

 1. Venga-ZumbaCafew
  100%
 2. Pastot0
  70%
 3. Venga-Stef
  56%
 4. Venga_GemNa
  50%
 5. Venga-BBK
  46%
 6. Venga-iD4rk
  46%
 7. Venga-Zinou
  39%
 8. Venga-JinTaent
  31%
 9. Venga-Alex
  26%
 10. Beuuzzyy
  24%
 11. PL_Thiago90
  22%
 12. Venga-Oyebi
  19%
 13. Towasz
  9%

Red cards

 1. Beuuzzyy
  0
 2. Pastot0
  0
 3. PL_Thiago90
  0
 4. Towasz
  0
 5. Venga-Alex
  0
 6. Venga-BBK
  0
 7. Venga-iD4rk
  0
 8. Venga-JinTaent
  0
 9. Venga-Oyebi
  0
 10. Venga-Stef
  0
 11. Venga-Zinou
  0
 12. Venga-ZumbaCafew
  0
 13. Venga_GemNa
  0

Red cards rate

 1. Beuuzzyy
  0%
 2. Pastot0
  0%
 3. PL_Thiago90
  0%
 4. Towasz
  0%
 5. Venga-Alex
  0%
 6. Venga-BBK
  0%
 7. Venga-iD4rk
  0%
 8. Venga-JinTaent
  0%
 9. Venga-Oyebi
  0%
 10. Venga-Stef
  0%
 11. Venga-Zinou
  0%
 12. Venga-ZumbaCafew
  0%
 13. Venga_GemNa
  0%

Def clean sheets

 1. Venga-iD4rk
  4
 2. Venga-Zinou
  4
 3. Venga_GemNa
  4
 4. Pastot0
  2
 5. Venga-Stef
  2
 6. Venga-Oyebi
  1
 7. Beuuzzyy
  0
 8. PL_Thiago90
  0
 9. Towasz
  0
 10. Venga-Alex
  0
 11. Venga-BBK
  0
 12. Venga-JinTaent
  0
 13. Venga-ZumbaCafew
  0

Def clean sheets rate

 1. Pastot0
  67%
 2. Venga-Zinou
  44%
 3. Venga-iD4rk
  40%
 4. Venga_GemNa
  40%
 5. Venga-Stef
  33%
 6. Venga-Oyebi
  10%
 7. Beuuzzyy
  0%
 8. PL_Thiago90
  0%
 9. Towasz
  0%
 10. Venga-Alex
  0%
 11. Venga-BBK
  0%
 12. Venga-JinTaent
  0%
 13. Venga-ZumbaCafew
  0%

Goalkeeping

GK saves

 1. Venga-ZumbaCafew
  11
 2. Beuuzzyy
  0
 3. Pastot0
  0
 4. PL_Thiago90
  0
 5. Towasz
  0
 6. Venga-Alex
  0
 7. Venga-BBK
  0
 8. Venga-iD4rk
  0
 9. Venga-JinTaent
  0
 10. Venga-Oyebi
  0
 11. Venga-Stef
  0
 12. Venga-Zinou
  0
 13. Venga_GemNa
  0

GK clean sheets

 1. Venga-ZumbaCafew
  4
 2. Beuuzzyy
  0
 3. Pastot0
  0
 4. PL_Thiago90
  0
 5. Towasz
  0
 6. Venga-Alex
  0
 7. Venga-BBK
  0
 8. Venga-iD4rk
  0
 9. Venga-JinTaent
  0
 10. Venga-Oyebi
  0
 11. Venga-Stef
  0
 12. Venga-Zinou
  0
 13. Venga_GemNa
  0

GK clean sheets rate

 1. Venga-ZumbaCafew
  44%
 2. Beuuzzyy
  0%
 3. Pastot0
  0%
 4. PL_Thiago90
  0%
 5. Towasz
  0%
 6. Venga-Alex
  0%
 7. Venga-BBK
  0%
 8. Venga-iD4rk
  0%
 9. Venga-JinTaent
  0%
 10. Venga-Oyebi
  0%
 11. Venga-Stef
  0%
 12. Venga-Zinou
  0%
 13. Venga_GemNa
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Shooting

Finishing

 1. Beuuzzyy
  95
 2. Venga-JinTaent
  92
 3. Towasz
  91
 4. Venga-Oyebi
  75
 5. Venga-iD4rk
  73
 6. Venga-Stef
  72
 7. Venga-Zinou
  72
 8. Venga-BBK
  67
 9. Venga-ZumbaCafew
  15

Free kick accuracy

 1. Towasz
  83
 2. Venga-Oyebi
  82
 3. Venga-JinTaent
  81
 4. Venga-BBK
  80
 5. Venga-iD4rk
  79
 6. Venga-Zinou
  79
 7. Beuuzzyy
  78
 8. Venga-Stef
  76
 9. Venga-ZumbaCafew
  15

Heading accuracy

 1. Beuuzzyy
  90
 2. Venga-JinTaent
  89
 3. Venga-iD4rk
  83
 4. Towasz
  80
 5. Venga-Stef
  72
 6. Venga-Zinou
  71
 7. Venga-BBK
  68
 8. Venga-Oyebi
  62
 9. Venga-ZumbaCafew
  20

Shot power

 1. Beuuzzyy
  88
 2. Venga-JinTaent
  81
 3. Towasz
  76
 4. Venga-iD4rk
  73
 5. Venga-BBK
  68
 6. Venga-Stef
  67
 7. Venga-Zinou
  67
 8. Venga-Oyebi
  62
 9. Venga-ZumbaCafew
  60

Long shots

 1. Towasz
  92
 2. Beuuzzyy
  88
 3. Venga-JinTaent
  88
 4. Venga-BBK
  80
 5. Venga-Stef
  78
 6. Venga-Zinou
  78
 7. Venga-iD4rk
  77
 8. Venga-Oyebi
  74
 9. Venga-ZumbaCafew
  15

Volleys

 1. Beuuzzyy
  91
 2. Venga-JinTaent
  91
 3. Towasz
  89
 4. Venga-Oyebi
  82
 5. Venga-iD4rk
  79
 6. Venga-BBK
  77
 7. Venga-Stef
  76
 8. Venga-Zinou
  76
 9. Venga-ZumbaCafew
  15

Penalties

 1. Beuuzzyy
  86
 2. Venga-JinTaent
  84
 3. Towasz
  82
 4. Venga-Oyebi
  75
 5. Venga-Stef
  74
 6. Venga-Zinou
  74
 7. Venga-iD4rk
  73
 8. Venga-BBK
  72
 9. Venga-ZumbaCafew
  40

Passing

Vision

 1. Venga-BBK
  85
 2. Beuuzzyy
  83
 3. Venga-Oyebi
  81
 4. Venga-JinTaent
  80
 5. Towasz
  77
 6. Venga-iD4rk
  77
 7. Venga-Zinou
  75
 8. Venga-Stef
  73
 9. Venga-ZumbaCafew
  50

Crossing

 1. Venga-iD4rk
  87
 2. Venga-Zinou
  86
 3. Venga-Stef
  85
 4. Venga-Oyebi
  83
 5. Towasz
  82
 6. Venga-BBK
  81
 7. Venga-JinTaent
  79
 8. Beuuzzyy
  76
 9. Venga-ZumbaCafew
  20

Long pass

 1. Venga-BBK
  92
 2. Venga-Zinou
  87
 3. Venga-Oyebi
  80
 4. Towasz
  76
 5. Venga-iD4rk
  76
 6. Venga-Stef
  75
 7. Venga-JinTaent
  72
 8. Beuuzzyy
  69
 9. Venga-ZumbaCafew
  50

Short pass

 1. Venga-BBK
  94
 2. Venga-Zinou
  90
 3. Beuuzzyy
  85
 4. Venga-JinTaent
  85
 5. Towasz
  84
 6. Venga-iD4rk
  84
 7. Venga-Oyebi
  83
 8. Venga-Stef
  82
 9. Venga-ZumbaCafew
  50

Curve

 1. Venga-Zinou
  92
 2. Towasz
  86
 3. Venga-BBK
  85
 4. Venga-iD4rk
  83
 5. Venga-Oyebi
  82
 6. Venga-Stef
  80
 7. Venga-JinTaent
  77
 8. Beuuzzyy
  74
 9. Venga-ZumbaCafew
  35

Dribbling

Agility

 1. Venga-Oyebi
  94
 2. Towasz
  93
 3. Venga-Zinou
  93
 4. Venga-BBK
  89
 5. Venga-JinTaent
  88
 6. Venga-iD4rk
  85
 7. Venga-Stef
  81
 8. Beuuzzyy
  80
 9. Venga-ZumbaCafew
  57

Balance

 1. Towasz
  88
 2. Venga-Oyebi
  88
 3. Venga-BBK
  85
 4. Venga-JinTaent
  85
 5. Venga-iD4rk
  84
 6. Venga-Zinou
  81
 7. Beuuzzyy
  80
 8. Venga-Stef
  76
 9. Venga-ZumbaCafew
  43

Attack position

 1. Venga-JinTaent
  88
 2. Towasz
  87
 3. Beuuzzyy
  86
 4. Venga-Oyebi
  83
 5. Venga-Stef
  79
 6. Venga-Zinou
  79
 7. Venga-iD4rk
  77
 8. Venga-BBK
  70
 9. Venga-ZumbaCafew
  17

Ball control

 1. Towasz
  93
 2. Venga-JinTaent
  92
 3. Venga-BBK
  91
 4. Beuuzzyy
  90
 5. Venga-iD4rk
  88
 6. Venga-Oyebi
  88
 7. Venga-Stef
  84
 8. Venga-Zinou
  84
 9. Venga-ZumbaCafew
  24

Dribbling

 1. Towasz
  93
 2. Venga-JinTaent
  93
 3. Venga-Oyebi
  91
 4. Beuuzzyy
  90
 5. Venga-BBK
  89
 6. Venga-Zinou
  83
 7. Venga-iD4rk
  81
 8. Venga-Stef
  79
 9. Venga-ZumbaCafew
  15

Defending

Interceptions

 1. Venga-BBK
  95
 2. Venga-iD4rk
  92
 3. Venga-Zinou
  92
 4. Venga-Stef
  91
 5. Venga-Oyebi
  67
 6. Beuuzzyy
  66
 7. Venga-JinTaent
  64
 8. Towasz
  63
 9. Venga-ZumbaCafew
  25

Marking

 1. Venga-iD4rk
  86
 2. Venga-BBK
  84
 3. Venga-Zinou
  84
 4. Venga-Stef
  83
 5. Beuuzzyy
  64
 6. Venga-JinTaent
  61
 7. Towasz
  58
 8. Venga-Oyebi
  55
 9. Venga-ZumbaCafew
  25

Stand tackle

 1. Venga-BBK
  88
 2. Venga-iD4rk
  87
 3. Venga-Stef
  87
 4. Venga-Zinou
  87
 5. Beuuzzyy
  66
 6. Venga-JinTaent
  63
 7. Towasz
  60
 8. Venga-Oyebi
  53
 9. Venga-ZumbaCafew
  25

Slide tackle

 1. Venga-iD4rk
  92
 2. Venga-Stef
  91
 3. Venga-Zinou
  86
 4. Venga-BBK
  83
 5. Beuuzzyy
  64
 6. Venga-JinTaent
  61
 7. Towasz
  53
 8. Venga-Oyebi
  48
 9. Venga-ZumbaCafew
  25

Physical

Jumping

 1. Venga-iD4rk
  87
 2. Beuuzzyy
  86
 3. Venga-BBK
  83
 4. Venga-Oyebi
  82
 5. Venga-Zinou
  82
 6. Venga-JinTaent
  81
 7. Venga-Stef
  79
 8. Venga-ZumbaCafew
  78
 9. Towasz
  76

Stamina

 1. Venga-Zinou
  92
 2. Venga-Oyebi
  89
 3. Venga-BBK
  88
 4. Venga-iD4rk
  84
 5. Beuuzzyy
  83
 6. Venga-Stef
  81
 7. Venga-JinTaent
  78
 8. Towasz
  75
 9. Venga-ZumbaCafew
  49

Strength

 1. Beuuzzyy
  77
 2. Venga-iD4rk
  75
 3. Venga-JinTaent
  69
 4. Towasz
  67
 5. Venga-BBK
  65
 6. Venga-Stef
  64
 7. Venga-Zinou
  63
 8. Venga-ZumbaCafew
  63
 9. Venga-Oyebi
  56

Reactions

 1. Beuuzzyy
  89
 2. Venga-JinTaent
  89
 3. Towasz
  88
 4. Venga-BBK
  87
 5. Venga-iD4rk
  86
 6. Venga-Zinou
  86
 7. Venga-Oyebi
  85
 8. Venga-Stef
  85
 9. Venga-ZumbaCafew
  85

Aggression

 1. Venga-BBK
  84
 2. Venga-iD4rk
  81
 3. Venga-Stef
  80
 4. Venga-Zinou
  79
 5. Beuuzzyy
  73
 6. Venga-JinTaent
  70
 7. Towasz
  67
 8. Venga-Oyebi
  67
 9. Venga-ZumbaCafew
  40

Pace

Acceleration

 1. Venga-Oyebi
  94
 2. Towasz
  93
 3. Venga-Zinou
  93
 4. Venga-JinTaent
  92
 5. Venga-iD4rk
  91
 6. Venga-Stef
  90
 7. Venga-BBK
  89
 8. Beuuzzyy
  88
 9. Venga-ZumbaCafew
  45

Sprint speed

 1. Venga-Oyebi
  94
 2. Venga-Zinou
  93
 3. Towasz
  92
 4. Venga-BBK
  92
 5. Venga-JinTaent
  92
 6. Venga-Stef
  91
 7. Venga-iD4rk
  90
 8. Beuuzzyy
  84
 9. Venga-ZumbaCafew
  50

Goalkeeping

GK diving

 1. Venga-ZumbaCafew
  87
 2. Beuuzzyy
  20
 3. Towasz
  20
 4. Venga-BBK
  20
 5. Venga-iD4rk
  20
 6. Venga-JinTaent
  20
 7. Venga-Oyebi
  20
 8. Venga-Stef
  20
 9. Venga-Zinou
  20

GK handling

 1. Venga-ZumbaCafew
  90
 2. Beuuzzyy
  20
 3. Towasz
  20
 4. Venga-BBK
  20
 5. Venga-iD4rk
  20
 6. Venga-JinTaent
  20
 7. Venga-Oyebi
  20
 8. Venga-Stef
  20
 9. Venga-Zinou
  20

GK kicking

 1. Venga-ZumbaCafew
  87
 2. Beuuzzyy
  20
 3. Towasz
  20
 4. Venga-BBK
  20
 5. Venga-iD4rk
  20
 6. Venga-JinTaent
  20
 7. Venga-Oyebi
  20
 8. Venga-Stef
  20
 9. Venga-Zinou
  20

GK reflexes

 1. Venga-ZumbaCafew
  89
 2. Beuuzzyy
  20
 3. Towasz
  20
 4. Venga-BBK
  20
 5. Venga-iD4rk
  20
 6. Venga-JinTaent
  20
 7. Venga-Oyebi
  20
 8. Venga-Stef
  20
 9. Venga-Zinou
  20

Squad list in last matches13

Buy us a BeerBuy us a Beer
Pro Clubs Head
© 2016-2020 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports