Club crest
Playstation 5

Diable Vauvert

Share:

Squad stats rankings in last matches

Summary

----

 1. oOoWAR7oOo
  5-12-8-0-0
 2. oOoKroniikoOo
  2-8-6-0-0
 3. benjikenobi
  1-7-7-0-0
 4. nicohed25
  0-0-4-0-0
 5. karl44400
  1-5-2-0-0
 6. SeriousMan38
  0-0-1-0-0
 7. ByTaRoK_
  0-0-1-0-0
 8. Bisno_FR
  0-0-0-0-0
 9. Boheur23
  0-0-0-0-0
 10. BalkanykTmort
  0-0-0-0-0

General

Matches played

 1. benjikenobi
  10
 2. karl44400
  10
 3. oOoKroniikoOo
  10
 4. oOoWAR7oOo
  10
 5. ByTaRoK_
  9
 6. nicohed25
  8
 7. BalkanykTmort
  7
 8. Bisno_FR
  7
 9. SeriousMan38
  7
 10. Boheur23
  2

Win rate

 1. BalkanykTmort
  71%
 2. benjikenobi
  60%
 3. karl44400
  60%
 4. oOoKroniikoOo
  60%
 5. oOoWAR7oOo
  60%
 6. Bisno_FR
  57%
 7. ByTaRoK_
  56%
 8. Boheur23
  50%
 9. nicohed25
  50%
 10. SeriousMan38
  43%

Rating per match

 1. oOoWAR7oOo
  8.73
 2. oOoKroniikoOo
  8.07
 3. benjikenobi
  7.57
 4. nicohed25
  7.43
 5. karl44400
  7.32
 6. SeriousMan38
  6.99
 7. ByTaRoK_
  6.61
 8. Bisno_FR
  6.56
 9. Boheur23
  6.30
 10. BalkanykTmort
  5.63

Man of the match

 1. oOoWAR7oOo
  5
 2. oOoKroniikoOo
  2
 3. benjikenobi
  1
 4. karl44400
  1
 5. BalkanykTmort
  0
 6. Bisno_FR
  0
 7. Boheur23
  0
 8. ByTaRoK_
  0
 9. nicohed25
  0
 10. SeriousMan38
  0

Man of the match rate

 1. oOoWAR7oOo
  50%
 2. oOoKroniikoOo
  20%
 3. benjikenobi
  10%
 4. karl44400
  10%
 5. BalkanykTmort
  0%
 6. Bisno_FR
  0%
 7. Boheur23
  0%
 8. ByTaRoK_
  0%
 9. nicohed25
  0%
 10. SeriousMan38
  0%

Attack

Goals

 1. oOoWAR7oOo
  12
 2. oOoKroniikoOo
  8
 3. benjikenobi
  7
 4. karl44400
  5
 5. BalkanykTmort
  0
 6. Bisno_FR
  0
 7. Boheur23
  0
 8. ByTaRoK_
  0
 9. nicohed25
  0
 10. SeriousMan38
  0

Goals per match

 1. oOoWAR7oOo
  1.20
 2. oOoKroniikoOo
  0.80
 3. benjikenobi
  0.70
 4. karl44400
  0.50
 5. BalkanykTmort
  0.00
 6. Bisno_FR
  0.00
 7. Boheur23
  0.00
 8. ByTaRoK_
  0.00
 9. nicohed25
  0.00
 10. SeriousMan38
  0.00

Shots

 1. oOoWAR7oOo
  34
 2. oOoKroniikoOo
  19
 3. karl44400
  14
 4. benjikenobi
  13
 5. Bisno_FR
  5
 6. nicohed25
  5
 7. BalkanykTmort
  2
 8. SeriousMan38
  2
 9. Boheur23
  0
 10. ByTaRoK_
  0

Shots per match

 1. oOoWAR7oOo
  3.40
 2. oOoKroniikoOo
  1.90
 3. karl44400
  1.40
 4. benjikenobi
  1.30
 5. Bisno_FR
  0.71
 6. nicohed25
  0.63
 7. BalkanykTmort
  0.29
 8. SeriousMan38
  0.29
 9. Boheur23
  0.00
 10. ByTaRoK_
  0.00

Shot success rate

 1. benjikenobi
  54%
 2. oOoKroniikoOo
  42%
 3. karl44400
  36%
 4. oOoWAR7oOo
  35%
 5. BalkanykTmort
  0%
 6. Bisno_FR
  0%
 7. Boheur23
  0%
 8. ByTaRoK_
  0%
 9. nicohed25
  0%
 10. SeriousMan38
  0%

Assists

 1. oOoWAR7oOo
  8
 2. benjikenobi
  7
 3. oOoKroniikoOo
  6
 4. nicohed25
  4
 5. karl44400
  2
 6. ByTaRoK_
  1
 7. SeriousMan38
  1
 8. BalkanykTmort
  0
 9. Bisno_FR
  0
 10. Boheur23
  0

Assists per match

 1. oOoWAR7oOo
  0.80
 2. benjikenobi
  0.70
 3. oOoKroniikoOo
  0.60
 4. nicohed25
  0.50
 5. karl44400
  0.20
 6. SeriousMan38
  0.14
 7. ByTaRoK_
  0.11
 8. BalkanykTmort
  0.00
 9. Bisno_FR
  0.00
 10. Boheur23
  0.00

Goals + assists

 1. oOoWAR7oOo
  20
 2. benjikenobi
  14
 3. oOoKroniikoOo
  14
 4. karl44400
  7
 5. nicohed25
  4
 6. ByTaRoK_
  1
 7. SeriousMan38
  1
 8. BalkanykTmort
  0
 9. Bisno_FR
  0
 10. Boheur23
  0

Goals + assists per match

 1. oOoWAR7oOo
  2.00
 2. benjikenobi
  1.40
 3. oOoKroniikoOo
  1.40
 4. karl44400
  0.70
 5. nicohed25
  0.50
 6. SeriousMan38
  0.14
 7. ByTaRoK_
  0.11
 8. BalkanykTmort
  0.00
 9. Bisno_FR
  0.00
 10. Boheur23
  0.00

Team play

Passes made

 1. oOoWAR7oOo
  116
 2. nicohed25
  94
 3. oOoKroniikoOo
  92
 4. benjikenobi
  88
 5. karl44400
  87
 6. SeriousMan38
  79
 7. ByTaRoK_
  73
 8. BalkanykTmort
  38
 9. Bisno_FR
  36
 10. Boheur23
  25

Passes made per match

 1. Boheur23
  12.50
 2. nicohed25
  11.75
 3. oOoWAR7oOo
  11.60
 4. SeriousMan38
  11.29
 5. oOoKroniikoOo
  9.20
 6. benjikenobi
  8.80
 7. karl44400
  8.70
 8. ByTaRoK_
  8.11
 9. BalkanykTmort
  5.43
 10. Bisno_FR
  5.14

Pass success rate

 1. Boheur23
  83%
 2. ByTaRoK_
  82%
 3. oOoWAR7oOo
  82%
 4. SeriousMan38
  81%
 5. Bisno_FR
  80%
 6. karl44400
  80%
 7. nicohed25
  80%
 8. oOoKroniikoOo
  77%
 9. BalkanykTmort
  75%
 10. benjikenobi
  73%

Defence

Tackles made

 1. nicohed25
  14
 2. Bisno_FR
  9
 3. BalkanykTmort
  6
 4. oOoKroniikoOo
  5
 5. ByTaRoK_
  4
 6. benjikenobi
  3
 7. Boheur23
  3
 8. karl44400
  3
 9. SeriousMan38
  3
 10. oOoWAR7oOo
  2

Tackles made per match

 1. nicohed25
  1.75
 2. Boheur23
  1.50
 3. Bisno_FR
  1.29
 4. BalkanykTmort
  0.86
 5. oOoKroniikoOo
  0.50
 6. ByTaRoK_
  0.44
 7. SeriousMan38
  0.43
 8. benjikenobi
  0.30
 9. karl44400
  0.30
 10. oOoWAR7oOo
  0.20

Tackle success rate

 1. BalkanykTmort
  43%
 2. Bisno_FR
  27%
 3. Boheur23
  23%
 4. nicohed25
  21%
 5. ByTaRoK_
  19%
 6. oOoWAR7oOo
  18%
 7. karl44400
  14%
 8. oOoKroniikoOo
  12%
 9. SeriousMan38
  9%
 10. benjikenobi
  7%

Red cards

 1. BalkanykTmort
  0
 2. benjikenobi
  0
 3. Bisno_FR
  0
 4. Boheur23
  0
 5. ByTaRoK_
  0
 6. karl44400
  0
 7. nicohed25
  0
 8. oOoKroniikoOo
  0
 9. oOoWAR7oOo
  0
 10. SeriousMan38
  0

Red cards rate

 1. BalkanykTmort
  0%
 2. benjikenobi
  0%
 3. Bisno_FR
  0%
 4. Boheur23
  0%
 5. ByTaRoK_
  0%
 6. karl44400
  0%
 7. nicohed25
  0%
 8. oOoKroniikoOo
  0%
 9. oOoWAR7oOo
  0%
 10. SeriousMan38
  0%

Def clean sheets

 1. Bisno_FR
  1
 2. Boheur23
  1
 3. ByTaRoK_
  1
 4. BalkanykTmort
  0
 5. benjikenobi
  0
 6. karl44400
  0
 7. nicohed25
  0
 8. oOoKroniikoOo
  0
 9. oOoWAR7oOo
  0
 10. SeriousMan38
  0

Def clean sheets rate

 1. Boheur23
  50%
 2. Bisno_FR
  14%
 3. ByTaRoK_
  11%
 4. BalkanykTmort
  0%
 5. benjikenobi
  0%
 6. karl44400
  0%
 7. nicohed25
  0%
 8. oOoKroniikoOo
  0%
 9. oOoWAR7oOo
  0%
 10. SeriousMan38
  0%

Goalkeeping

GK saves

 1. BalkanykTmort
  0
 2. benjikenobi
  0
 3. Bisno_FR
  0
 4. Boheur23
  0
 5. ByTaRoK_
  0
 6. karl44400
  0
 7. nicohed25
  0
 8. oOoKroniikoOo
  0
 9. oOoWAR7oOo
  0
 10. SeriousMan38
  0

GK clean sheets

 1. BalkanykTmort
  0
 2. benjikenobi
  0
 3. Bisno_FR
  0
 4. Boheur23
  0
 5. ByTaRoK_
  0
 6. karl44400
  0
 7. nicohed25
  0
 8. oOoKroniikoOo
  0
 9. oOoWAR7oOo
  0
 10. SeriousMan38
  0

GK clean sheets rate

 1. BalkanykTmort
  0%
 2. benjikenobi
  0%
 3. Bisno_FR
  0%
 4. Boheur23
  0%
 5. ByTaRoK_
  0%
 6. karl44400
  0%
 7. nicohed25
  0%
 8. oOoKroniikoOo
  0%
 9. oOoWAR7oOo
  0%
 10. SeriousMan38
  0%

Squad attributes rankings in last matches

Shooting

Finishing

 1. oOoWAR7oOo
  99
 2. karl44400
  98
 3. benjikenobi
  95
 4. oOoKroniikoOo
  92
 5. BalkanykTmort
  73
 6. ByTaRoK_
  73
 7. Boheur23
  71
 8. nicohed25
  70
 9. SeriousMan38
  70
 10. Bisno_FR
  65

Free kick accuracy

 1. oOoKroniikoOo
  86
 2. benjikenobi
  84
 3. karl44400
  84
 4. oOoWAR7oOo
  84
 5. BalkanykTmort
  79
 6. ByTaRoK_
  79
 7. nicohed25
  78
 8. SeriousMan38
  76
 9. Boheur23
  75
 10. Bisno_FR
  71

Heading accuracy

 1. Bisno_FR
  90
 2. karl44400
  84
 3. oOoWAR7oOo
  84
 4. nicohed25
  79
 5. Boheur23
  78
 6. BalkanykTmort
  75
 7. SeriousMan38
  74
 8. ByTaRoK_
  71
 9. benjikenobi
  68
 10. oOoKroniikoOo
  62

Shot power

 1. benjikenobi
  83
 2. karl44400
  76
 3. nicohed25
  76
 4. oOoWAR7oOo
  76
 5. SeriousMan38
  76
 6. Boheur23
  73
 7. BalkanykTmort
  71
 8. Bisno_FR
  71
 9. oOoKroniikoOo
  71
 10. ByTaRoK_
  68

Long shots

 1. benjikenobi
  95
 2. oOoKroniikoOo
  94
 3. oOoWAR7oOo
  92
 4. karl44400
  91
 5. ByTaRoK_
  79
 6. BalkanykTmort
  78
 7. SeriousMan38
  78
 8. nicohed25
  77
 9. Boheur23
  76
 10. Bisno_FR
  68

Volleys

 1. karl44400
  97
 2. oOoWAR7oOo
  95
 3. oOoKroniikoOo
  92
 4. benjikenobi
  88
 5. BalkanykTmort
  79
 6. ByTaRoK_
  77
 7. Boheur23
  75
 8. nicohed25
  74
 9. SeriousMan38
  74
 10. Bisno_FR
  68

Penalties

 1. karl44400
  85
 2. oOoWAR7oOo
  85
 3. benjikenobi
  78
 4. ByTaRoK_
  76
 5. SeriousMan38
  76
 6. Boheur23
  75
 7. BalkanykTmort
  74
 8. nicohed25
  74
 9. Bisno_FR
  72
 10. oOoKroniikoOo
  72

Passing

Vision

 1. oOoKroniikoOo
  88
 2. benjikenobi
  87
 3. SeriousMan38
  85
 4. karl44400
  77
 5. nicohed25
  77
 6. oOoWAR7oOo
  77
 7. BalkanykTmort
  76
 8. Boheur23
  74
 9. ByTaRoK_
  74
 10. Bisno_FR
  72

Crossing

 1. Boheur23
  87
 2. nicohed25
  87
 3. oOoKroniikoOo
  86
 4. BalkanykTmort
  85
 5. ByTaRoK_
  85
 6. benjikenobi
  84
 7. karl44400
  82
 8. oOoWAR7oOo
  82
 9. SeriousMan38
  79
 10. Bisno_FR
  65

Long pass

 1. SeriousMan38
  94
 2. benjikenobi
  91
 3. nicohed25
  85
 4. BalkanykTmort
  83
 5. ByTaRoK_
  83
 6. oOoKroniikoOo
  83
 7. Bisno_FR
  79
 8. Boheur23
  79
 9. karl44400
  75
 10. oOoWAR7oOo
  75

Short pass

 1. benjikenobi
  94
 2. nicohed25
  94
 3. SeriousMan38
  92
 4. BalkanykTmort
  91
 5. Boheur23
  91
 6. ByTaRoK_
  90
 7. oOoWAR7oOo
  90
 8. karl44400
  88
 9. oOoKroniikoOo
  87
 10. Bisno_FR
  83

Curve

 1. nicohed25
  91
 2. benjikenobi
  88
 3. Boheur23
  88
 4. oOoKroniikoOo
  86
 5. SeriousMan38
  85
 6. BalkanykTmort
  84
 7. ByTaRoK_
  84
 8. karl44400
  80
 9. oOoWAR7oOo
  80
 10. Bisno_FR
  65

Dribbling

Agility

 1. oOoKroniikoOo
  96
 2. oOoWAR7oOo
  95
 3. karl44400
  90
 4. ByTaRoK_
  87
 5. Boheur23
  86
 6. nicohed25
  84
 7. benjikenobi
  81
 8. BalkanykTmort
  78
 9. SeriousMan38
  74
 10. Bisno_FR
  66

Balance

 1. benjikenobi
  87
 2. Boheur23
  87
 3. SeriousMan38
  87
 4. nicohed25
  86
 5. oOoKroniikoOo
  86
 6. ByTaRoK_
  83
 7. oOoWAR7oOo
  82
 8. karl44400
  81
 9. BalkanykTmort
  76
 10. Bisno_FR
  76

Attack position

 1. oOoWAR7oOo
  91
 2. karl44400
  90
 3. oOoKroniikoOo
  88
 4. benjikenobi
  86
 5. ByTaRoK_
  80
 6. BalkanykTmort
  78
 7. Boheur23
  78
 8. nicohed25
  77
 9. SeriousMan38
  73
 10. Bisno_FR
  63

Ball control

 1. oOoWAR7oOo
  97
 2. karl44400
  93
 3. SeriousMan38
  93
 4. nicohed25
  92
 5. benjikenobi
  91
 6. Boheur23
  91
 7. oOoKroniikoOo
  91
 8. ByTaRoK_
  88
 9. BalkanykTmort
  87
 10. Bisno_FR
  82

Dribbling

 1. oOoWAR7oOo
  99
 2. oOoKroniikoOo
  94
 3. karl44400
  93
 4. benjikenobi
  92
 5. ByTaRoK_
  88
 6. nicohed25
  85
 7. Boheur23
  83
 8. SeriousMan38
  83
 9. BalkanykTmort
  81
 10. Bisno_FR
  74

Defending

Interceptions

 1. nicohed25
  94
 2. SeriousMan38
  94
 3. BalkanykTmort
  93
 4. ByTaRoK_
  93
 5. Bisno_FR
  90
 6. Boheur23
  85
 7. benjikenobi
  70
 8. oOoKroniikoOo
  68
 9. karl44400
  63
 10. oOoWAR7oOo
  63

Marking

 1. nicohed25
  88
 2. Boheur23
  86
 3. BalkanykTmort
  85
 4. ByTaRoK_
  84
 5. SeriousMan38
  84
 6. Bisno_FR
  83
 7. benjikenobi
  69
 8. oOoKroniikoOo
  67
 9. karl44400
  58
 10. oOoWAR7oOo
  58

Stand tackle

 1. SeriousMan38
  91
 2. Bisno_FR
  90
 3. nicohed25
  89
 4. BalkanykTmort
  87
 5. ByTaRoK_
  87
 6. Boheur23
  85
 7. benjikenobi
  64
 8. karl44400
  60
 9. oOoKroniikoOo
  60
 10. oOoWAR7oOo
  60

Slide tackle

 1. BalkanykTmort
  92
 2. ByTaRoK_
  92
 3. Bisno_FR
  91
 4. nicohed25
  89
 5. SeriousMan38
  88
 6. Boheur23
  85
 7. benjikenobi
  61
 8. oOoKroniikoOo
  55
 9. karl44400
  53
 10. oOoWAR7oOo
  53

Physical

Jumping

 1. SeriousMan38
  91
 2. Boheur23
  88
 3. BalkanykTmort
  87
 4. Bisno_FR
  87
 5. nicohed25
  85
 6. ByTaRoK_
  81
 7. karl44400
  80
 8. benjikenobi
  79
 9. oOoWAR7oOo
  76
 10. oOoKroniikoOo
  73

Stamina

 1. nicohed25
  94
 2. Boheur23
  93
 3. SeriousMan38
  93
 4. BalkanykTmort
  92
 5. ByTaRoK_
  91
 6. benjikenobi
  90
 7. Bisno_FR
  83
 8. karl44400
  81
 9. oOoKroniikoOo
  80
 10. oOoWAR7oOo
  75

Strength

 1. Bisno_FR
  87
 2. Boheur23
  79
 3. nicohed25
  75
 4. SeriousMan38
  75
 5. BalkanykTmort
  72
 6. benjikenobi
  70
 7. ByTaRoK_
  65
 8. karl44400
  62
 9. oOoWAR7oOo
  62
 10. oOoKroniikoOo
  57

Reactions

 1. oOoWAR7oOo
  91
 2. karl44400
  90
 3. oOoKroniikoOo
  89
 4. benjikenobi
  88
 5. nicohed25
  88
 6. Boheur23
  87
 7. BalkanykTmort
  86
 8. ByTaRoK_
  86
 9. SeriousMan38
  86
 10. Bisno_FR
  85

Aggression

 1. Bisno_FR
  87
 2. SeriousMan38
  84
 3. Boheur23
  82
 4. nicohed25
  81
 5. BalkanykTmort
  80
 6. ByTaRoK_
  78
 7. benjikenobi
  71
 8. karl44400
  67
 9. oOoKroniikoOo
  67
 10. oOoWAR7oOo
  67

Pace

Acceleration

 1. oOoWAR7oOo
  98
 2. karl44400
  97
 3. oOoKroniikoOo
  96
 4. ByTaRoK_
  94
 5. BalkanykTmort
  92
 6. Boheur23
  88
 7. nicohed25
  85
 8. benjikenobi
  81
 9. SeriousMan38
  80
 10. Bisno_FR
  76

Sprint speed

 1. oOoWAR7oOo
  99
 2. karl44400
  98
 3. ByTaRoK_
  94
 4. oOoKroniikoOo
  94
 5. BalkanykTmort
  92
 6. Boheur23
  91
 7. Bisno_FR
  85
 8. nicohed25
  85
 9. benjikenobi
  84
 10. SeriousMan38
  83

Goalkeeping

GK diving

 1. BalkanykTmort
  20
 2. benjikenobi
  20
 3. Bisno_FR
  20
 4. Boheur23
  20
 5. ByTaRoK_
  20
 6. karl44400
  20
 7. nicohed25
  20
 8. oOoKroniikoOo
  20
 9. oOoWAR7oOo
  20
 10. SeriousMan38
  20

GK handling

 1. BalkanykTmort
  20
 2. benjikenobi
  20
 3. Bisno_FR
  20
 4. Boheur23
  20
 5. ByTaRoK_
  20
 6. karl44400
  20
 7. nicohed25
  20
 8. oOoKroniikoOo
  20
 9. oOoWAR7oOo
  20
 10. SeriousMan38
  20

GK kicking

 1. BalkanykTmort
  20
 2. benjikenobi
  20
 3. Bisno_FR
  20
 4. Boheur23
  20
 5. ByTaRoK_
  20
 6. karl44400
  20
 7. nicohed25
  20
 8. oOoKroniikoOo
  20
 9. oOoWAR7oOo
  20
 10. SeriousMan38
  20

GK reflexes

 1. BalkanykTmort
  20
 2. benjikenobi
  20
 3. Bisno_FR
  20
 4. Boheur23
  20
 5. ByTaRoK_
  20
 6. karl44400
  20
 7. nicohed25
  20
 8. oOoKroniikoOo
  20
 9. oOoWAR7oOo
  20
 10. SeriousMan38
  20

Squad list in last matches10

Buy us a BeerBuy us a Beer
Pro Clubs Head
© 2016-2021 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports