Club crest
Playstation 4

2little2fake

Share:

Squad stats rankings in last matches

Summary

----

 1. firework3
  2-8-7-0-0
 2. V8--Rich
  2-6-4-0-0
 3. knightkang
  0-0-2-0-0
 4. X_Pajwa88_X
  1-7-6-0-0
 5. Falcyy_
  0-0-0-0-0
 6. OmarBZ146
  1-4-1-0-0
 7. XPlatinum_Shazyy
  1-0-0-0-0
 8. BazFrazer
  0-0-2-0-0
 9. BenoBenson
  0-0-0-0-0
 10. DuBB3L-_-0ST
  0-1-0-0-0

General

Matches played

 1. firework3
  10
 2. V8--Rich
  10
 3. X_Pajwa88_X
  10
 4. OmarBZ146
  9
 5. DuBB3L-_-0ST
  7
 6. XPlatinum_Shazyy
  5
 7. BazFrazer
  4
 8. knightkang
  4
 9. BenoBenson
  3
 10. Falcyy_
  2

Win rate

 1. BenoBenson
  100%
 2. DuBB3L-_-0ST
  100%
 3. knightkang
  100%
 4. XPlatinum_Shazyy
  100%
 5. firework3
  90%
 6. V8--Rich
  90%
 7. X_Pajwa88_X
  90%
 8. OmarBZ146
  89%
 9. BazFrazer
  75%
 10. Falcyy_
  50%

Rating per match

 1. firework3
  8.30
 2. V8--Rich
  8.11
 3. knightkang
  7.92
 4. X_Pajwa88_X
  7.83
 5. Falcyy_
  7.70
 6. OmarBZ146
  7.69
 7. XPlatinum_Shazyy
  7.36
 8. BazFrazer
  7.35
 9. BenoBenson
  6.73
 10. DuBB3L-_-0ST
  6.73

Man of the match

 1. firework3
  2
 2. V8--Rich
  2
 3. OmarBZ146
  1
 4. X_Pajwa88_X
  1
 5. XPlatinum_Shazyy
  1
 6. BazFrazer
  0
 7. BenoBenson
  0
 8. DuBB3L-_-0ST
  0
 9. Falcyy_
  0
 10. knightkang
  0

Man of the match rate

 1. firework3
  20%
 2. V8--Rich
  20%
 3. XPlatinum_Shazyy
  20%
 4. OmarBZ146
  11%
 5. X_Pajwa88_X
  10%
 6. BazFrazer
  0%
 7. BenoBenson
  0%
 8. DuBB3L-_-0ST
  0%
 9. Falcyy_
  0%
 10. knightkang
  0%

Attack

Goals

 1. firework3
  8
 2. X_Pajwa88_X
  7
 3. V8--Rich
  6
 4. OmarBZ146
  4
 5. DuBB3L-_-0ST
  1
 6. BazFrazer
  0
 7. BenoBenson
  0
 8. Falcyy_
  0
 9. knightkang
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

Goals per match

 1. firework3
  0.80
 2. X_Pajwa88_X
  0.70
 3. V8--Rich
  0.60
 4. OmarBZ146
  0.44
 5. DuBB3L-_-0ST
  0.14
 6. BazFrazer
  0.00
 7. BenoBenson
  0.00
 8. Falcyy_
  0.00
 9. knightkang
  0.00
 10. XPlatinum_Shazyy
  0.00

Shots

 1. X_Pajwa88_X
  31
 2. firework3
  24
 3. V8--Rich
  10
 4. OmarBZ146
  8
 5. BazFrazer
  5
 6. Falcyy_
  4
 7. DuBB3L-_-0ST
  2
 8. knightkang
  1
 9. BenoBenson
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

Shots per match

 1. X_Pajwa88_X
  3.10
 2. firework3
  2.40
 3. Falcyy_
  2.00
 4. BazFrazer
  1.25
 5. V8--Rich
  1.00
 6. OmarBZ146
  0.89
 7. DuBB3L-_-0ST
  0.29
 8. knightkang
  0.25
 9. BenoBenson
  0.00
 10. XPlatinum_Shazyy
  0.00

Shot success rate

 1. V8--Rich
  60%
 2. DuBB3L-_-0ST
  50%
 3. OmarBZ146
  50%
 4. firework3
  33%
 5. X_Pajwa88_X
  23%
 6. BazFrazer
  0%
 7. BenoBenson
  0%
 8. Falcyy_
  0%
 9. knightkang
  0%
 10. XPlatinum_Shazyy
  0%

Assists

 1. firework3
  7
 2. X_Pajwa88_X
  6
 3. V8--Rich
  4
 4. BazFrazer
  2
 5. knightkang
  2
 6. OmarBZ146
  1
 7. BenoBenson
  0
 8. DuBB3L-_-0ST
  0
 9. Falcyy_
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

Assists per match

 1. firework3
  0.70
 2. X_Pajwa88_X
  0.60
 3. BazFrazer
  0.50
 4. knightkang
  0.50
 5. V8--Rich
  0.40
 6. OmarBZ146
  0.11
 7. BenoBenson
  0.00
 8. DuBB3L-_-0ST
  0.00
 9. Falcyy_
  0.00
 10. XPlatinum_Shazyy
  0.00

Goals + assists

 1. firework3
  15
 2. X_Pajwa88_X
  13
 3. V8--Rich
  10
 4. OmarBZ146
  5
 5. BazFrazer
  2
 6. knightkang
  2
 7. DuBB3L-_-0ST
  1
 8. BenoBenson
  0
 9. Falcyy_
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

Goals + assists per match

 1. firework3
  1.50
 2. X_Pajwa88_X
  1.30
 3. V8--Rich
  1.00
 4. OmarBZ146
  0.56
 5. BazFrazer
  0.50
 6. knightkang
  0.50
 7. DuBB3L-_-0ST
  0.14
 8. BenoBenson
  0.00
 9. Falcyy_
  0.00
 10. XPlatinum_Shazyy
  0.00

Team play

Passes made

 1. V8--Rich
  219
 2. firework3
  167
 3. OmarBZ146
  148
 4. X_Pajwa88_X
  137
 5. DuBB3L-_-0ST
  87
 6. knightkang
  80
 7. BazFrazer
  54
 8. BenoBenson
  40
 9. Falcyy_
  37
 10. XPlatinum_Shazyy
  31

Passes made per match

 1. V8--Rich
  21.90
 2. knightkang
  20.00
 3. Falcyy_
  18.50
 4. firework3
  16.70
 5. OmarBZ146
  16.44
 6. X_Pajwa88_X
  13.70
 7. BazFrazer
  13.50
 8. BenoBenson
  13.33
 9. DuBB3L-_-0ST
  12.43
 10. XPlatinum_Shazyy
  6.20

Pass success rate

 1. knightkang
  88%
 2. BenoBenson
  87%
 3. DuBB3L-_-0ST
  86%
 4. Falcyy_
  84%
 5. OmarBZ146
  84%
 6. firework3
  84%
 7. V8--Rich
  81%
 8. X_Pajwa88_X
  75%
 9. BazFrazer
  73%
 10. XPlatinum_Shazyy
  72%

Defence

Tackles made

 1. DuBB3L-_-0ST
  9
 2. Falcyy_
  7
 3. V8--Rich
  7
 4. XPlatinum_Shazyy
  7
 5. firework3
  6
 6. BazFrazer
  5
 7. OmarBZ146
  5
 8. knightkang
  3
 9. X_Pajwa88_X
  3
 10. BenoBenson
  1

Tackles made per match

 1. Falcyy_
  3.50
 2. XPlatinum_Shazyy
  1.40
 3. DuBB3L-_-0ST
  1.29
 4. BazFrazer
  1.25
 5. knightkang
  0.75
 6. V8--Rich
  0.70
 7. firework3
  0.60
 8. OmarBZ146
  0.56
 9. BenoBenson
  0.33
 10. X_Pajwa88_X
  0.30

Tackle success rate

 1. knightkang
  60%
 2. Falcyy_
  50%
 3. XPlatinum_Shazyy
  50%
 4. DuBB3L-_-0ST
  32%
 5. BazFrazer
  26%
 6. BenoBenson
  14%
 7. firework3
  13%
 8. V8--Rich
  11%
 9. OmarBZ146
  10%
 10. X_Pajwa88_X
  7%

Red cards

 1. BazFrazer
  0
 2. BenoBenson
  0
 3. DuBB3L-_-0ST
  0
 4. Falcyy_
  0
 5. firework3
  0
 6. knightkang
  0
 7. OmarBZ146
  0
 8. V8--Rich
  0
 9. X_Pajwa88_X
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

Red cards rate

 1. BazFrazer
  0%
 2. BenoBenson
  0%
 3. DuBB3L-_-0ST
  0%
 4. Falcyy_
  0%
 5. firework3
  0%
 6. knightkang
  0%
 7. OmarBZ146
  0%
 8. V8--Rich
  0%
 9. X_Pajwa88_X
  0%
 10. XPlatinum_Shazyy
  0%

Def clean sheets

 1. DuBB3L-_-0ST
  3
 2. BazFrazer
  0
 3. BenoBenson
  0
 4. Falcyy_
  0
 5. firework3
  0
 6. knightkang
  0
 7. OmarBZ146
  0
 8. V8--Rich
  0
 9. X_Pajwa88_X
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

Def clean sheets rate

 1. DuBB3L-_-0ST
  43%
 2. BazFrazer
  0%
 3. BenoBenson
  0%
 4. Falcyy_
  0%
 5. firework3
  0%
 6. knightkang
  0%
 7. OmarBZ146
  0%
 8. V8--Rich
  0%
 9. X_Pajwa88_X
  0%
 10. XPlatinum_Shazyy
  0%

Goalkeeping

GK saves

 1. BazFrazer
  0
 2. BenoBenson
  0
 3. DuBB3L-_-0ST
  0
 4. Falcyy_
  0
 5. firework3
  0
 6. knightkang
  0
 7. OmarBZ146
  0
 8. V8--Rich
  0
 9. X_Pajwa88_X
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

GK clean sheets

 1. BazFrazer
  0
 2. BenoBenson
  0
 3. DuBB3L-_-0ST
  0
 4. Falcyy_
  0
 5. firework3
  0
 6. knightkang
  0
 7. OmarBZ146
  0
 8. V8--Rich
  0
 9. X_Pajwa88_X
  0
 10. XPlatinum_Shazyy
  0

GK clean sheets rate

 1. BazFrazer
  0%
 2. BenoBenson
  0%
 3. DuBB3L-_-0ST
  0%
 4. Falcyy_
  0%
 5. firework3
  0%
 6. knightkang
  0%
 7. OmarBZ146
  0%
 8. V8--Rich
  0%
 9. X_Pajwa88_X
  0%
 10. XPlatinum_Shazyy
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Shooting

Finishing

 1. X_Pajwa88_X
  97
 2. firework3
  96
 3. V8--Rich
  96
 4. BazFrazer
  92
 5. OmarBZ146
  92
 6. knightkang
  87
 7. Falcyy_
  73
 8. DuBB3L-_-0ST
  72
 9. XPlatinum_Shazyy
  72

Free kick accuracy

 1. knightkang
  85
 2. firework3
  84
 3. OmarBZ146
  84
 4. V8--Rich
  84
 5. BazFrazer
  82
 6. DuBB3L-_-0ST
  79
 7. Falcyy_
  79
 8. X_Pajwa88_X
  78
 9. XPlatinum_Shazyy
  76

Heading accuracy

 1. X_Pajwa88_X
  95
 2. BazFrazer
  84
 3. firework3
  84
 4. V8--Rich
  84
 5. Falcyy_
  81
 6. OmarBZ146
  80
 7. XPlatinum_Shazyy
  74
 8. DuBB3L-_-0ST
  73
 9. knightkang
  56

Shot power

 1. X_Pajwa88_X
  93
 2. BazFrazer
  80
 3. firework3
  76
 4. OmarBZ146
  76
 5. V8--Rich
  76
 6. XPlatinum_Shazyy
  76
 7. knightkang
  72
 8. Falcyy_
  71
 9. DuBB3L-_-0ST
  69

Long shots

 1. firework3
  92
 2. OmarBZ146
  92
 3. knightkang
  91
 4. BazFrazer
  90
 5. V8--Rich
  90
 6. X_Pajwa88_X
  88
 7. DuBB3L-_-0ST
  78
 8. XPlatinum_Shazyy
  78
 9. Falcyy_
  77

Volleys

 1. X_Pajwa88_X
  96
 2. BazFrazer
  92
 3. V8--Rich
  92
 4. firework3
  91
 5. OmarBZ146
  90
 6. knightkang
  89
 7. XPlatinum_Shazyy
  78
 8. Falcyy_
  77
 9. DuBB3L-_-0ST
  76

Penalties

 1. X_Pajwa88_X
  86
 2. BazFrazer
  83
 3. firework3
  83
 4. OmarBZ146
  83
 5. V8--Rich
  83
 6. XPlatinum_Shazyy
  76
 7. DuBB3L-_-0ST
  75
 8. knightkang
  74
 9. Falcyy_
  72

Passing

Vision

 1. knightkang
  85
 2. XPlatinum_Shazyy
  85
 3. X_Pajwa88_X
  83
 4. BazFrazer
  77
 5. Falcyy_
  77
 6. firework3
  77
 7. OmarBZ146
  77
 8. DuBB3L-_-0ST
  75
 9. V8--Rich
  75

Crossing

 1. DuBB3L-_-0ST
  89
 2. Falcyy_
  88
 3. knightkang
  84
 4. firework3
  82
 5. OmarBZ146
  81
 6. V8--Rich
  81
 7. BazFrazer
  78
 8. XPlatinum_Shazyy
  78
 9. X_Pajwa88_X
  73

Long pass

 1. knightkang
  91
 2. XPlatinum_Shazyy
  89
 3. DuBB3L-_-0ST
  87
 4. Falcyy_
  80
 5. OmarBZ146
  79
 6. firework3
  75
 7. BazFrazer
  74
 8. V8--Rich
  72
 9. X_Pajwa88_X
  65

Short pass

 1. Falcyy_
  94
 2. OmarBZ146
  93
 3. DuBB3L-_-0ST
  92
 4. XPlatinum_Shazyy
  92
 5. BazFrazer
  91
 6. knightkang
  90
 7. firework3
  87
 8. V8--Rich
  86
 9. X_Pajwa88_X
  85

Curve

 1. knightkang
  93
 2. DuBB3L-_-0ST
  89
 3. Falcyy_
  86
 4. BazFrazer
  85
 5. V8--Rich
  85
 6. XPlatinum_Shazyy
  82
 7. OmarBZ146
  81
 8. firework3
  80
 9. X_Pajwa88_X
  79

Dribbling

Agility

 1. OmarBZ146
  94
 2. firework3
  91
 3. V8--Rich
  90
 4. Falcyy_
  88
 5. BazFrazer
  87
 6. knightkang
  87
 7. DuBB3L-_-0ST
  86
 8. XPlatinum_Shazyy
  72
 9. X_Pajwa88_X
  69

Balance

 1. V8--Rich
  89
 2. OmarBZ146
  88
 3. DuBB3L-_-0ST
  86
 4. firework3
  85
 5. knightkang
  85
 6. BazFrazer
  83
 7. Falcyy_
  79
 8. XPlatinum_Shazyy
  78
 9. X_Pajwa88_X
  69

Attack position

 1. BazFrazer
  88
 2. firework3
  88
 3. OmarBZ146
  88
 4. V8--Rich
  88
 5. X_Pajwa88_X
  88
 6. knightkang
  85
 7. DuBB3L-_-0ST
  79
 8. Falcyy_
  77
 9. XPlatinum_Shazyy
  73

Ball control

 1. knightkang
  94
 2. OmarBZ146
  94
 3. XPlatinum_Shazyy
  94
 4. firework3
  92
 5. Falcyy_
  90
 6. V8--Rich
  90
 7. BazFrazer
  89
 8. DuBB3L-_-0ST
  86
 9. X_Pajwa88_X
  86

Dribbling

 1. knightkang
  96
 2. OmarBZ146
  94
 3. firework3
  92
 4. BazFrazer
  90
 5. V8--Rich
  90
 6. XPlatinum_Shazyy
  87
 7. Falcyy_
  85
 8. DuBB3L-_-0ST
  82
 9. X_Pajwa88_X
  82

Defending

Interceptions

 1. XPlatinum_Shazyy
  94
 2. DuBB3L-_-0ST
  93
 3. Falcyy_
  93
 4. knightkang
  68
 5. X_Pajwa88_X
  67
 6. BazFrazer
  64
 7. firework3
  63
 8. OmarBZ146
  63
 9. V8--Rich
  63

Marking

 1. Falcyy_
  87
 2. DuBB3L-_-0ST
  85
 3. XPlatinum_Shazyy
  84
 4. knightkang
  67
 5. X_Pajwa88_X
  62
 6. firework3
  58
 7. OmarBZ146
  58
 8. BazFrazer
  56
 9. V8--Rich
  54

Stand tackle

 1. XPlatinum_Shazyy
  90
 2. DuBB3L-_-0ST
  87
 3. Falcyy_
  86
 4. firework3
  60
 5. knightkang
  60
 6. OmarBZ146
  60
 7. X_Pajwa88_X
  58
 8. BazFrazer
  52
 9. V8--Rich
  50

Slide tackle

 1. Falcyy_
  93
 2. DuBB3L-_-0ST
  92
 3. XPlatinum_Shazyy
  91
 4. knightkang
  55
 5. X_Pajwa88_X
  55
 6. firework3
  53
 7. OmarBZ146
  53
 8. BazFrazer
  49
 9. V8--Rich
  47

Physical

Jumping

 1. BazFrazer
  88
 2. XPlatinum_Shazyy
  84
 3. Falcyy_
  83
 4. DuBB3L-_-0ST
  81
 5. X_Pajwa88_X
  80
 6. V8--Rich
  78
 7. firework3
  76
 8. knightkang
  76
 9. OmarBZ146
  76

Stamina

 1. DuBB3L-_-0ST
  93
 2. Falcyy_
  93
 3. XPlatinum_Shazyy
  90
 4. knightkang
  89
 5. BazFrazer
  84
 6. X_Pajwa88_X
  83
 7. firework3
  80
 8. OmarBZ146
  80
 9. V8--Rich
  75

Strength

 1. X_Pajwa88_X
  87
 2. BazFrazer
  77
 3. XPlatinum_Shazyy
  74
 4. V8--Rich
  67
 5. Falcyy_
  63
 6. firework3
  62
 7. OmarBZ146
  62
 8. DuBB3L-_-0ST
  60
 9. knightkang
  58

Reactions

 1. BazFrazer
  89
 2. firework3
  89
 3. OmarBZ146
  89
 4. V8--Rich
  89
 5. Falcyy_
  88
 6. X_Pajwa88_X
  88
 7. DuBB3L-_-0ST
  87
 8. knightkang
  87
 9. XPlatinum_Shazyy
  87

Aggression

 1. XPlatinum_Shazyy
  84
 2. Falcyy_
  81
 3. X_Pajwa88_X
  81
 4. DuBB3L-_-0ST
  79
 5. BazFrazer
  75
 6. V8--Rich
  73
 7. firework3
  67
 8. knightkang
  67
 9. OmarBZ146
  67

Pace

Acceleration

 1. firework3
  96
 2. V8--Rich
  95
 3. OmarBZ146
  94
 4. DuBB3L-_-0ST
  93
 5. Falcyy_
  92
 6. knightkang
  91
 7. BazFrazer
  90
 8. XPlatinum_Shazyy
  82
 9. X_Pajwa88_X
  79

Sprint speed

 1. firework3
  96
 2. V8--Rich
  96
 3. DuBB3L-_-0ST
  94
 4. OmarBZ146
  94
 5. BazFrazer
  91
 6. Falcyy_
  91
 7. knightkang
  91
 8. XPlatinum_Shazyy
  88
 9. X_Pajwa88_X
  80

Goalkeeping

GK diving

 1. BazFrazer
  20
 2. DuBB3L-_-0ST
  20
 3. Falcyy_
  20
 4. firework3
  20
 5. knightkang
  20
 6. OmarBZ146
  20
 7. V8--Rich
  20
 8. X_Pajwa88_X
  20
 9. XPlatinum_Shazyy
  20

GK handling

 1. BazFrazer
  20
 2. DuBB3L-_-0ST
  20
 3. Falcyy_
  20
 4. firework3
  20
 5. knightkang
  20
 6. OmarBZ146
  20
 7. V8--Rich
  20
 8. X_Pajwa88_X
  20
 9. XPlatinum_Shazyy
  20

GK kicking

 1. BazFrazer
  20
 2. DuBB3L-_-0ST
  20
 3. Falcyy_
  20
 4. firework3
  20
 5. knightkang
  20
 6. OmarBZ146
  20
 7. V8--Rich
  20
 8. X_Pajwa88_X
  20
 9. XPlatinum_Shazyy
  20

GK reflexes

 1. BazFrazer
  20
 2. DuBB3L-_-0ST
  20
 3. Falcyy_
  20
 4. firework3
  20
 5. knightkang
  20
 6. OmarBZ146
  20
 7. V8--Rich
  20
 8. X_Pajwa88_X
  20
 9. XPlatinum_Shazyy
  20

Squad list in last matches10

Buy us a BeerBuy us a Beer
Pro Clubs Head
© 2016-2020 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports